стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Діабетична ретинопатія (ДРП); Клінічний протокол санаторно-курортного лікування


 • Клінічний протокол санаторно-курортного лікування діабетичної ретинопатії (ДРП)
  • Додаток до наказу МОЗ №56 від 06-02-2008
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол санаторно-курортного лікування
  • Вид допомоги: санаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Офтальмологія
  • Клінічний стан, патології: Діабетична ретинопатія (ДРП)
бактериофаг цена

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України

від 06.02.2008 № 56

Клінічний протокол

санаторно-курортного лікування діабетичної ретинопатії (ДРП)

Шифр по МКХ-10: Н. 36.0

Класифікація діабетичної ретинопатії

 

Стадія

Форма

Ступень важкості

непроліферативна

      -   ішемічна

      -   ексудативна

      -   геморагічна

- легка

- середня

- важка

препроліферативна

      -   ексудативна

      -   геморагічна

 

проліферативна

-   неоваскулярна,

-   гліальна

 

Клінично значущий макулярний набряк

 

Діагностика на санаторному етапі*

Основні клінічні критерії: зниження гостроти зору,  порушення поля зору, зміни офтальмоскопічної картини поява мікроаневризм, крововиливів ексудатів в сітківці, зміни венозних судин.

Обов’язкові лабораторні дослідження

Одноразово

• загальний аналіз крові,

• загальний аналіз ceчi,

• цукор крові,

• цукор сечі.

 

Обов'язкові інструментальні  дослідження Одноразово

• визначення рефракції,

• тонометрія,

• біомікроскопія.

Дворазово

•  офтальмоскопія,

• візометрія,  фотострестест,

•  періметрія,

• кампіметрія,

• аутокампіметрія (за допомогою сітки Амслера).

Додаткові інструментальні i лабораторні дослідження проводяться залежно від перебігу діабетичної ретинопатії - оптична когерентна томографія, флуоресцентна ангіографія, ультразвукове дослідження ока,   6ioxiмiчні дослідження.

Консультації фахівців  - ендокринолога, невропатолога, а також  окуліста-фахівця з лазерних методів лікування  для  встановлення доцільності та терміну лазерноголікування (лазеркоагуляції, транспупілярної термотерапії та ін.)

Санаторно-курортне лікування*

Основні терапевтичні ефекти, які очікуються — стабілізація чи покращення зорових функцій, показників фотострестесту, зменшення офтальмоскопічних змін сітківки.

    Дієта: № 9

 Санаторний режим: II – III

Кліматотерапія: загальна,  аеротерапія, повітряні ванни, сонячні ванни. купання, плавання.

Руховий режим: дозована ходьба, теренкур, ранкова гімнастика, лікувальна фізкультура (групова та індивідуалізована), масаж  комірцевої зони, самомасаж рефлекторних зон голови, спеціальні вправи з лікувальної фізкультури. 

Мінеральні води: Внутрішнє вживання маломінералізованих мінеральних вод завдяки їх позитивного впливу на загальний обмін речовин, функціональний стан  ШКТ та гепатобіліарної системи сприяє покращенню перебігу ДРП, зменшенню проявів ускладнень, поліпшенню загального стану організму. 

Бальнеотерапія: кисневі, йодобромні, хвойні, лавандові ванни з температурою 35-36С◦ тривалістю 10-15 хв через день, на курс №8.

Пелоідотерапія:

Грязеві аплікації (38-40◦ С) на комірцеву зону. Процедури тривалістю 10-15 хв Проводять через день № 8 – 10 при непроліферативній формі ДРП  легкому та середньому ступеню важкості

Апаратна фізіотерапія при непроліферативній формі ДРП  легкому та середньому ступеню важкості:

Електрофорез з 2% розчином кальцію хлорида та екстрактом алое (чередують) використовують за ванночковою методикою при крововиливах в сітківку. Для розсмоктувальної дії використовують також електрофорез  з коллалізіном. Для судиннопоширюючого, стимулюючого ефекту використовують електрофорез зі сумішшю  0,5 % розчину нікотинової кислоти (1,0), 0,5% аскорбінової кислоти (1,0), екстракту  алое (з аноду). Електрофорез проводять  за ванночковою методикою. Сила- струму 0,3 - 1,0 мА, тривалість щоденних процедур 3-15 хв Курс лікування в середньому 10-15 процедур.

Можна використовувати ендоназальний електрофорез  з нікотиновою кислотою,  но-шпою, 2% розчином натрію хлорида та 5-6% розчином вітаміну В(2,0).  

Для зменшення набряку, збільшення калібру судин сітківки, прискорення обміну речовин та регенерації тканин ока використовується магнітотерапія. Низькочастотна магнітотерапія - індуктор встановлюють контактно на дільницю ока, форма струму синусоідальна, режим безперервний, напруженість магнітного поля 12,5 мТл, тривалість 10 хв, на курс 10-15 процедур щоденно. Імпульсне магнітне поле (індукція 2,5-5 мТл, тривалість 10-15 хв, на курс 10 процедур щоденно. Високу ефективність має магнітофорез з лікарськими препаратами, наприклад з реополіглюкіном.

Для рефлекторної дії на мозковий та ретинальний кровообіг застосовують УФ-опромінювання комірцевої зони за Щербаком: 2-3 біодози через 2-3 дні, всього  №3-4.

Для поліпшення мозкового кроообігу та судиннопоширюючої дії використовують діадинамотерапію  на дільниці верхніх шийних симпатичних вузлів. Малі локальні  електроди ставлять на місце проекції шийних вузлів. Струм  двотактний – 3 хв З кожної сторони, щоденно або через день, модельований короткими періодами, 5-6 хв Щоденно, №6-8. Можна призначати діадинамотерапію в один день з електрофорезом.

Електросон – для поліпшення вегето-судинних реакцій, посилення процесів гальмування у корі головного мозку, особливо при порушеннях сну. Частота імпульсів 5-10 Гц, сила струму 0,2-0,6 мА, тривалість процедури до 30 хв

 

Термін  санаторно-курортного лікування: 18-24 дні.

 

Показники якості лікування: підвищення гостроти зору, покращення показників фотострестесту,  розширення меж поля зору, зменшення дефектів у полі зору, поліпшення офтальмоскопічної картини, показників оптичної когерентної томографії.

 

Протипоказання: Санаторно-курортне лікування не показано хворим з низькими зоровими функціями, що потребують стороннього догляду, пацієнтам з високим некомпенсованим рівнем цукру крові, стимулююча терапія не показана пацієнтам, в котрих діагностовано субретинальна неоваскулярна мембрана.

 

 

* - ступінь доказовості А за Ю.Л. Шевченком, І.Н. Денисовим, В.І. Кулаковим, Р.М. Хаітовим (см Клинические рекомендации для практикующих врачей, основанные на доказательной медицине. – 2-е изд., - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 1248 с.)

 

Начальник Управління материнства,

дитинства та санаторної справи                                              В.В.Бондаренко