стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Розділ 6. Кардіологія
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Кардіологія
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато груп
вобензим цена

Розділ 6. КАРДІОЛОГІЯ

 

 

Список умовних скорочень:

АГ - артеріальна гіпертензія

АКШ - аортокоронарне шунтування

АлТ -аланінамінотрансфераза

АПФ - ангіотензинперетворювальний фермент

АсТ -аспартатамінотранссрераза

АТ - артеріальний тиск

ВЕМ - велоергометрія

ДАТ - діастолічний артеріальний тиск

БІТ - електроімпульсна терапія

ЕхоКГ - ехокардіограма

КВГ - коронаровентрикулографія

КТ - комп'ютерна томографія

КФК - креатинфосфокіназа

ЛДГ - лактатдегідрогеназа

ЛПВЩ - ліпопротеїди високої щільності

ЛПДНЩ - ліпопротеїди дуже низької щільності

ЛПНЩ - ліпопротеїди низької щільності

НК - недостатність кровообігу

САТ - систолічний артеріальний тиск

СН - серцева недостатність

ТГ - тригліцериди

УЗД - ультразвукове дослідження

ФК - функціональний клас

ХНК - хронічна недостатність кровообігу

ХС - холестерин

ЧСЕКС – через стравохідна електрокардіостимуляція

ШВЛ - штучна вентиляція легень

ЯМРТ - ядерна магнітно-резонансна томографія

Біохімічне дослідження крові: сечовина, азот сечовини, аналіз крові на вміст цукру, холестерин, креатинін, сечова кислота, К+, Ма+, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, за показаннями - загальний білок, білкові фракції

 


II рівень надання медичної допомоги

N

п/п

Нозологічна

форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних

обстежень

Обсяг лікувальних

заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня

тривалість лікування (дні

1

2

3

4

5

6

7

1

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, І-ІІ ФК, ХНКО

І 20.8

1.Показники ліпідного обміну: загальний ХС, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності

2.Ступінчаста ВЕМ

3.Стрес ВЕМ

4.Добутамінова фармакологічна проба

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.Нітрати за 1 год до фізичного навантаження

4.Антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Зникнення стенокардії або підвищення.ФК

14

2

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, III ФК, ХНК І 

І 20.8

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.Дипіридамолова фармакологічна проба

5.Добутамінова фармакологічна проба фармакологічна проба

6.ЕхоКГ

1.Дієта: стіл №10

2.Нітрати

3.р-Адреноблокатори, антагоністи кальцію

4.Нітрати+(β-блокатори (верапаміл,

дилтіазем)

5.Нітрати + антагоністи кальцію

(верапаміл, дилтіазем)

6.β- Адреноблокатори + антагоністи кальцію(ніфедипін)

7.β -Блокатори + нітрати + антагоністи кальцію 8.Ацетилсаліцилова кислота

9.Гіполіпідемічні препарати

Підвищений ФК

 

3

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, IV ФК, стенокардія спокою, кардіосклероз ХНК МІ А

І 20.8

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.Дипіридамолова фармакологічна проба

5.Добутамінова фармакологічна проба

6.ЕхоКГ

1.Дієта: стіл №10 2. (3-Блокатори + нітрати + антагоністи кальцію

3.Інгібітори АПФ

4.Сечогінні препарати

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Підвищення ФК , зникнення стенокардії спокою, зменшення серцевої недостатності

21


 

1

2

3

4

5

6

7

4

Вазоспастична стенокардія (стенокардія з зареєстрованим спазмом судин), ХНК О-І

I 20.1

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.Стрес - ВЕМ

3.Проба з гіпервентиляцією

4.Ергометринова фармакологічна проба

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.Нітрати

4.Антагоністи кальцію (ніфедипін, верапаміл, дилтіазем)

5.Нітрати + антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

6.Ацетилсаліцилова кислота

7.Гіполіпідемічні препарати

Зникнення стенокардії

14

5

Ішемічна хвороба серця, постінфарктний кардіосклероз, ХНК О-І

І 25.2

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.ЕхоКГ

5.Дипіридамолова фармакологічна проба

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.(3-Блокатори

4.Інгібітори АПФ

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Клінічна ремісія, позитивна ЕКГ, динаміка зменшення серцевої недостатності

14

6

Гіпертонічна хвороба I стадії

I 10-I 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

3.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі - 3 рази

6.Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже або Аддісом- Каковським (2 рази або більше) 7.Проба Зимницького (особливо при відносній густині сечі < 1.019)

За наявності показань:

8.3-склянковий аналіз сечі

9.Аналіз сечі на клітини 

1.Режим

2.Дієта: стіл №10 або інший залежно від супутніх захворювань

3.Інформування хворого про

несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю

АТ. Розроблення профілактичних заходів

4.Застосування немедикоментозних методів лікування (ЛФК, фізіотерапія)

5.За показаннями - індивидуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів:

1ряд: діуретики, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ, р-адреноблокатори; 2 ряд: агоністи а-рецепторів

центральної дії (клонідин, гуанфацин, метилдопа), алкалоїди раувольфії, антиадренергічні препарати периферійної дії (гуанетидин, гуанадрел)

6.Симптоматична терапія

Нормалізація АТ.

Зменшення кількості та виразності скарг хворого

10-15


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Штернгейнера-Мельбіна та активні лейкоцити

10.Визначення мікробного числа в сечі

11.Визначення добової протеїнурії

12.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

13.ЕКГ - 1 раз або більше

14.ЕхоКГ(якщо є можливість)

15.УЗД нирок, сечового міхура (якщо є можливість) за показаннями

16.Екскреторна урографія -за показаннями

17.Консультація офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога

 

 

 

Гіпертонічна хвороба II стадії 

I 10-

 I 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

3.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі - 3 рази

6.Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже - 2 рази або більше

7.Проба Зимницького

За наявності показань:

8.3-склянковий аналіз сечі

9.Аналіз сечі на клітини Штернгейнера -Мельбіна та активні лейкоцити

10.Визначення добової протеїнурії

11.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

12.ЕКГ -1 раз або більше

ІЗ.ЕхоКГ

14.УЗД нирок, сечового міхура (якщо є можливість) 15.Екскреторна урографія -за показаннями

16.Консультації офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога

1.Режим

2.Дієта: стіл №10 або інший залежно від супутніх захворювань

3.Інформування хворого про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ. Розроблення профілактичних

заходів

4.Індивидуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів: 1ряд: діуретики, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ, р-адреноблокатори 2 ряд: агоністи а-рецепторів центральної дії (клонідин, гуанфацин, метилдопа). алкалоїди раувольфії, антиадренергічні препарати периферійної дії, прямі вазодилятори, блокатори рецепторів ангіотензину II, імідазоліни

5.Симптоматична терапія

6.ЛФК, фізіотерапія

7.Пояснення необхідності виконання лікарських призначень

Нормалізація АТ або зниження САТ та ДАТ на 10- 20 % і більше від початкового рівня. Зменшення кількості та виразності скарг хворого з боку серцево-судинної недостатності (за їх наявності). Зменшення факторів ризику. Поліпшення картини очного дна

10-20


 

1

2

3

4

5

6

7

 

Гіпертонічна хвороба III стадії 

I 10-

 I 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

3.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі - 3 рази

6.Аналіз сечі за

Нечипоренком або Амбурже

7.Проба Зимницького

8.3-скпянковий аналіз сечі 9.Визначення добової протеїнурії

10.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

12.ЕКГ -1 раз або більше

ІЗ.ЕхоКГ

14.УЗД нирок, сечового міхура (якщо є можливість)

15.Екскреторна урографія -за показаннями

16.Консультації офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога

1.Режим

2.Дієта (залежно від ураження органів -мішеней)

3.Інформування хворого про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ. Розроблення профілактичних заходів

4.Індивидуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів:

1ряд: діуретики, інгібітори АПФ, а-адреноблокатори, антагоністи кальцію, β-адреноблокатори (за показаннями) 2 ряд: агоністи а-рецепторів центральної дії, алкалоїди раувольфії, антианденергічні препарати периферійної дії, блокатори рецепторів ангіотензину 5.Симптоматична терапія

6.Пояснення необхідності виконання лікарських призначень

Нормалізація АТ або зниження САТ та ДАТ на 10- 20 % і більше від початкового рівня. Зменшення кількості та виразності скарг хворого з боку серцево- судинної системи, ознак серцевої недостатності (за їх наявності). Зменшення факторів ризику. Поліпшення картини очного дна

15-20

7

Реноваскулярна гіпертензія

I 15.0

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах

3.Аускультація судин в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

8.ЕКГ

9.ЕхоКГ

10.УЗД нирок (якщо різниця в розмірах нирок становить 15 мм та більше, підозрюють однобічний стеноз ниркових артерій)

11.Допплєр-дослідження ниркових артерій (якщо є можливість)

12.Екскреторна урографія

13.Консультація офтальмолога (огляд очного дна)

1.Дієта: стіл №10 або 7-7а (в разі порушення функції нирок)

2.У разі неможливості проведення оперативного лікування або збереження гіпертензії в післяопераційний період необхідне медикаментозне лікування з використанням всіх основних груп антигіпертензивних препаратів. Особливої обережності потребує призначення блокаторів ренін-ангіотензинової системи у хворих з двобічним стенозом ниркових артерій чи стенозом артерії єдиної нирки

3.Симптоматична терапія

Зниження САТ та ДАТ на 10-20 % і більше від початкового рівня

10-14


 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

14.Медикаментозні проби (з блокаторами ангіотензин-ІІ-рецепторів -саралізином, лозартаном та ін.;інгибіторами АПФ -каптоприлом та ін) Якщо є підозра на стеноз ниркових артерій, рекомендується обстеження у міський, обласній лікарні чи в науково-дослідному інституті

 

 

 

8

Дилатаційна кардіоміопатія 

І 42.0

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі -

2-3 рази

3.Біохімічне дослідження крові (електроліти, білірубін, креатинін, сечова кислота, глюкоза крові), коагулограма - 2- 3 рази

4.ЕКГ- 4-6 разів

5.ЕхоКГ- 2 рази

6.Rо-графія органів грудної порожнини

7.Консультація офтальмолога (огляд очного дна)

1.Дієта: стіл №10

2.Інгібітори АПФ

3.Діуретики

4.Серцеві глікозиди

5.Нітропрепарати

6.Препарати, що поліпшують реологічні властивості крові: ацетилсаліцилова кислота, гепарін, непрямі антикоагулянти

7.Антиаритмічні препарати (аміодарон)

Зменшення ознак серцевої недостатності поліпшення толерантності до побутових фізичних навантажень

21


 

1

2

3

4

5

6

7

9

Обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія

Інша гіпертрофічна кардіоміопатія

I 42.1

 

 

І 42.2

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження

крові (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+,

К+, загальний білок)

4.ЕКГ - 2 рази

1.Дієта: стіл №10

2.Антагоністи кальцію

3.β-Блокатори

4.Протиаритмічні препарати - за наявності порушень серцевого ритму

Поліпшення клінічного стану хворого, підвищення толерантності до фізичного навантаження

14

10

Гострий міокардит

І 40

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+, К+, загальний білок)

4.Серологічні дослідження крові - 2 рази

5.ЕКГ - 2 рази

6.ЕхоКГ - 2 рази

1.Дієта: стіл №10

2.Нестероїдні протизапальні препарати

3 Антибіотики

4.Десенсибілізувальні препарати

5.β-Блокатори

6.Метаболічні препарати

За наявності СН:

7.Інгібітори АПФ

8.Діуретики

9.Антиаритмічні препарати - за наявності порушень серцевого ритму

Поліпшення клінічного стану хворого, нормалізація показників крові, позитивна динаміка ЕКГ, ЕхоКГ,підвищення толерантності до фізичного навантаження

21

11

Ревматичні хвороби мітрального, аортального, трикуспідального клапанів серця

І 05-І 08

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі - 2 рази 3.Біохімічне дослідження крові - 2 раза (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+, К+, загальний білок)

4.Серологічні дослідження крові - 2 рази

5.ЕКГ - 2 рази

6.ЕхоКГ - 2 рази

7.Rо-графія органів грудної порожнини

1.Дієта: стіл №1 0

2.Нестероїдні протизапальні препарати

3.Антибіотики

4.За відсутності ефекту - гормонотерапія

5.Десенсибілізувальні препарати

6.Метаболічні препарати

За наявності СН:

7.Інгібітори АПФ

8.Діуретики

9.Антиаритмічні препарати

10.Серцеві глікозиди

Поліпшення клінічного стану хворого, показників крові, позитивна динаміка ЕКГ, ЕхоКГ, підвищення толерантності до фізичного навантаження

 


 

1

2

3

4

5

6

7

12

Гострий інфаркт міокарда 

І 21

1.Загальний аналіз крові - 4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ - 2 рази, КФК - 3 рази, електроліти, білірубін, креатинін - 1 раз, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 3 рази 4.ЕКГ

1.Катетеризація центральної або периферійної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 3 дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

4.Нітрогліцерин 25% 20,0 * 2 рази на день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг

(в/в) 2 рази на день - 1 день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг

(в/в) 2 рази на день - 1 день

5.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) - 10,0 * 2 рази на день - 5 днів

6.Пропранолол 5 мг (в/в) - 2 дні

7.Гепарин 60 тис. ОД на день - 5 днів

8.Морфін 1% 1,0 - одноразово

9.Стрептокіназа 1,5 млн або тканинний активатор плазміногену 100 мг одноразово

10.Діазепам - 20,0 * 2 рази на день -1 день

11.Пропранолол - 10-20 мг * 4 рази на день 7-10 днів

12.Каптоприл -6,25-12,5 мг*4 рази на день 7-10 днів 13.Ацетилсаліцилова кислота - 3,25 мг *1 раз на день - 7-10 днів (після п/е введення ацетилсаліцилової кислоти)

Стабілізація стану, запобігання серцевій недостатності, аритмії серця, післяінфарктній стенокардії

21

13

Ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія

І 20.0

1.Загальний аналіз крові - 4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ - 2 рази, КФК - 3 рази, електроліти, білірубін, креатинін - 1 раз, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 3 рази

4.ЕКГ

1.Катетеризація центральної або периферійної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 3 дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні 4.Нітрогліцерин 25% 20,0 * 2 рази на день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (в/в) 2 рази на день - 1 день

5.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) -10,0 * 2 рази на день - 5

Стабілізація стану

5


 

1

2

3

4

5

6

7

14

Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю

І 21.0

І 50.1

1.Загальний аналіз крові -4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ - 2 рази, КФК - 3 рази, електроліти, білірубін, креатинін -1 раз, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 3 рази

4.ЕКГ

5.(Rо-графія органів грудної порожнини

6.Визначення КОС

1.Катетеризація центральної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 2 дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 2 дні

4.Магнію сульфат 25% 20,0 * 2 рази на день -2 дні

5.Ізотонічний розчин - 200,0 * 2 рази -1 день

6.Нітрогліцерин 1% 2,0 *2 рази -1 день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (в/в) 2 рази на день

7.Морфін 1% 1,0 одноразово

8.Преднізолон 280 мг

9.Фуросемід 400 мг

10.Дофамін 200 мг

11.Каптоприл 12,5 мг * 3 рази на день

12.Мембранопротектори (триметазидин, кверцитин, неотон)

13.Інгаляція О2+ антифомсилан

14.Інтубація зШВЛ

Стабілізація стану

5

15

Гострий інфаркт міокарда,ускладнений порушенням ритму серця

I 21

1.Загальний аналіз крові -4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ - 2 рази, КФК - 3 рази, електроліти, білірубін, креатинін -1 раз, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 3 рази

4.ЕКГ

5.Rо-графія органів грудної порожнини

6.Визначення КОС

7.ЧСЕКС

8.Холтерівське моніторування

9.ЕКГ високого підсилення з аналізом варіабельності серцевого ритму

1.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) -1,0 * 2 рази на день - 2 дні

2.Каптоприл - 6,25 -12,5 мг * 3 рази на день - 2 дні

3.Ізосорбіду динітрат 20 мг * 4 рази на день -1 день

4.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - З дні

5.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

6.Магнію сульфат 25% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

7.Аміодарон 1200 мг на день - 3 дні

8.Лідокаїн 200 мг * 6 разів на день - З дні

9.Новокаїнамід 500-1000 мг *4 рази на день - 3 дні

10.Пропранолол 20-40 мг * 3 рази

11.Атропін 1 мг

12.Тимчасова лікувальна ендокардіальна електрокардіостимуляція

13.ЕІТ (за показаннями натрію тіопентал - до 1 г)

Стабілізація стану

5


 

ІІІ рівень надання медичної допомоги

N

п/п 

Нозологічна

форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних

обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування

Середня  тривалість лікування (дні)

1

2

3

4

5

6

7

1

Реноваскулярна гіпертензія

І 15.0

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах

3.Аускультація судин в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі

6.Визначення добової протеїнурії

7.Визначення добової екскреції адреналіну, норадреналіну в сечі (якщо є можливість)

8.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

9.Визначення активності реніну плазми, альдостерону (якщо є можливість)

10.ЕКГ, ЕхоКГ

11.УЗД нирок (якщо різниця в розмірах нирок  15 мм та більше, підозрюють однобічний стеноз ниркових артерій)

12.Допплєр-дослідження ниркових артерій (якщо є можливість)

13.Екскреторна урографія

14.Консультація офтальмолога (огляд очного дна) 15.Медикаментозні проби (з блокаторами ангіотезинІІ -рецепторів - саралізином, • лозартаном та ін; інгібіторами АПФ - каптоприлом та ін)

16.Радіоізотопна ренографія (якщо є можливість)

17.Дигітаційна субтракційна ангіографія (якщо є можливість)

18.Аортографія та селективна ангіографія ниркових артерій

19.КТ наднирникових залоз (якщо є можливість)

1.Дієта: стіл №10 або 7-7а (в разі порушені функції нирок)

2.Хірургічне лікування - пряма реваскуляризація (ангіопластика, шунтування), балонна ангіопластика та стентування ниркових артерій

3.При неможливості проведення оперативного лікування через протипоказання чи небажання хворого або збереження гіпертензії в післяопераційний період необхідне медикаментозне лікування з використанням усіх основних груп антигіпертензивних препаратів. Особливої обережності потребує призначення блокаторів ренін-ангіотензинової системи у хворих з двобічним стенозом ниркових артерій чи стенозом артерії єдиної нирки

4.Симптоматична терапія

У разі технічної неможливості - проведення оперативного лікування хворі потребують консультації в науково-дослідному інституті -

Відновлення адекватного ниркового кровотоку. Нормалізація АТ. У разі неможливості оперативного лікування або збереженні гіпертензії в післяопераційний період – медикаментозне зниження. САТ та ДАТ на 10-20% і більше від початкового рівня

10-14


 

1

2

3

4

5

6

 

2

Гострий інфаркт міокарда

I 21

1.Загальний аналіз крові -

4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ, КФК, МВ-КФК, електроліти - 5 разів, білірубін - 1 раз, креатинін, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 5 разів

4.ЕКГ

5.ЕхоКГ

1.Катетеризація центральної або периферійної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 3 дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

4.Нітрогліцерин 25% 20,0 * 2 рази на день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (в/в) 2 рази на день - 1 день

5.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) - 10,0 * 2 рази на день - 5 днів

6.Пропранолол 5 мг (в/в) - 2 дні

7.Гепарин 60 тис. ОД на день - 5 днів

8.Морфін 1 % 1,0- одноразово

9.Стрептокіназа 1,5 млн або тканинний

активатор плазміногену 100 мг одноразово

10.Діазепам - 20,0 * 2 рази на день -1 день

11.Пропранолол - 1 0-20 мг * 4 рази на день 7-10 днів

12.Каптоприл - 6,25-12,5 мг * 4 рази на день 7-10 днів

ІЗ.Ацетилсаліцилова кислота - 3,25 мг *1 раз на день - 7-10 днів (після п/е введення ацетилсаліцилової кислоти

Стабілізація стану, запобігання серцевій недостатності, аритмії серця, післяінфарктній стенокардії

21


 

1

2

3

4

5

6

7

3

Ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія

І 20.0

1.Загальний аналіз крові - 4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження

1.Катетеризація центральної або периферійної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 3 дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

4.Нітрогліцерин 25% 20,0 *2 рази на день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (в/в) 2 рази на день -1 день

5.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) -10,0 * 2 рази на день - 5 днів

6.Пропранолол 5 мг (в/в) - 2 дні

7.Гепарин 60 тис. ОД на день - 5 днів

8.Морфін 1% 1,0 - одноразово

9.Діазепам - 20,0 *2 рази на день -1 день

10.Пропранолол -10-20 мг *4 рази на день - 7-10 днів

11.Каптоприл -6,25-12,5 мг*4 рази надень - 7-10 днів

12.Ацетилсаліцилова кислота - 3,25 мг *1 рази на день -7-10 днів (після п/е введення ацетилсаліцилової кислоти)

13.Ніфедипін 10-20 мг * 4 рази на день5 днів, або дилтіазем 120 мг * 2 рази на день 5 днів, низькомолекулярний гепарин - 5 днів

14.Перкутанна транслюмінарна коронарна ангіопластика

Стабілізація стану 

5

4

Гострий інфаркт міокарда,  ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю

I 21.0

I 50.1

1.Загальний аналіз крові -4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ, КФК, МВ-КФК, електроліти - 5 разів, білірубін -1 раз, креатинін, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 5 разів

4.ЕКГ

5.ЕхоКГ

6.Коронаровентрикулографія

7.Rо-графія органів грудної порожнини

8.Визначення КОС

1.Катетеризація центральної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 2 Дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 2 дні

4.Магнію сульфат 25% 20,0 *2 рази на день - 2 дні

5.Ізотонічний розчин - 200,0 * 2 рази - 1 день

6.Нітрогліцерин 1% 2,0 * 2 рази -1 день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (в/в) 2 рази на день

7.Морфін 1% 1,0 одноразово

8.Преднізолон 280 мг

9.Фуросемід 400 мг

10.Дофамін200мг

11.Каптоприл 12,5 мг * 3 рази на день

12.Мембранопротектори (триметазидин, кверцитин, неотон)

13. Інгаляція 02+ антифомсилан

14.Інтубаціяз ШВЛ

Стабілізація стану

5


 

1

2

3

4

5

6

7

5

Гострий інфаркт міокарда,ускладнений порушенням ритму серця

І 21

1.Загальний аналіз крові -4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АпТ, АсТ, ЛДГ, КФК, МВ-КФК, електроліти - 5 разів, білірубін -1 раз, креатинін, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 5 разів

4.ЕКГ

5.ЕхоКГ

6.Коронаровентрикулогра фія

7.Rо-графія органів грудної порожнини8. Визначення КОС

9.ЧСЕКС

10.Холтерівське моніторування

11.ЕКГ високого підсилення з аналізом варіабельності серцевого ритму

1.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) -1,0*2 рази на день - 2 дні

2.Каптоприл - 6,25 -12,5 мг * 3 рази на день - 2 дні

3.Ізосорбіду динітрат 20 мг * 4 рази на день -1 день

4.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - З дні

5.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

6.Магнію сульфат 25% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

7.Аміодарон 1200 мг на день - 3 дні

8.Лідокаїн 200 мг * 6 разів на день - З дні

9.Новокаїнамід 500-1000 мг *4 рази на день - 3 дні

10Пропранолол 20-40 мг * 3 рази1 1 .Атропін 1 мг

12.Тимчасова лікувальна ендокардіальна електрокардіостимуляція

13.ЕІТ (за показаннями натрію тіопентал - до 1 г)

Стабілізація стану

5

6

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, І-ІІ ФК, ХНК 0

І 20.8

1.Показники ліпідного обміну: загальний ХС,

ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності

2.Ступінчаста ВЕМ

3.Стрес - ВЕМ

4.Добутамінова фармакологічна проба

5.ЧСЕКС

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.Нітрати за 1 годину до фізичного навантаження

4.Антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Зникнення стенокардії або підвищення ФК 

14


 

1

2

3

4

5

6

7

7

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, III ФК, ХНК І 

I 20.8

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.Дипіридамолова фармакологічна проба

5.Добутамінова фармакологічна проба

6.ЧСЕКС

7.ЕхоКГ

8.Парні фармакодинамічні тести

1.Дієта: стіл №10

2.Нітрати

3.β-Адреноблокатори

4.Антагоністи кальцію

5.Нітрати+β-блокатори (верапаміл, дилтіазем)

6.Нітрати + антагоністи кальцію

(верапаміл, дилтіазем)

7.β-Адреноблокатори + антагоністи кальцію (ніфедипін)

8.β-Блокатори + нітрати + антагоністи кальцію

Підвищення ФК 

21

8

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, IV ФК, стенокардія спокою, кардіосклероз ХНК I-II А

I 20.8

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.Дипіридамолова фармакологічна проба

5.Добутамінова фармакологічна проба

6.ЕхоКГ

1.Дієта: стіл №10

2.β-Блокатори + нітрати + антагоністи кальцію

3.Інгібітори АПФ

4.Сечогінні препарати

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Підвищення ФК, зникнення стенокардії спокою, зменшення серцевої недостатності

21

9

Вазоспастична стенокардія (стенокардія з зареєстрованим спазмом судин) ХНК О-І ст

I 20.1

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.Стрес - ВЕМ

3.Проба з гіпервентиляцією

4.Ергометринова фармакологічна проба

5.ЧСЕКС + ергометринова фармакологічна проба

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.Нітрати

4.Антагоністи кальцію (ніфедипін, верапаміл, дилтіазем)

5.Нітрати + антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

6.Ацетилсаліцилова кислота

7.Гіполіпідемічні препарати

Зникнення стенокардії

14

10

Ішемічна хвороба серця, постінфарктний кардіосклероз, ХНК  0-I

І 25.2

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.ЕхоКГ

5.Дипіридамолова фармакологічна проба

6.Добутамінова фармакологічна проба

7.ЧСЕКС

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.β-Блокатори

4.Інгібітори АПФ

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Клінічна ремісія, позитивна ЕКГ, динаміка зменшення серцевої недостатності

14


 

1

2

3

4

5

6

7

11

Гіпертонічна хвороба І стадії

І 10- І 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

3.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі - З рази

6.Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже або Аддісом-Каковським (2 рази або більше)

7.Проба Зимницького (особливо при відносній густині сечі < 1.019)

За наявності показань:

8.3-склянковий аналіз сечі

9.Аналіз сечі на клітини Штернгейнера -Мельбіна та активні лейкоцити

10.Визначення мікробного числа сечі

11.Визначення добової протеїнурії

12 Біохімічне дослідження крові (див перелік скорочень)

13.ЕКГ -1 раз або більше

14.ЕхоКГ(якщо є можливість)

15.УЗД нирок, сечового міхура (якщо є можливість)

16.Екскреторна урографія - за показаннями

17.Консультації офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога18.Добове моніторування АТ (якщо є можливість)

За наявності показань:

19.УЗД наднирникових залоз, грудної та черевної аорти

20.Радіонуклідна ренографія або радіонуклідна реносцинтиграфія;

21.Визначення добової (або після гіпертонічного кризу) екскреції андреналіну, норадреналіну, ванілін мигдалевої кислоти, допаміну

22.Ангіографія ниркових артерій

1.Режим

2.Дієта: стіл №10 або інший залежно від супутніх захворювань

3.Інформування хворого про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ. Розроблення профілактичних заходів

4.Застосування немедикоментозних методів лікування (ЛФК, фізіотерапія)

5.За показаннями індивидуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів слідуючих груп:

1ряд: діуретики, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ, β-адреноблокатори, а-адреноблокатори

2 ряд: агоністи а-рецепторів

 центральної дії (клонідин, гуанфацин, метилдопа), алкалоїди раувольфії, антиадренергічні препарати периферійної дії (гуанетидин, гуанадрел), блокатори рецепторів ангіотензину II (козаар)

6.Симптоматична терапія

Нормалізація АТ.

Зменшення кількості та виразності скарг хворого з боку серцево-судинної системи. Зменшення факторів ризику

10-15


 

1

2

3

4

5

6

7

 

Гіпертонична хвороба II стадії

І 10-I 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

3.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі -2-3 рази

6.Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже або Аддісом-Каковським (2 рази або більше)

7.Проба Зимницького

За наявності показань:

8.3-склянковий аналіз сечі

9.Аналіз сечі на клітини Штернгейнера -Мельбіна та активні лейкоцити

10.Визначення мікробного числа сечі

11.Визначення добової протеїнурії

12.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

13.ЕКГ -1 раз або більше

14.ЕхоКГ(якщо є можливість)

15.УЗД нирок, сечового міхура(якщо є можливість)

16.Екскреторна урографія - за показаннями

17.Консультації офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога

18.Добове моніторування АТ (якщо є можливість)

За наявності показань:

19.УЗД наднирникових залоз, грудної та черевної аорти

20.Радіонуклідна ренографія або радіонуклідна реносцинтиграфія;

21.Визначення добової (або після гіпертонічного кризу) екскреції андреналіну, норадреналіну, ванілінмигдалевої кислоти, допаміну

22.Ангіографія ниркових артерій

1.Режим

2.Дієта: стіл №10 або інший залежно від супутніх захворювань

3.Інформування хворого про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ. Розроблення профілактичних заходів

4.Індивидуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів слідуючих груп:

1ряд: діуретики, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ, β-адреноблокатори, а-адреноблокатори

2 ряд: агоністи а-рецепторів центральної дії (клонідин, гуанфацин, метилдопа), алкалоїди раувольфії, антиадренергічні препарати периферійної дії, прямі вазодилятатори, блокатори рецепторів ангіотензину II (лозартан), імідазоліни (моксонідин, рилмедин)

5.Симптоматична терапія

6.ЛФК, фізіотерапія

Нормалізація АТ або зниження САТ та ДАТ на 10-20% і більше від початкового рівня.

Зменшення кількості та виразності скарг хворого з боку серцево-судинної системи, ознак серцевої недостатності (за її наявності). Зменшення факторів ризику. Поліпшення картини очного дна

10-20


 

1

2

3

4

5

6

7

 

Гіпертонічна хвороба III стадії

I 10-I 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

3.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі

6.Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже або Аддісом-Каковським (2 рази або більше

7.Проба Зимницького

8.3-склянковий аналіз сечі

9.Визначення добової протеїнурії

10.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

11.ЕКГ -1 раз або більше

12.ЕхоКГ(якщо є можливість) 13.УЗД нирок, сечового міхура

14.Консультації  офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога

15.Добове моніторування

АТ (якщо е можливість) За наявності показань.

І6.УЗД наднирникових залоз, грудної та черевної аорти

17.Радіонуклідна ренографія або радіонуклідна реносцинтиграфія;

18.Визначення добової (або після гіпертонічного кризу )екскреції адреналіну, норадреналіну, ванілінмигдалевої кислоти, допаміну

19.Ангіографія ниркових артерій

1.Режим

2.Дієта (залежно від ураження органів-мішеней)

3.Інформування хворого про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ. Розроблення профілактичних заходів

4.Індивидуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів слідуючих груп:

1ряд: діуретики, інгібітори АПФ,

антагоністи кальцію, β-адреноблокатори, α-адреноблокатори

2 ряд: агоністи α-рецепторів центральної дії (клонідин, гуанфацин. метилдопа), алкалоїди раувольфії, антиадренергічні препарати периферійної дії (гуанетидин, гуанадрел), прямі вазодилятатори, блокатори рецепторів ангіотензину II (лозартан, козаар), імідазоліни (моксонідин, рилмедин)

5.Симптоматична терапія

Нормалізація АТ або зниження САТ та ДАТ на 10-20% і більше від початкового рівня. Зменшення кількості та виразності скарг хворого з боку серцево-судинної системи, ознак серцевої недостатності (за її наявності). Зменшення факторів ризику. Поліпшення картини очного дна

15-20


 

1

2

3

4

5

6

7

12

Диплатаційна кардіоміопатія

I 42.0

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі 2-3 рази

3 Біохімічне дослідження крові 1-2 рази (показники запалення, глюкоза, рівень гормонів щитоподібної залози), імунограма,

коагулограма

4.ЕКГ- 4-6 разів

5.ЕхоКГ - 2 рази, Допплєр - дослідження

6.УЗД органів черевної порожнини та щитоподібної залози

7.Rо-графія органів грудної порожнини

8.Консультація офтальмолога (огляд очного дна)

1Дієта №10

2.Інгібітори АПФ

3.Діуретики

4.Серцеві глікозиди

5.β-Адреноблокатори

6.Нітропрепарати

7.Препарати, що покращують реологічні властивості крові:

ацетилсаліцилова кислота, гепарін, непрямі антикоагулянти

8.Антиарітмічні препарати (аміодарон)

9.Симпатоміметики короткими курсами (24-72 год)

10.Ізольована ультрафільтрація крові та плазмаферез

Зменшення ознак серцевої недостатності, підвищення толерантності до фізичних навантажень

21

13

Обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія

Інша гіпертрофічна кардіоміопатія

I 42.1

 

І 42.2 

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+,

К+, загальний білок)

4.ЕКГ - 2 рази

5.ЕхоКГ та Допплєр-

дослідження - 2 рази

6.ВЕМ - 2 рази

1.Дієта: стіл №10

2.Антагоністи кальцію

3.β- Блокатори

4.За наявності порушень серцевого ритму - протиаритмічні препарати 

Поліпшення клінічного стану хворого, підвищення толерантності до фізичного навантаження, зменшення градієнтного тиску

21


 

1

2

3

4

5

6

7

14

Гострий міокардит

І 40.

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+, К+, загальний білок)

4.Серологічні, імунологічні дослідження крові - 2 рази

5.ЕКГ - 2 рази

6.ЕхоКГ, Допплєр-дослідження - 2 рази

1.Дієта: стіл №10

2.Нестероїдні протизапальні препарати

3.Антибіотики

4.β- Блокатори

5.Десенсибілізувальні препарати

6.Метаболічні препарати

За наявності СН:

7.Інгібітори АПФ

8.Діуретики

9.За наявності порушень серцевого ритму - антиаритмічні препарати

Поліпшення клінічного стану показників крові, позитивна динаміка ЕКГ, ЕхоКГ, підвищення толерантності до фізичного навантаження

 


15

Ревматичні хвороби мітрального, аортального, трикуспідального клапанів серця

І 05-І 07

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+, К+, загальний білок)

4.Серологічні, імунологічні дослідження крові - 2 рази

5.ЕКГ - 2 рази

6.ЕхоКГ, Допплєр-дослідження - 2 рази

7.ВЕМ

8.Rо-графія органів грудної порожнини

1.Дієта: стіл №10

2.Нестероїдні протизапальні препарати

3.Антибіотики

4.За відсутності ефекту -гормонотерапія

5.Десенсибілізувальні препарати

6.Метаболічні препарати За наявності СН:

7.Інгібітори АПФ

8.Діуретики

9.За наявності порушень серцевого ритму - антиаритмічні препарати, серцеві глікозиди

Поліпшення клінічного стану хворого, показників крові, позитивна динаміка ЕКГ, ЕхоКГ підвищення толерантності до фізичного навантаження

21


 

ІV рівень надання медичної допомоги

N п/п

Нозологічна форма

Шифр МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня трива­лість лікуван­ня (дні)

1

Гострий інфаркт міокарда

І 21

1.Загальний аналіз крові - 4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ, КФК, МВ-КФК, електроліти - 5 разів, білірубін - 1 раз, креатинін, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 5 разів

4.ЕКГ

5.ЕхоКГ

6.Ургентна коронаровентрикулографія

7.ЕКГ високого підсилення з аналізом варіабельності серцевого ритму 

1.Катетеризація центральної або периферійної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 3 дні

3.Магнію сульфат 25% - 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

4.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

5.Нітрогліцерин 25% 20,0 * 2 рази на день або ізосорбіду динітрат 1 0-20 мг (в/в) 2 рази на день - 1 день

6.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) - 10,0 * 2 рази на день - 5 днів

7.Пропранолол 5 мг (в/в) - 2 дні

8.Гепарин 60 тис. ОД на день - 5 днів

9.Морфін 1% 1,0 - одноразово

10.Стрептокіназа 1,5 млн або тканинний

активатор плазміногену 100 мг

одноразово

11.Діазепам - 20,0 * 2 рази на день -1 день

12.Пропранолол - 10-20 мг *4 рази на день 7-10 днів

ІЗ.Каптоприл -6,25-12,5 мг*4 рази на день 7-10 днів  

14.Ацетилсаліцилова кислота - 3,25 мг *1 раз на день - 7-10 днів (після п/е введення ацетилсаліцилової кислоти)

15.Перкутанна транслюмінальна коронарна ангіопластика

Стабілізація стану, запобігання серцевій недостатності, аритмії серця, післяінфарктній стенокардії

21

2

Ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія

І 20.0

1.Загальний аналіз крові -4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ, КФК, МВ-КФК, електроліти - 5 разів, білірубін -1 раз, креатинін, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 5 разів

4.ЕКГ

5.ЕхоКГ

6.Ургентна коронаровентрикулографія

 

1.Катетеризація центральної або периферійної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - З дні

3.Магнію сульфат 25% - 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

4.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

5.Нітрогліцерин 25% 20,0 * 2 рази на день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (в/в) 2 рази на день -1 день

6.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) -10,0 * 2 рази на день - 5 днів

Стабілізація стану

5


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

7.ЕКГ високого підсилення з аналізом варіабельності серцевого ритму

8.Холтерівське моніторування

7.Пропранолол 5 мг (в/в) - 2 дні

8.Гепарин 60 тис. ОД на день - 5 днів

9.Морфін 1% 1,0 - одноразово

10.Діазепам - 20,0 *2 рази на день -1 день

11.Пропранолол -10-20 мг * 4 рази на день - 7-10 днів

12.Каптоприл -6,25-12,5 мг*4 рази на день - 7-10 днів

13.Ацетилсаліцилова кислота - 3,25 мг *1 рази на день -7-10 днів (після п/е введення ацетилсаліцилової кислоти

14.Ніфедипін 10-20 мг*4 рази на день 5 днів, або дилтіазем 120 мг * 2 рази на день 5 днів, низькомолекулярний гепарин - 5 днів

15.Перкутанна транслюмінарна коронарнаангіопластика

 

 

3

Гострий інфаркт

міокарда,ускладнений гострою лівошлуночковою. недостатністю

І 21.0

І 50.1

1.Загальний аналіз крові -4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ, КФК, МВ-КФК - серійно, електроліти - 5 разів, білірубін -1 раз, креатинін, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 5 разів

4.ЕКГ

5.ЕхоКГ

6.Ургентна коронаровентрикулографія

7.ЕКГ високого підсилення з аналізом варіабельності серцевого ритму8.Rо-графія органів грудної порожнини

9.Визначення КОС

1.Катетеризація центральної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 2 дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 2 дні

4.Магнію сульфат 25% 20,0 * 2 рази на день - 2 дні

5.Ізотонічний розчин - 200,0 * 2 рази -1 день

6.Нітрогліцерин 1 % 2,0 * 2 рази -1 день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (в/в) 2 рази на день

7.Морфін 1% 1,0 одноразово

8.Преднізолон 280 мг

9.Фуросемід 400 мг

10.Дофамін200мг

11.Каптоприл 12,5 мг * 3 рази на день 12.Мембранопротектори (триметазидин, кверцитин, неотон)

13.Інгаляція О2+ антифомсилан

14.Інтубація з ШВЛ

Стабілізація стану

5


 

1

2

3

4

5

6

7

4

Гострий інфаркт міокарда, ускладнений порушенням ритму серця

І 21

І.Загальний аналіз крові 4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ, КФК, МВ-КФК, електроліти - 5 разів, білірубін - 1 раз, креатинін, глюкоза - 2 рази), коагулограма - 5 разів

4.ЕКГ

5.ЕхоКГ

6.Ургентна коронаровентрикулографія

7.ЕКГ високого підсилення з аналізом варіабельності серцевого ритму

8.Rо-графія органів грудної порожнини

9.Визначення КОС

10.Черезстравохідна

електрокардюстимуляція

11.Холтерівське моніторування

1.Ацетилсаліцилова кислота (для Ін'єкцій) -1,0*2 рази на день - 2 дні

2.Каптоприл - 6,25 - 12,5 мг * 3 рази на день - 2 дні

3.Ізосорбіду динітрат 20 мг * 4 рази на день - 1 день

4.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - 3 дні

5.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

6.Магнію сульфат 25% 20,0 * 2 рази на

день - 3 дні

7.Аміодарон 1200 мг на день - 3 дні

8.Лідокаїн 200 мг * 6 разів на день - 3 ДНІ

9.Новокаїнамід 500-1 000 мг * 4 рази на день - 3 дні

10.Пропранолол 20-40 мг * 3 рази

11.Атропін 1 мг

12.Тимчасова лікувальна ендокардіальна електрокардіостимуляція

13.ЕІТ (за показаннями натрію тіопентал - до1 г)

Стабілізація стану

5

5

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, I-IІ ФК, ХНК О

І 20.8

1.Показники ліпідного обміну:загальний ХС ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності

2.Ступінчаста ВЕМ

3.Стрес -ВЕМ

4.Добутамінова фармакологічна проба

5.ЧСЕКС

6.ЧСЕКС+ЕхоКГ

7.ЧСЕКС+сцинтиграфія міокарда

8.КВГ

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.Нітрати за годину до фізичного навантаження

4.Антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Зникнення стенокардії або підвищення ФК 

14


 

1

2

3

4

5

6

7

6

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, III ФК, ХНК I

І 20.8

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.Дипіридамолова

фармакологічна проба

5.Добутамінова

фармакологічна проба

6.ЧСЕКС

7.ЕхоКГ

8.Парні фармакодинамічні тести

9.ЧСЕКС+сцинтиграфія міокарда

10.Холтерівське ЕКГ- моніторування

11.КВГ

1.Дієта: стіл №10

2.Нітрати

3.β-Адреноблокатори

4.Антагоністи кальцію

5.Нітрати + β-блокатори (верапаміл, дилтіазем)

6.Нітрати + антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

7.β-Адреноблокатори + антагоністи кальцію (ніфедипін).

8.β-Блокатори + нітрати + антагоністи кальцію

9.Ацетилсаліцилова кислота

11 КВГ

12 АКШ

Підвищення ФК 

21

7

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, IV ФК, стенокардія спокою, кардіосклероз ХНК I-II А

І 20.8

І.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.Дипіридамолова фармакологічна проба

5.Добутамінова фармакологічна проба

6.ЕхоКГ

7.Холтерівське ЕКГ-моніторування

8.КВГ

1 Дієта стіл N10

2 β блокатори + нітрити + антагоністи кальцію

3.Інгібітори АПФ

4.Сечогінні препарати

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

7.АКШ

Підвищення ФК зникнення стенокардії спокою, зменшення серцевої недостатності

21

8

Вазоспастична стенокардія (стенокардія з зареєстрованим спазмом судин) ХНК 0-I

І 20.1

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.Стресе - ВЕМ

3.Проба з гіпервентиляцією

4.Ергометринова фармакологічна проба

5.ЧСЕКС + ергометринова фармакологічна проба

6.Холтерівське ЕКГ-моніторування.

7.Ергометринова фармакологічна проба + сцинтиграфія міокарда

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.Нітрати

4.Антагоністи кальцію (ніфедипін, верапаміл, дилтіазем)

5.Нітрати + антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

6.Ацетилсаліцилова кислота

7.Гіполіпідемічні препарати

Зникнення стенокардії

14


 

1

2

3

4

5

6

7

9

Ішемічна хвороба серця, постінфарктний кардіосклероз, ХНК О-І

І 25.2

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.ЕхоКГ

5.Дипіридамолова

фармакологічна проба

6.Добутамінова

фармакологічна проба

7.ЧСЕКС

8.ЧСЕКС + сцинтиграфія

міокарда

9.Холтерівське ЕКГ- моніторування

10.КВГ

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.β- Блокатори

4.Інгібітори АПФ

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Клінічна ремісія, позитивна ЕКГ, динаміка зменшення серцевої недостатності

14

10

Гіпертонічна хвороба І, II, III стадій

I 1О-І 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

3.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові 5.Загальний аналіз сечі - 3 рази

6.Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже або Аддісом- Каковським - 2 рази або більше

7.Проба Зимницького (особливо при відносній густині сечі < 1.019) За наявності показань: 8.3-склянковий аналіз сечі

9.Аналіз сечі на клітини Штернгейнера-Мельбіна та активні лейкоцити

10.Визначення мікробного числа сечі

11.Визначення добової протеїнурії12.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

13.ЕКГ - 1 раз або більше

14.ЕхоКГ

15.УЗД нирок, сечового міхура 

1.Режим

2.Дієта: стіл №10 або інший залежно від супутніх захворювань

3.Інформування про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ. Розроблення профілактичних заходів

4. Індивидуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів:

1ряд: діуретики, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ, β-адреноблокатори, α- адреноблокатори

2 ряд: агоністи α-рецепторів центральної дії (клонідін, гуанфацин, метилдопа), алкалоїди раувольфії, антиадренергічні препаратиперефірійної дії (гуанетидин, гуанадрел), прямі вазодилятори (гідралазин, міноксиділ), блокатори рецепторів ангіотензину II (козаар), імідазоліни (моксонідин, рилмедин)

5.Симптоматична терапія

6.За показаннями - хірургічне лікування

Нормалізація АТ або зниження САТ та ДАТ на 10-20% і більше від початкового рівня.

Зменшення кількості та виразності скарг з боку серцево- судинної системи. Зменшення ознак серцевої недостатності (за її наявності) Зменшення факторів ризику. Поліпшення картини очного дна 

10-20


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

16.Екскреторна урографія - за показаннями

17.Консультації офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога

18.Добове моніторування АТ

19.УЗД наднирникових залоз, грудної та черевної аорти

20.Радіонуклідна ренографія або радіонуклідна реносцинтиграфія

За наявності показань:

21.Визначення добової (або після гіпертонічного кризу) екскреції андреналіну, норадреналіну, ванілінмигдалевої кислоти, допаміну

22.Ангіографія ниркових артерій 23.КТ або ЯМРТ

24.Вміст альдостерону, реніну в крові (до початку ходьби та після 4 годин ходьби) 25.Сцинтиграфія наднирникових залоз з холестерином, міченим йодом, після вживання дексаметазону 26.Артеріографія або флебографія наднирникових залоз з визначенням катехоламінів у сечі

 

 

 


 

1

2

3

4

5

6

7

11

Реноваскулярна гіпертензія

I 15.0

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах

3.Аускультація судин в точках проекцї ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі

6.Визначення добової протеїнурії

7.Визначення добової екскреції адреналіну, норадреналіну в сечі

8.Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень)

9.Визначення активності реніну плазми, альдостерону

10.ЕКГ

И.ЕхоКГ

12.УЗД нирок (якщо

різниця в розмірах нирок15 мм та більше,підозрюють однобічний стеноз ниркових артерій)

13.Допплєрографія ниркових артерій

14.Медикаментозні проби

(з блокаторами ангіотезинІІ - рецепторів- саралізином, лозартаном та ін; інгібіторами АПФ -каптоприлом та ін)

15.Екскреторна урографія

16.Консультація офтальмолога (огляд очного дна)

17.Радіоізотопна ренографія

18,Дигітаційна субтракційна ангіографія (якщо є можливість)

13.Аортографія та селективна ангіографія ниркових артерій

20.КТ наднирникових залоз(якщо є можливість)

1.Дієта: стіл №10 або 7-7а (в разі порушені функції нирок)

2.Хірургічне лікування – пряма реваскуляризація  (ангіопластика, шунтування), балонна ангіопластика та стентування ниркових артері

3.У разі неможливості проведення оперативного лікування через протипоказання чи незгоду хворого або збереження гіпертензії в післяопераційний період необхідне медикаментозне лікування з використанням усіх основних груп антигіпертензивних препаратів. Особливої обережності потребує призначення блокаторів ренін-ангіотензинової системи у хворих з двобічним стенозом ниркових артерій чи стенозом артерії єдиної нирки

4.Симптоматична терапія

Відновлення адекватного ниркового кровотоку.

Нормалізація артеріального тиску.У разі неможливості оперативного лікування або збереження гіпертензії в  післяопераційний період -медикаментозне зниження САТ та ДАТ на 10-20% і більше від початкового рівня

10-14


 

1

2

3

4

5

6

7

12

Дилатаційна кардіоміопатія

І 42.0

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі -2-3 рази

3.Біохімічне дослідження крові -1-2 рази (показники запалення, глюкоза крові, рівень гормонів щитоподібної залози, рівень норадреналіну, реніну, альдостерон-передсердного натрійуретичного гормону), імунограма, коагулограма

4.ЕКГ- 4-6 разів

5.ЕКГ та Допплєрографія - 2 разиЕХОКГ     2 ризи

6.УЗД органів черевної порожнини та щитоподібної залози

7.Rо-графія органів грудної порожнини

8.Консультація офтальмолога (огляд очного дна)

9.Радіоізотопне дослідження міокарда, коронаровентрикулографія та біопсія ендоміокарда, катерізація правих відділів серця з визначенням легенево-капілярного тиску - за показаннями

1.Дієта: стіл №10

2.Інгібітори АПФ

3.Діуретики

4.Серцеві глікозиди

5.β-Адреноблокатори

6.Нітропрепарати

7.Препарати, що покращують реологічні властивості крові: ацетилсаліцилова кислота, гепарін, непрямі антикоагулянти

8.Антиарітмічні препарати (аміодарон)

9.Симпатоміметики короткими курсами (24-72 год)

10.Ізольована ультрафільтрація крові та плазмаферез

11.Трансплантація серця

Зменшення ознак серцевої недостатності, поліпшення толерантності до побутових фізичних навантажень

21


 

1

2

3

4

5

6

7

13

Обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія Інша гіпертрофічна кардіоміопатія 

I 42.1

 

 

І 142.2

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+, К+, загальний білок)

4.ЕКГ -2 рази

5.ЕхоКГта Допплєрографія - 2 рази

6.ВЕМ - 2 рази

7.Радіоізотопна вентрикулографія

1.Дієта: стіл №10

2.Антагоністи кальцію

3.β-Блокатори

4.За наявності порушень серцевого ритму - протиаритмічні препарати

Поліпшення клінічного стану хворого, підвищення толерантності до фізичного навантаження, зменшення градієнтного тиску

14

14

Гострий міокардит

І 40

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові - 2 рази (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор, Nа+, К+, загальний білок)

4.Серологічні, імунологічні дослідження крові - 2 рази

5.ЕКГ - 2 рази

6.ЕхоКГ, Допплєрографія -2 рази

1.Дієта: стіл №10

2.Нестероїдні протизапальні препарати

3.Антибіотики

4.Десенсибілізувальні препарати

5.β-Блокатори

6.Метаболічні препарати

За наявності СН

7.Інгібітори АПФ

8.Діуретики

9.За наявності порушень серцевого ритму антиаритмічні препарати

Поліпшення клінічного стану хворого, нормалізація

показників крові, позитивна динаміка ЕКГ, ЕхоКГ, підвищення толерантності До фізичного навантаження

21