стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Доброякісні пухлини пінеальної ділянки головного мозку; Клінічний протокол


 • Клінічний протокол надання медичної допомоги дітям з доброякісними пухлинами пінеальної ділянки головного мозку
  • Додаток до наказу МОЗ №320 від 17-06-2008
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча нейрохірургія
  • Клінічний стан, патології: Доброякісні пухлини пінеальної ділянки головного мозку
трибестан цена


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров’я України

від ___________________ № _____

 

 

Клінічний протокол надання медичної допомоги дітям з доброякісними пухлинами пінеальної ділянки головного мозку

 

Шифр за МКХ-10: D.33

 

            Пухлини пінеальної області складають 1-4% усіх пухлин головного мозку. До цієї групи належать пінеаломи, тератоми, дермоїди, епідермоїди, кісти, менінгіоми, астроцитоми, епендімоми.

Ознаки та критерії діагностики

            Доброякісні пухлини пінеальної області  головного мозку  супроводжуються  симптомами  внутрішньочерепного тиску, координаторними порушеннями та інколи чотиригорбковим синдромом.    

Клініка захворювання визначається симптомами, обумовленими двома основними механізмами:

 1. Ефект гіпертензійно-гідроцефального синдрому, обумовленого оклюзією лікворних шляхів на рівні водогону мозку;
 2. Пряма дія пухлини на мозочкові провідні шляхи ти чотиригорбкову пластинку.

            Тривалість захворювання - від декількох місяців до декількох років.

Умови, в яких повинна надаватися медична допомога

Пацієнти з встановленим діагнозом пухлини пінеальної області підлягають стаціонарному обстеженню та хірургічному лікуванню у нейрохірургічному відділенні з подальшим лікуванням в неврологічному або реабілітаційному відділеннях та інших відділеннях за призначенням.

Діагностика

 1. Анамнестичні дані.
 1. Неврологічний огляд.
 2. Соматичний огляд.
 3. Офтальмологічний огляд.
 4. Отоневрологічний огляд.
 5. Визначення групи крові, резус-фактора.
 6. Визначення коагулограми та часу згортання.
 7. Загальний аналіз крові та сечі.
 8. Біохімічне дослідження крові (електроліти, гематокріт, загальний білок, осмолярність плазми).

КТ головного мозку

Ознаки пінеаломи: підвищеної щільності маса в пінеальній ділянці.

Ознаки тератоми: підвищеної щільності маса містить в собі жир, кісткові компоненти.

Ознаки дермоїда: округлої форми маса добре відмежована від мозкової тканини,має понижену щільність.

Ознаки епідермоїда: маса має щільність ліквору.

Ознаки менінгіоми: пухлина має підвищену щільність.

Ознаки астроцитоми: зона гетерогенної щільності з петрифікованими

ділянками.

Ознаки епендімоми: вузол підвищеної щільності, накопичуючий контраст.

 

МРТ головного мозку

Ознаки пінеаломи: чітко окреслені межі, не інфільтрує сусідні мозкові структури;

На Т1- виважених зображеннях, представляє собою об’ємне утворення відносно гомогенної будови з гіпоінтенсивним МР-сигналом, на Т2-зображеннях – з гіперінтенсивним сигналом.

Ознаки тератоми: характерна гетерогенність МР-сигналу.

Ознаки дермоїда: містить жир, на Т1-зображеннях пухлина має гетерогенну будову з ділянками підвищеної інтенсивності сигналу, на Т2-зображеннях –

Гетерогенно гіпоінтенсивний сигнал від строми пухлини.

Ознаки епідермоїда: утворення має нерівний фестончатий контур, в Т2-режимі сигнал від пухлини практично ізоінтенсивний з ліквором, в Т1-режимі – різниця між ними більш виражена.

Ознаки менінгіоми: на Т1-виважених зображеннях – ізоінтенсивний сигнал, на Т2- гіперінтенсивний сигнал.

Ознаки астроцитоми: на Т1-зображеннях пухлина має відносно гомогенну будову зі слабо інтенсивним сигналом.

Ознаки епендімоми: в Т1- і в Т2-режимах оприділяється відносно гомогенна пухлина; в Т1-режимі пухлина має гіпоінтенсивний сигнал, в Т2- слабо гіперінтенсивний сигнал.

Лікування

Хірургічне лікування видалення пухлини з використанням одного із доступів:

1.Надмозочково-підтенторіальний доступ;

2.Підпотилично-транстенторіальний доступ;

Перед видаленням пухлини - лікворошунтуюча операція.

 

2.Медикаментозна терапія

Використання знеболюючих, дегідратаційних, гемостатичних препаратів, антибактеріальної терапії.

Критерії ефективності та очікувані результати лікування

Критерії виписки зі стаціонару – регрес гіпертензійно-гідроцефального синдрому.

Термін лікування: 2-3 тижні. Подальше лікування в неврологічному або реабілітаційному відділеннях. Контрольний огляд та контрольна МРТ головного мозку через 3-6 місяців.

 

Головний позаштатний спеціаліст

МОЗ України за спеціальністю «дитяча нейрохірургія»                                      Ю.О.Орлов