стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Мітральний стеноз з недостатністю; Клінічний протокол


 • Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на мітральний стеноз з недостатністю
  • Додаток до наказу МОЗ №622 від 03-11-2008
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Хірургія серця і магістральних судин
  • Клінічний стан, патології: Мітральний стеноз з недостатністю
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ МОЗ України

від 03.11.2008 № 622

 

КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ

надання медичної допомоги хворим на мітральний стеноз з недостатністю

 

Код МКХ-10: І 05.2; І 05.8; І 05.9.

Ознаки та критерії діагностики захворювання

Хворі скаржаться на задишку, серцебиття, збільшення печінки, периферичні набряки, обмеження фізичної активності. Досить часті скарги на болі в серці. При аускультації відмічається систолічний і діастолічний шуми на верхівці серця. Акцент другого тону на легеневій артерії виявляється при застої в ній. Часто на верхівці виникає третій тон. Фонокардіографія дозволяє уточнити характер шумів і тонів серця. Електрокардіографічні зміни проявляються у відхиленні електричної вісі серця вліво, ознаками гіпертрофії лівого шлуночка. При рентгенологічному обстеженні відмічається значне збільшення розмірів серця  за рахунок лівих відділів, талія серця згладжена. Спостерігаються ознаки застою в малому колі кровообігу. Розширені корені легень, посилений легеневий малюнок. При ехокардіографічному дослідженні крім звуження отвору мітрального клапана відмічається наявність зворотного току. Катетеризації порожнин серця і ліва вентрикулографія дозволяють виявити ступінь регургітації на мітральному клапані, ступінь легеневої гіпертензії, градієнт на клапані.

 

Умови, у яких повинна надаватись медична допомога

Хворі з мітральним стенозом з недостатністю підлягають стаціонарному лікуванню в кардіохірургічних центрах або в умовах інституту серцево-судинної хірургії, де їм проводиться необхідне оперативне втручання. Подальшу протизапальну терапію на протязі 1 місяця хворі проходять в ревматологічному стаціонарі обласної лікарні за місцем проживання або в умовах спеціалізованого кардіологічного санаторію.

 

Діагностична програма

1. Візуальний огляд хворого

2. Аускультація

3. Лабораторне обстеження: загальний аналіз крові,  загальний аналіз сечі, біохімічне дослідження крові, коагулограма, визначення групи крові, резус-фактора, реакції Васермана, аналізи на гепатити В і С, аналізи на ВІЛ  (при письмовій згоді пацієнта)

4. Електрокардіографія

5. Фонокардіографія

6. Ехокардіографія

7. Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки

8. Зондування порожнин серця

9. Ліва вентрикулографія.

Лікувальна програма

Перелік і обсяг медичних  послуг обов’язкового асортименту

Загальне лікування

1.   антибіотики

2.   протизапальні препарати (нестероїдні)

Місцеве лікування

3.   мітральна комісуротомія з апаратом штучного кровообігу

4.   пластика мітрального клапана

5.   протезування мітрального клапана

При відсутності значних змін на мітральному клапані, можливості відновлення рухливості стулок, досягненні достатньої компетентності клапана виконується клапанозберігаюча операція, при її неможливості – заміна клапана.

Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту

6.   сечогінні препарати

7.   глікозиди при наявності у хворих ознак правошлуночкової недостатності

8.   адреноміметики в  ранньому післяопераційному періоді.

 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Очікуваний результат у стаціонарі – епітелізація рани, відсутність правошлуночкової декомпенсації і ознак загострення ревматизму.

Тривалість лікування

Термін стаціонарного лікування 11 днів. Далі хворий направляється в ревматологічний стаціонар за місцем проживання для подальшого лікування на 1 місяць або у спеціалізований кардіологічний санаторій.

 

Критерії якості лікування

У хворих при ехокардіографічному обстеженні відмічається зменшення градієнту тиску і відсутність зворотного току на мітральному клапані і збільшення його площі, зменшується тиск у лівому передсерді, нормалізується центральний венозний тиск і температура тіла, покращуються лабораторні показники.

 

Можливі побічні дії та ускладнення

На післяопераційному етапі можливий розвиток серцевої недостатності, порушень ритму, кровотеча. В подальшому спостерігається  правошлуночкова недостатність і загострення ревматизму. Можуть бути легеневі ускладнення (пневмонія і ателектаз).

Одне із найчастіших ускладнень - миготлива аритмія. Можливе нагноєння рани.

 

Рекомендації щодо подальшого надання  медичної допомоги

Хворі підлягають подальшому стаціонарному лікуванню на протязі 1 місяця в ревматологічному відділенні за місцем проживання або в спеціалізованому кардіологічному санаторії, потім – амбулаторне спостереження на протязі 6 місяців. Повторна консультація в кардіохірургічному центрі через 6 місяців, потім – 1 раз на рік. Протирецидивне лікування протягом 3 років.

 

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

Хворим потрібно обмежувати сіль і рідину.

 

Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

Хворі непрацездатні на протязі 6 місяців, їм рекомендований охоронний режим, що обмежує фізичні навантаження, перегрівання, переохолодження і перебування у вологих приміщеннях. Працездатність п.ісля 6 місяців вирішується індивідуально в залежності від. наявності недостатності кровообігу.

Ступінь доказовості А.

 

 

 

 

Директор Департаменту

організації медичної допомоги

 

М.П.Жданова