стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано групу нозологій; Стандарти якості діагностики і лікування


 • Стандарти якості діагностики і лікування окремих захворювань вуха,горла,носа з урахуванням тимчасової і стійкої непрацездатності в умовах консультативної поліклініки.
  • Додаток до наказу МОЗ №198 від 28-12-1992
  • Тема, опис документа: Стандарти якості діагностики і лікування
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Отоларингологія
  • Клінічний стан, патології: Вказано групу нозологій
линдакса цена Украина

Додаток 8
до наказу МОЗ України
від 28 грудня 1992 р. N 198 


СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВУХА, ГОРЛА, НОСА З УРАХУВАННЯМ ТИМЧАСОВОЇ І СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ В УМОВАХ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ

Шифр 

Захворювання 

Комплекс діагностичних досліджень 

Обов'язковий обсяг лікування 

Рекомен-
довані строки тимча-
сової непраце-
здатності 

Рекомен-
довані строки стійкої непраце-
здатності (інвалід-
ність) 

Строки лікування у стаціонарі 

Рекомен-
дований коефі-
цієнт диспансе-
ризації 

Оцінка результатів лікування 

ЦРЛ 

МЛ 

ОКЛ 

Республі-
канський центр 

ЦРЛ 

МЛ 

ОКЛ 

Республі-
канський центр 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

380 

Зовнішній отит 

Аналіз крові, сечі, кров на цукор, мазок із вуха на бактеріологічне дослідження.
За показанням консультації стоматолога 

Аналіз крові, сечі, кров на цукор, мазок із вуха на бактеріологічне дослідження, аудіограмма.
За показанням консультації стоматолога 

Теж 

Теж 

Сульфаніламіди, антибіотики, антигістамінні препарати, мазі в слуховий прохід, фізіотерапія 

Теж 

Теж 

Теж, з застосуванням нових методів фізіотерапії, апаратури, засобів, медикаментів 

3 - 10 

Відсутність болю, виділень із вуха, відсутність запальних явищ, відновлення функції - одужання 

381 

Гострий негнійний середній отит, мірингіт 

Аналіз крові, загальний аналіз сечі, рентгенограма навколоносових пазух 

Аудіограма + теж 

Теж 

Теж 

Сульфаніламіди, антибіотики, антигістамінні препарати, судинозвужувальні краплі в ніс, продування слухових труб, мазі в слуховий прохід, фізіотерапія 

- " - 

- " - 

- " - 

7 - 12 

Одужання: відсутність болю, відновлення слуху, відсутність інших знаків запалення 

382 

Гострий гнійний середній отит 

Бактеріологічне дослідження виділень із вуха (на бактерії і гриби), аналіз крові, сечі, кров на цукор 

Аудіограма + теж 

Теж 

Теж 

Сульфаніламіди, антибіотики, десенсибілізуюча терапія, санація носа і навколоносових пазух, фізіотерапія 

- " - 

- " - 

- " - 

12 - 14 

Відсутність болю, припинення виділень, відновлення слуху, відсутність запальних змін барабанної перетинки і відновлення її цілісності 

388.5 

Нейросенсорна приглухуватість 

Аналіз крові, кров на цукор, перевірка прохідності слухових труб, консультація невропатолога, терапевта, дослідження слухової функції "живим" мовленням і камертонами; дослідження функції рівноваги, координації рухів, спонтанного промахування і ністагму 

Теж + аудіометрія (тональна і мовна), кефалографія, обертальна і калорична стимуляція 

Теж + динамічна імпедансометрія; реєстрація оптокінетичного ністагму 

Теж + реєстрація слухових викликаних потенціалів і експертиза слуху; електроністагмографія і реоенцефалографія; дослідження порогів слухового дискомфорту, розбірливості мовлення у вільному звуковому полі; визначення феномена прискоренного наростання гучності; парадоксального падіння розбірливості мовних таблиць 

В гострому періоді стаціонарне лікування, терапія в залежності від етиології 

Теж 

Теж + при хронічних захворюваннях - слухопротезування по показанням 

Теж + ендоназальний, ендоуральний фонофорез, інгаляції препаратів в залежності від етиологічного фактору 

20 - 30 

14 - 20 

Діти підлітки - 100%, дорослі - 50% 

Відновлення слуху в гострих формах 

382.1 

Загострення хронічних середніх отитів 

Аналіз крові загальний, на цукор, сечі, рентгенограма скроневих кісток за Шюлером, бактеріологічне дослідження виділень із вуха 

Теж + аудіограма 

- " - 

- " - 

Сульфаніломіди, антибіотики, десансибілізуюча терапія. Введення в барабанну порожнину антибіотиків з гідрокортизоном, краплі софрадекс, інгаляційна терапія 

Теж + хірургічне лікування 

Теж + хірургічне лікування 

Теж + хірургічне лікування, в післяопераційному періоді фізіотерапія 

5 - 8 і далі стац. лікування, при відсут-
ності поліп-
шення, загостення хр. епітим-
паніту у стаціонарі 

100% 

Припинення болю, виділень із вуха, поліпшення слуху, показників крові і сечі 

384.2 

Перфорація барабанної перетинки (післятравматична) 

Аналіз крові, сечі, кров на цукор. Направлення в заклад, де можна зробити аудіограму 

Теж + аудіометрія + рентген-обстеження 

Теж 

Теж 

Консультація у вищестоячому лікувальному закладі для вирішення питання про мірінго- чи тимпанопластику 

Теж + фізіотерапія 

Теж + фізіотерапія 

Теж + фізіотерапія в післяопераційному періоді з урахуванням нових методів лікування 

5 - 7 і далі лікування в стаціонарі 

Відновлення цілісності барабанної перетинки, поліпшення слуху 

461
461.0
461.1
461.2 

Гострий синуїт, гайморит, фронтит, етмоїдит, сфеноїдит, їх поєднання 

Аналіз крові, сечі, кров на цукор, бак. дослідження виділення на бактеріальну і грибкову флору і чутливість до антибіотиків, рентгенографія навколоносових пазух (при фронтиті - у двох проекціях) 

Теж 

Теж, можлива термографія чи УЗ-дослідження навколоносових пазух 

Теж 

Сульфаніламіди, антибіотики, антигістамінні препарати, судинозвужувальні краплі в ніс, мазь Симановського. Пункції верхньощелепних пазух з промиванням і введенням лікарських речовин, фізіотерапія 

Теж + промивання клітин гратчастого лабіринту, трепанопункція 

Теж + промивання клітин гратчастого лабіринту, трепанопункція 

Теж + промивання клітин гратчастого лабіринту, трепанопункція, фізіотерапія з урахуванням нових методів лікування 

10 - 14 

Припинення болю, відсутність виділень, поліпшення носового дихання, показників крові 

461.9 

Гострий фарингіт 

Мазки на БЛ, аналіз крові, сечі, кров на цукор, бакобстеження 

Теж 

Теж 

Теж 

Сульфаніламіди (при підвищенні температури), антигістамінні препарати, місцеве лікування в залежності від форми захворювання, фізіотерапія 

Теж 

Теж 

Теж з застосуванням найсучасніших методів фізіотерапії (апаратури, способів, медикаментів) 

3 - 5 (при підви-
щенні темпера-
тури, несприят-
ливих умовах праці) 

Відсутність болю та інших ознак запалення слизової оболонки глотки 

475 

Навколомигдаликовий (паратонзилярний) абсцес 

Аналіз крові загальний, на цукор, консультація терапевта. Бакобстеження, мазки на БЛ 

Теж 

Теж 

Теж 

Розтин абсцесу, сульфаніламіди, антибіотики, десинсибілізуюча, дезинтоксикаційна терапія, полоскання антисептиками, фізіотерапія 

Теж 

Теж 

Теж 

8 - 12 

100 % 

Ліквідація місцевих запальних змін, поліпшення показників в крові, сечі 

464 

Гострий ларингіи (без стенозу) 

Аналіз крові загальний, на цукор, аналіз сечі, флюорографія грудної клітки, консультація терапевта, бакобстеження, мазки на БЛ 

Теж 

Теж 

Теж 

Сульфаніламіди, антибіотики, десенсибілізуюча терапія, режим голосовий і оберігаюча дієта, вливання в гортань лікарських речовин, фізіотерапія 

Теж 

Теж 

Теж з урахуванням нових методів фізіотерапії 

6 - 12 

Відновлення голосу, поліпшення показників крові 

680 

Фурункул носа (піодермія) 

Аналіз крові загальний, на цукор, аналіз сечі, консультація окуліста, невропатолога 

Теж 

Теж 

Теж 

Сульфаніламіди, антибіотики, десенсибілізуюча терапія, фізіотерапія 

Теж 

Теж 

Теж 

5 - 7 

Зникнення місцевих запальних змін, поліпшення показників крові, сечі 

473 

Загострення хронічних синуїтів 

Бактеріологічне дослідження вмісту пазух, аналіз крові загальний, на цукор, сечі, рентгенографія навколоносових пазух, консультація окуліста, невропатолога 

Теж + термографія чи УЗ-дослідження навколоносових пазух 

Теж 

Теж 

Сульфаніламіди, антибіотики, десенсибілізуюча і фізіотерапія, пункції верхньощелепних пазух 

Теж + трепанопункція, хірургічне лікування, фізіотерапія 

Теж + фізіотерапія ускладнень 

Теж + фізіотерапія ускладнень 

14 - 18 

Діти, підлітки - 100 %, дорослі - 50 % 

Поліпшення носового дихання, зменшення виділень із носа, головних болей або припинення їх, поліпшення показників крові, сечі 

472.1 

Хронічні риніти 

Аналіз крові, сечі, крові на цукор, рентгенографія навколоносових пазух 

Теж + консультація алерголога 

Теж 

Теж 

Санація навколоносових пазух, електрокоагуляція слизової оболонки носових раковин, медикаментозне лікування, фізіотерапія 

Теж + кріодеструкція, УЗ-дезинтеграція нижніх носових раковин 

Теж + кріодеструкція, УЗ-дезинтеграція нижніх носових раковин 

Теж з урахуванням нових методів фізіотерапії 

3 - 10 

Поліпшення дихання 

931 - 933 

Сторонні тіла ЛОР-органів (носа, вуха, глотки) 

Аналіз крові, сечі, крові на цукор, рентгенологічне обстеження 

Теж 

Теж 

Теж 

Видалення чи направлення у вищестоячий лікувальний заклад 

Теж 

Теж 

Видалення сторонніх тіл ЛОР-органів, фізіотерапія 

1 - 5 

Відновлення функції 

463 

Гортанна ангіна (без ознак стенозу) 

Бакобстеження, мазки на БЛ, аналіз крові, сечі, крові на цукор 

Теж 

Теж 

Теж 

Антибіотики, сульфаніламіди, десенсибілізуючі засоби, фізіотерапія 

Теж 

Теж 

Теж + застосування найсучасніших методів і медикаментів інгаляційної терапії 

7 - 10 

Відновлення функції гортанної частини глотки, поліпшення показників крові, сечі 

146 - 249 

Новоутворення ЛОР-органів злоякісні 

Аналіз крові загальний, на цукор, аналіз сечі, флюорографія грудної клітки, аналіз крові на PW, консультація терапевта, окуліста, невропатолога, рентгенографія органа, враженого пухлиною 

Теж + біопсія пухлини, томографія 

Теж 

Теж + комп'ютерне дослідження 

Лікування в спецзакладах 

Теж 

Теж 

Теж 

до 4-х місяців 

100 % 

Відсутність пухлини і метастазів чи їх зменшення 

215
210.9 

Доброякісні пухлини 

Аналіз крові, сечі, рентгенобстеження 

Теж + біопсія пухлини 

Теж 

Теж + комп'ютерне обстеження в залежності від локалізації 

Спостереження, хірургічне лікування 

Теж 

Теж 

Теж 

100 % 

Стабілізація процесу із зменшенням пухлини 

387 

Отосклероз (кохлеарна форма) 

Дослідження слухової функції живим мовленням і камертонами; бажана аудіометрія; дослідження функції рівноваги, координації рухів; консультація невропатолога 

Теж + аудіометрія (тональна і мовна), кефалографія, обертальна і калорична стимуляція 

Теж + динамічна імпедансометрія, реєстрація оптокінетичного ністагму 

Теж + реєстрація слухових викликаних потенціалів і експертиза слуху; електроністагмографія і реоенцефалографія; дослідження порогів слухового дискомфорту, розбірливості мовлення у вільному звуковому полі; визначення феномена прискореного наростання гучності; парадоксального падіння розбірливості мовних таблиць 

Протиневротична терапія, в залежності від форми 

Теж 

Теж + ендоауральний електрофорез з фтором та слухопротезування за показанням 

Теж 

18 - 14 

100 % 

Стабілізація рівня слуху