стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Розділ 8. Наркологія
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Наркологія
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато груп
эпирубицин цена Украина

Розділ 8. НАРКОЛОГІЯ

 

Профілактичний комплекс 1

Комплекс взаємопогоджених заходів з веденням необхідної документації:

- консультація лікаря-нарколога або медичної сестри з інформуванням (коротка профілактична інтервенція);

- інформування пацієнта та його родичів через використання друкованих інформаційно-мотиваційних матеріалів.

 

Профілактичний комплекс 2

Комплекс взаємопогоджених заходів з веденням необхідної документації:

- профілактичні консультації соціального працівника, або медичної сестри, або психолога (короткі профілактичні інтервенції загалом не менше ніж 2);- інформування пацієнта та його родичів через використання друкованих інформаційно-мотиваційних матеріалів (за індивідуальною програмою).

 

Профілактичний комплекс З

Комплекс взаємопогоджених заходів з веденням необхідної документації:

- цільові консультації соціального працівника, або медичної сестри, або психолога, або лікаря (не менше ніж 3 на тиждень та загалом не менше ніж 6);- профілактичні консультації соціального працівника, або медичної сестри, або психолога, або лікаря (короткі профілактичні інтервенції не менше ніж 2 на тиждень та загалом не менше ніж 3);- консультації соціального працівника, або медичної сестри, або психолога, або лікаря щодо участі хворого у взаємопогодженій комплексній Індивідуалізованій програмі психологічної, соціальної, професійної та медико-біологічної реабілітації (див. "Реабілітаційні заходи") (не менше ніж 2 на тиждень та загалом не менше ніж 3);

- інформування хворого та його родичів через використання різних форм друкованих інформаційно-мотиваційних матеріалів (згідно з індивідуалізованою програмою).

 

Діагностичний комплекс 1

Огляд лікаря-нарколога у випадках, що передбачені чинними нормативними документами - повний лабораторний токсикологічний аналіз на наявність одурманюючих речовин з використанням методів газової хроматографії (ГХ), тонкошарової хроматографії (ТШХ) або імунодіагностичного експрес-методу (ІДЕМ), в разі отримання позитивних результатів - остаточне підтвердження вживання одурманюючих речовин за допомогою методу масселективної газової хроматографії (МСГХ) або не менше ніж 3 інших методів аналізу. Тривалість огляду - 50 хв, повного лабораторного токсикологічного аналізу -до 10 діб. Повторний огляд можливий не пізніше ніж через 1год.

.

Діагностичний комплекс 2

Комплекс взаємопогоджених заходів з веденням необхідної документації:

- обстеження лікаря-нарколога, терапевта, невропатолога, окуліста, психіатра, сексопатолога, гінеколога (для жінок);

- загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічне дослідження крові (АсАТ, АлАТ, тимолова проба, визначення білірубіну, загального білка, сечовини, вмісту глюкози), в разі необхідності - ГТТ, ЕКГ. Кратність оглядів, процедур та аналізів - залежно від стану хворого.

 

Діагностичний комплекс З

Психодіагностичне  обстеження: визначення когнітивних функцій (методи - піктограм, Шульте, класифікації, виключення та узагальнення понять), діагностика порушень мислення, методи - тест Люшера, тест діагностики рівня депресії та тривоги). Тривалість обстеження -45хв. Скринінг (діагностика типів ризикової поведінки, АУДИТ, діагностика рівня алкогольної (опійної) залежності). Психодіагностика властивостей особистості (методи Айзенка, СМІЛ, Кеттела, Шмішека, ПДО). Психодіагностика самооцінки та самосвідомості (методи -Дембо-Рубінштейна, тест Лірі). Тривалість обстеження - 3 год, обстеження хворого проводять двічі під час перебування у стаціонарі. Психодіагностика професійної та соціальної адаптації відповідно до мети обстеження та стану хворого. Тривалість обстеження -1 год.

 

Діагностичний комплекс 4

Комплекс взаємопогоджених заходів з веденням необхідної документації: огляд лікаря-нарколога; у разі необхідності - огляд лікарсько-консультативної комісії, повний токсикологічний лабораторний аналіз (ГХ, ТШХ або ІДЕМ, у разі отримання позитивних результатів -МСГХ або підтвердження не менше ніж 3 іншими методами аналізу), АУДИТ. Кратність оглядів, процедур та аналізів - залежно від стану хворого.

 

Діагностичний комплекс 5

Обстеження функціонального стану нервової системи (проба Ашнера, кліно- та ортопроба, темпінг-тест). Функціональні проби серцево-судинної та дихальної системи (ЧСС, АТ, проба Мартіне-Кушелевського, комбінована проба Лєтунова, проба Штанге, Генчі, Розенталя, життєва ємкість легенів, комбінована проба Сєркіна).

 

Діагностичний комплекс 6

Комплекс взаємопогоджених заходів з веденням необхідної документації: огляд лікаря-нарколога, у разі необхідності - огляд лікарсько-консультативної комісії, повний токсикологічний лабораторний аналіз (ГХ, ТШХ або ІДЕМ, у разі отримання позитивних результатів – МСГХ  або підтвердження   не менше ніж 3 іншими методами аналізу). Кратність оглядів, процедур та аналізів – залежно від стану хворого.

 

Діагностичний комплекс 7

Комплекс взаємопогоджених заходів з веденням необхідної документації:

- огляд: нарколога, терапевта, невропатолога, офтальмолога, у разі необхідності - психіатра, анестезіолога (реаніматолога);

- цілодобовий нагляд медичної сестри та щоденний лікарський контроль за станом хворого;

- щотригодинна термометрія, щотригодинне вимірювання АТ, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічне дослідження крові (АсАТ, АлАТ, тимолова проба, визначення білірубіну, загального білка, сечовини, вмісту глюкози), повний лабораторний токсикологічний аналіз (ГХ, ТШХ або ІДЕМ, у разі отримання позитивних результатів - МСГХ або підтвердження не менше ніж 3 іншими методами аналізу), ГГТ, ЕКГ, лужний резерв. Кратність оглядів, процедур та аналізів - залежно від стану хворого.

 

Лікувальний комплекс 1

У разі необхідності за індивідуальною схемою: промивання шлунка, сифонна клізма, ентеросорбенти, перорально - коразол 0,2мг, фенамін-0,01 мг; нікотинова кислота 0,1мг, внутрішньом'язово: піридоксин5% 10,0мг; внутрішньовенно: глюкоза 40% до 20,0мг, аскорбінова кислота до10.Омг; натрію тіосульфат 30% до 10,0мг.

 

Лікувальний комплекс 2

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого - динамічне диспансерне спостерігання. Антидепресанти (амітригттилін до 300 мг на добу, флуокситин до 80 мг на добу та інші), транквілізатори (седуксен до 80 мг на добу, реланіум до 80 мг на добу, феназепам до 0,01 г на добу та інші), нейролептики (галоперидол до 50 мг на добу, левомепромазин до 400 мг на добу, аміназин до 800 мг на добу, клозапин до 400 мг на добу та інші) за індивідуальною схемою. Налтрексон, дисульфірам, метронідазол за індивідуальною схемою. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчінг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень) за індивідуальною схемою.

 

Лікувальний комплекс З

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. Медичний нагляд, режим лікування залежно від психічного стану. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Сифонна клізма (не менше ніж 1 раз при госпіталізації), ентеросорбенти (не менше ніж 3 приймання за індивідуальною схемою), вітамінотерапія (за індивідуальною схемою протягом усього курсу лікування), інсулінотерапія у терапевтичних дозах - до 20 од на добу, седуксен до 80мг на добу, або реланіум 80мг на добу, або седуксен до 80мг на добу, галоперидол до 20мг. на добу або левомепромазин до 10Омг на добу, етамінал до 0,3г на добу або протисудомні (фенобарбітал до 0,2г на добу або мединал 20% до 20,0мг на добу) та інші нейролептики і транквілізатори за взаємопогодженою індивідуальною схемою. Магнезія 25% до10мл на добу, кордіамін до 6,0мг на добу. Унітіол. Налтрексон, метронідазол, дисульфірам за індивідуальною схемою.

Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчінг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень).

 

Лікувальний комплекс 4

У разі необхідності за індивідуальною схемою: розсмоктувальна терапія, біогенні стимулятори та інші біогенні препарати (алое, ФІБС, скловидне тіло), амінокислоти (церебролізин), ноотропи (ноотропіл, пірацетам).

 

Лікувальний комплекс 5

У разі необхідності за індивідуальною схемою промивання шлунка двічі з інтервалом 3-5 год, сифонна клізма, ентеросорбенти, введення антидотів (налорфін, налоксон), дихальні аналептики (кордіамін).

 

Лікувальний комплекс 6

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого - динамічне диспансерне спостерігання. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Антидепресанти (амітриптилін до 300 мг на добу, флуокситин до 80 мг на добу та інші), транквілізатори (седуксен до 80 мг на добу, реланіум до 80 мг на добу, феназепам до 0,01г на добу та інші), нейролептики (гапоперидол до 50 мг на добу, левомепромазин до 400 мг на добу, аміназин до 800 мг на добу, клозапин до 400 мг на добу та інші). Замісна терапія за індивідуальною схемою. Наркотичні та ненаркотичні анальгетики, атропін за індивідуальними схемами. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше 8 ніж сеансів), стретчінг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень) за індивідуальною схемою.

 

Лікувальний комплекс 7

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. Режим лікування - залежно від психічного стану. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Дезінтоксикація за індивідуальною схемою, введення антагоністів опіоїдів (налоксон, налтрексон), препарати групи клофеліну. За індивідуальною схемою атропін, міорелаксанти, Н2-блокатори. У разі необхідності - ненаркотичні та наркотичні знеболювальні препарати, атропін, замісна терапія за індивідуальною схемою, вітамінотерапія (за індивідуальною схемою протягом усього курсу лікування), в разі необхідності інсулінотерапія у терапевтичних дозах - до 20 од на добу. Снодійні препарати за індивідуальною схемою. Антидепресанти (амітриптилін до 300 мг на добу, флуокситин до 80 мг на добу та інші), транквілізатори (седуксен до 80 мг на добу, реланіум до 80 мг на добу, феназепам до 0,01г на добу та інші), нейролептики (галопорцлоп до 50 мг на добу, певомепромазин  до 400 мг ня добу, аміназин до 800 мг на добу, клоазипин до 400 мг на добу, та інші)  за індивідуальною схемою. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів Ї Комплексна взаємопогоджена індивідуалізована програма психологічної корекції ( див. "Реабілітаційні заходи")

Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчинг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень).

 

Лікувальний комплекс 8

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. Антидепресанти (амітриптилін до 300 мг на добу, флуокситин до 80 мг на добу та інші), транквілізатори (седуксен до 80 мг на добу, реланіум до 80 мг на добу, феназепам до 0,01г на добу та інші), нейролептики (галоперидол до 50 мг на добу, левомепромазин до 400 мг на добу, аміназин до 800 мг на добу, клозапин до 400 мг на добу та інші) за індивідуальною схемою. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж З сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчінг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень) за індивідуальною схемою.

 

Лікувальний комплекс 9

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. Режим лікування - залежно від психічного стану. Дезінтоксикація за індивідуальною схемою. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Вітамінотерапія (за індивідуальною схемою протягом усього курсу лікування), у разі необхідності інсулінотерапія в терапевтичних дозах - до 20 од. на добу. Снодійні препарати за індивідуальною схемою. Антидепресанти (амітриптилін до 300 мг на добу, срлуокситин до 80 мг на добу та інші), транквілізатори (седуксен до 80 мг на добу, реланіум до 80 мг на добу, феназепам до 0,01 г на добу та інші), нейролептики (галоперидол до 50 мг на добу, левомепромазин до 400 мг на добу, аміназин до 800 мг на добу, клозапин до 400 мг на добу та інші) за індивідуальною схемою. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчинг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень).

 

Лікувальний комплекс 10

У разі необхідності за індивідуальною схемою промивання шлунка двічі з інтервалом 3-5 год, сифонна клізма, ентеросорбенти, введення антидотів: флумазеніл (для бензодіазепінів) та бемефид (для барбітуратів); діуретики (фурасемід, манітол), дихальні аналептики (кордиамін), кофеїн.

 

Лікувальний комплекс 11

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Антидепресанти (амітриптилін до 300 мг на добу, флуокситин до 80 мг на добу та інші), транквілізатори (седуксен до 80 мг на добу, реланіум до 80 мг на добу, феназепам до 0,01 г на добу та інші), нейролептики (галоперидол до 50 мг на добу, левомепромазин до 400 мг на добу, аміназин до 800 мг на добу, клозапин до 400 мг на добу та інші) за індивідуальною схемою. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчінг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень) за індивідуальною схемою.

 

 

Лікувальний комплекс 12

У разі необхідності за індивідуальною схемою промивання шлунка двічі з інтервалом 3-5 год, сифонна клізма, ентеросорбенти, дихальні аналептики (кордиамін), транквілізатори - за показаннями, охолодження тіла.

 

Лікувальний комплекс 13

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Антидепресанти (амітриптилін до 300 мг на добу, флуокситин до 80 мг на добу та інші), транквілізатори (седуксен до 80 мг на добу, реланіум до 80 мг на добу, феназепам до 0,01 г на добу та інші), нейролептики (галоперидол до 50 мг на добу, левомепромазин до 400 мг на добу, аміназин до 800 мг на добу, клозапин до 400 мг на добу та інші) за індивідуальною схемою. Сенсибілізувальна (в т.ч. імуносесибілізувальна) терапія. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчинг (не менше ніж З сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень) за індивідуальною схемою.

 

Лікувальний комплекс 14

У разі необхідності за індивідуальною схемою: промивання шлунка двічі з інтервалом 3-5 год, сифонна клізма, ентеросорбенти, дихальні аналептики (кордиамін), транквілізатори, нейролептики,   -блокатори, прямі вазодилятатори, охолодження тіла.

 

Лікувальний комплекс 15

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Антидепресанти, нейролептики і транквілізатори за взаємопогодженою індивідуальною схемою. Протиастенічне лікування .Курс фізіотерапії  за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів).Масаж ( не мешьше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчинг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень) за індивідуальною схемою.

 

Лікувальний комплекс 16

У разі необхідності за індивідуальною схемою анксіолітики (нейролептики, транквілізатори), а також обмеження рухової активності, ентеросорбенти, барбітурати, сенсорна ізоляція хворого, охолодження тіла, аскорбінова кислота, амонію хлорид.

 

Лікувальний комплекс 17

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. У разі необхідності, за індивідуальною схемою анксіолітики (нейролептики, транквілізатори), а також обмеження рухової активності, ентеросорбенти, барбітурати, сенсорна ізоляція хворого, охолодження тіла, аскорбінова кислота, амонію хлорид. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Антидепресанти, нейролептики і транквілізатори за взаємопогодженою індивідуальною схемою. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчинг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень) за індивідуальною схемою.

 

Лікувальний комплекс 18

Комплекс взаємопогоджених стаціонарних і/або амбулаторних заходів з веденням необхідної документації. За згодою хворого -диспансерне динамічне спостерігання. Режим лікування - залежно від психічного стану. Дієтотерапія за індивідуальною схемою. Сенсибілізувальна терапія (вт.ч. імуносенсибілізувальна). А також, у разі необхідності, нікотиновий пластир, нікотинова жувальна гумка, клонідин, антагоністи (мекамеламін), анксіолітики, голкорефлексотерапія. Вітамінотерапія (за індивідуальною схемою протягом усього курсу лікування. Протиастенічне лікування. Курс фізіотерапії за індивідуальною схемою (загалом не менше ніж 8 сеансів). Масаж (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), дихальна гімнастика (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), стретчинг (не менше ніж 3 сеанси на тиждень та загалом не менше ніж 8 сеансів), кінезіотерапія (не менше ніж 6 занять на тиждень).

 

Лікувальний комплекс 19

У разі необхідності за індивідуальною схемою ентеросорбенти, метиленовий синій, дихальні аналептики (кордіамін), натрію тідсульфат, сечогінні засоби.

 

Лікувальний комплекс 20

 Короткодіючі барбітурати, міорелаксанти, вазодилятатори, охолодження тіла.

-блокатори,   -блокатори,   +   -блокатори, лідокаїн, бензодіазепіни, нейролептики, прямі

 

Лікувальний комплекс 21

Бензодіазепіни, нейролептики,   -блокатори,   -блокатори,   +  -блокатори, лідокаїн, прямі вазодилятатори, охолодження тіла, короткодіючі барбітурати, міорелаксанти, спинномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану.

 

Лікувальний комплекс 22

Спинномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану, антидепресанти, нейролептики, транквілізатори-за індивідуальною схемою.

 

Лікувальний комплекс 23

Див. лікувальний комплекс 13, до якого додають короткодіючі барбітурати, міорелаксанти,   -блокатори,   +  -блокатори, лідокаїн.

 

Лікувальний комплекс 24

Див. лікувальний комплекс 15, до якого додають бензодіазепіни, нейролептики,   -блокатори, прямі вазодилятатори, охолодження тіла.

 

Реабілітаційний комплекс 1

Взаємопогоджена комплексна індивідуальна програма психологічної, соціальної, професійної та медико-біологічної реабілітації з веденням необхідної документації:

- цільові консультації соціального працівника, або медсестри, або психолога, або лікаря за взаємопогодженим графіком (загалом не менше ніж 15 цільових консультацій на тиждень);

- робота хворого в стаціонарних і амбулаторних психотерапевтичних групах та індивідуально з інформування та мотивування (не менше ніж 12 год групових занять та не менше ніж 14 днів);

- робота хворого в програмі психологічної корекції з тілесно-орієнтованою (не менше ніж 8 процедур на тиждень, тривалістю загалом не менше ніж 14 днів), протирецидивною (не менше ніж 7 групових занять та 10 консультацій на тиждень, тривалістю загалом не менше ніж 14 днів) частинами, тренінгом, спрямованим на специфічні проблеми (не менше ніж 25 год групових занять і 10 консультацій на тиждень протягом не менше ніж 21 дня) та тренінгом персонального зростання (не менше ніж 25 год групових занять і 10 консультацій на тиждень протягом не менше ніж 21 дня). Арттерапія (не менше ніж 3 заняття на тиждень та загалом не менше ніж 10 занять) та дихальна терапія (не менше ніж 2 заняття на тиждень та загалом не менше ніж 8 занять).

Або реабілітаційна програма «12 кроків», що включає:

- роботу хворого в стаціонарних і амбулаторних психотерапевтичних групах та індивідуально з інформування та мотивування (не менше ніж 12 годин групових занять та не менше ніж 7консультацій (тривалістю 1 год. кожна) протягом не менше ніж 12 днів)

роботу хворого в стаціонарних та амбулаторних психотерапевтичних групах для подолання психологічного захисту і реформування міжособистісних стосунків (не менше ніж 90 год  групових занять протягом на менше ніж 60 днів);

 виконання пацієнтом письмових завдань за тематикою Першого, Другого і Третього кроків програма «12 кроків» (не менше ніж 12 год),

- «антистресова програма» (не менше ніж 2 групових заняття, спрямованих на інформування - загальною тривалістю 2 год - та на оволодіння пацієнтом техніками релаксації - не менше ніж 24 заняття по ЗО хв кожне);

- участь пацієнта в роботі груп взаємодопомоги та самодопомоги (не менше ніж 1 заняття на тиждень протягом не менше ніж 3 тиж або не менше ніж 90 днів у програмі «12 кроків»).

- участь родичів клієнта в роботі груп психологічної реабілітації, взаємодопомоги за індивідуальною програмою (не менше ніж 5 год групових занять та 4 консультації на тиждень протягом не менше ніж 6 тиж) та групи самодопомоги;

- роботу пацієнта з соціальним працівником у програмі професійної реабілітації.

 

Реабілітаційний комплекс 2

Взаємопогоджена комплексна індивідуальна програма психологічної, соціальної, професійної та медико-біологічної реабілітації з веденням необхідної документації, що включає:

- цільові консультації соціального працівника, або медсестри, або психолога, або лікаря за взаємопогодженим графіком. Загалом не менше ніж 12 цільових консультацій на рік;

- участь пацієнта в роботі груп взаємодопомоги та самодопомоги (не менше ніж 1 заняття на тиждень та загалом не менше ніж 6 тиж на рік);

- участь родичів пацієнта в роботі груп психологічної реабілітації, взаємодопомоги та самодопомоги за індивідуальною програмою (не менше ніж 5 год групових занять та 4 консультації на тиждень протягом не менше ніж 6 тиж);

- у разі необхідності робота пацієнта з соціальним працівником у програмі професійної реабілітації.

 

Реабілітаційний комплекс З

Взаємопогоджена комплексна індивідуальна програма психологічної та медико-біологічної реабілітації з веденням необхідної документації, що включає:

- цільові консультації соціального працівника, або медсестри, або психолога, або лікаря за взаємопогодженим графіком (загалом не менше ніж 15 цільових консультацій на тиждень);

- роботу пацієнта в стаціонарних і амбулаторних психотерапевтичних групах та індивідуально з інформування та мотивування (не менше ніж 12 год групових занять та 10 консультацій на тиждень протягом не менше ніж 7 днів);

- участь родичів пацієнта в роботі груп психологічної реабілітації, взаємодопомоги та самодопомоги за індивідуальною програмою (не менше ніж 5 год групових занять та 4 консультації на тиждень протягом не менше ніж 6 тиж).

 

    Реабілітаційний комплекс 4

Взаємопогоджена комплексна індивідуальна програма психологічної та медико-біологічної реабілітації з веденням необхідної документації, що включає:

- цільові консультації соціального працівника, або медсестри, або психолога, або лікаря за взаємопогодженим графіком (загалом не менше ніж 15 цільових консультацій на тиждень);

- роботу пацієнта в стаціонарних і амбулаторних психотерапевтичних групах та індивідуально з інформування та мотивування (не менше ніж 12 год групових занять та 10 консультацій на тиждень протягом не менше ніж 7 днів);

-участь родичів пацієнта в роботі груп психологічної реабілітації, взаємодопомоги та самодопомоги за індивідуальною програмою (не менше ніж 5 год групових занять та 4 консультації на тиждень протягом не менше ніж 6 тиж);

- роботу пацієнта в програмі психологічної корекції, спрямованій на адаптацію до наявної симптоматики та набуття необхідних життєвих і соціальних навичок.

 

Реабілітаційний комплекс 5

Взаємопогоджена з пацієнтом або його представником індивідуальна програма, спрямована на адаптацію до наявної симптоматики та набуття необхідних життєвих і соціальних навичок.

 

Реабілітаційний комплекс 6

У разі необхідності - індивідуальна програма психологічної, медико-біологічної, соціальної реабілітації з використанням індивідуальних та групових форм роботи з пацієнтом.

 

Критерії якості 1

Достовірний висновок медичного огляду про стан сп'яніння. Витвереження (у разі необхідності) за згодою пацієнта.

 

 

Критерії якості 2

Взаємопогоджений з пацієнтом або його представником етапний епікриз з рекомендаціями (не менше ніж 3 епікризи протягом курсу лікування та один - окремо після його завершення).

 

Критерії якості З

Взаємопогоджений з пацієнтом або його представником етапний епікриз з рекомендаціями про подальше лікування та реабілітацію у зв'язку з наркологічними проблемами (не менше ніж 3 епікризи протягом курсу лікування та один окремо - після його завершення). Ремісія або стале покращання стану хворого, що встановлені після взаємного погодження з пацієнтом або його представником.

 

Критерії якості 4

Взаємопогоджений з пацієнтом або його представником етапний епікриз з рекомендаціями про подальше лікування та реабілітацію у зв'язку з наркологічними проблемами. Ремісія або стале покращання психічного стану хворого ( психологічні симптоми та прояви абстиненції), що встановлені після взаємного погодження з пацієнтом або його представником.

 

п/п 

Нозологічна форма

 

Шифр

МКХ-10

Профілактичні заходи

Перелік

діагностичних  обстежень

Обсяг

лікувальних  аходів

Реабілітаційні заходи

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування

В ста- ціо-нарі

зага- льне

1

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація неускпаднена

F10.00 

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 

Лікувальний комплекс 1

-

Критерії якості 1

До 12 год

 

2

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням 

F10.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців.

Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1, у разі необхідності направлення до інших медичних установ -

До 12 год 

 

3

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями 

F 10.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1, у разі необхідності направлення до інших медичних установ

До 12 год

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація з делірієм

F 10.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

Лікувальний комплекс 1 , а також - у разі необхідності: сибазон, або реланіум, або седуксен до 60 мг парентеральне

-

Критерії якості 1

До 12 год

-

5

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F 10.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

Лікувальний комплекс 1

-

Критерії якості

До 12 год

-

6

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація з комою

F 10.05

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відділеннях або у відділеннях реанімації за місцем проживання. Консультація лікаря-нарколога - в разі необхідності.

Дії за стандартами інших фахів – в разі необхідності

У разі необхідності – надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Направлення до спеціалізованих токсикологічних (реанімаційних) відділень

-

-

7

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація з судомами

F 10.05

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

Лікувальний комплекс 1 , а також - у разі необхідності: сибазон, або реланіум, або седуксен до 60 мг парентеральнo

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря невропатолога

До 12 год

-

8

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація з патологічним сп'янінням

F 10.07

Профілактичний комплекс 1  

Діагностичний комплекс 1

Лікувальний комплекс 1

-

Критерії якості 1

До 12 год

 

9

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Вживання речовини пов'язане зі шкодою для здоров'я

F 10.1

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 2 та 3

У разі необхідності - нал-трексон, використання стандартів інших фахів, направлення до інших медичних установ

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2

До1 міс

До 12 міс

10

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю.

F 10.20

F 10.200

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 2, а також - у разі необхідності—одноразово метод

 

 

 

 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5 

О.Р.Довженка ( відповідно до авторського свідоцтва SU № 1165392) в комплексі з реабілітаційними заходами (див. «Реабілітаційні заходи»)

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс 

11

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності.

Часткова ремісія

F10.20

F 10.201 

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 2

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3 міс  

12

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності.

Повна ремісія

F10.20

F10.202 

-

Діагностичні комплекси 6

У разі необхідності - нал-трексон, дисульфірам а індивідуальною схемою

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3 міс  

13

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю.

Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F10.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 2 

Реабілітаційний комплекс 1 

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3 міс 

14

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю.

Синдром залежності на даний час під клінічним наглядом на підтримувальному або замісному режимі (контрольована залежність)

F10.22

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 2 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3 міс 

15

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності вживання алкоголю. Синдром залежності на даний час утримання, але в умовах лікування аверсивними або блокуючими ліками

F10.23

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 2 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3 міс


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності на даний час утримання, але в умовах лікування аверсивними або блокуючими ліками

F 10.23

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 2

Реабілітаційний комплекс 1 

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

16

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності на даний чає вживання речовини (активна залежність). Без соматичних ознак

F10.24

F10.240 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 3 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

17

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності на даний час вживання речовини (активна залежність). Із соматичними ознаками

F10.24

F10.241

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 3, а також дії відповідно до стандартів інших фахів

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

18

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності. Постійне вживання

F10.25

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

19

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності, епізодичне вживання (дипсоманія)

F10.26

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

20

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Стан абстиненції неускладнений

F10.3 F10.30  

Профілактичний комплекс 3  

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальний комплекс 3  

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 10 днів

До 10 днів 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

21

 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Стан абстиненції з судомами 

F 10.3

F 10.31 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 3, а також - у разі необхідності - спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного балансу

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 10 днів 

До 10 днів 

22

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Стан абстиненції з делірієм без судом 

F 10.4

F 10.40 

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 3, а також - у разі необхідності - спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного балансу

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4 

 

До 14 днів 

До 14 днів 

23

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Стан абстиненції з делірієм і судомами 

F 10.4

F 10.41 

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальний комплекс 3, а також - у разі необхідності - спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного балансу

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

24

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Психотичний розлад шизофреноподібний

F 10.5

F 10.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 14 днів

До 6міс

25

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Психотичний розлад переважно маячний

F 10.5

F 10.51

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

26

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Психотичний розлад переважно гапюцина-торний

F 10.5

F 10.52

Профілак­тичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та

7

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

27

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Психотичний розлад переважно поліморфний

F 10.5

F 10.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

28

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

Р10.5 Р10.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 90 Днів

До 90 Днів

29

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

Психотичний розлад, переважно маніакальні симптоми

F 10.5

F 10.55

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 3

 

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

30

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Психотичний розлад змішаний

F 10.5

F 10.56

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4 

До 90 Днів

До 90 Днів

31

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Залишковий та віддалений психотичний розлад, ремінісценції

F 10.6

 

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальні комплекси 3 та 4, а також - у разі необхідності - спиномозкова  пункція

-

Критерії якості 4

 

До 120 днів 

Досягнення ремісії

32

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Залишковий та віддалений психотичний розлад з розладами особистості або поведінки

F 10.7

F 10.71

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальні комплекси 3 та 4 

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів 

Досягнення ремісії

33

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Залишковий та віддалений психотичний розлад з розладами особистості або поведінки

Р10.7 Р10.71 

Профілактичний комплекс 3

 

Лікувальні комплекси 3 та 4 

Реабілітаційний комплекс

Критерії якості 4

До 14 днів

До 6 міс

34

Розлади психіки І и поведінки внаслідок вживання алкоголю. Залишковий та віддалений психотичний розлад  з афективним розладом

F 10.72

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальні комплекси 3 та 4 

Реабілітаційний комплекс

Критерії якості 4 

До 120 днів

 

До досягнення ремісії


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

35

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Залишковий та віддалений психотичний розлад з деменцією

F10.73

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальні комплекси 3 та 4

Реабілітаційний комплекс 5

Критерії якості 4

До 120 днів 

До досягнення ремісії

36

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Залишковий та віддалений психотичний розлад з іншим стійким когнітивним порушенням

F10.74

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальні комплекси 3 та 4 

Реабілітаційний комплекс 5

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

37

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Залишковий та віддалений психотичний розлад з пізнім дебютом

F10.75

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальні комплекси 3 та 4

Реабілітаційний комплекс 4 

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

38

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Інші психічні та поведінкові розлади

F10.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальні комплекси 3

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

39

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Неуточнений психічний і поведінковий розлад

F10.9

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальний комплекс 3

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Гостра інтоксикація неускладнена

F11.00 

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3 та 7 

Лікувальний комплекс 5 

-

Критерії якості 1

До 12 год

-

41

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням 

F11.01 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 5, а також - у разі необхідності надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1 , уразі необхідності - направлення до інших медичних установ 

До 12 год 

-

42

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями 

F11.02

Профілактичний комплекс 1 

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації відповідно до стандартів інших фахівців. Додаткове обстеження стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 5, а також - у разі необхідності надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1 , у разі необхідності - направлення до інших медичних установ

До 12 год 

-

43

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Гостра інтоксикація з делірієм

F11.03

Профілактичний комплекс 1 

Діагностичний комплекс 1 

Лікувальний комплекс 5

-

Критерії якості 1

До 12 год 

-

44

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F11.04

Профілактичний комплекс 1 

Діагностичний комплекс 1 

Лікувальний комплекс 5

-

Критерії якості 1

До 12 год 

 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

45

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Гостра інтоксикація з комою

F11.05

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відді- леннях або у відділеннях реанімації за місцем проживання. Консультація лікаря-нарко- лога - в разі необ-хідності. Дії за стандартами інших фахів – в разі необхідності

У разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Направлення до спеціалізованих токсикологічних (реанімаційних) відділень.

-

-

46

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Гостра інтоксикація з судомами

F11.05

Діагностичній комплекс 1 

 

Лікувальний комплекс 5

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря-невропатолога

До 12 год

 

47

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Вживання речовини, пов'язане зі шкодою для здоров'я 

F11.1

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 2 та 3

У разі необхідності – нал трексон, використання стандартів інших фахів, направлення до інших медичних установ

Реабілітаційний комплекс 6 

Критерії якості 2

До1 міс 

До 12 міс 

48

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F11.20

F11.200  

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 6

Реабілітаційний комплекс 1 

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3 міс

 

49

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності. Часткова ремісія

F11.20

F11.201

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 6 

Реабілітаційний комплекс 1 

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

50

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності Повна ремісія

F11.20

F11.202

-

Діагностичні комплекси 3,4,5 

У разі необхідності - налтрексон за індивідуальною схемою, використання стандартів інших

-

Критерії якості 3

-

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

51

Розлади психіки та поведінки розлади внаслідок вживання опіоїдів.

Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F11.21

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 6

Реабілітаційний комплекс 1 

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3 міс 

52

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності на даний час під  клінічним наглядом на підтримувальному або замісному режимі (контрольована залежність)

F11.22

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 6 

Реабілітаційний комплекс 1 

Критерії якості 3

До1 міс 

До 3  міс

53

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів Синдром залежності на даний час утримання, але в у мовах лікування авер-сивними або блокуючими ліками

F11.23

Профілактичний комплекс 3  

Діагностичні комплекси 3,4,5 

Лікувальний комплекс 6 

Реабілітаційний комплекс 1 

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс 

54

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності на даний час вживання речовини (активна залежність)  

F11.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7 

Реабілітаційний комплекс

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс 

55

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності. Постійне вживання

F11.25

Профілак­тичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

56

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Стан абстиненції неускладнений

F11.3 F11.30

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

57

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Стан абстиненції з судомами

F11.3 F11.31

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

58

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Стан абстиненції з делірієм без судом

F11.4 F11.40

Профілактичний комплекс 3 •

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

59

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Стан абстиненції з делірієм і судомами

F11.4 F11.41

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 Днів

60

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів Психотичний розлад шизофреноподібний

F11.5 F11.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

61

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Психотичний розлад переважно маячний

F11.5 F11.51

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

62

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Психотичний розлад переважно галюцинаторний

F11.5 F11.52

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

63

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Психотичний розлад переважно поліморфний

F11.5 F11.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

64

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F11.5 F11.54

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До90 міс.

До 90 міс.


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

65

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Психотичний розлад переважно маніакальні симптоми

F11.5

F11.55

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

66

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Психотичний розлад змішаний

F11.5 F11.56

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

67

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Інші психічні та поведінкові розлади.

F11.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

68

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Неуточнений психічний і поведінковий розлад

F11.9

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 7

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс.

До 1 міс.

69

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Гостра інтоксикація неускладнена

F12.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

У разі необхідності -за індивідуальною схемою анксіолітики (нейролептики, транквілізатори)

-

Критерії якості 1

До 2год.

-

70

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням

F12.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

У разі необхідності -анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) – за індивідуальною схемою, а також надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1 , уразі необхідності направлення до інших медичних установ

До 2 год

-

71

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Гостра інтоксикація з іншими медичними укладненнями 

F12.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

У разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) - за індивіуальною схемою, а також надання невідкладної допомоги відповідно

до стандартів інших

фахів

 

 

До 2 год

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

72

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Гостра інтоксикація з делірієм

FІ2.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

У разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) - за індивідуальною схемою, а також сибазон, або реланіум, або седуксен до 60 мг парентерально

-

Критерії якості 1

До 2 год

-

73

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F12.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

У разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) - за індивідуальною схемою 

-

Критерії якості 1

До 2 год

-

74

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Гостра інтоксикація з судомами

F12.06

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

У разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) - за індивідуальною схемою 

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря-невропатолога

До 2 год

-

75

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Вживання речовини, пов'язане зі шкодою для здоров'я

F12.1 

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 2 та 3

У разі необхідності - використання стандартів інших фахів, направлення до інших медичних установ 

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2 

До1міс 

До 12 міс 

76

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F12.20

F12.200

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 8 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1міс 

До 3 міс 

77

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Синдром залежності. Часткова ремісія

F12.20

F12.201

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 8 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1міс 

До 3 міс 

78

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання Синдром залежності. Повна ремісія Синдром залежності. Повна ремісія

F12.20

F12.202 

-

Діагностичні комплекси 6

У разі необхідності - використання стандартів інших фахів

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До1міс 

До 3 років 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

79

Розлади психіки та поведінки розлади внаслідок вживання канабіноїдів. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F12.21

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3.4,5

Лікувальний комплекс 8 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

80

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів.

Синдром залежності на даний час під клінічним наглядом на підтримувальному або замісному режимі (контрольована залежність)

FІ2.22

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3.4,5

Лікувальний комплекс 8 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

81

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів.

Синдром залежності на даний час вживання речовини (активна залежність)

F12.24

Профілактичний комплекс 3 

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

82

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Синдром залежності. Постійне вживання

F12.25

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До1 міс

До 3 міс

83

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Стан абстиненції

F12.3

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До14днів

До14днів

84

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Стан абстиненції з делірієм

F12.4

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До14днів

До14днів

85

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Психотичний розлад шизофреноподібний

F12.5 F12.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс

До1 міс


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

86

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Психотичний розлад переважно маячний

F12.5 F12.51

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс

До1 міс

87

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів. Психотичний розлад переважно галюцинаторний

F12.52

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс

До1 міс

88

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів.

Психотичний розлад переважно поліморфний

F12.5

F12.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До1 міс

До1 міс

89

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів.

Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F12.5

F12.54 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90 днів

90

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів.

Психотичний розлад змішаний

F12.56

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

91

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів.

Інші психічні та поведінкові розлади

F12.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

92

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів.

Неуточнений психічний і поведінковий розлад

F12.9

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та7

Лікувальний комплекс 9

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

93

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Гостра інтоксикація неускладнена

F13.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 10

-

Критерії якості 1

До 12 год.

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

94

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин.

Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням

F13.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 10, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1, у разі необхідності - направлення до інших медичних установ 

До 12 год.

-

95

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин.

Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями

F13.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження

Лікувальний комплекс 10, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно

-

Критерії якості 1, уразі необхідності - направлення до інших 

До 12 год.

-

96

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Гостра інтоксикація з делірієм

F13.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 10

-

Критерії якості 1

До 12 год.

-

97

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин.

Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F13.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 10

-

Критерії якості 1

До 12 год.

-

98

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин.

Гостра інтоксикація з комою

F13.05

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відділеннях або у відділеннях реанімації за місцем проживання Консультація лікаря-нарколога - у разі необхідності Дії за стандартами інших фахів - у разі необхідності

У разі необхідності  надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Направлення до спеціалізованих токсикологічних (реанімаційних) відділень

-

-

99

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин.

Гостра інтоксикація з судомами

FІ3.06

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 10

-

Критерії якості 1

До 12 год.

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Вживання речовини, пов'язане зі шкодою для здоров'я

FІ3.1

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 2 та 3

У разі необхідності - надання допомоги відповідно до стандартів інших фахів, направлення до інших медичних установ 

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2 

До1 міс 

До 12 год.

101

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F13.20

F13.200

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс.

102

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Синдром залежності. Часткова ремісія

F13.20

F13.201

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс.

103

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Синдром залежності. Повна ремісія

F13.20

F13.202

-

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 років

104

Розлади психіки та поведінки розлади внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F13.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс.

105

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Синдром залежності на даний час під клінічним наглядом на підрімувальному або замісному режимі

F13.22

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11, а також в разі необхідності фенобарбітал

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс.


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

106

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Синдром залежності на даний час вживання речовини (активна залежність)

F13.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс.

107

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Синдром залежності. Постійне вживання

F13.25

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3 

До1 міс 

До 3 міс.

108

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Стан абстиненції

F13.3

F13.30 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

109

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Стан абстиненції з судомами

F13.3

F13.31

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

110

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Стан абстиненції з делірієм без судом

F13.4

F13.40 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

111

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Стан абстиненції з делірієм і судомами

F13.4

F13.41

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

112

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F13.5

F13.54

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90днів

113

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Психотичний розлад, переважно маніакальні симптоми.

F13.5

F13.55 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 1міс.

До 1міс.

114

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Психотичний розлад змішаний

F13.5

F13.56 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 1міс.

До 1міс.

115

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Амнестичний синдром

F13.6

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11,а також - у разі необхідності - спиномозкова пункція 

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

116

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Інші поведінкові та психотичні розлади

F13.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 120 днів

До 1міс.

117

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання седативних або снодійних речовин. Неуточнений психотичний та поведінковий розлад

F13.9

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 

Реабілітаційний комплекс 3 

Критерії якості 4

До 1міс.

До 1міс.

118

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну Гостра інтоксикація неускладнена

F14.00

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 12 

-

Критерії якості 1

До 12 год.

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

119

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням 

F14.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 12, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1, уразі необхідності •- направлення до інших медичних установ

До 12 год.

 

120

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями 

F14.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 12, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1, уразі необхідності •- направлення до інших медичних установ

До 12 год.

 

121

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Гостра інтоксикація з делірієм

F14.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1

Лікувальний комплекс 12 

-

Критерії якості 1

До 12 год.

 

122

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F14.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1

Лікувальний комплекс 12 

-

Критерії якості 1

До 12 год.

 

123

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Гостра інтоксикація з комою

F14.05

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відділеннях або у відділеннях реанімації за місцем проживання. Консультація лікаря-нарколога- у разі необхідності Дії за стандартами Інших фахів –у разі необхідності

У разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Направлення до спеціалізованих токсикологічних (реанімаційних) відділень

-

-

124

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Гостра інтоксикація з судомами 

F14.06

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1

Лікувальний комплекс 12 

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря-невропатолога

До 12 год.

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

125

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Вживання речовин пов'язане зі шкодою для здоров'я

F141

Профілактичний комплекс 2

Діагностичний комплекс2 та 3

У разі необхідності - лікування з використанням інших стандартів

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2

До 1міс.

До 12міс.

126

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F14.20

F14.200

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3,4,5

Лікувальний комплекс 13 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс.

До 3 міс.

127

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Синдром залежності.

F14.20

F14.201

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3,4,5

Лікувальний комплекс 13 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс.

До 3 міс.

128

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Синдром залежності. Повна ремісія

F14.20

F1 .202

-

Діагностичний комплекс3,4,5

Лікувальний комплекс 13 

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До 1міс.

До 3 років

129

Розлади психіки та поведінки розлади внаслідок вживання кокаїну. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F14.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3,4,5

Лікувальний комплекс 13 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс.

До 3 міс.

130

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Синдром залежності на даний час під клінічним наглядом на підтримуючому або замісному режимі (контрольована залежність)

F14.22

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3,4,5

Лікувальний комплекс 13 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс.

До 3 міс.

131

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Синдром залежності на даний час утримання на даний час вживання (активна залежність)

F14.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс.

До 3 міс.

132

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Синдром залежності. Постійне вживання

F14.25

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс.

До 3 міс.


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

133

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Стан абстиненції неускладнений

F14.3

F14.30

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс.

До14 днів.

134

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Стан абстиненції з

F14.31

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До14 днів.

135

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Стан абстиненції з делірієм без судом

F14.4 F14.40

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До14 днів.

136

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання.

Стан абстиненції з делірієм і судомами

F14.41

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До14 днів.

137

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Психотичний розлад шизофреноподібний

F14.5

F14.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

138

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Психотичний розлад переважно маячний

F14.51

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

139

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Психотичний розлад переважно галюцинаторний

F14.52

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

140

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Психотичний розлад переважно поліморфний

F14.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

141

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F14.54

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

142

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Психотичний розлад змішаний

F14.56

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90 днів

143

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Інші психічні та поведінкові розлади

F14.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

144

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну. Неуточнений психічний і поведінковий розлад

F14.9

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3 та 7

Лікувальний комплекс 13 та 23 

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

145

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Гостра інтоксикація неускладнена

F15.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1

Лікувальний комплекс 14

-

Критерії якості 1

До 12 год

 

146

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання Інших стимуляторів,включаючи кофеїн. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням

F15.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1, а також у разі  необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 14 ,  а також необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1, а у разі необхідності - направлення до інших медичних установ

До 12 год

-

147

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями 

F15.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1, а також – у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальний комплекс 14 ,  а також необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1, а у разі необхідності - направлення до інших медичних установ

До 12 год

-

148

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Гостра інтоксикація з делірієм

F15.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1

Лікувальний комплекс 14

-

Критерії якості 1

До 12 год

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

149

Гостра інтоксикація з Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F15.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1

Лікувальний комплекс 14

-

Критерії якості 1

До 12 год

-

150

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Гостра інтоксикація з комою

F15.04

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відділеннях або у відділеннях реанімації за місцем проживання. Консультація лікаря-нарколога - у разі необхідності. Дії за стандартами Інших фахів - у разі необхідності

У разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Направлення до спеціалізованих токсикологічних (реанімаційних) відділень

-

-

151

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Гостра інтоксикація з судомами

F15.06

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс1

Лікувальний комплекс 14

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря-невропатолога

До 12 год

-

152

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Вживання речовини,пов'язане зі шкодою

F15.1

Профілактичний комплекс 2

Діагностичний комплекс2 та 3

У разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів направлення до інших медичних установ

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2

До 12 міс.

До 12 міс.

153

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F15.20 F15.200

Профілактичний комплекс 3

Діагностичний комплекс3,4,5

Лікувальний комплекс 15

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

154

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Синдром залежності. Часткова ремісія

F15.20

F15.201 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси3,4,5

Лікувальний комплекс 15

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

155

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Синдром залежності. Повна ремісія

F15.20

F15.202

-

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 15

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 років

156

Розлади психіки та поведінки розлади внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F15.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 15

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 1міс

157

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Синдром залежності на даний час під клінічним наглядом на на підтримувальному або замісному режимі (контрольована залежність (контрольована залежність)

F15.22

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 15

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

158

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Синдром залежності на даний час вживання (активна залежність)

F15.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15  та 24

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

159

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Синдром залежності. Постійне вживання

F15.20

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15  та 24

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

160

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Стан абстиненції неускладнений

F15.3

F15.30

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15  та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

161

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Стан абстиненції неускладнений

FІ5.3

F15.30 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15  та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

162

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Стан абстиненції з делірієм без судом

F15.4

F15.40

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

163

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Стан абстиненції з делірієм і судомами

F15.41 

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

164

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Психотичний розлад шизофреноподібний

F15.5 F15.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

165

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Психотичний розлад переважно маячний

F15.51

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 3міс

166

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Психотичний розлад переважно гапюцинаторний

F15.52

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 3міс

167

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Психотичний розлад переважно поліморфний

 

F15.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

168

Розлади психіки І а поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів,включаючи кофеїн. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F15.54

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90 днів

169

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Психотичний розлад змішаний

F15.56

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

170

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Інші психічні та поведінкові розлади

F15.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

171

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших стимуляторів, включаючи кофеїн. Неуточнений психічний і поведінковий розлад.

F15.9

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 15 та 24

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

172

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Гостра інтоксикація неускладнена

F16.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 16

-

Критерії якості 4

До 2 год.

-

173

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням 

F16.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів- у разі необхідності

Лікувальний комплекс 16, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1 , у разі необхідності - направлення до інших медичних установ

До 2 год.

-

174

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями

F16.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , також - у разі необхідності - консультації інших фахівців.

Лікувальний комплекс 16, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1 , у разі необхідності - направлення до інших медичних установ

До 2 год.

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

 

 

 

 

 

175

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Гостра інтоксикація з деліріем

F16.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 16

-

Критерії якості 1

До 2 год.

-

176

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів.

Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F16.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 16

-

Критерії якості 1

До 2 год.

-

177

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів.

Гостра інтоксикація з комою

F16.05

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відділеннях або у відділеннях реанімації за місцем проживання. Консультація лікаря-нарколога - у разі необхідності. Дії за стандартами інших фахів - у разі необхідності

У разі необхідності - на,' невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів  

-

Направлення до спеціалізованих токсикологічних (реанімаційних) відділень

-

-

178

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів.

Гостра інтоксикація з судомами

F16.05

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальний комплекс 16

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря- невропатолога

До 2 год.

 

179

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів.

Вживання речовини, пов'язане зі шкодою для здоров'я

F16.1

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 2 та 3

У разі необхідності - використання стандартів інших фахів, направлення до інших медичних установ.

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2

 

До 1міс

До 12міс

180

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів.

Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F16.20 F16.200

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

181

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Синдром залежності. Часткова ремісія

F16.20 F16.201

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 років

182

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Синдром  залежності. Повна ремісія.

F16.20 F16.201

-

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 років

183

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F16.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

184

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Синдром залежності на даний час вживання (активна залежність)

F16.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

185

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Синдром залежності. Постійне вживання.

F16.25

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

186

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Стан абстиненції неускладнений

F16.3 F16.30

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

187

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Стан абстиненції з судомами

F16.3 F16.31

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

188

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Стан абстиненції з делірієм

F16.4

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

189

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Психотичний розлад шизофреноподібний

F16.5

F16.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

190

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Психотичний розлад переважно маячний

F16.5

F16.51

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

191

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Психотичний розлад переважно галюцина-торний

F16.5

F16.52

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

192

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Психотичний розлад переважно поліморфний

F16.5

F16.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

193

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюци­ногенів. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F16.54

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90 днів

194

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Психотичний розлад, переважно маніакальні симптоми

F16.5

F16.55

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

195

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюци­ногенів. Психотичний розлад змішаний

F16.5

F16.56

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

196

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюци­ногенів. Амнестичний синдром 

F16.6

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4 та 17, а також - у разі необхідності -спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану

-

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

197

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Залишковий та віддалений психотичний розлад, ремінісценції 

F16.7

F16.70

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4 та 17, а також - у разі необхідності -спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

198

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Залишковий та віддалений психотичний розлад  з розладами особистості або поведінки

F16.7

F16.71

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4 та 17, а також - у разі необхідності -спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

199

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Залишковий та віддалений психотичний розлад з афективним розладом

F16.7

F16.72

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4 та 17, а також - у разі необхідності -спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

200

Розлади психіки та

поведінки внаслідок вживання  галюциногенів Залишковий та віддалений психотичний розлад з деменцією

F16.73

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4 та 17, а також - у разі необхідності -спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

201

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Залишковий та віддалений психотичний розлад з іншим стійким когнітивним порушенням

F16.7

F16.74

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4 та 17, а також - у разі необхідності -спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану

Реабілітаційний комплекс 5

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

202

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Залишковий та віддалений психотичний розлад  з пізнім дебютом

F16.7

F16.75

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4 та 17, а також - у разі необхідності -спиномозкова пункція, заходи, спрямовані на відновлення кислотно-основного стану

Реабілітаційний комплекс 5

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

203

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Інші психічні та поведінкові розлади

F16.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

204

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів. Неуточнений психічний і поведінковий розлад

F16.9

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 17

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

205

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Гостра інтоксикація неускладнена

F17.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

У разі необхідності - за індивідуальною схемою анксіолітики (нейролептики, транквілізатори)

-

Критерії якості 4

До 1міс

-

206

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням

F17.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

У разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) - за індивідуальною схемою, а також надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії  якості 1 , у разі необхідності - направлення до інших медичних установ 

До 2 год.

-

207

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями

F17.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

У разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) - за індивідуальною схемою, а також надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1, у разі необхідності - використання стандартів інших фахів, направлення до інших медичних установ.

До 2 год.

-

208

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Вживання речовини, пов'язане зі шкодою для здоров'я

F17.1

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 3,4,5

У разі необхідності - використання стандартів інших фахів, направлення до інших медичних установ.

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 4

До 1міс

До 12 міс

209

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F17.20

F17.200

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 18

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3міс


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

210

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Синдром залежності. Часткова ремісія

F17.20

F17.201

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 18

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3міс

211

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Синдром залежності. Повна ремісія

F17.20

F17.202

-

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 18

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До 1міс

До 1 року

212

Розлади психіки та поведінки розлади внаслідок вживання тютюну. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах.

F17.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 18

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

213

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Синдром залежності на даний час під клінічним наглядом на підтримуючому або замісному режимі (контрольована залежність)

F17.22

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 18, а також замісна терапія нікотиновим пластиром, нікотиновою жувальною гумкою

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

214

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Синдром залежності на даний час утримання, але в умовах лікуванні аверсивними або блокуючими ліками 

F17.3

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 18, а також - у разі необхідності - лікування засобами, що викликають відразу: цитизином, табексом, анабазіну гідрохлоридом (гамібазином), лобесилом

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

215

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну. Синдром залежності на даний час вживання речовини (активна залежність).

F17.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 18

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

216

Розлади психіки та поведінки унаслідок вживання тютюну. Стан абстиненції неускладнений

F17.30

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 18

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 10 днів

До 10 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

217

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Гостра інтоксикація неускладнена

F18.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекси 1

Лікувальний комплекс 19

-

Критерії якості 1

До 2 год.

-

218

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням  

F18.01

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів  інших фахів

Лікувальний комплекс 19, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1 , уразі необхідності - направлення до інших медичних установ 

До 2 год.

-

219

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями

F18.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів  інших фахів

Лікувальний комплекс 19, а також - у разі необхідності - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів 

-

Критерії якості 1 , уразі необхідності - направлення до інших медичних установ  

До 2 год.

До 14 днів

220

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Гостра інтоксикація з іншими медичними делірієм

F18.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

Лікувальний комплекс 19, а також - у разі необхідності – за індивідуальною схемою антидеприсанти, нейролептики,транквілізатори

-

Критерії якості 1

До 2 год.

-

221

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Гостра інтоксикація з розладами сприйняття

F18.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

Лікувальний комплекс 19, а також - у разі необхідності –антидеприсанти, нейролептики,транквілізатори за індивідуальною схемою

-

Критерії якості 1

До 2 год.

-

222

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників.

F18.05

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відділеннях  або у відділеннях реанімації за місцем проживання. Консультація лікаря-нарколога при необхідності . Дії за стандартами інших фахів (при необхідності)

У разі необхідності  - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Направлення до спеціалізованих  токсикологічних (реанімаційних) відділень

-

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

223

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Гостра інтоксикація з судомами

F18.06

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1

Лікувальний комплекс 19, а також - у разі необхідності - антидепресанти, нейролептики, транквілізатори за індивідуальною схемою

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря- невропатолога

До 2 год.

-

224

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Вживання речовини, пов'язане зі шкодою для здоров'я

F18.06

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 2 та 3

У разі необхідності  - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2

До 1міс

До 12 міс

225

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F18.20

F18.200

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

226

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Синдром залежності. Часткова ремісія

F18.20

F18.201

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

227

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Синдром залежності. Повна ремісія

F18.20

F18.201

-

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 років

228

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F18.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальний комплекс 11

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

229

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Синдром залежності на даний час вживання (активна залежність)

F18.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

230

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Синдром залежності. Постійне вживання.

F18.25

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1міс

До 3 міс

231

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Стан абстиненції неускладнений.

F18.3

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

232

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Стан абстиненції з делірієм без судом

F18.3

F18.31

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

233

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Стан абстиненції з делірієм і судомами

F18.40

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

234

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Стан абстиненції з делірієм і судомами

F18.41

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальні комплекси 11 та 19, а також - у разі необхідності - карбамазепін

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

235

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Психотичний розлад шизофреноподібний _

F18.5

F18.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

236

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Психотичний розлад переважно маячний

F18.5

F18.51

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

237

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Психотичний розлад переважно галюцинаторний

F18.5

F18.52

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

238

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Психотичний розлад переважно поліморфний

F18.5

F18.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

239

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F18.5

F18.54

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

240

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Психотичний розлад змішаний

F18.5

F18.56

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1міс

До 1міс

241

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Амнестичний синдром

F18.6

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

-

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

242

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Залишковий та віддалений психотичний розлад, ремінісценції

F18.7

F18.70

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

243

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Залишковий та віддалений психотичний розлад з розладами особистості або поведінки

F18.7

F18.71

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

244

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Залишковий та віддалений психотичний розлад з афективним розладом.

F18.7

F18.72

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

245

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Залишковий та віддалений психотичний розлад  з деменцією

F18.7

F18.73

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

246

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Залишковий та віддалений психотичний розлад з іншим стійким когнітивним порушенням

F18.7

F18.74

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 5

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

247

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Залишковий та віддалений психотичний розлад з пізнім дебютом

F18.7

F18.75

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

248

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання легких розчинників. Інші психічні та поведінкові розлади

F18.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

249

Розлад психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників. Неуточнений психічний і поведінковий розлад

F18.9

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

Лікувальний комплекс 4, 11 та 19

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

250

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психактивних речовин. Гостра інтоксикація неускладнена

F19.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальні комплексні 1, 5, 10, 12,14,16,19, також - у разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) за індивідуальною схемою

-

Критерії якості 4

До 12 год.

-

251

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Гостра інтоксикація з травмою або іншим тілесним ушкодженням

F19.00

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальні комплекси 1, 5, 10, 12,14,16,19, а також - у разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) за індивідуальною схемою, а також - у  разі необхідності - надання медичної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1, у разі необхідності - направлення до інших медичних установ

До 12 год.

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

252

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями

F19.02

Профілактичний комплекс 1

Діагностичний комплекс 1 , а також - у разі необхідності - консультації інших фахівців. Додаткове обстеження відповідно до стандартів інших фахів

Лікувальні комплекси 1, 5, 10, 12,14,16,19, а також - у разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) за індивідуальною схемою, а також - у  разі необхідності - надання медичної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Критерії якості 1, у разі необхідності - направлення до інших медичних установ

До 12 год.

-

253

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Гостра інтоксикація з делірієм 

F19.03

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальні комплекси 1, 5, 10, 12,14,16,19, а також - у разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) за індивідуальною схемою

-

Критерії якості 1

До 12 год.

-

254

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Гостра інтоксикація з розладами сприйняття 

F19.04

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальні комплекси 1, 5, 10, 12,14,16,19, а також - у разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) за індивідуальною схемою

-

Критерії якості 1

До 12 год.

-

255

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Гостра інтоксикація з комою 

F19.05

-

Обстеження та лікування в спеціалізованих токсикологічних відділеннях або у відділеннях реанімації за місцем проживання. Консультація лікаря-нарколога - у разі необхідності. Дії за стандартами інших фахів - у разі необхідності

У разі необхідності  - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

-

Направлення до спеціалізованих токсикологічних (реанімаційних) відділень

-

-

256

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Гостра інтоксикація з судомами 

F19.06

Профілактичний комплекс 1

Діагностичні комплекси 1

Лікувальні комплекси 1, 5, 10, 12,14,16,19, а також - у разі необхідності - анксіолітики (нейролептики, транквілізатори) за індивідуальною схемою

-

Критерії якості 1, а також направлення на консультацію до лікаря- невропатолога

До 12 год.

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

257

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Вживання речовини, пов'язане зі шкодою для здоров'я

F19.01

Профілактичний комплекс 2

Діагностичні комплекси 2 та 3

У разі необхідності  - надання невідкладної допомоги відповідно до стандартів інших фахів

Реабілітаційний комплекс 6

Критерії якості 2

До 1 міс.

До 12 міс.

258

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Синдром залежності на даний час утримання. Рання ремісія

F19.20

F19.200

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальні комплекси 2, 6, 11,13,15, 18

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 міс.

259

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Синдром залежності. Часткова ремісія

F19.20

F19.201

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальні комплекси 2, 6, 11,13,15, 18

До 1 міс

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 міс.

260

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Синдром залежності. Повна ремісія

F19.20

F19.202

-

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальні комплекси 2, 6, 11,13,15, 18

Реабілітаційний комплекс 2

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 років

261

Розлади психіки та поведінки розлади внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Синдром залежності на даний час утримання, але в запобіжних умовах

F19.21

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальні комплекси 2, 6, 11,13,15, 18

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 міс.


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

262

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та Інших психоактивних речовин. Синдром залежності на даний час під клінічним наглядом на підтримувальному або замісному режимі (контрольована залежність)

F19.22

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальні комплекси 2, 6, 11,13,15

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 міс.

263

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Синдром залежності на даний час утримання, але в умовах лікування аверсивними або блокуючими ліками

F19.23

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3,4,5

Лікувальні комплекси 2, 6, 18, а також - у разі необхідності - лікування засобами, що викликають відразу: цитизином, табексом, анабазином гідрохлоридом (гамібазином), лобесилом

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 міс.

264

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Синдром залежності на даний час вживання речовини (активна залежність)

F19.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 20

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 міс.

265

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Синдром залежності. Постійне вживання

F19.24

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 20

Реабілітаційний комплекс 1

Критерії якості 3

До 1 міс.

До 3 міс.

266

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Стан абстиненції  неускладнений

F19.3

F19.30

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 20

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

267

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Стан абстиненції з судомами

F19.3

F19.31

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 20

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

268

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Стан абстиненції з делірієм без судом

F19.4

F19.40

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

269

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Стан абстиненції з делірієм і судомами

F19.4

F19.41

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 14 днів

До 14 днів

270

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Стан абстиненції з делірієм і судомами Психотичний розлад шизофреноподібний

F19.5

F19.50

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

271

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Психотичний розлад переважно маячний

F19.5

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

272

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Психотичний розлад переважно галюцинаторний

F19.5

F19.52

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

273

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Психотичний розлад переважно поліморфний.

F19.5

F19.53

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

274

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Психотичний розлад, переважно депресивні симптоми

F19.5

F19.54

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90 днів

275

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Психотичний розлад, переважно маніакальні симптоми

F19.5

F19.55

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

276

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю. Психотичний розлад змішаний

F19.5

F19.56

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 7, 9, 11,13, 15, 17,18,19, 21

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 90 днів

До 90 днів

277

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Амнестичний синдром

F19.5

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 4,11,19, 22

-

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

278

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Залишковий та віддалений психотичний розлад, ремінісценції

F19.7

F19.70

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 4,11,19, 22

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

279

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Залишковий та віддалений психотичний розлад  з розладами особистості або поведінки

F19.7

F19.71

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 4,11,19, 22

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

280

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Залишковий та віддалений психотичний розлад з афективним розладом

F19.7

F19.72

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 4,11,19, 22

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

281

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Залишковий та віддалений психотичний розлад

з деменцією

F19.7

F19.72

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 4,11,19, 22

Реабілітаційний комплекс 5

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

282

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних Залишковий та віддалений психотичний розлад  з іншим стійким когнітивним порушенням

F19.7

F19.74

-

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 4,11,19, 22

Реабілітаційний комплекс 5

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії

283

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Залишковий та віддалений психотичний розлад з пізнім дебютом

F19.7

F19.75

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3, 4,11,19, 22

Реабілітаційний комплекс 4

Критерії якості 4

До 120 днів

До досягнення ремісії


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

284

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Інші психічні та поведінкові розлади

F19.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3. 7, 9, 11,13,15,16,19,20

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.

285

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Неуточнений психічний поведінковий розлад

F19.8

Профілактичний комплекс 3

Діагностичні комплекси 3 та 7

У разі необхідності - лікувальні комплекси 3. 7, 9, 11,13,15,16,19,20

Реабілітаційний комплекс 3

Критерії якості 4

До 1 міс.

До 1 міс.