стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Амілоїдоз; Протокол надання медичної допомоги


 • Протокол надання медичної допомоги хворим з амілоїдозом
  • Додаток до наказу МОЗ №181 від 24-03-2009
  • Тема, опис документа: Протокол надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Отоларингологія
  • Клінічний стан, патології: Амілоїдоз
вазапростан

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України

від 24.03.2009 № 181

 

Протокол

надання медичної допомоги хворим з амілоїдозом

Код МКХ10         М.30

 

Ознаки та критерії діагностики захворювання

Захворювання з невідомою етіологією, яке характеризується екстрацелюлярним вкрапленням фібрілярного протeїну. Клінічно він поділяється на дві групи: первинний, при якому спонтанне відкладення амілоїду у міжклітинному просторі, та вторинний, при якому знаходження амілоїду пов’язано з іншими захворюваннями, такими як ревматоїдний артрит і туберкульоз.

Амілоїдоз може бути локалізованим та генералізованим. Гортань рідко втягується у процес. Першими скаргами при цьому є задишка, охриплість. Найчастіше при ларингеальному амілоїдозі вражаються голосові складки, шлуночки, вестибулярні складки. Іноді можуть уражатися інші відділи гортані. Амілоїдні депозити при ларингоскопії виглядають як гладкі розовато-сірі вкраплення, розташовані підепітеліально.

 

Умови, у яких повинна надаватись медична допомога

         Консервативне лікування у ревматологічному або фтизіатричному відділенні. У разі потреби – хірургічне видалення у ЛОР-відділенні.

 

Діагностична програма

- клінічні прояви;

- ларингоскопія, біопсія;

- морфологічні дослідження.

 

 

 

Лікувальна програма

Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового характеру

- Хірургічне ( ефективно застосування хірургічного лазера).

 

Перелік та обсяг медичних послуг додаткового асортименту

Консультація та лікування у суміжних спеціалістів.

 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Після видалення новоутворень гортані – відновлення голосооутворюючої  та дихальної її функцій – фонопедія.

Тривалість лікування у стаціонарі – 5 – 7 днів.

 

Критерії якості лікування

Відновлення голосооутворючої та дихальної функцій гортані.

 

Можливі побічні дії та ускладнення

При прогресуванні основного захворювання можливі рецидиви.

 

Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги

Хворі потребують довготривалої диспансеризації та лікування щодо основного захворювання.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень, вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації встановлюються спеціалістами щодо основного захворювання.

Рівень наукової доказовості - рівень С.

 

Директор Департаменту 

організації  медичної допомоги                                           М.П. Жданова