стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Гранулематоз Вегенера; Протокол надання медичної допомоги


 • Протокол надання медичної допомоги хворим з гранулематозом Вегенера
  • Додаток до наказу МОЗ №181 від 24-03-2009
  • Тема, опис документа: Протокол надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Отоларингологія
  • Клінічний стан, патології: Гранулематоз Вегенера
депривокс цена

ЗАТВЕРДЖЕНО

                наказом МОЗ України

 від 24.03.2009 № 181

 

Протокол

надання медичної допомоги хворим з гранулематозом Вегенера

 

Код МКХ 10        М.31.3

 

Ознаки та критерії діагностики захворювання

Системне захворювання невідомої етіології, який характеризується триадою симптомів: некротичні гранульоми респіраторного тракту, некротичний васкуліт інших органів та систем і гломерулонефрит. Найчастіше (2/3 хворих)  вражаються верхні дихальні шляхи, а  половина пацієнтів має виразково- некротичні зміни у порожнині носа ( бугриста ярко-червона гранулематозна тканина, яка вкрита нальотом,  розташована на нижніх носових раковинах та верхніх відділах перегородки носа)

Ларингоскопічна картина має вигляд підслизових гладких інфільтратів, які розташовані у підскладковому просторі. Лише у однієї третини хворих у початковій стадії є клінічні прояви.

Умови, в яких повинна надаватись медична допомога

Консервативне  лікування у ревматологічному відділенні. У разі потреби хірургічного видалення гранульом – у ЛОР-відділенні.

Діагностична програма

- клінічні прояви;

- біпсія, морфологічне дослідження;

- лабораторні аналізи крові.

Лікувальна програма

Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту

- медикаментозне ( стероїдні препарати, хіміопрепарати); Має ефект на початкових стадіях захворювання.

- хірургічне лікування ( паліативне видалення гранульом);

Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту

         Консультація та лікування суміжних спеціалістів.

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Захворювання має несприятливий прогноз.

Тривалість лікування в стаціонарі не прогнозується

Критерії якості лікування

Поліпшення функції дихання, покращення загального стану хворого.

 

Можливі побічні дії та ускладнення, рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги, вимоги до дієтичних призначень і обмежень, вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації визначаються індивідуально.

Рівень доказовості - С.

 

Директор Департаменту 

організації  медичної допомоги                                  М.П. Жданова