стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Крововилив у голосові складки; Протокол надання медичної допомоги


 • Протокол надання медичної допомоги хворим з крововиливом у голосові складки
  • Додаток до наказу МОЗ №181 від 24-03-2009
  • Тема, опис документа: Протокол надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Отоларингологія
  • Клінічний стан, патології: Крововилив у голосові складки
бикулид цена Украина

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України

від 24.03.2009 № 181

 

Протокол

надання медичної допомоги хворим з крововиливом у голосові складки

 

Код МКХ-10     J 38

 

Ознаки і критерії діагностики захворювання

 

 Діагноз крововиливу встановлюється на основі даних анамнезу, скарг хворого, даних непрямої ларингоскопії.

Часто крововилив у голосову складку може бути при ураженнях системи крові, ревматичних процесах, захворюваннях сполучної тканини, специфічних захворюваннях, при голосових навантаженнях на фоні ГРВІ, виражених гіпотоніях голосових складок, у жінок при голосових навантаженнях під час mensis. Працездатність у цьому випадку залежить від локалізації крововиливу.  Частіше крововилив спостерігається у одну голосову складку. При цьому величина крововиливу може варіювати від дрібно-петехіального до повної імбібіції голосової складки, що обумовлює клінічну картину і перебіг крововиливу. Голосова складка, як правило, інтенсивно гіперемована, блискуча. Моторика  ураженої голосової складки може значно порушуватися.

Захворювання частіше розвивається на фоні вегето-судинної дистонії, гостро на фоні респіраторної інфекції, а також при ускладненні оперативних втручань. При неефективності терапії, або при її відсутності і недотриманні голосового спокою можливі ускладнення – неповне розсмоктування гематоми, заміщення ії сполучною тканиною, формування рубців, вузликових потовщень, поліпів голосових складок, поширення гематоми в товщу голосового м’яза, тривале обмеження рухливості голосової складки.

 

Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

 При крововиливах у голосові складки медична допомога, зазвичай, надається амбулаторно, в разі тяжких випадків показана госпіталізація в стаціонар. Більш ефективною вона є при умові надання допомоги кваліфікованим фоніатром, або лікарем-отоларингологом, обізнаним у даній галузі.  Хворим видається листок непрацездатності на час лікування для забезпечення дотримання голосового режиму. Середня тривалість лікування становить 1 місяць, в разі необхідності при ускладнених формах (довготривале розсмоктування крововиливу, нерухомість голосової складки. тощо) курс лікування продовжується.

Діагностична програма

 1.Загальноклінічне отоларингологічне обстеження; 2.Непрямої ларингоскопії (до та після лікування). 3.Аналіз крові загальний, час згортання крові, коагулограма (до та після лікування).

Лікувальна програма

Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту

1Дотримання суворого голосового  спокою. 2.Призначення внутрішньо гемостатичних засобів та судинних препаратів.

 

Перелік і обсяг медичних послуг додаткового (факультативного) асортименту.

 

Діагностчині заходи: 1. Фіброларингоскопія. 2.Ларингостробоскопія, мікроларингостробоскопія. 3.Консультація фоніатра 4.Консультації кардіолога, ЛОР-онколога, ревматолога, гематолога (в разі необхідності) 5.Аналіз крові загальний, коагулограма, час звертання крові. 6.Мікроларингоскопія.

Додаткові лікувальні заходи: 1.Інстиляції в гортань протизапальних, розсмоктуючих, протинабрякових препаратів. 2.Ферментні препарати. 3. Десенсибілізуюча терапія. 4.Фонофорез гідрокортизону та на проекцію голосових складок. 5.Фонопедична терапія після ліквідації явищ крововиливу. 6.Через 7-10 днів – електрофорез 3% хлористого кальцію на проекцію гортані.7. Лікування, призначене консультантами.

Лікування потребує повного голосового спокою і може проводитися досить тривало в залежності від тяжкості захворювання.

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Повне розсмоктування крововиливу та відновлення голосової функції.

Критерії якості лікування

Повна ліквідація явищ крововиливу, повне відновлення голосової функції. В разі виникнення ускладнень або повторних крововиливів можливий менший ефект лікування –збереження морфологічних змін в голосових складках, неможливість повного відновлення якості голосу.  Найкраща ефективність досягається при застосуванні заходів основного і додаткового переліків та проведення цих заходів в умовах спеціалізованого фоніатричного та отоларингологічного підрозділу кваліфікованими фахівцями.

Можливі побічні дії та ускладнення

При неефективності терапії, або при її відсутності і недотриманні голосового спокою можливі ускладнення – неповне розсмоктування гематоми, заміщення ії сполучною тканиною, формування рубців, вузликових потовщень, поліпів голосових складок, поширення гематоми в товщу голосового м’яза, тривале обмеження рухливості голосової складки. Ускладненнями запропонованого методу лікування може бути лише індивідуальна чутливість до окремих лікарських засобів та процедур. Загалом запропоновані заходи є безпечними для здоров’я.

 

Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги хворому

 

Хворі на крововиливи потребують спостереження у фоніатричному або ЛОР-кабінеті кабінеті двічі на рік. При значних порушеннях фонаторної функції хворі потребують її реабілітації.

 

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

Обмеження подразнюючої їжі, та алкоголю, виключається паління.

 

Вимоги до  режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації

Пацієнтам слід використовувати голос у зберігаючому режимі, фахівцям не зловживати форсуванням голосу, не працювати при респіраторних інфекціях, жінкам – професіоналам голосу забороняється голосове навантаження під час mensis. Не рекомендується паління та знаходження в запилених та загазованих приміщеннях.

 

Директор Департаменту

організації  медичної допомоги                                           М.П. Жданова