стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Пресбіакузис; Протокол надання медичної допомоги


 • Протокол надання медичної допомоги хворим  з пресбіакузисом
  • Додаток до наказу МОЗ №181 від 24-03-2009
  • Тема, опис документа: Протокол надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Отоларингологія
  • Клінічний стан, патології: Пресбіакузис
зилт

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України

від 24.03.2009 № 181

 

ПРОТОКОЛ

надання медичної допомоги хворим  з пресбіакузисом

 

Код МКХ 10        Н 91.1

        

Ознаки та критерії діагностики захворювання

 

         Пресбіакузис – це вікове зниження слуху за рахунок погіршення функції звукосприймаючого апарату внутрішнього вуха.

 

 Умови, у яких повинна надаватись медична допомога

Лікування повинно проводитися в умовах ЛОР-стаціонару.

 

Діагностична програма

         Аудіометрично визначається підвищення порогів звукосприйняття по всій тон-шкалі порівняно з віковою нормою, переважно в ділянці високих частот. Кістково-повітряний інтервал відсутній. Тимпанограма типу “А”.

         Отоскопічно в типових випадках патології з боку барабанної перетинки не визначається.

Обов’язкові діагностичні дослідження: отоскопія, аудіометрія, імпедансометрія.

Факультативні методи дослідження: об’єктивна аудіометрія, ото акустична емісія.

 

 Лікувальна програма

         Застосовують препарати, що поліпшують судинну мікроциркуляцію; ноотропи.

         Реабілітаційні заходи: слухопротезування.

 

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Середня тривалість лікування 14-21 діб. Відновлення або поліпшення слуху. Диспансеризації не підлягає. 

 

Можливі побічні дії та ускладнення

Алергічні реакції. 

 

Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги

Аудіометричний контроль раз на рік 

 

Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

На період лікування, при відсутності супутніх захворювань ШКТ особливих вимог до дієти не ставиться.

Не рекомендується вживати міцні алкогольні напої та тютюнокуріння.

 

Ступінь наукової доказовості запропонованих медичних технологій

Рівень доказовості С

 

 

Директор Департаменту 

організації  медичної допомоги                                           М.П. Жданова