стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Рак носової частини глотки І-ІІ стадії; Протокол надання медичної допомоги


 • Протокол надання медичної допомоги хворим з раком носової частини глотки І-ІІ стадії 
  • Додаток до наказу МОЗ №181 від 24-03-2009
  • Тема, опис документа: Протокол надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Отоларингологія
  • Клінічний стан, патології: Рак носової частини глотки І-ІІ стадії
липофен цена Украина

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України

від 24.03.2009 № 181

Протокол

надання медичної допомоги хворим з раком носової частини глотки І-ІІ стадії

Код МКХ –10           С-11

 

Ознаки та критерії діагностики захворювання

Хворі скаржаться на однобічне утруднення носового дихання, виділення з порожнини носа, головний біль, зниження слуху .

         При риноскопії в носовій частині глотки визначається пухлина світло-рожевого кольору, бугристої форми, яка обмежена в межах  слизової оболонки  і підслизового шару одної анатомічної частини (при першій стадії ) і одного відділу (при другій стадії ) носової частини глотки.

         Загальний стан та лабораторні показники задовільні, в межах норми.

Умови, в яких повинна надаватись медична допомога

         Хворі підлягають амбулаторному лікуванні  проведенні телегаматерапії у міському онкодиспансері, обласному онкодиспансері, інститутах радіології, онкології, отоларингології.

Діагностична програма

·  Анамнез

·  Пальпація лімфовузлів шиї

·  Фарингоскопія

·  Риноскопія (передня, задня)

·  Отоскопія, отомікроскопія

·  Ендоскопія носа, носової частини глотки

·  Рентгенографія параназальних синусів в двох проекціях

·  Рентгенографія органів грудної порожнини

·  Ультразвукове дослідження шиї

·  Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини

·  Томографія лицьового черепу та голови (КТ чи МРТ)

·  Цитологічне дослідження (мазки-відбитки)

·  Біопсія пухлини доступом через ніс або рот та гістологічне дослідження (при необхідності імуногістохімічне дослідження)

·  Аудіограма, тимпанограма при необхідності.

·  При загрозі кровотечі біопсія проводиться в стаціонарі.

Лабораторні дослідження:

·  Загальний аналіз крові з тромбоцитами

·  Коагулограма, фібріноген

·  Визначення групи крові (АВ0), Rh-фактора

·  Реакція Вассермана (RW)

·  Визначення антитіл до ВІЛ (при згоді пацієнта)

·  Біохімічне дослідження крові (печінковий та нирковий комплекс)

·  Цукор крові

·  Загальний аналіз сечі

Лікувальна програма

Перелік і обсяг медичних послуг обов`язкового асортименту

Загальне лікування:

- знеболення

- кісточкова олія внутрішньо та на зони шкіри що опромінюються

- антиоксиданти, печінкові протектори

Спеціальне лікування:

1. Проведення неоад’ювантної (внутрішньоартеріальної або внутрішньовенної) поліхіміотерапії з супутнім й альтернативним лікуванням.

Доцільно проведення 2 курсів з інтервалом в 3 тижні.

2. Проведення дистанційної променевої терапії на первинний осередок з декількох полів.

При можливості лікувальних закладів проведення індукційних сучасних методів лікування (магнітотерапія, брахітерапія, ЗВЧ-гіпертермія, термоаблація).

При низкодиференційованих пухлинах опромінення зон реґіонарних метастазів .

Перелік і обсяг послуг додаткового асортименту

         - шунтування  при серозному отиті

- дегідратаційна та протизапальна терапія при мукозиті та дерматиті під час опромінення, кортикостероїдні мазі

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

         Очікуваний результат лікування – повний регрес пухлини після проведеного лікування . При залишковій пухлині – повторні курси хіміотерапії або кріодеструкція.

      Тривалість лікування в стаціонарі: хіміотерапія протягом 10-15-ти днів один курс. Інтервал між курсами в 3 тижні. Далі хворий виписується для амбулаторного лікування. Середня тривалість лікування -75-90 днів.

Критерій ефективності лікування

3-річне виживання – 9 % ( рівень доказовості А ).

Можливі побічні дії та ускладнення

     При проведені хіміотерапії можливі ускладнення з боку гемопоезу, променевий мукозит, епітеліїт. Хворі підлягають пожиттєвій диспансеризації.

Рекомендації щодо надання медичної допомоги

         При залишковій пухлині після первинного лікування можливі повторні курси хіміотерапії, кріодеструкція пухлини, брахітерапія. В подальшому спостереження за хворим ведуть лікарі: отоларинголог та  онколог. Воно проводиться з метою раннього виявлення місцевих рецидивів та  реґіонарних  метастазів і потенціально курабельних інших первинних пухлин.

Строки спостереження:         перші півроку –   1 раз на місяць

                                      до12 місяців                  1 раз на квартал

                                      до 5 років            1 раз на півріччя

                                      До кінця життя    1 раз на рік

Необхідно спостереження  ендокринолога за функцією щитоподібної залози через 1, 2 та 5 років після опромінення.

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

         Хворим слід уникати гострої та подразливої їжі, електропроцедур на область шиї.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

         Хворі непрацездатні протягом 75-90 днів при проведені комбінованого лікування.  Не рекомендуються фізичні та психічні перевантаження, довге перебування на сонці. Іноді необхідна корекція показників системи кровотворення.

 

 

 

 

Директор Департаменту 

організації  медичної допомоги                                           М.П. Жданова