стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Рак носової частини глотки ІІІ-ІV стадії; Протокол надання медичної допомоги


 • Протокол надання медичної допомоги хворим з раком носової частини глотки ІІІ-ІV стадії
  • Додаток до наказу МОЗ №181 від 24-03-2009
  • Тема, опис документа: Протокол надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Отоларингологія
  • Клінічний стан, патології: Рак носової частини глотки ІІІ-ІV стадії
билобил форте

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ України

від 24.03.2009 № 181

 

Протокол

надання медичної допомоги хворим з раком носової частини глотки

ІІІ-ІV стадії

 

Код МКХ –10       С-11

 

Ознаки та критерії діагностики захворювання

         Хворі скаржаться на  утруднення або відсутність носового дихання, виділення з порожнини носа, головний біль, зниження слуху збільшення лімфатичних вузлів на шиї (присутні у 75% і часто двобічні та задні.)  носова кровотеча, дзвін у вухах, рецидивний середній отит, розлад функції черепних нервів (звичайно ІІ-ІV або ІХ-ХІІ пар).    

При риноскопії в носовій частині глотки визначається пухлина  бугристої консистенції, яка поширюється чи порожнину носа, чи основу черепа, або в ротову частину глотки, чи верхньощелепну  пазуху. На шиї пальпуються збільшені лімфатичні вузли з однієї або обох боків.

Умови, в яких повинна надаватись медична допомога

                   Хворі підлягають амбулаторному лікуванню  проведенні телегаматерапії у міському онкодиспансері, обласному онкодіспансері, інститутах радіології, онкології, отоларингології.

Діагностична програма

·  Анамнез

·  Пальпація лімфовузлів шиї

·  Фарингоскопія

·  Риноскопія (передня, задня)

·  Отоскопія, отомікроскопія

·  Ендоскопія носа, носової частини глотки

·  Рентгенографія параназальних синусів в двох проекціях

·  Рентгенографія органів грудної порожнини

·  Ультразвукове дослідження шиї

·  Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини

·  Томографія лицьового черепу та голови (КТ чи МРТ)

·  Цитологічне дослідження (мазки-відбитки)

·  Біопсія пухлини доступом через ніс або рот та гістологічне дослідження (при необхідності імуногістохімічне дослідження)

·  Аудіограма, тимпанограма при необхідності.

·  При загрозі кровотечі біопсія проводиться в стаціонарі.

Лабораторні дослідження:

·  Загальний аналіз крові з тромбоцитами

·  Коагулограмма, фібріноген

·  Визначення групи крові (АВ0), Rh-фактора

·  Реакція Вассермана (RW)

·  Визначення антитіл до ВІЛ (при згоді пацієнта)

·  Біохімічне дослідження крові (печінковий та нирковий комплекс)

·  Цукор крові

·  Загальний аналіз сечі

 

Лікувальна програма

Перелік і обсяг медичних послуг обов`язкового асортименту

Загальне лікування:

- знеболення

- дегідратаційна та протинабрякова терапія

- антиоксиданти

Спеціальне лікування:

1. Проведення неад’ювантної (внутрішньоартеріальної або внутрішньовенної) поліхіміотерапії з супутнім й альтернативним лікуванням.

Доцільно проведення 2 курсів з інтервалом в 3 тижні.

2. Проведення дистанційної променевої терапії на первинний осередок з декількох полів та на метастатичні вузли шиї.

При можливості лікувальних закладів проведення індукційних сучасних методів лікування (магнітотерапія, брахітерапія, ЗВЧ-гіпертермія, термоаблація).

 Опромінення зон реґіонарних метастазів .

Перелік і обсяг послуг додаткового асортименту

         - шунтування  при серозному отиті

- дегідратаційна та протизапальна терапія при мукозиті та дерматиті під час опромінення, кортикостероїдні мазі

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

         Очікуваний результат лікування – повний регрес пухлини після проведеного лікування . При залишковій пухлині – повторні курси хіміотерапії або кріодеструкція. При  повній регресії основного осередку і метастазах на шиї можлива дисекція клітковини шиї та метастазів, консервативна або радикальна (операція Крайля).

      Тривалість лікування в стаціонарі: хіміотерапія протягом 10-15 днів один курс. Інтервал між курсами в 3 тижні. Далі хворий виписується для амбулаторного лікування Середня тривалість лікування -75-90 днів.

Критерій ефективності лікування

         5-річне виживання при ІІІ - ІV стадіях складала 62 % (рівень доказовості В).

Можливі побічні дії та ускладнення

     При проведені хіміотерапії можливі ускладнення з боку гемопоезу, променевий мукозит, епітеліїт. Хворі підлягають пожиттєвій диспансеризації.

Рекомендації щодо надання медичної допомоги

         При залишковій пухлині після первинного лікування можливі повторні курси хіміотерапії, кріодеструкція пухлини, брахітерапія. При прогресуванні - паліативна та симптоматична терапія. Краніофаціальні (бокові) резекції при проникненні пухлини до основи черепа поки що неефективні при цій локалізації. В подальшому спостереження за хворим ведуть отоларинголог та  онколог.

Строки спостереження:         перші півроку –   1 раз на місяць

                                      до12 місяців                  1 раз на квартал

                                      до 5 років            1 раз на півріччя

                                      До кінця життя    1 раз на рік

Необхідно спостереження  ендокринолога за функцією щитоподібної залози через 1, 2 та 5 років після опромінення.

 

Вимоги до дієтичних призначень і обмежень

         Хворим слід уникати гострої та подразливої їжі, електропроцедур на область шиї.

Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

         Хворі непрацездатні протягом 75-90 днів при проведені комбінованого лікування.  Не рекомендуються фізичні та психічні перевантаження, довге перебування на сонці. Необхідна корекція показників системи кровотворення.

 

 

Директор Департаменту 

організації  медичної допомоги                                           М.П. Жданова