стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Виразкова хвороба шлунку; Нормативи надання медичної допомоги


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №507 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Гастроентерологія
  • Клінічний стан, патології: Виразкова хвороба шлунку


Шифр МКХ-10: K25

Назва нозологічної форми Виразкова хвороба шлунка

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III)

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Загальні аналізи:
- крові (о);
- сечі (о);
- копроцитограма (о).
Аналіз калу на приховану кров (реакція Грегерсо-на) (о).
Біохімічні аналізи крові (загальний білок та білкові фракції, натрій, калій, хлориди, залізо, глюкоза крові) (ф).
Езофагогастро-
дуоденоскопія (з прицільною біопсією, з визначенням Hp) (о).
pH-метрія (о).
Рентгендослідження шлунка (о).
Ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура, підшлункової залози (ф).
ЕКГ (ф).
Консультація хірурга (ф).

Дієта 1.
Медикаментозне лікування:
- антихелікобактерна терапія (при наявності Hp);
- блокатори H2-рецепторів гістаміну або інгібітори протонової помпи або M-холінолітики;
- антацидні препарати;
- цитопротектори;
- засоби центральної дії;
- антиоксиданти;
- антигіпоксантні препарати.
Фізіотерапевтичні методи

18 - 28 днів

Санаторно-
курортне лікування в період ремісії, лікування мінеральними водами

24 дні

Два рази на рік (весною та восени) проведення курсів протирецидивного лікування:
- блокатори H2-рецепторів гістаміну або інгібітори протонової помпи,
- антацидні препарати;
- седативні препарати.
Фізіотерапевтичні методи.
Фітотерапія

II

Зникнення больового та диспептичного синдромів, загоєння виразки, ерадикація Hp

Абсолютні

2 рази на рік

5 років без загострення