стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Переломи кісток з уповільненою консолідацією, наслідки травм опорно-рухового апарату; Клінічний протокол санаторно-курортного...


 • Клінічний протокол санаторно-курортного лікування дітей з переломами кісток з уповільненою консолідацією, наслідками травм опорно-рухового апарату
  • Додаток до наказу МОЗ №364 від 28-05-2009
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол санаторно-курортного лікування
  • Вид допомоги: санаторний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча ортопедія і травматологія
  • Клінічний стан, патології: Переломи кісток з уповільненою консолідацією, наслідки травм опорно-рухового апарату
зелдокс цена

Клінічний протокол

санаторно-курортного лікування дітей з переломами кісток з уповільненою консолідацією, наслідками травм опорно-рухового апарату

 

         1. Шифр по МХК-10:

Уповільнена консолідація перелому – М84.2; Післяпроцедурні ураження кістково-м’язової системи - М96

         2. Назва захворювання –– уповільнена консолідація перелому  (УКП) – затримка формування кісткової мозолі (строки загоєння перелому перевищують загальноприйняті для конкретної локалізації терміни консолідації в 1,5 – 2 рази)

         Класифікація

Стадії загоєння переломів:   

     1 стадія – фіброзна мозоля

      2 стадія – м’яка кісткова мозоля (від 7-10 доби після травми

      – до 1-1,5 місяців)                     

      3 стадія – дозрівання кісткових структур                     

За локалізацією переломів:

      а) епіфізеоліз

      б) остеоепіфізеоліз (метаепіфізеоліз)

      в) перелом метафізу

      г) перелом діафізу

      д) апофізеоліз

      є) множинні та поєднанні пошкодження

За характером зміщення відламків

       а) без зміщення

       б) зі зміщенням (за довжиною, за шириною, з кутовим, з ротаційним)

За характером порушення консолідації перелому:

        а) уповільнена консолідація

        б) несправжній суглоб

         Показання до санаторно-курортного лікування

        1. УКП

        2. Наслідки травм опорно-рухового апарату (контрактури), стани після хірургічного лікування (не раніше ніж через 2 місяці після оперативного втручання)

Протипоказання

- перші 2 місяці після перелому або оперативного втручання,

незрощення, несправжні суглоби

         3. Діагностика на санаторно-курортному етапі

         Основні клінічні критерії

- обмеження опорно-рухової спроможності пошкодженої кінцівки

- больовий синдром (самостійний та провокований локальний біль)

         Обов’язкові лабораторні дослідження

Загальний аналіз крові , загальний аналіз сечі – без особливостей.

При відхиленні від норми загальний аналіз крові та сечі повторюють через 5-7 днів

         Обов’язкові консультації фахівцівів

Консультація ортопеда для визначення ортопедичного режиму

         Додаткові лабораторні та інструментальні дослідження

     Рентгенографія кінцівки та сонографія ураженого суглобу проводяться при погіршенні ортопедичного стану, інші дослідження - при виникненні ускладнень або інтеркурентних захворюваннях

         Додаткові консультації фахівців

Додаткові консультації фахівців призначаються за показаннями при інтеркурентних захворюваннях

4. Санаторно-курортне лікування *

Основні терапевтичні ефекти, які очікуються – поліпшення крово- та лімфообігу, покращення трофічних процесів, остеогенезу, консолідації перелому та локомоторної функції

         Санаторний режим    -  1  (ощадливий)

         Кліматотерапія:

аеротерапія – ЕЕТ 20-23º С

геліотерапія – РЕЕТ 19-21º С

таласотерапія – при температурах більших 19º С

         ДієтотерапіяЗагальна або за показаннями

         Руховий режим  -  ІІ - ІІІ ( ощадливий або ощадливо-тренувальний)

Ортопедичний режим (використання ортезів, хода на милицях з навантаженням кінцівки або без навантаження) визначається ортопедом

Лікувальна фізкультура (індивідуальна або малогрупова), ранкова гігієнічна гімнастика, спеціальні комплекси вправ та механотерапія здійснюються строго індивідуально при поступовому розширенні обсягу рухів, підвищенні навантаження

         Масаж -  загальний гігієнічний та сегментарний

 

         Бальнеотерапія -

у вигляді ропних, хлоридно-натрієвих ванн температурою 36-37º С, тривалість процедури 15-20 хвилин у режимі через добу; бальнеотерапію доцільно чергувати з пелоїдотерапією      

Натомість бальнеотерапії можна використовувати гідротерапію у вигляді загальних ванн та в поєднанні з кінезотерапією

         Пелоїдотерапія

Зональні аплікації температурою 38-40 0 С тривалістю 8 – 10 хвилин, на курс - 10- 12 процедур через добу    

         Апаратна фізіотерапія

Фототерапія – загальне УФО інтегральним або селективним спектром здійснюють з ¼ біодози доводячи поступово до 3 біодоз

Електрофорез лікарських речовин (кальцій-фосфат електрофорез) - проводять, розташовуючи електроди поперечно над зоною УКП (анод - хлорид кальцію 5%, катод - фосфат натрію 5 %; щільність постійного струму - 0,03-0,06 мА/см2, тривалість процедури – 15-20 хвилин, на курс – 10-12 процедур); бажано щоб електрофорезу передувала пелоїдотерапія

Магнітотерапія – контактне опромінення ділянки УКП з величиною магнітної індукції 12 - 10 мТл, тривалість процедури 10-15 хвилин щоденно курсом 10 – 12 процедур

Натомість електрофорезу лікарських речовин можна локально використовувати діадинамотерапію (чергування струмів у короткому і довгому періодах по 2½ хв і двотактним струмом - 1 хв, через деобу, на курс - 10-11 процедур)

Натомість магнітотерапії можна використовувати магніто-лазерну терапію (скануюче опромінення ділянки УКП низькоінтенсивним інфрачервоним лазерним випромінюванням, тривалість процедури - 10-15 хвилин, на курс - 10-12 процедур)

         Загальна терапія

Використовують остеотропні препарати та препарати кальцію, вітамінотерапію.

Термін санаторно-курортного лікування: 18 - 24 діб.

Критерії ефективності лікування: зникнення болю, зникнення контрактур, покращення консолідації та локомоторної функції.

Можливі побічні дії та ускладнення — відсутні, за винятком можливої індивідуальної непереносності фізичного фактору.