стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Інші; Наказ


 • Про внесення змін до наказу МОЗ від 21.04.05 № 181 
  • Наказ МОЗ №449 від 25-06-2009
  • Тема, опис документа: Наказ
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча отоларингологія
  • Клінічний стан, патології: Інші
вентолин небулы


 

Про внесення змін до наказу МОЗ від 21.04.05 № 181

 

 

На виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Академії медичних наук України від 11.09.03 № 423/59, з метою покращення надання отоларингологічної допомоги дитячому населенню в Україні

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Протоколів лікування дітей зі спеціальності "Дитяча отоларингологія", затверджених п. 1 наказу МОЗ України від 21.04.05 № 181 "Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "Дитяча отоларингологія", такі зміни:

1.1. Розділ "профілактика" Протоколу лікування дітей, хворих на гострий середній отит, доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

"6. санація вогнищ інфекції верхніх дихальних шляхів.".

1.2. Розділ "профілактика хронічного гнійного середнього отиту" Протоколу лікування дітей, хворих на хронічний середній отит, після слів "санація верхніх дихальних шляхів" доповнити словами "раннє відновлення носового дихання (аденотомія, септопластика, пластика хоани)".

1.3. Підрозділ "клінічні" розділу "діагностичні критерії хронічного тонзиліту" Протоколу лікування дітей, хворих на хронічний тонзиліт, після слів "кісти мигдаликів" доповнити новою позицією "рідкий гній в лакунах мигдаликів".

1.4. У розділі "діагностичні критерії" Протоколу лікування дітей, хворих на сенсоневральну приглухуватість:

цифру "3" замінити цифрою "1";

підпункт 2 після слова "Аудіологічні" доповнити словами "Отоакустична емісія не реєструється".

1.5. Розділ "лікування" Протоколу лікування дітей, хворих на сенсоневральну приглухуватість, після слів "максимально швидко після початку гострого захворювання" доповнити новим абзацом "Основні принципи лікування: зниження тиску у вушному лабіринті; покращення кровотоку в басейні внутрішніх сонних артерій і вертебрально-базилярної системи; покращення реологічних властивостей крові; покращення метаболічних процесів в лабіринті; покращення проведення нервових імпульсів в синапсах слухового аналізатора; зниження сенсибілізації організму; лікування аутоімунних процесів; підвищення регенерації у внутрішньому вусі; лікування супутніх захворювань; слухопротезування; за показами кохлеарна імплантація. При виявленні сенсоневральної приглухуватості у немовлят, в 3-6 місячному віці необхідно провести слухопротезування та розпочати адекватну реабілітацію."

1.6. Розділ "профілактика" Протоколу лікування дітей, хворих на сенсоневральну приглухуватість, після слів "уникнення травматизації" доповнити словами "ехоскринінг новонароджених".

1.7. Розділ "лікування гострого синуїту" Протоколу лікування дітей, хворих на гострий і хронічний синуїт, після слів та цифр "протягом 7-10 днів" доповнити пунктом " ІІ. Місцеве ", в якому після слів "у вигляді крапель або спрея" доповнити словами "та назальні кортикостероїди".

1.8. У Протоколі лікування дітей, хворих на гострий і хронічний синуїт, назву хвороби "синуїт" змінити на "риносинуїт".

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих МОЗ, забезпечити впровадження в діяльність закладів охорони здоров'я змін до Протоколів лікування дітей зі спеціальності "Дитяча отоларингологія", затверджених п. 1 наказу МОЗ України від 21.04.05 № 181 "Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "Дитяча отоларингологія" відповідно до п.1 цього наказу, починаючи з 1 серпня 2009 року.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України В.В.Лазоришинця.

Міністр

В.М.Князевич