стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю.Гостра інтоксикація з делірієм; Клінічний протокол...


 • Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю. Гостра інтоксикація з делірієм
  • Додаток до наказу МОЗ №681 від 21-09-2009
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Наркологія
  • Клінічний стан, патології: Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю.Гостра інтоксикація з делірієм
бициклол

Затверджено

наказ МОЗ України

від 21.09.2009 № 681

 

 

Клінічний протокол

надання медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими

розладами внаслідок вживання алкоголю.

Гостра інтоксикація з делірієм

 

Код МКХ-10 : F10.03

 

Мета необхідних дій: медичний огляд та витвереження і надання медичної допомоги за медичними показниками.

 

 

Для встановлення діагнозу повинні виконуватися загальні та клінічні критерії гострої інтоксикації, а також клінічні критерії делірію:

А. Спостерігається зміна свідомості з порушенням властивостей зосередження, порушення здатності утримувати або перемикати увагу

Б. Порушення когнітивного функціонування проявляється одночасною наявністю двох ознак:

1)  порушення безпосереднього відтворення та пам’яті про недавні події при відносній збереженості пам’яті про віддалені події

2)  дезорієнтування в часі, місці або власній особистості

В. Присутній щонайменше один з таких психомоторних розладів:

1)  швидкі непередбачувані переходи від гіпоактивності до гіперактивності

2)  уповільнення реакції

3)  прискорена або уповільнена мова

4)  підвищений чотиригорбиковий рефлекс

Г. Порушення схеми сну-неспання, про що свідчить наявність щонайменше однієї з таких ознак:

1)  безсоння, в важких випадках сягає повної втрати сну, або інверсія сну-неспання

2)  обтяження симптоматики в нічний час

3)  неспокійні сновидіння та жахи, які після пробудження можуть продовжуватися як галюцинації або ілюзії

Д. Відмічається швидкий розвиток та добові коливання симптоматики

 

 

 

 

Медичний огляд осіб різних вікових груп на стан сп’яніння з метою попередньої діагностики проводиться в медичних закладах, що визначені відповідним наказом Управління охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Остаточний діагностичний висновок робиться комісією з трьох лікарів у порядку, встановленому чинним законодавством. Медична допомога надається сімейним лікарем (лікарем загальної практики) відповідно до кваліфікаційної характеристики лікаря зі спеціальності „Загальна практика і сімейна медицина” в недобровільному порядку в стаціонарних умовах медичних закладів ІІ та ІІІ рівнів. Середня тривалість лікування – до 12 годин. Наукова доказовість очікуваних результатів діагностики і лікування: C

 

 

 

Проведення медичного огляду та заповнення протоколу медичного огляду для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп’яніння в недобровільному порядку

 

Витвереження за медичними показниками в недобровільному порядку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностичні дії: діагностичний комплекс 1

 

Обов’язковий обсяг

Факультативний обсяг

 

 

Лікувальні дії:

 

 

 

В разі необхідності за індивідуальною схемою: промивання шлунка, сифонна клізма

Ентеросорбенти

Вітаміни

Периферичні вазоділятатори

Аналептики

Інші кардіологічні препарати

Засоби, що впливають на тканинний обмін

А також у разі необхідності

Психолептики за індивідуальною схемою, в т.ч. антипсихотичні засоби

Консультація лікаря-нарколога або медичної сестри з інформуванням (коротка профілактична інтервенція)

Направлення на стаціонарне обстеження у порядку, встановленому чинним законодавством

Проносні засоби за індивідуальною схемою

У разі необхідності: Вітаміни

Інформування хворого та його родичів через використання друко-ваних інформаційно-мотиваційних матеріалів

 

 

 

Результати надання допомоги та критерії якості 1

Достовірний висновок медичного огляду на стан сп’яніння. Витвереження за медичними показниками. Направлення на стаціонарне обстеження після надання невідкладної допомоги

 

 

 

 

Диспансерно-динамічне наркологічне спостереження

 

Дієтичні рекомендації згідно з супутньою соматичною патологією хворого.

Вимоги до режиму праці, відпочинку згідно з супутньою соматичною патологією хворого.

Зміни з вимогами до виконання протоколу вносяться:

а) у міру появи науково доведених даних про ефективність тих чи інших методів обстеження і лікування;

б) у міру внесення змін до Державного реєстру лікарських засобів.

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги   М. П. Жданова