стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю.Вживання речовини, пов’язане зі шкодою для...


 • Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю. Вживання речовини, пов’язане зі шкодою для здоров’я
  • Додаток до наказу МОЗ №681 від 21-09-2009
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Наркологія
  • Клінічний стан, патології: Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю.Вживання речовини, пов’язане зі шкодою для здоров’я


Затверджено

наказ МОЗ України

від 21.09.2009 № 681

 

 

Клінічний протокол

надання медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю.

Вживання речовини, пов’язане зі шкодою для здоровя

 

Код МКХ-10 : F10.1

 

Мета необхідних дій: створення моделі безпечного вживання алкоголю та зменшення шкідливих наслідків, проведення індивідуалізованої програми психологічної, медико-біологічної, соціальної реабілітації з використанням індивідуальних та групових форм роботи з хворим.

 

 

Для встановлення діагнозу використовують такі клінічні критерії:

А. Мають бути чіткі дані, що вживання психоактивної речовини є головною або однією з основних причин шкоди, нанесеної фізичному або психічному здоров’ю даної особи (включаючи дисфункціональну поведінку, а також зниження здібності тверезо міркувати та критично оцінювати свої вчинки)

Б. Природа шкідливих наслідків піддається чіткій ідентифікації (повинна бути розпізнаною)

В. Такий характер вживання зберігається протягом щонайменше одного місяця або періодично повторювався протягом попередніх 12 місяців

Г. Розлад не відповідає критеріям будь-якого іншого психічного або поведінкового розладу, що пов’язаний з вживанням того ж препарату в той же проміжок часу (за винятком гострої інтоксикації)

 

 

 

 

Консультація особам різних вікових груп проводиться лікарем-наркологом, сімейним лікарем (лікарем загальної практики) відповідно до кваліфікаційної характеристики лікаря зі спеціальності „Загальна практика і сімейна медицина” в стаціонарних/амбулаторних умовах медичних закладів ІІ та ІІІ рівнів. Середня тривалість лікування – від 1 до 12 місяців. Наукова доказовість очікуваних результатів діагностики і лікування: C

 

 

 

Діагностичні дії: діагностичний комплекс 2,3

 

Лікувальні дії:

 

 

У разі необхідності:

Блокатори опіатних рецепторів

Термін лікування: індивідуально до 12 міс.

Виконання стандартів інших фахів, направлення до інших медичних установ залежно від соматичної патології

При необхiдностi – iндивiдуалiзована програма психологiчної, медико-бiологiчної, соцiальної реабiлiтацiї з використанням iндивiдуальних та групових форм роботи з хворим

 

 

 

 

 

 

Профілактичні дії: профілактичний комплекс 2

 

 

 

Результати надання допомоги та критерії якості 2

Взаємопогоджений з хворим або його представником етапний епікриз з рекомендаціями (кратність – не менше 3 епікризів протягом курсу лiкування та один окремо після його завершення)

 

 

 

 

Диспансерно-динамічне наркологічне спостереження

 

Дієтичні рекомендації згідно з супутньою соматичною патологією хворого.

Вимоги до режиму праці, відпочинку згідно з супутньою соматичною патологією хворого.

Зміни з вимогами до виконання протоколу вносяться:

а) у міру появи науково доведених даних про ефективність тих чи інших методів обстеження і лікування;

б) у міру внесення змін до Державного реєстру лікарських засобів.

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги   М. П. Жданова