стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Розділ 11. Професійна патологія
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато груп
флавозид


Розділ 11. ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

 

 

 

 

Список умовних скорочень

 

HBsAg - австралійський антиген

Ro-графія - рентгенографія

RW- реакція Вассермана

SH-групи - сульфгідрильні групи

δ-АЛК - дельта амінолевулінова кислота

АТ - артеріальний тиск

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини

ГГТ - гаммаглютамілтранспептидаза

ЕГДС - езофагогастродуоденоскопія

ЕЕГ - електроенцефалографія

ЕНМГ - електронейроміографія

ЕхоЕГ - ехоенцефалографія

ЕхоКГ - ехокардіографія

КП - копропорфірин

ЛФК - лікувальна фізкультура

РВГ - реовазографія

РЕГ - реоенцефалографія

УЗД - ультразвукове дослідження

ФБС - фібробронхоскопія

ФГС - фіброгастроскопія

ФЗД - функція зовнішнього дихання

ФКГ - фонокардіографія

Біохімічне дослідження крові: загальний білок, білкові фракції, сечовина, азот

сечовини, холестерин, креатинін, сечова кислота, К+, Nа+, АсАТ, АлАТ,

холінестераза

 


III та IV рівні надання медичної допомоги

п/п

Нозологічна

форма 

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних

обстежень

Обсяг лікувальних

заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікуван ня(дні)

1

Токсична дія свинцю та його сполук 

Т56.0

1.Загальний аналіз крові з визначенням ретикулоцитів, еритроцитів з базофільною зернистістю

2.Загальний аналіз сечі

3.Визначення метаболітів порфіринового обміну в крові (протопорфірин) та в сечі (копропорфірин, δ-АЛК)

4.Визначення вмісту свинцю в біосередовищах (кров, сеча, волосся та ін.)

5.Визначення вмісту заліза у сироватці крові

6.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

7.Проба Реберга

8.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію

9.ЕНМГ

10.ЕКГ

11.ЕЕГ

12,РВГ

13.РЕГ

14 УЗД органів черевної порожнини

15 Ro-графія кишок

16.Консультація терапевта, невропатолога, офтальмолога, за наявності нормохромної анемії - гематолога

1.Дезінтоксикаційна терапія (ЕДТА, D-пеніциламін, унітіол, пектинвмісні препарати, натрію тіосульфат, ентеросорбенти та ін.), рибоксин, піридоксин

2.Вітаміни

3.Антиоксиданти

4.Ноотропні препарати (пірацетам, кавінтон)

5.Симптоматична та патогенетична терапія залежно від провідного клінічного синдрому

6.Масаж та інші фізметоди лікування

Поліпшення функцій нервової та інших ушкоджених систем 

21

2

Токсична дія ртуті та її сполук

Т56.1

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Визначення вмісту ртуті у біосередовищах (кров, сеча)

3.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень + визначення активності SН-груп)

4.Проба Реберга

5.Аналіз крові на RW. ВІЛ-інфекцію

6.ЕКГ

7.ЕЄГ

8.ЕНМГ

9.РВГ

10.УЗД органів черевної порожнини

11.Консультації терапевта, невропатолога, офтальмолога , дерматолога, алерголога, профпатолога

1.Дезінтоксикаційна терапія (унітіол, ЕДТА, D- пеніциламін, пектинвмісні препарати, натрію тіосульфат, ентеросорбенти )

2.Вітаміни

З.Ангіопротектори

4.Ноотропні препарати (пірацетам, кавінтон) 

Поліпшення функцій нервової та інших ушкоджених систем

18


 

1

2

3

4

5

6

7

3

Токсична дія марганцю та його сполук 

Т57.2

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Визначення вмісту марганцю в біосередовищах (кров, сеча та ін.)

3.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

4.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію

5.ЕКГ

6.ЕНМГ

7.ЕЕГ

8.РВГ

9.УЗД органів черевної порожнини

10.Ro-графія органів грудної порожнини

11.Дослідження ФЗД

12.Консультації терапевта, невропатолога, офтальмолога , профпатолога

1.Дезінтоксикаційна терапія (унітіол, ЕДТА, D- пеніциламін, пектинвмісні препарати, натрію тіосульфат, ентеросорбенти)

2.Вітаміни, антихолінестеразні препарати (прозерин)_

3.Центральні холінолітики (ліводопа, депаркін та ін.)

4.Препарати кальцію

5.Ноотропні препарати (пірацетам, кавінтон)

6.Ангіопротектори

7.Симптоматична терапія залежно від провідного клінічного синдрому

8.Фізіотерапія

Поліпшення функцій ушкоджених систем 

18

4

Токсична дія кадмію та його сполук 

Т56.3

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Визначення вмісту кадмію в крові та сечі

3.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень), сечі - на наявність протеїнурії з виділенням низькомолекулярних білків - р2- мікроглобуліну

4.Проба Реберга

5.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію

6.ЕКГ

7 Ro-графія органів грудної порожнини

8.Дослідження ФЗД

9.Ro-графія кісток кінцівок і тазу

10.Визначення співвідношення вмісту фосфору і кальцію в крові та сечі

11.Консультації терапевта, нефролога, гастроентеролога, ортопеда

1.Дезінтоксикаційна терапія (ентеросорбенти)

2.Препарати, що поліпшують функціональний стан печінки та нирок З.Дієта, багата на кальцій, білок та кальцифероли

Поліпшення стану печінки та нирок

18

5

Токсична дія заліза

Т56.8

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Визначення вмісту заліза у біосередовищах (кров, сеча та ін.)

3.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень + здатність сироватки крові зв'язувати залізо, % насичення трансферину залізом, вміст феритину в сироватці та еритроцитах, трансмембранний градієнт Са) 4.Активність оксидаз змішаних функцій

5.Проба Реберга  

1.Дезінтоксикація (десферал, ентеросорбенти та ін )

2.Кровопускання

3.Антиоксиданти

4.Сауна

5.Симптоматична терапія

6.Масаж та інші фізметоди

Поліпшення загального стану здоров'я та функцій

18


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

6.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію

7.Rо-графія органів грудної порожнини

8.УЗД органів черевної порожнини

9.Дослідження ФЗД

10.ЕКГ

11.ЕхоЕГ

12.Магнітометрія

13.Консультації невропатолога, ендокринолога, терапевта, гематолога, офтальмолога, сексопатолога, профпатолога

 

 

18

6

Токсична дія фтору газоподібного та фтороводню 

Т59.5

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Ro-графія органів грудної порожнини і трубчастих кісток

3.Дослідження ФЗД

4.ЕКГ

5.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

6.Визначення вмісту кальцію та фосфору в крові та сечі

7.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію

8.Визначення стану заломлювальних середовищ ока 9.Консультації терапевта, невропатолога, стоматолога, офтальмолога, отоларинголога, ортопеда, дерматолога

1.Патогенетична терапія, що включає аскорбінову кислоту, вітаміни групи В, біофлавоноїди, сполуки кальцію, магнію, солі молочної та піровиноградної кислот

2.Гідропроцедури

З.ЛФК

4.Санаторно-курортне лікування 5.При кістковоалгічному синдромі - мікрохвильова терапія

Поліпшення загального стану та функцій ушкоджених систем

20

7

Токсична дія оксиду вуглецю

Т58

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень + визначення вмісту карбоксигемоглобіну в крові, метаболітів порфіринового обміну - протопорфірину)

3.Визначення вмісту метаболітів порфіринового обміну в сечі (копропорфірин, 5-АЛК)

4.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію

5.Ro -графія органів грудної порожнини

6.ЕКГ

7.ЕЕГ

8.РВГ

9.РЕГ

10.УЗД органів черевної порожнини

11.Консультації терапевта, (огляд очного дна), профпатолога

1.Активна киснева терапія, гіпербарична оксигенація

2.Препарати двовалентного заліза (та кобальту), цитохром С 3.Симптоматична терапія

Поліпшення загального стану здоров'я та функцій ушкоджених систем

18


 

1

2

3

4

5

6

7

8

Токсична дія органічних розчинників

Т52

1.Загальний аналіз крові (в т. ч.тромбоцити та ретикулоцити)

2.Загальний аналіз сечі

3.Коагулограма

4.Визначення вмісту заліза у сироватці крові

5.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

6.Проба Реберга

7.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію

8.ЕКГ

9.Ro -графія органів грудної порожнини

10.За наявності неврологічних розладів - ЕЕГ, РЕГ, ЕНМГ

11.Консультації терапевта, невропатолога, офтальмолога, отоларинголога, дерматолога

1.Загальнозміцнювальна терапія, вітаміни

2.Гемостимулювальна терапія, препарати заліза

3.Фітотерапія

4.ЛФК

5.Бальнеофізіотерапія залежно від провідного клінічного синдрому

6.Ентеросорбенти

7.Термінове усунення від роботи з органічними розчинниками та іншими токсичними речовинами

У разі тяжких форм отруєння:

1.Заміщення крові пацієнта кров'ю донора

2.Стимулятори кровотворення

3.Вітаміни

4. За показаннями - гемодіаліз або гемосорбція

5. Препарати, що стимулюють функцію печінки, нирок та серцево-судинної системи

6.АТФ

7.Есенціале, ноотропні препарати (піроцетам, кавінтон), спленін

Лікувально-профілактичні комплекси визначаються залежно від провідного клінічного синдрому

1.ЛФК

2.Бальнеофізіотерапія

3.Ентеросорбенти

4.У тяжких випадках - гемодіаліз або гемосорбція

Поліпшення клініко-лабораторних показників, відновлення порушених функцій

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшення функціонального стану провідних органів та систем

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30


 

1

2

3

4

5

6

7

9

Токсична дія пестицидів: карбаматів, фосфорорганічних сполук, хлорованих вуглеводів  

Т60

 

Т60.0

Т60.0

 

Т60.1

1.Загальний аналіз крові (в т. ч. тромбоцити, ретикулоцити)

2.Загальний аналіз сечі

3.Коагулограма

4.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

5.Визначення вмісту пестицидів та їх метаболітів у крові та сечі

6.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію

7.ЕКГ

8.Ro -графія органів грудної порожнини

9.ЕЕГ

10.ЕНМГ

11.УЗД органів черевної порожнини

12.Консультації терапевта, невропатолога, офтальмолога, отоларинголога, дерматолога

1.Дезінтоксикаційна терапія (ентеросорбенти, гемодіаліз, гемосорбція), антидоти при дії ФОС та карбаматів (реактиватори холінестерази, холінолітики - атропін)

2.Загальнозміцнювальна терапія

3.Гемостимулювальне лікування

4.Вітаміни

5.Препарати, що поліпшують функціональний стан нервової, серцево-судинної систем, печінки та нирок (АТФ, есенціале, спленін пірацетам, ноотропіл та ін.) залежно від провідного клінічного синдрому

6.Широкий спектр фізметодів лікування

Поліпшення загального стану здоров'я

21

10

Хронічні отруєння полімерними сполуками (токсична дія інших  речовин немедиченого значення)

Т65

1.Загальний аналіз крові (в т. ч.

ретикулоцити)

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

4.Визначення вмісту мигдальної кислоти в сечі - при отруєнні стиролом

5.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію

6.ЕКГ

7.РВГ

8.ЕНМГ

9.УЗД органів черевної порожнини

10.Ro -графія органів грудної порожнини

11.Алергодіагностика

12.Консультації невропатолога, алерголога, судинного хірурга, ортопеда, ендокринолога, дерматолога, профпатолога

1.Етіотропне лікування

2.Патогенетична терапія залежно від провідного клінічного синдрому

З.Ентеросорбенти

4.ЛФК

5.Фізметоди лікування

Поліпшення функціонального стану провідних органів та систем (периферійної нервової системи, печінки, серцево-судинної системи та ін.)

18

11

Токсична дія сірководню

Т53

1.Загальний аналіз крові (в т.ч. ретикулоцити)

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

4.Аналіз крові на Р\Л/, ВІЛ-інфекцію

5.ЕКГ

6.ЕЕГ, РЕГ

У разі гострого отруєння:

1.Оксигенотерапія

2.Штучне дихання

З.Метгемоглобінотворні препарати (амілнітрит, 1 % р-н метиленового синього на 10 кг маси тіла хворого та 5% розчин глюкози)

Поліпшення функцій ушкоджених систем

18


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

7.ФГС та дослідження шлункового вмісту - за показаннями

8.Консультації терапевта, невропатолога офтальмолога, дерматолога, алерголога, отоларинголога, ендокринолога

4.При захворюванні очей -примочки з 3% розчином борної кислоти

5.Симптоматична терапія

У разі хронічного отруєння -симптоматична терапія

У разі гострого отруєння:

1.Активна антидотна терапія в 2 етапи:

1) зв'язування ціанідів з метгемоглобіном

2) переведення ціанідів у менш токсичні роданіди та ціангідриди і виведення їх з організму 2.Метгемоглобінотворні препарати - амілнітрит (вдихати до 1 мл); 1-2% розчин натрію нітриту 10-20 мл внутрішньовенно, метиленовий синій 1 мл 1 % розчину внутрішньовенно на 1 кг маси тіла хворого, 50 мл 30% розчину натрію тіосульфату та 5% розчин глюкози сприяють утворенню

 

 

12

Токсична дія ціанистих сполук 

Т57.3

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію

4.ЕКГ

5.ЕЕГ, РЕГ

6.УЗД внутрішніх органів

7.Ro -графія органів грудної

порожнини

8.ФГС та дослідження шлункового вмісту - за показаннями

9.Консультації терапевта, невропатолога, офтальмолога, кардіолога, дерматолога, алерголога, ендокринолога, профпатолога

У разі гострого отруєння:

1.Активна антидотна терапія в 2 етапи:

1 ) зв'язування ціанідів з метгемоглобіном

2) переведення ціанідів у менш токсичні роданіди та ціангідриди і виведення їх з організму

2.Метгемоглобінотворні препарати - амілнітрит (вдихати до 1 мл); 1-2% розчин натрію нітриту 10-20 мл внутрішньовенно, метиленовий синій 1 мл 1 % розчину внутрішньовенно на 1 30% розчину натрію тіосульфату та 5% розчин глюкози сприяють утворенню роданідів і ціангідридів У разі хронічного отруєння:

1.Симптоматична терапія

2.Патогенетична терапія

З.Антигістамінні препарати

Поліпшення функцій ушкоджених систем

21


 

1

2

3

4

5

6

7

13

Токсична дія аміаку

Т54

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію

4.Ro -графія органів грудної порожнини

5.ЕКГ

6.ЕЕГ

7.РЕГ

8.РВГ

9.Дослідження ФЗД

10.Консультації терапевта, отоларинголога, невропатолога, офтальмолога, дерматолога, хірурга, профпатолога

1.Лікування опіків шкіри та слизових оболонок, інгаляції з урахуванням змін слизової оболонки дихальних шляхів

2.Протимікробні, протизапальні засоби

3.Муко- та бронхолітики 4.Вітаміни (тіамін, аскорбінова кислота та ін.)

5.Оксигенотерапія

6.Симптоматична терапія

Поліпшення функцій ушкоджених систем

20

14

Пневмоконіоз працівників вугільних шахт (антракоз, антракосилікоз)

J 60

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ- інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія органів грудної порожнини. Інтерпретація

результатів згідно з Класифікацєю Міжнародної організації праці (1980 р.)

5.Дослідження ФЗД

6.Консультація фтизіатра

1.Бронхолітики

2.Серцево-судинні препарати

3.Відхаркувальні засоби

Поліпшення функцій ушкоджених систем

21

15

Азбестоз

J 61

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові

(див. список скорочень)

3.Аналіз крові на Р\Л/, ВІЛ- інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія органів грудної порожнини

5.ФБС

6 УЗД плеври

7.Дослідження  ФЗД

8.Консультація фтизіатра, онколога

1.Бронхолітики

2.Відхаркувальні засоби

3.Загальнозміцнювальна терапія

Поліпшення загального стану здоров'я

21


 

1

2

3 4

 

5

6

7

16

Пневмоконіоз, спричинений тальковим пилом

J 62

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія органів грудної порожнини

5.Дослідження ФЗД

1.Вітаміни

2.Відхаркувальні засоби З.Загальнозміцнювальна терапія

4.ЛФК з навантаженням м'язів верхнього плечового пояса

Поліпшення загального стану

21

17

Силікатний фіброз легені (поширений)

J 62.8

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW , ВІЛ-інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія органів грудної порожнини.

5.ФБС

6.Дослідження функціонального

стану зовнішнього дихання, об'єму та ємкості легень

7.Дослідження рівня насичення артеріальної крові киснем

8.ЕКГ

9.ФКГ

10.ЕхоКГ

1.Вітаміни

2.Відхаркувальні засоби

3.Бронходилятанти

4.Серцеві препарати та серцеві глікозиди - за показаннями

Поліпшення загального стану

21

18

Силікоз простий

J 62.8

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ- інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія легень

5.Бронхоскопія

6.Дослідження функціонального стану зовнішнього дихання та рівня насиченості артеріальної крові киснем

7.Консультація фтизіатра

1.Вітаміни

2.Відхаркувальні засоби

3.ЛФК

4.Вібромасаж

5.Подальше лікування на курортах Південного берега Криму

Поліпшення  загального стану

21

19

Силікоз ускладнений 

J 62.8

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ- інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія легень у двох проекціях

5.ФБС

6.Бронхографія

7.УЗД плеври

8.ЕхоКГ

9.ФКГ

10.Дослідження функціонального стану зовнішнього дихання та рівня насиченості артеріальної крові киснем

1.Загальнозміцнювальна терапія

2.Вітаміни

3.Серцеві глікозиди

4.Бронхолітики

5.Десенсибілізувальні препарати

6.Дегідратаційна або протизапальна та антибактеріальна терапія  

Поліпшення  загального стану

21


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

11.Туберкулінові проби

12.Консультації фтизіатра, онколога

 

 

 

20

Пневмоконіоз, спричинений іншим неорганічним пилом

 

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ- інфекцію НВsАg

4.Rо-графія легень

5.Дослідження функціонального стану зовнішнього дихання та рівня насиченості артеріальної крові киснем

6.ЕКГ

7.Консультація фтизіатра

1.Вітаміни

2.Бронхолітики

3.Серцеві препарати

4.Вібромасаж легень та бронхів

5.Санаторно-курортне лікування

Поліпшення  загального стану

21

21

Алюміноз (легені)

Бокситний фіброз (легені)

Бериліоз

Графітний фіброз (легені)

Сидероз

 Станоз 

J 63.0

J 63.1

 

J 6з.2

J 63.3

 

J 63.4

J 63.5

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ- інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія легень

5.Дослідження функціонального стану зовнішнього дихання, дифузійної здатності, рівню насиченості артеріальної крові киснем, об'єму та ємкості легень 6.Визначення лужної фосфатази сироватки крові 7.Дослідження імунного статусу

8.УЗД печінки

9.ЕКГ

10.ЕхоКГ

11.ФБС

12.Туберкулінові проби

13.Консультація фтизіатра

1.Кортикостероїдні препарати протягом 2-4 міс на рік

2.Серцеві глікозиди

3.Протизапальна та антибактеріальна терапія

4.Оксигенотерапія

5.Вітаміни

6.Десенсибілізувальні препарати

7.Імуномодулятори

Поліпшення загального стану

21

22

Бісиноз

Захворювання тіпальників льону

Канабіноз

J 66.0

 

 

J 66.1

 

 

J 66.2

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW , ВІЛ- інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія органів грудної порожнини

5.Дослідження ФЗД

6.ЕКГ

7.Дослідження реактивності бронхіального дерева

8.ЕхоКГ

9.ФБС

10.Консультація фтизіатра

1.Відхаркувальні засоби

2.Протигістамінні препарати

3.Вітаміни

4.Протизапальні препарати

5.Бронхолітики

6.Серцеві препарати

7.За показаннями - серцеві глікозиди

8.Санаторно-курортне лікування

Поліпшення загального стану

21


 

1

2

3

4

5

6

7

23

Простий хронічний бронхіт (І стадія пилового бронхіту або II стадія захворювання, спричиненого дією пилу, який не має алергенних властивостей) 

J 41.0

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW , ВІЛ-

інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія органів грудної порожнини

5.Дослідження функціонального стану зовнішнього дихання та рівня насиченості артеріальної крові киснем

1.Загальнозміцнювальна терапія

2.Вітаміни

3.Відхаркувальні засоби

4.Фізіотерапія

5.Санаторно-курортне

лікування 

Поліпшення загального стану

21

24

Хронічна обструктивна хвороба легень (III стадія пилового бронхіту з розвитком астматичного або інфекційно-запального синдромів чи II стадія пилового бронхіту у працівників сільського господарства, хімічної промисловості з наявними у зоні дихання алергенами)  

J 44

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ-

інфекцію, НВsАg

4.RW-графія органів грудної порожнини

5.Дослідження ФЗД

6.Специфічне алергологічне тестування

7.Дослідження реактивності бронхіального дерева

6.Специфічне алергологічне тестування

7.Дослідження реактивності бронхіального дерева

1.Бронхолітики

2.Протигістамінні препарати

3.Серцеві препарати

4.Відхаркувальні засоби 

Поліпшення загального стану

21

25

Астма

J45

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія органів грудної порожнини

5.ЕКГ

6.Дослідження ФЗД

7.Специфічне алергологічне тестування (скарифікаційні або внутрішньошкірні алергічні проби, інгаляційна проба з промисловим алергеном)

8.У разі бронхіальної астми хімічної етіології - серологічні реакції (зв'язування комплементу, пасивної гемаглютинації або специфічного ушкодження базофілів), клітинні реакції (гальмування прилипання клітин, реакція специфічного розеткоутворення)

1.Бронхолітики

2.Протигістамінні препарати

3.Серцеві глікозиди

4.Гепарин

5.Серцево-судинні препарати

6.Препарати калію

7.Стероїдні гормони за короткою або подовженою схемою (таблетовані або інгаляційні форми)

8.Діуретики - залежно від тяжкості та ступеня вираженості патологічного процесу

Поліпшення загального стану

21


 

1

2

3

4

5

6

7

26

Легеня фермера Багасоз

 

Легеня птахівника Субероз

 

Легеня особи, що працює з солодом

 

Легеня особи, що працює з грибами

 

 

Легеня збиральника кори клену

 

Легеня особи, що контактує з кондиціонером або зволожувачем повітря

J 67.0

 

J 67.1

 

J 67.2

 

J 67.3

 

J 67.4

 

J 67.5

 

J 67.6

 

J 67.7

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія органів грудної порожнини у двох проекціях

5.Серологічне дослідження на наявність специфічних преципітинів та антитіл у сироватці крові

6.Вивченння клітинного складу легеневої тканини, отриманої під час ФБС

7.Визначення парціального тиску кисню в артеріальній крові

8.Визначення дифузійної здатності легень

9.Консультації фтизіатра, алерголога

1.Бронхолітики 2.Протигістамінні препарати

3.Кортикостероїдні гормони за короткою схемою

4.Загальнозміцнювальна терапія

Поліпшення загального стану

21

27

Бронхіт та пневмоніт, спричинені вдиханням хімічних речовин, газів, димів те випарів

J 68.0

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію, НВsАg

4Rо-графія органів грудної порожнини

5.Дослідження ФЗД

6.ФБС

7.Визначення рівня насиченості артеріальної крові киснем, об'єму та ємкості легень порожнини

5.Дослідження ФЗД

6.ФБС

7.Визначення рівня насиченості артеріальної крові киснем, об'єму та ємкості легень

1.Дезінтоксикаційна терапія

2.Вітаміни

3.Бронхолітики

4.Серцеві препарати

5.Оксигенотерапія

6.Відхаркувальні засоби

7.Протизапальна та антибактеріальна терапія за показаннями

Поліпшення загального стану

21

Хімічний бронхіт (гострий)

J 68.0

28

Гострий набряк легень, спричинений вдиханням хімічних речовин, газів, димів та випарів

 

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія органів грудної порожнини

5.Коагулограма

6.Дослідження сечі в динаміці

7.ЕКГ

8.ЕхоКГ

9.Дослідження ФЗД

10.Визначення рівня насиченості артеріальної крові киснем

11.Визначення дифузійної здатності легень

1.Ретельне обливання шкіри

2.Промивання очей розчином натрію гідрокарбонату або теплою водою

3.Закапування в очі 0,1 - 0,2% розчину дикаїну

4.Тепловологі інгаляції 2% розчину натрію гідрокарбонату

5.Аспірація секрету бронхів

6.Спазмолітики (підшкірне введення атропіну або ефедрину, тривале проведення оксигенотерапії

Поліпшення загального стану

21


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

7.Вдихання карбогену в разі розвитку набряку "сірого" типу, внутрішньовенне вливання 10 - 40% розчину глюкози

8.Серцево-судинні препарати: лобелін, цититон - з метою стимуляції дихання

9.Внутрішньовенне введення розчину еуфіліну

10.Протинабрякові засоби (щойно виготовлений 30% розчині сечовини на 10% розчині глюкози - внутрішньовенне крапельне зі швидкістю 40-80 крапель протягом 1 хв)

11.Манітол (10 або 20% внутрішньовенне з рахунку 0,5-1,0 гна 1 кг маси хворого)

12.Можливе використання швидкодіючих діуретиків для боротьби з ацидозом, що може розвинутися, - 5% розчин натрію

гідрокарбонату

13.Кортикостероїдні препарати

(внутрішньовенне 90-150 мг преднізолону або 1 50 - 300 мг гідрокортизону на ізотонічному розчині за добу)

14.Антибіотики та сульфаніламідні препарати

 

 

29

Легеневий фіброз (хронічний)

J 70

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW , ВІЛ- інфекцію НВsАg

4.Rо-графія органів грудної порожнини

5.ФБС

6.Дослідження функціонального стану зовнішнього дихання, об'єму та ємкості легень, рівня насиченості артеріальної крові киснем

1.Вітаміни

2.Відхаркувальні засоби

З.Загальнозміцнювальна

терапія

4.Санаторно-курс лікування

Поліпшення загального стану

21


 

1

2

3

4

5

6

7

30

Пневмоніт, спричинений вдиханням олійних аерозолів та есенцій

J 69.1

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW , ВІЛ- інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія органів грудної порожнини

5.Дослідження ФЗД

6.ЕКГ

7.ЕхоКГ

1.Вітаміни

2.Відхаркувальні засоби

З. Загальнозміцнювальна

терапія

4.Санаторно-курортне лікування

Поліпшення загального стану

21

31

Запалення верхніх дихальних шляхів, спричинене вдиханням хімічних речовин, газів, димів та випарів

J 68.2

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW , ВІЛ-інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія органів грудної порожнини

5.Дослідження ФЗД

6.ФБС

1.Вітаміни

2.Інгаляція 2% розчину натрію гідрокарбонату або відварів трав, у разі розвитку атрофії слизової оболонки - інгаляції олії кісточкових фруктів

Поліпшення загального стану

21

32

Реактивний синдром

дисфункції дихальних шляхів

J 68.3

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові RW , ВІЛ- інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія органів грудної

порожнини

5.Дослідження ФЗД

6.ФБС

1.Вітаміни

2.Інгаляція 2% розчину натрію гідрокарбонату або відварів трав, у разі розвитку атрофії слизової оболонки - інгаляції олії кісточкових фруктів 

Поліпшення загального стану

21

33

Хронічні захворювання дихальної системи, спричинені дією хімічних речовин, газів, димів та випарів

Емфізема (дифузна)

J 68.4

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ- інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія органів грудної порожнини у 2 проекціях

5.ФБС

6.Дослідження функціонального стану зовнішнього дихання, об'єму та ємкості легень

1.Вітаміни

2.Відхаркувальні засоби

З. Загальнозміцнювальні

засоби

4.Санаторно-курортне лікування 

Поліпшення загального стану

21

34

Облітеруючий бронхіоліт (хронічний, підгострий)

J 68.4

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ- інфекцію, НВsАg

4.Rо-графія органів грудної порожнини в динамиці (якщо процес підгострий)

5.Дослідження функціонального стану зовнішнього дихання об'єму та ємкості легень у динаміці лікування 6.ФБС

7.Функціональні проби печінки

1.Антибактеріальна та протизапальна терапія

2.Відхаркувальні засоби

3.Серцеві глікозиди

4.Бронхолітики

5.Глюкокортикоїдна терапія

6.Дезінтоксикаційна терапія

7.Гепатотропні препарати

8.Діуретики

9.Протигістамінні препарати

Поліпшення загального стану

21


 

1

2

3

4

5

6

7

35

Вібраційна хвороба, спричинена загальною та локальною вібрацією 

Т75.2

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Коагулограма

3.Визначення стану ліпідного обміну та креатинін-фосфатазної системи

4.Визначення показників сили та витривалості м'язової системи (динамометрія)

5.Електронейроміографія

6.Визначення вібраційної та больової чутливості (палестезіометрія та алгезиметрія)

7.Визначення стану кровообігу у верхніх та нижніх кінцівках і головному мозку (реовазо- та реоенцефалографія)

8.ЕЕГ - за показаннями

9.Rо- графія хребта і кісток кисті та стопи

10.ЕКГ

11.Контроль за АТ

12.Холодовий тест"

13.Капіляроскопія

14.Консультації терапевта, невропатолога, офтальмолога , отоларинголога, ортопеда,  гінеколога

1.Загальнозміцнювальна терапія 2.Ангіопротектори

3. Препарати, що нормалізують обмін речовин, трофіку тканин та нервову провідність

4.Гангліоблокатори

5.Пдропроцедури

6.Масаж

7.Електролікування

8.Голкорефлексотерапія

9.ЛФК

Поліпшення загального стану

20

36

Нейросенсорна глухуватість (професійна туговухість) 

Н90.5

1.Визначення показників сприйняття шепітної та розмовної мови

2.Аудіометрія (тональна, мовна)

1.Вітаміни

2.Седативна терапія

3.Ангіопротектори

4.Спазмолітики

5.Фізіотерапія

6.Масаж

7.ЛФК

8.Голкорефлексотерапія

Поліпшення загального стану

12

37

Дія надмірно високої температури (перегрів, тепловий удар, судомний синдром, вегетативно-судинна дисфункція) 

Т67

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Коагулограма

3.Визначення стану терморезистентності еритроцитів, електролітного обміну (вміст калію, магнію. кальцію, натрію в крові)

4.Біохімічне дослідження крові (див. список скорочень)

5.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію 

6.ЕКГ

7.ЕхоКГ

8.Rо-графія органів грудної порожнини

9.Контроль АТ

10.Консультації терапевта, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога

1.Нормалізація електролітного обміну (ізотонічний розчин та ін.) 2. АТФ

3.Вітаміни

4.Бальнеопроцедури

5.ЛФК

7

 


 

1

2

3

4

5

6

7

38

Кесонна хвороба 

Т70.3

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (дим список скорочень)

3.Аналіз крові на RW, ВІЛ-інфекцію

4.ЕКГ

5.ЕхоКГ

6.ЕЕГ РВГ РЕГ Rо-графія органів грудної порожнини

10.Ро-графія суглобів

11.  Консультації терапевта, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, ортопеда, хірурга

 

1.Рекомпресія у гострий період

2.У разі розвитку ускладнень- патогенетична та симптоматична терапія (коронаролітики, ангіопротектори, спазмолітики, нейротропні та препарати, що поліпшують трофіку)

3.Масаж

4.ЛФК та інші фізметоди лікування

5.За показаннями - хірургічне лікування

Поліпшення загального стану та функцій ушкоджених систем

20

39

Вплив неіонізуючого випромінювання.

Вплив електромагнітних хвиль надвисокої частоти

Т75.8

1.Загальний аналіз крові (з визначенням кількості тромбоцитів)

2.Загальний аналіз сечі

3.Визначення показників функціонального стану нервової (в т. ч. вегетативної) системи, міокарда, судинної регуляції (АТ, ЕЕГ, ЕКГ, ЕхоКГ, РВГ, РЕГ, капіляроскопія, ЕНМГ)

4.Визначення показників функціонального стану органів травлення (ЕГДС)

5.Визначення показників обміну електролітів та мікроелементів (рівень натрію, калію, магнію, хлору в еритроцитах, плазмі крові міді, цинку в крові, заліза в сироватці крові)

6.Консультації терапевта, невропатолога, офтальмолога

1.Препарати, що нормалізують стан центральної нервової системи

2.Ангіопротектори

3.Фізіотерапія

4.Санаторно-курортне лікування

Поліпшення загального стану, нормалізація функцій нервової, серцево -судинної та інших систем

20