стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Алкогольний хронічний гепатит; Нормативи надання медичної допомоги


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №507 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Гастроентерологія
  • Клінічний стан, патології: Алкогольний хронічний гепатит
феварин

Шифр МКХ-10: K70.0

Назва нозологічної форми Алкогольний хронічний гепатит

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги I, II, III

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Аналіз анамнестичних даних у відношенні зловживання алкоголем (о), виявлення маркерів хронічного алкоголізму при зовнішньому огляді (о).
Загальний аналіз крові (о) тромбоцити (ф), ретікулоцити (ф),
Загальний аналіз сечі (о), аналіз калу на приховану кров (о).
Біохімічні дослідження крові:
загальний білок та його фракції (о), загальний білірубін та його фракції (о) холестерін, b-ліпопротеїди, АЛТ, АСТ, ГГТП (о), протромбіновий індекс (о),
кальцій крові (ф), амілаза крові та сечі (о), цукор крові та сечі (ф).
Копрограма (о).
УЗД органів черевної порожнини (о),
ЕГДС (ф).
Гастроентеролог (о)
Невропатолог (ф)

Дієта 5.
Медикаментозне лікування:
- вітамінні препарати;
- гепатопротектори;
- амінокислоти;
- ноотропні засоби;
- панкреоферментні препарати (без жовчі);
- ліпотропні препарати

21 день

Санаторно-
курортне лікування

1 раз на рік - 24 дня

Утримання від вживання алкоголю, психотерапія.
Протирецидивне лікування (3 рази на рік):
-гепатопротектори;
- вітаміни;
- ферменти;
- еубіотики

II

Відсутність скарг чи їх малочисельність, нормальні або незначно підвищені показники клінічних та біохімічних досліджень

Загострення хвороби із значними змінами клініко-
біохімічних показників

Постійний

 ШифрМКХ-10: K70.0

Назва нозологічної форми Алкогольна жирова дистрофія печінки (Фаза ремісії)

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги I, II, III

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Загальний аналіз крові (о), тромбоцити (ф), ретікулоцити (ф), загальний аналіз сечі (о), аналіз калу на приховану кров (о).
Біохімічні дослідження крові: загальний білок та його фракції (о), загальний білірубін та його фракції (о), холестерін (о), b-ліпопротеїди (о), тригліцериди (ф), АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛДГ (о), амілаза крові (о), протромбіновий індекс (о), кальцій крові (ф), цукор крові та сечі (о).
Копрограма (о).
УЗД органів черевної порожнини (о).
Гастроентеролог (о)
Невропатолог (ф)

Дієта 5.
Медикаментозне лікування:
- гепатопротектори;
- вітаміни;
- ферменти;
- ентеросорбенти;
- ноотропні препарати;
- ліпотропні препарати

15 днів

Санаторно-
курортне лікування

1 раз на рік

Утримання від вживання алкоголю, психотерапія.
Протирецидивне лікування (3 рази на рік):
-гепатопротектори;
-вітаміни;
-ферменти;
-еубіотики

II

Зменшення або усунення астенічного синдрому, диспептичних проявів.
Нормалізація або поліпшення клініко-
біохімічних показників крові поліпшення

Загострення хвороби із значними змінами клініко-
біохімічних показників

Постійний