стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Аутоімунний гепатит; Нормативи надання медичної допомоги


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №507 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Гастроентерологія
  • Клінічний стан, патології: Аутоімунний гепатит
билобил интенс цена

Шифр МКХ-10: K73.2

Назва нозологічної форми Аутоімунний гепатит

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги I, II, III

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Загальний аналіз, крові (о), тромбоцити (о), ретикулоцити (о),
загальний аналіз сечі (о),
аналіз калу на приховану кров (о),
біохімічні аналізи крові: загальний білок та білкові фракції (о), калій (о), білірубін (вільний та зв'язаний) (о), холестерин (о), тригліцериди (ф), бета-ліпопротеїди (о), амінотрансферази (о), активність ЛДГ (о), глюкоза (о), сироваточне залізо (ф),
лужна фосфатаза (о),
сечовина крові (о), церулоплазмін (ф), мідь (ф), фібриноген (о), протромбіновий індекс (о), креатинін (ф), сечовина крові (ф).
Імунологлобуліни: A, M, G (о),
Копрограма (о).
УЗД органів черевної порожнини (о).
Гастроентеролог (о).
Невропатолог (ф)

Дієта 5.
Медикаментозна терапія:
- глюкокортикоїди;
- імунодепресанти;
- метаболічні засоби;
- ентеросорбенти;
- вітамінні препарати

30 днів

Санаторно-
курортне лікування

1 раз на рік

Курси профілактичного лікування 3 рази на рік.
Протирецидивне лікування (3 рази на рік):
- гепатопротектори;
- вітаміни;
- ферменти;
- еубіотики

II
III (ф)

Поліпшення показників клінічних, біохімічних та імунологічних досліджень, покращання стану хворого

Загострення захворювання

Постійний