стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Хронічний вірусний гепатит С; Нормативи надання медичної допомоги


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №507 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Гастроентерологія
  • Клінічний стан, патології: Хронічний вірусний гепатит С
пегинтрон

Шифр МКХ-10: K73.9

Назва нозологічної форми Хронічний вірусний гепатит C

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги I, II, III

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Загальний аналіз крові (о), тромбоцити (о) ретикулоцити (о), загальний аналіз сечі (о), аналіз калу на приховану кров (о), біохімічні аналізи крові: загальний білок та білкові фракції (о), калій (о), білірубін (вільний та зв'язаний) (о), ліпопротеїди (о), амінотрансферази (о), глюкоза крові (о), сироваточне залізо (о), лужна фосфатаза (о), активність ЛДГ (о), холестерин (о), тригліцериди (ф), бетафібриноген (о), протромбіновий індекс (о), імунофлюо-
ресцентний аналіз крові (о), копрограма (о), ультразвукове дослідження печінки (о), жовчного міхура (о), підшлункової залози (о).
Маркери вірусного гепатиту В, С, Д, ПЦР (о).
Езофагогастро- дуоденоскопія (ф)
Гастроентеролог (о), інфекціоніст (о), невропатолог (ф), ендокринолог (ф). Інфекціоніст (о)

Дієта 5.
Альфаінтер- феронотерапія (за схемою).
Нуклеозіди.
Гепатопротектори.
Вітаміни.
Препарати жовчних кислот (урсодезоксихолева кислота)

28 днів

Санаторій-
профілакторій

1 раз на рік

Дієта 5,
виключення фізичного навантаження, виключення професійних шкідливостей.
Протирецидивне лікування (3 рази на рік):
- гепатопротектори;
- вітаміни;
- еубіотики

II
III (ф)

Поліпшення показників клінічних, біохімічних досліджень, покращання стану хворого, відсутність маркерів реплікації вірусу

Загострення захворювання

Постійний