стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання галюциногенів.Залишковий та віддалений психотичний розлад з...


 • Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання галюциногенів.Залишковий та віддалений психотичний розлад з іншим стійким  когнітивним порушенням
  • Додаток до наказу МОЗ №681 від 21-09-2009
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Наркологія
  • Клінічний стан, патології: Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання галюциногенів.Залишковий та віддалений психотичний розлад з іншим стійким  когнітивним порушенням
стелара цена

Затверджено

наказ МОЗ України

від 21.09.2009 № 681

 

Клінічний протокол

надання медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими

 розладами внаслідок вживання галюциногенів.

Залишковий та віддалений психотичний розлад з іншим стійким

 когнітивним порушенням

 

Код МКХ-10 : F16.74

 

Мета необхідних дій: консультація лікаря-нарколога, надання медичної допомоги для усунення гострої психотичної симптоматики, подальша психосоціальна реабілітація.

 

 

Для встановлення діагнозу виконуються загальні та такі клінічні критерії:

А. Задовольняються загальні критерії легкого когнітивного розладу, окрім критерія Г, що виключає вживання психоактивної речовини.

Розлад характеризується порушенням пам’яті, труднощами при навчанні і зниженням здатності до більш або менш тривалого зосередження уваги на виконанні відповідного завдання. При спробі виконувати завдання, що потребують інтелектуальних зусиль, часто виникає виражене відчуття розумової втоми. Засвоєння нового матеріалу є надто утрудненим, навіть якщо це об’єктивно необхідно. Жоден з цих сиимптомів не сягає рівня, який виправдовує постановку діагнозу деменції або делірію. Легкий когнітивний розлад діагностується тільки за умови зв’язку з конкретним соматичним розладом; цей діагноз не ставиться при наявності будь-якого з психічних або поведінкових розладів, що класифіковані у рубриках F10- F99. Даний розлад може передувати різним інфекційним захворюванням та органічним розладам (як церебральним, так і системним) або супроводжувати їх, чи слідувати за ними, але прямі ознаки залучення головного мозку в патологічний процес не завжди присутні. Він повинен відрізнятися від постенцефалітичного і посткоммоційного синдромів своєю етіологією, більш обмеженим спектром у цілому більш легких симптомів, а також, як правило, меншою тривалістю

Б. Щонайменше впродовж 2 тижнів, протягом більшого проміжку часу відмічаються порушення когнітивного функціонування, про що інформує сам пацієнт або надійний інформант. Розлад проявляється ускладненнями в будь-якій з таких сфер:

1)   пам’ять (особливо відтворення) або засвоєння нового матеріалу

2)   увага або концентрація

3)   мислення (наприклад, абстрагування або вирішення проблем)

4)   мова і мовлення (наприклад, розуміння, підбір слів та т.ін.)

5)   зорово-просторові функції

В. При кількісній оцінці когнітивних функцій (тобто при нейропсихологічному тестуванні або в процесі обстеження психічного стану) виявляється відхилення чи зниження продуктивності

 


 

 

 

 

 

Консультація та спеціалізована медична допомога особам різних вікових груп проводиться лікарем-наркологом, сімейним лікарем (лікарем загальної практики) відповідно до кваліфікаційної характеристики лікаря зі спеціальності „Загальна практика і сімейна медицина” в стаціонарних умовах медичних закладів ІІІ рівня. Середня тривалість лікування – до 120 днів. Наукова доказовість очікуваних результатів діагностики і лікування: D

 

 

 

 

 

Вибір умов лікування згідно з критеріями важкості для пацієнтів (хворих) з наркологічними захворюваннями

 

 

 

 

 

Стаціонарні умови

 

 

 

 

 

Діагностичні дії: діагностичний комплекс 3,7

 

Лікувальні дії:

 

 

Обов’язковий обсяг

Факультатив-ний обсяг

 

 

 

1) Комплекс взаємопогоджених стацiонарних заходів з веденням необхідної документації

2) Медичний нагляд

3) Сифонна клізма (не менше 1 разу при госпіталізації)

4) Психолептики:

- анксіолітики

Тривалість лікування: індивідуально до 14 діб

- антипсихотичні засоби

 Тривалість лікування: індивідуально до 3 міс.

Психоаналептики:

- психостимулятори та ноотропні засоби

Тривалість лікування: індивідуально від 1 до 4 міс.

- похідні g-аміномасляної кислоти перорально

Тривалість лікування: індивідуально до 7 діб

Вітаміни

Тривалість лікування: індивідуально від 14 до 30 днів

Препарати калію та магнію

Тривалість лікування: індивідуально

Діуретики

Тривалість лікування: індивідуально

Амінокислоти

Тривалість лікування: індивідуально

5) Обмеження рухової активності. Сенсорна ізоляція хворого, при необхідності охолодження тіла

6) Кiнезiотерапiя (не менше 6 занять на тиждень) за iнд. схемою

7) Взаємопогоджена з хворим або його представником індивідуалізована програма, спрямована на адаптацію до наявної симптоматики та набуття необхідних життєвих та соціальних навичок

У разі супутньої (ненаркологічної) патології виконання стандартів та протоколів інших фахів

1) Вітаміни

Тривалість лікування: індивідуально від 14 до 30 діб

Периферичні вазоділятатори

Тривалість лікування: індивідуально від 14 діб

Аналептики

Тривалість лікування: індивідуально

2) Інфузійна терапія, об’єм інфузії розраховується індивідуально залежно від клініко-лабораторних показників

3) Курс фізіотерапії за iнд. схемою (загалом не менше 8 сеансів)

 

 

 

 

 

 

Профілактичні дії: профілактичний комплекс 3

 

 

 

 

 

Результати надання допомоги та критерії якості 4

Взаємопогоджений з хворим або його представником етапний епікриз з рекомендаціями про подальше лікування i реабілітацію у зв’язку з наркологічними проблемами. Ремісія або стале покращання психічного стану хворого (психотичнi симптоми та прояви абстиненцiї), що встановлені після взаємного погодження з хворим або його представником

 

 

 

 

 

Диспансерно-динамічне наркологічне спостереження

 

 

 

Дієтичні рекомендації згідно з супутньою соматичною патологією хворого.

Вимоги до режиму праці, відпочинку згідно з супутньою соматичною патологією хворого.

Додаткова інформація для пацієнта та членів його родини надається відповідно до діючих нормативних документів (Методичні рекомендації з питань організації та функціонування центрів ресоціалізації наркозалежних. – К.: Міністерство України у справах сім’ї, дітей та молоді. Міністерство охорони здоров’я. Державний інститут проблем сім’ї та молоді. Науково-методичний та клініко-реабілітаційний центр з проблем хімічних залежностей. Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України, 2004.).

Зміни з вимогами до виконання протоколу вносяться:

а) у міру появи науково доведених даних про ефективність тих чи інших методів обстеження і лікування;

б) у міру внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та міських бюджетів.

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М. П. Жданова