стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних...


 • Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин. Амнестичний синдром
  • Додаток до наказу МОЗ №681 від 21-09-2009
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Наркологія
  • Клінічний стан, патології: Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання кількох лікарських засобів та інших психоактивних речовин.Амнестичний синдром
ксалатан

Затверджено

наказ МОЗ України

від 21.09.2009 № 681

 

Клінічний протокол

надання медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими

розладами внаслідок вживання кількох лікарських засобів та

інших психоактивних речовин.

Амнестичний синдром

 

Код МКХ-10 : F19.6

 

Даний синдром пов’язаний з вираженим хронічним порушенням пам’яті переважно про недавні і більш віддалені події. Безпосереднє відтворення звичайно зберігається. Як правило, відмічається порушення відчуття часу, ускладнення при встановленні порядку подій; порушується також здатність до засвоєння нового матеріалу. Іноді (але не в усіх випадках) можуть бути конфабуляції. Інші когнітивні функції звичайно відносно збережені, але дефекти пам’яті домінують в клінічній картині; всі інші порушення не порівнюються з ними за ступенем вираженості.

 

Мета необхідних дій: консультація лікаря-нарколога, надання медичної допомоги, вирішення медико-соціальних питань через психіатричні МСЕКи.

 

 

Для встановлення діагнозу використовують такі клінічні критерії:

А. Спостерігається порушення пам'яті, що проявляється обома наступними ознаками

1) дефект пам'яті про недавні події (порушення засвоєння нового матеріалу) у ступені, достатньому для того, щоб викликати утруднення в повсякденному житті;

2) знижена здатність до відтворення минулого досвіду.

Б. Відмічається відсутність (або відносна відсутність) усіх таких ознак:

1) порушення безпосереднього відтворення (що визначається, наприклад, по запам'ятовуванню цифрового ряду);

2) потьмарення свідомості і розладів уваги. Спостерігається потьмарення свідомості, тобто зниження ясності усвідомлення оточуючої дійсності, з порушенням здатності зосереджувати, підтримувати або переключати увагу;

3) загального інтелектуального зниження (деменції).

В. Відсутність об'єктивних даних (соматичного і неврологічного обстеження, лабораторних аналізів) і (або) анамнестичних відомостей щодо захворювань мозку (особливо з білатеральним ураженням діенцефальних і серединних скроневих структур), крім алкогольної енцефалопатії, що могли б обґрунтовано вважатися причиною клінічних проявів, описаних у критерії А

 

 

 

 

Консультація та спеціалізована медична допомога особам різних вікових груп проводиться лікарем-наркологом, сімейним лікарем (лікарем загальної практики) відповідно до кваліфікаційної характеристики лікаря із спеціальності „Загальна практика і сімейна медицина” в стаціонарних умовах медичних закладів ІІІ рівня. Середня тривалість лікування – до 120 днів. Вирішення медико-соціальних питань через психіатричні МСЕКи. Наукова доказовість очікуваних результатів діагностики і лікування: D

 

 

 

Вибір умов лікування згідно з критеріями важкості для пацієнтів (хворих) з наркологічними захворюваннями

 

 

 

Стаціонарні умови

 

 

 

Діагностичні дії: діагностичний комплекс 3,7

 

Лікувальні дії:

 

 

Залежно від виявлених наркотиків та психоактивних речовин (відповідні розділи (F10-18)

 

 

 

 

 

 

Результати надання допомоги та критерії якості

Надання медико-соціальної допомоги Залежно від психічного стану пацієнта

 

 

 

 

Диспансерно-динамічне наркологічне спостереження

 

Дієтичні рекомендації згідно з супутньою соматичною патологією хворого.

Вимоги до режиму праці, відпочинку згідно з супутньою соматичною патологією хворого.

 

Додаткова інформація для пацієнта та членів його родини надається відповідно до діючих нормативних документів (Методичні рекомендації з питань організації та функціонування центрів ресоціалізації наркозалежних. – К.: Міністерство України у справах сім’ї, дітей та молоді. Міністерство охорони здоров’я. Державний інститут проблем сім’ї та молоді. Науково-методичний та клініко-реабілітаційний центр з проблем хімічних залежностей. Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України, 2004.).

 

Зміни з вимогами до виконання протоколу вносяться:

а) у міру появи науково доведених даних про ефективність тих чи інших методів обстеження і лікування;

б) у міру внесення змін до Переліку наркотиків вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та міських бюджетів.

 

 

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги М. П. Жданова