стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Розділ 17. Фтизіатрія
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Фтизіатрія
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато груп
терафлекс


Розділ 17. ФТИЗІАТРІЯ

 

 

 

 

Перелік визначуваних показників необхідних досліджень

 

 

 

Бактеріологічне дослідження:

 

після поступлення до стаціонару - триразове обстеження харкотиння (змиву з бронхів) на МБТ методом бактеріоскопії (при негативних результатах - методом флотації); триразове дослідження матеріалу шляхом посіву на поживні середовища з обов'язковим визначенням чутливості МБТ до лікарських препаратів.

 

Рентгенологічне обстеження:

 

Rо-графія оглядова та в бічних проекціях під час

поступлення та через 1 і 2 міс лікування;

наступні обстеження через кожні 2 міс

Томографія уражених частин легень проводиться під час

поступлення до стаціонару, а потім кожні 2 міс до загоєння

каверн.

 

Клініко-лабораторне обстеження: загальні аналізи крові та

сечі: визначення групи    крові та резус-фактора;

 визначення в крові кількості білірубіну,

 аланінамінотрансфераз, цукру;

обстеження крові на НВsАg, реакція Вассермана,

 за показаннями - на ВІЛ-інфекцію.


 

II рівень (тубвідділення ЦРЛ, районні тублікарні та тубдиспансери)

п/п 

Нозологічна

форма

Шифр

МКХ-10 

Перелік діагностичних

обстежень

Обсяг лікувальних

заходів

Критерії якості  (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування

1

2

3

4

5

6

7

1

Вперше виявлений туберкульоз легень з бактеріовиділенням

А15

1.Клінічне обстеження: анамнез та об'єктивні дані

2.Бактеріологічне дослідження

3.Рентгенологічне обстеження

4.Клініко-лабораторне обстеження

5.Інструментальні дослідження: ЕКГ і артеріальний тиск, вентиляційна функція легень

6.Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л

1.Терапевтичне лікування: 4-5 протитуберкульозних препаратів - ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, стрептоміцин і (або) етамбутол перші 2-4 міс тільки щоденно або щоденно і через день, але не більше ніж 4-й препарати за 1 день. 3-5 міс - 2 або 3 з них, в основному ізоніазид і рифампіцин, щоденно або через день.

2.Патогенетичне лікування: перші 3-4 міс піридоксин парентеральнo. При вираженій ексудації в 1-й місяць кортикостероїди. Протягом усього періоду лікування - полівітаміни

Припинення бактеріовиділення не менше ніж у 87% хворих, загоєння каверн не менше ніж у 80% хворих

6-8 міс, з них у стаціонарі 4 - 5 міс

2

Вперше виявлений туберкульоз легень без бактеріовиділення  

 

1.Клінічне обстеження, анамнез та  об'єктивні дані

2.Бактеріологічне дослідження

3.Рентгенологічне обстеження

4.Клініко-лабораторне обстеження

5.Інструментальні дослідження: ЕКГ артеріальний тиск, вентиляційна функція легень

6.Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л

Терапевтичне лікування: перші 2 міс ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, в основному щоденно.

У наступні 2-4 міс 2 препарати - ізоніазид і рифампіцин (щоденно або через день) Терапевтичне лікування перші 2-4 міс 4-5 протитуберкульозних препаратів - ізоніазид

 

 

Розсмоктування інфільтратів і вогнищ або їх ущільнення в 100% випадків

4-6 міс, 3 них у стаціонарі 3-4 міс

3

Рецидиви туберкульозу легень: з бактеріовиділенням без бактеріовиділення

А 15

А 16

1.Клінічне обстеження: анамнез та об'єктивні дані

2.Бактеріологічне дослідження

3.Рентгенологічне обстеження

4.Клініко-лабораторне обстеження

5.Інструментальні дослідження: ЕКГ і артеріальний тиск, вентиляційна функція легень

6.Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л

Терапевтичне лікування перші 2-4 міс 4-5 протитуберкульозних препаратів – ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, канаміцин чи стрептоміцин і (або) етамбутол тільки щоденно або щоденно та через день.

У наступні 3-5 міс - 2 або 3 з них, в основному ізоніазид та рифампіцин (іноді в поєднанні з етамбутолом чи пірацинамідом) щоденно або через день

Припинення бактеріовиділення не менше ніж у 80% хворих, загоєння каверн не менше ніж у 77% хворих. Розсмоктування інфільтрантів і вогнищ або їх  ущільнення в 100% випадків

6-8 міс., з них у стаціонарі 4 -6 міс


 

1

2

3

4

5

6

7

4

Хронічний туберкульоз легень без лікарської резистентності МБТ

А15

1.Клінічне обстеження: анамнез та об'єктивні дані

2.Бактеріологічне дослідження

3.Рентгенологічне обстеження

4.Клініко-лабораторне обстеження

5.Інструментальні дослідження: ЕКГ і артеріальний тиск, вентиляційна функція легень

6.Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л

1.Терапевтичне лікування: таке що його проводять хворим із рецидивом, іноді з

додаванням етіонаміду, офлоксацину, канаміцину та ін.; індивідуалізоване лікування з 4-6 протитуберкульозних препаратів, які призначаються

2.Патогенетичне та симптоматичне лікування залежно від наявності супутніх захворювань

Припинення бактеріовиділення не менше ніж у 60-65% хворих, загоєння каверн не менше ніж у 25-30%, хворих 

12 міс, з них у стаціонарі   6- 8 міс

5

Хронічний туберкульоз легень з лікарською резистентністю МБТ

А15

1.Клінічне обстеження: анамнез та об'єктивні дані

2.Бактеріологічне дослідження

3.Рентгенологічне обстеження

4.Клініко-лабораторне обстеження

5.Інструментальні дослідження: ЕКГ і артеріальний тиск, вентиляційна функція легень

6.Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л 

1.Терапевтичне лікування: таке, що його проводять хворим із рецидивом, іноді з додаванням етіонаміду, офлоксацину, канаміцину та ін.; індивідуалізоване лікування з 4-6 протитуберкульозних препаратів, які призначаються щоденно і (або) через день залежно від лікарської резистентності МБТ, характеру процесу та інших чинників. Заміна рифампіцину  на рифабутин у разі лікарської резистентності МТБ до рифампіцину

2.Патогенетичне та симптоматичне лікування залежно від наявності супутніх захворювань

Припинення бактеріовиділення не менше ніж у 30-35% хворих, загоєння каверн не менше ніж у 13-15% хворих

12-18 міс, з них у стаціонарі 6- 8 міс

6

Туберкульозний плеврит

А 15.6

А 16.5

1.Клінічне обстеження: анамнез та об'єктивні дані

2.Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л

3.Рентгенологічне обстеження: під час поступлення Rо-графія оглядова та в бічних проекціях.

Повторне Rо-обстеження до розсмоктування рідини через 2 тиж, потім 1 раз на місяць. Плевральні пункції з бактеріологічним, цитологічним і біохімічним дослідженням рідини, в тому числі з посівом її на МБТ і неспецифічну флору

4.Бактеріологічне дослідження: триразове дослідження харкотиння на МБТ методом мікроскопії та посіву на поживні середовища

1.Терапевтичне лікування: 2 міс - ізоніазид, рифампіцин, піразинамід і стрептоміцин, переважно щоденно, наступні 2-4 міс - 2 або 3 з них, переважно ізоніазид і рифампіцин, через день Евакуація рідини 1 раз на тиждень

2.Патогенетичне лікування: кортикостероїди протягом   1 міс, вітамінотерапія піридоксин парентеральне 3. Симптоматичне лікування: полівітаміни протягом усього періоду

Розсмоктування рідини у 100% хворих

4-6 міс, з них у стаціонарі 2- 3 міс


 

1

2

3

4

5

6

7

7

Туберкульоз нервової системи

А17

1.Обстеження як у вперше виявлених хворих на туберкульоз легень

2.Спеціальне обов'язкове обстеження: діагностична люмбальна пункція, загальний аналіз спинномозкової рідини з дослідженням на МБТ методом мікроскопії та посівом на поживні середовища

3.Консультації невропатолога, офтальмолога, отоларинголога

1.Терапевтичне лікування: 4 протитуберкульозних препарати - ізоніазид, рифампіцин, піразинамід і стрептоміцин щоденно протягом перших 2 міс У наступні 2 міс ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, етамбутол щоденно або через день на протязі 2 міс У наступні 2-3 міс З препарати - ізоніазид, рифампіцин, піразинамід через день.

У заключні 2 міс 2 препарати - ізоніазид і рифампіцин через день

2.Патогенетичне лікування: в перші 1-1,5 міс кортикостероїди протягом 4 міс

Ліквідація клінічних симптомів,стабіліза-ція неврологічного стану, санація спинномозкової рідини, стійка відсутність МБТ

8-10 міс, з них у стаціонарі 5-7 міс

8

Туберкульоз периферичних лімфа­тичних вузлів

А 18

1.Клінічні обстеження: анамнез та об'єктивні дані

2.Проба Манту з 2 ТО. За показаннями - проба Коха

3.Клініко-лабораторне обстеження: аналізи крові, сечі, визначення МБТ у харкотинні методом мікроскопії та посіву на поживні середовища

4.Рентгенологічне обстеження: Rо-графія легень, м'яких тканин шиї

5.Біопсія лімфатичного вузла з гістологічним дослідженням і на МБТ методом мікроскопії та посіву на поживні середовища

1.Терапевтичне лікування, в перші 2 міс  З протитуберкульозних препарати - ізоніазид, рифампіцин і піразинамід (або стрептоміцин) в основному

щоденно.

У наступні 2-3 міс 2 препарати, в основному

ізоніазид і рифампіцин, через день 2.Хірургічне лікування – за показаннями

Ліквідація клінічних симптомів та інших ознак активності туберкульозного процесу (зменшення розмірів та ущільнення лімфатичних вузлів) у 100% хворих

4-5 міс, з них у стаціонарі 1,5 -З міс


 

ІІІ рівень (міський, обласний тубдиспансери)

п/п 

Нозологічна

форма 

Шифр

МКХ-10 

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування

1

2

3

4

5

6

7

1

Вперше виявлений туберкульоз легень з бактеріовиділенням 

А15

1.Клінічне обстеження: анамнез та об'єктивні дані

2.Бактеріологічне дослідження

3.Рентгенологічне обстеження

4.Клініко-лабораторне обстеження

5.Інструментальні дослідження: ЕКГі артеріальний тиск, вентиляційна функція легень, за показаннями - бронхоскопія з цитологічним та гістологічним дослідженням матеріалу

6.Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л

1.Терапевтичне лікування: 4-5 протитуберкульозних препаратів - ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, стрептоміцин і (або) етамбутол перші 2-4 міс тільки щоденно або щоденно і через день, але не більше ніж 4-й препарати за 1 день.

У наступні 3-5 міс   2 або 3 з них, в основному ізоніазид і рифампіцин, щоденно або через день

2.Патогенетичне лікування перші 3-4 міс піридоксин парентеральне. При вираженій ексудації протягом 1-го місяця кортикостероїди. Протягом усього періоду лікування - полівітаміни

3.Хірургічне лікування: у разі неефективного терапевтичного лікування

Припинення бактеріовиділення неменше ніж у 91% хворих, загоєння каверн не менше ніж у 85% хворих

6-8 міс,

З них у стаціонарі 4-5 міс

2

Вперше виявлений туберкульоз легень без бактеріовиділення

А15

1.Клінічне обстеження: анамнез та об'єктивні дані

2.Бактеріологічне дослідження *

3.Рентгенологічне обстеження *

4.Клініко-лабораторне обстеження *5.Інструментальні дослідження: ЕКГ і артеріальний тиск, вентиляційна функція легень, за показаннями - бронхоскопія з цитологічним та гістологічним дослідженням матеріалу

6.Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л

Терапевтичне лікування: перші 2 міс ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, в основному щоденно. У наступні 2-4 міс 2 препарати - ізоніазид і рифампіцин (щоденно або через день)

Розсмоктування інфільтрації або їх ущільнення в 100% випадків

6-8 міс, 3 них у стаціонарі 4- 5 міс


 

1

2

3

4

5

6

7

3

Рецидиви туберкульзу  легень з бактеріовиділенням і без бактеріовиділення

А15

 

 

 

А 16

1.Клінічне обстеження:

анамнез та об'єктивні дані

2.Бактеріологічне дослідження *

3.Рентгенологічне обстеження *

4.Клініко-лабораторне обстеження *

5.Інструментальні дослідження: ЕКГ артеріальний тиск, вентиляційна функція легень, за показаннями - бронхоскопія з цитологічним та гістологічним дослідженням матеріалу 6. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л

1.Терапевтичне лікування: перші 2-4 міс 4-5 протитуберкульозних препаратів - ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, канаміцин чи стрептоміцин і (або) етамбу- тол тільки щоденно, або щоденно та через день. У наступні 3-5 міс - 2 або 3 з них, в основному ізоніазид та рифампіцин (іноді в поєднанні з етамбутолом чи піразинамідом) щоденно або через день 2. Хірургічне лікування: в разі неефективного терапевтичного лікування

Припинення бактеріовиділення не менше ніж у 85% хворих, загоєння каверн не менше ніж у 81% хворих. Розсмоктування інфільтратів і вогнищ або їх ущільнення в 100% випадків

6-8 міс, з них у стаціонарі   4 - 6 міс

4

Хронічний туберкульоз легень без лікарської резистентності МБТ

А15

1.Клінічне обстеження: анамнез та об'єктивні дані

2.Бактеріологічне дослідження *

3.Рентгенологічне обстеження *

4.Клініко-лабораторне обстеження *

5.Інструментальні дослідження:

ЕКГ і артеріальний тиск, вентиляційна функція легень, за показаннями - бронхоскопія з цитологічним та гістологічним дослідженням матеріалу

6.Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л

1.Терапевтичне лікування. таке, що його проводять хворим із рецидивом, Іноді з додаванням етіонаміду, офлоксацину. канаміцину та ін.;індивідуалізоване лікування з 4-6 протитуберкульозних препаратів, які призначаються щоденно і (або) через день залежно від лікарської резистентності МБТ, характеру процесу та інших чинників

2.Патогенетичне та симптоматичне лікування залежно від наявності супутніх захворювань

3.Хірургічне лікування: в разі неефективного терапевтичного лікування

Припинення бактеріовиділення не менше ніж у 65- 70% хворих, загоєння каверн не менше ніж у 30-35% хворих

До 12 міс, 3 них у стаціонарі6- 8 міс

5

Хронічний туберкульоз резистентністю МБТ

А15

1.Клінічне обстеження: анамнез та об'єктивні дані 2.Бактеріологічне дослідження *

3.Рентгенологічне обстеження *

4.Клініко-лабораторне обстеження *

5.Інструментальні дослідження: ЕКГ і

артеріальний тиск, вентиляційна функція легень, за показаннями - бронхоскопія з цитологічним та гістологічним дослідженням матеріалу 6.Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л

1.Терапевтичне лікування. таке, що його проводять хворим із рецидивом, Іноді з додаванням етіонаміду, офлоксацину. канаміцину та ін.;індивідуалізоване лікування з 4-6 протитуберкульозних препаратів, які призначаються щоденно і (або) через день залежно від лікарської резистентності МБТ, характеру процесу та інших чинників

2.Патогенетичне та симптоматичне лікування залежно від наявності супутніх захворювань

3.Хірургічне лікування: в разі неефективного терапевтичного лікування

Припинення бактеріовиділення не менше ніж у 35- 40% хворих, 6 загоєння каверн не менше ніж у 15-20% хворих

До 12 міс, 3 них у стаціонарі   6- 8 міс


 

1

2

3

4

5

6

7

6

Туберкульозний плеврит

А15 А16

1.Клінічне обстеження:анамнез та об'єктивні дані 2Туберкулінодіагностика: проба Мантуз 2 ТО ППД-Л

3.Рентгенологічне обстеження:під час поступлення Rо-графія оглядова та в бічних проекціях. Повторне Rо-обстеження до розсмоктування рідини через 2 тиж, потім 1 раз на місяць.

Плевральні пункції з бактеріологічним, цитологічним і біохімічним дослідженням рідини, в тому числі з посівом її на МБТ і неспецифічну флору

При сумнівному діагнозі - торакоскопія з біопсією плеври і гістологічним обстеженням

4.Бактеріологічне дослідження: триразове дослідження харкотиння на МБТ методом мікроскопії та посіву на поживні середовища

1.Терапевтичне лікування: 2 міс - ізоніазид, рифампіцин, піразинамід і стрептоміцин, переважно щоденно. У подальші 2-4 міс - 2 або 3 з них, переважно ізоніазид і рифампіцин через день. Евакуація рідини 1 раз на тиждень

2.Патогенетичне лікування: кортикостероїди протягом 1 міс, вітамінотерапія

З.Хірургічне лікування: в разі неефективного терапевтичного лікування (емпієма плеври

Розсмоктування рідини у 100% хворих

4-6 міс, з них у стаціонарі 2-3 міс

7

Туберкульоз нервової системи

А17

1.Обстеження, як у вперше виявлених хворих на туберкульоз легень

2.Спеціальне обов'язкове обстеження: діагностична люмбальна пункція, загальний аналіз спинномозкової рідини з дослідженням на МБТ методом мікроскопії та посівом на поживні середовища

3.Консультації невропатолога, офтальмолога, отоларинголога

1.Терапевтичне лікування: 4 протитуберкульозних препарати - ізоніазид, рифампіцин, піразинамід і стрептоміцин щоденно протягом перших 2 міс. У наступні 2 міс ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, етамбутол щоденно або через день протягом 2 міс. У наступні 2-3 міс 3 препарати - ізоніазид, рифампіцин, піразинамід через день.

У заключні 2 міс - 2 препарати ізоніазид і рифампіцин через день

2.Патогенетичне лікування: в перші 1-1,5 міс кортикостероїди протягом 4 міс піридоксин парентерально

3.Симптоматичне лікування: полівітаміни протягом усього періоду лікування

Ліквідація клінічних симптомів стабілізація неврологічного стану, санація спинномозкової рідини, стійка відсутність МБТ

8-10 міс, 3 них у стаціонарі   5- 7 міс

8

Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів

А18

1.Клінічне обстеження: анамнез та об'єктивні дані

2.Проба Манту з 2 ТО. За показаннями - проба Коха

3.Клініко-лабораторне обстеження: аналізи крові, сечі; визначення МБТ в харкотинні методом мікроскопії та посіву на поживні середовища

1.Терапевтичне лікування: в перші 2 міс  3 протитуберкульозних препарати - ізоніазид, рифампіцин і піразинамід (або стрептоміцин), .в основному щоденно.

Ліквідація клінічних симптомів та інших ознак активності туберкульозного процесу

4-5 міс з них стаціонарі 1,5 -3 міс


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

4.Ренгенологічне обстеження: Rо-графія легень, м'яких тканин шиї

5.Біопсія лімфатичного вузла з гістологічним дослідженням і на МБТ методом мікроскопії та посіву на поживні середовища

6.Пункція лімфатичного вузла з цитологічним дослідженням і на МБТ методом мікроскопії та посіву на поживні середовища - за показаннями

перші 2 міс  3 протитуберкульозних препарати - ізоніазид, рифампіцин і піразинамід (або стрептоміцин), .в основному щоденно. У наступні 2-3 міс 2 препарати, в основному ізоніазид і рифампіцин через день

2.Хірургічне лікування - за показаннями

(зменшення розмірів та ущільнення лімфатичних вузлів) у 100% хворих 

 

 

ІУ рівень надання медичної допомоги (клініки науково-дослідних інститутів)

п/п 

Нозологічна

форма 

Шифр

МКХ-10 

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість

лікування

1

Вперше виявлений туберкульоз легень з бактеріовиділенням

 

А15

1.Клінічне обстеження: анамнез та об'єктивні дані 2.Бактеріологічне дослідження *

3.Рентгенологічне обстеження *

4.Клініко-лабораторне обстеження *

5.Інструментальні дослідження: ЕКГ і артеріальний тиск, вентиляційна функція легень, за показаннями - бронхоскопія з цитологічним та гістологічним дослідженням матеріалу

6.Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л

7.Імунологічне дослідження

1.Терапевтичне лікування: 4-5 протитуберкульозних препаратів - ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, стрептоміцин і (або) етамбутол перші 2-4 міс тільки щоденно або щоденно і через день , але не більше ніж 4-й препарати за 1 день.

У наступні 3-5 міс - 2 або 3 з них, в основному ізоніазид і. рифампіцин, щоденно або через день

2.Патогенетичне лікування: перші 3-4 міс піридоксин парентеральне. При вираженій ексудації протягом 1-го місяця

Протягом усього періоду

лікування - полівітаміни

З.Хірургічне лікування: в разі неефективного терапевтичного лікування

Припинення бактеріози ділення неменше ніж у 95% хворих, загоєння каверн не менше ніж у 90%

хворих

6-8 міс, 3 них у стаціонарі  4- 5 міс

2

Вперше виявлений туберкульоз легень без бактеріовиділення

А16

2.Клінічне обстеження: анамнез та об'єктивні дані 3.Бактеріологічне дослідження *

4.Рентгенологічне обстеження *

5.Клініко-лабораторне обстеження *

6 Інструментальні дослідження: ЕКГ і артеріальний тиск, вентиляційна функція легень, за показаннями - бронхоскопія з цитологічним та гістологічним дослідженням матеріалу

7.Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л

8.Імунологічне дослідження

Терапевтичне лікування: перші 2 міс ізоніазид, рифампіцін, піразинамід, в основному щоденно. У наступні 2-4 міс 2 препарати - ізоніазид і рифампіцин (щоденно або через день)

Розсмоктування інфільтраті в і вогнищ або їх ущільнення в 100% випадків 

4-6 міс, 3 них у стаціонарі  3 - 4 міс


 

1

2

3

4

5

6

7

3

Рецидиви туберкульзу легень з бактеріовиділенням без бактеріовиділення 

 

 

 

А15

 

 

А16 

1.Клінічне обстеження: анамнез та об'єктивні дані

2.Бактеріологічне дослідження

3.Рентгенологічне обстеження

4.Клініко-лабораторне обстеження *

5.Інструментальні дослідження: ЕКГ і артеріальний тиск,вентиляційна функція легень, за показаннями - бронхоскопія з цитологічним та гістологічним дослідженням матеріалу

6.Туберкулінодіагностика: проба Манту

з 2 ТО ППД-Л

7.Імунологічне дослідження

1 Терапевтичне лікування: перші 2-4 міс 4-5 протитуберкульозних препаратів - ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, канаміцин чи стрептоміцин і (або) етамбутол тільки щоденно, або щоденно та через день. У наступні 3-5 міс - 2 або 3 з них, в основному ізоніазид та рифампіцин (іноді в поєднанні з етамбутолом чи піразинамідом) щоденно або через день

2.Хірургічне лікування: у разі неефективного терапевтичного лікування

Припинення бактеріовиділення не менше ніж у 90% хворих, загоєння каверн не менше ніж у 87% хворих. Розсмоктування інфільтраті в і вогнищ або їх ущільнення в 100% випадків

6-8 міс,3 них у стаціонарі   4 - 6 міс

4

Хронічний туберкульоз легень без лікарської резистентності МБТ

А15

1.Клінічне обстеження: анамнез та об'єктивні дані

2.Бактеріологічне дослідження *

3.Рентгенологічне обстеження *

4.Клініко-лабораторне обстеження *

5.Інструментальні дослідження: ЕКГ і артеріальний тиск, вентиляційна функція легень, за показаннями - бронхоскопія з цитологічним та гістологічним дослідженням матеріалу

6.Туберкулінодіагностика: проба Манту

з 2 ТО ППД-Л

7.Імунологічне дослідження 

1.Терапевтичне лікування: таке, що його проводять хворим із рецидивом, іноді з додаванням етіонаміду, офлоксацину, канаміцину та ін.; індивідуалізоване лікування із 4-6 протитуберкульозних препаратів, які призначають щоденно і (або) через день залежно від лікарської резистентності МБТ, характеру процесу та інших чинників

2.Патогенетичне та симптоматичне лікування залежно від наявності супутніх захворювань

3.Хірургічне лікування: в разі неефективного терапевтичного лікування

Припинення бактеріози ділення не менше ніж у 70-75%

хворих, загоєння каверн не менше ніж у 35-45% хворих

До 12 міс, 3 них у стаціонарі   6- 8 міс 

5

Хронічний туберкульоз легень з лікарською резистентністю МБТ

А15

1.Клінічне обстеження:

анамнез та об'єктивні дані

2.Бактеріологічне дослідження *

3.Рентгенологічне обстеження *

4.Клініко-лабораторне обстеження

5.Інструментальні дослідження: ЕКГ і* артеріальний тиск, вентиляційна функція легень, за показаннями - бронхоскопія з цитологічним та гістологічним дослідженням матеріалу

6.Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л

7.Імунологічне дослідження

1.Терапевтичне лікування: таке, що його проводять хворим із рецидивом, іноді з додаванням етіонаміду, офлоксацину, канаміцину та

Припинення бактеріовиділення не менше ніж у 40-50% хворих, загоєння каверн не менше ніж у 20-25% хворих

12-18 міс, з

них у стаціонарі  6-8 міс.

6

Туберкульозний плеврит

А15 А16

1.Клінічне обстеження:анамнез та об'єктивні дані 2Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л

3.Рентгенологічне обстеження:під час поступлення Rо-графія оглядова та в бічних проекціях.

1.Терапевтичне лікування: 2 міс - ізоніазид, рифампіцин, піразинамід і стрептоміцин, переважно щоденно. У наступні 2-4 міс - 2 або 3 з них, переважно ізоніазид і рифампіцин через день. Евакуація рідини 1 раз на тиждень

Розсмоктування рідини у 100% хворих

4-6міс, з

них у стаціонарі  2-3 міс.


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Повторне Rо-обстеження до розсмоктування рідини через 2 тиж, потім 1 раз на місяць.

Плевральні пункції з бактеріологічним, цитологічним і біохімічним дослідженням рідини, в тому числі з посівом її на МБТ і неспецифічну флору

При сумнівному діагнозі - торакоскопія з біопсією плеври і гістологічним обстеженням

4.Бактеріологічне дослідження: триразове дослідження харкотиння на МБТ методом мікроскопії та посіву на поживні середовища

2.Патогенетичне лікування: кортикостероїди протягом 1 міс, вітамінотерапія

З.Хірургічне лікування: в разі неефективного терапевтичного лікування (емпієма плеври)

 

 

7

Туберкульоз нервової системи

А 17

1.Обстеження, як у вперше виявлених хворих на туберкульоз легень

2.Спеціальне обов'язкове обстеження: діагностична люмбальна пункція, загальний аналіз спинномозкової рідини з дослідженням на МБТ методом мікроскопії та посівом на поживні середовища

3.Консультації невропатолога, офтальмолога, отоларинголога

1.Терапевтичне лікування: 4 протитуберкульозних препарати - ізоніазид, рифампіцин, піразинамід і стрептоміцин щоденно протягом перших 2 міс.

У наступні 2 міс ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, етамбутол щоденно або через день протягом 2 міс. У наступні 2-3 міс 3 препарати - ізоніазид, рифампіцин, піразинамід через день. У заключні 2 міс - 2 препарати ізоніазид і рифампіцин через день 2.Патогенетичне лікування: в перші 1-1,5 міс кортикостероїди протягом 4 міс піридоксин парентерально

3.Симптоматичне лікування: полівітаміни протягом усього періоду лікування

Ліквідація клінічних симптомів стабілізація неврологічного стану, санація спинномозкової рідини, стійка відсутність МБТ

8-10міс, з них у стаціонарі  5-7 міс.

8

Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів

А18

1.Клінічне обстеження: анамнез та об'єктивні дані

2.Проба Манту з 2 ТО.

За показаннями

- проба Коха

3.Клініко-лабораторне обстеження:

аналізи крові, сечі; визначення МБТ в харкотинні методом мікроскопії та посіву на поживні середовища

4.Рентгенологічне обстеження: Rо- графія легень, м'яких тканин шиї

5.Біопсія лімфатичного вузла з гістологічним дослідженням і на МБТ методом мікроскопії та посіву на поживні середовища

6.Пункція лімфатичного вузла з цитологічним дослідженням і на МБТ методом мікроскопії та посіву на поживні середовища - за показаннями

1.Терапевтичне лікування: в перші 2 міс 3 протитуберкульозних препарати - ізоніазид, рифампіцин і піразинамід (або стрептоміцин), в основному щоденно. У наступні 2-3 міс 2 препарати, в основному ізоніазид і рифампіцин, через день

2.Хірургічне лікування - за показаннями

Ліквідація клінічних симптомів та інших ознак активності туберкульозного процесу (зменшення розмірів та ущільнення лімфатичних вузлів) у 100% хворих

4-5 міс  з них в стаціонарі 1,5 -3 міс