стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано групу нозологій; Стандарти якості діагностики і лікування


 • Стандарти якості діагностики і лікування в оториноларингологічному стаціонарі захворювань вуха,горла та носа з урахуванням тимчасової істійкої непрацездатності.
  • Додаток до наказу МОЗ №198 від 28-12-1992
  • Тема, опис документа: Стандарти якості діагностики і лікування
  • Вид допомоги: стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Отоларингологія
  • Клінічний стан, патології: Вказано групу нозологій
тризипин цена

 

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНОМУ СТАЦІОНАРІ ЗАХВОРЮВАНЬ ВУХА, ГОРЛА ТА НОСА З УРАХУВАННЯМ ТИМЧАСОВОЇ І СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Шифр 

Захворювання 

Комплекс діагностичних досліджень 

Обов'язковий обсяг лікування 

Пропоно-
вані терміни тимча-
сової непраце-
здатності 

Пропоно-
вані терміни стійкої непраце-
здатності (інвалід-
ність) 

Строки лікування у стаціонарі 

Пропоно-
вані коефі-
цієнти диспансе-
ризації 

Оцінка наслідків лікування 

ЦРЛ 

МЛ 

ОКЛ 

Республі-
канський центр 

ЦРЛ 

МЛ 

ОКЛ 

Республі-
канський центр 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

160 

Злоякісні пухлини носа та навколоносових пазух і середнього вуха 

Огляд, рентгенографія 

Огляд, рентгенографія, томографія, термографія, біопсія та лабораторні методи виявлення пухлин; сонографія 

Променева терапія, хірургічне лікування, кріодеструкція, хіміо- та імунотерапія 

4 місяці

12 місяців

14

100%

Нормалізація носового дихання, відсутність пухлини, відсутність метастаза та рецидива пухлини 

146 

Злоякісні пухлини ротової частини глотки 

Огляд, рентгенографія 

Огляд, рентгенографія, томографія, термографія, сонографія, біопсія та лабораторні виявлення пухлин 

Променева терапія, хірургічне лікування, кріодеструкція, хіміо- та імунотерапія 

4 місяці 

12 місяців 

14 

100 % 

Нормалізація акту ковтання; відсутність пухлини, метастазів, рецидивів після променевих та операційних ускладнень 

147 

Злоякісні пухлини носової частини глотки 

Огляд, рентгенографія 

Огляд, рентгенографія, томографія, термографія, сонографія, біопсія та лабораторні методи виявлення пухлин 

Променева терапія, кріодеструкція, хіміо- та імунотерапія 

4 місяці 

12 місяців 

29,5 

100 % 

Повне видалення пухлини при хірургічному лікуванні, відсутність пухлини при виписці з стаціонару. Відсутність післяопераційних ускладнень (продовжений ріст пухлини на протязі 3 місяців). Попередження розвитку променевих реакцій 

148 

Злоякісні пухлини гортанної частини глотки 

Огляд, рентгенографія 

Огляд, рентгенографія, томографія, термографія, сонографія, біопсія та лабораторні методи виявлення пухлин 

Променева терапія, хірургічне лікування, кріодеструкція, хіміо- та імунотерапія 

4 місяці 

12 місяців 

35 

100 % 

Повне видалення пухлин при хірургічному лікуванні, відсутність пухлин при виписці з стаціонару. Відсутність післяопераційних ускладнень (продовжений ріст пухлин на протязі 3 місяців). Попередження розвитку променевих реакцій 

161 

Злоякісні пухлини гортані 

Огляд, рентгенографія 

Огляд, рентгенографія, томографія, термографія, сонографія, біопсія та лабораторні методи виявлення пухлин 

Променева терапія, хірургічне лікування, кріодеструкція, хіміо- та імунотерапія 

4 місяці 

12 місяців 

30 

100 % 

Повне видалення пухлин при хірургічному лікуванні, відсутність пухлин при виписці із стаціонару. Відсутність післяопераційних ускладнень 

212.1 

Доброякісні новоутворення гортані 

Ларингоскопія непряма (3, 4, 5, 6); прослуховування голосу (3, 4, 5, 6); ларингоскопія пряма (4, 5, 6); час максимальної фонації ( 4,5,6); стробоскопія (4, 5, 6); мікроларингоскопія (5, 6); рентгендослідження гортані (4, 5, 6); рентгендослідження ОГП (3, 4, 5, 6); загальні аналізи крові, сечі (4, 5, 6); консультація терапевта, ЕКГ (4, 5, 6); патогістологічне дослідження (4, 5, 6) 

Консервативне лікування, вітаміни, тканинна терапія, фізіотерапія, голосовий режим 

Ендоларингеальна хірургія при прямій або непрямій ларингоскопії (8, 9, 10); з використанням оптики (10); реабілітаційні заняття з логопедом (мовний фонопед, вокальний фонопед). Консервативна медикаментозна терапія, фізіотерапія, голосовий режим, вливання в гортань 

Стаціонарне (13) або амбулаторне (11) лікування - 4 - 6 днів. Реабілітація з логопедом до 2-х тижнів. Особлива увага особам мовно-голосової професії 

100 % 

ЦРЛ - одужання, поліпшення, без змін МЛ, ОКЛ, РЦ - одужання, поліпшення 

300.1
306.9 

Функціональне порушення голосу 

Прослуховування голосу (3, 4, 5, 6); ларингоскопія непряма (3, 4, 5, 6) та пряма (4, 5, 6). Міська лікарня (дивитись додаток 12), а також ОКЛ, РЦ - прослуховування, стробоскопія, час максимальної фонації. Мікроларингоскопія (5,6). Загальні аналізи крові та сечі, огляд терапевтом, психоневрологом (4, 5, 6) 

Лікарські засоби (вітаміни, тканинна терапія, седативні препарати, електрофорез на комірову зону. Діадинамічні струми на ділянку гортані 

Раціональна психотерапія, аутогенне тренування, гіпноз.
Фізіотерапевтичні процедури: діадинамічний струм, ампліпульс, імпульсні струми в ділянку "моторних" точок гортані, синхронний вібромасаж гортані, комір за Щербаком з тонізуючими чи седативними препаратами.
Лікарські засоби: вітамінотерапія (гр. А, В, Є), біостимулятори, інгібітори холінестерази, засоби, що діють на ЦНС, на процеси тканинного обміну. Судинні та седативні препарати. Інстиляції в гортань. Мовна і вокальна фонопедія 

Амбулаторне (11), а в тяжких випадках стаціонарне лікування (13) в залежності від форми порушення.
Спастична дисфонія та афонія - до 4 тижнів.
Паретична дисфонія та афонія - до 2 тижнів.
Гіпотокія голосових складок - до 10 - 12 днів.
Монохордит та крововилив у голосову складку - до 4 тижнів. Особлива увага особам мовно-голосової професії 

Особам мовно-
голосової професії - 100 % 

ЦРЛ - поліпшення голосової функції, без змін.
Фоніатричний кабінет ОКЛ, МЛ, РЦ - одужання, поліпшення голосової функції; деякі форми (фонастенія, спастична дисфонія) - без змін. 

380.2 

Зовнішній отит 

Клінічні аналізи, бактеріологічне дослідження ексудату 

Теж + аудіометрія 

Теж 

Теж 

Антибактеріальна, протизапальна, десенсибілізуюча, гормональна терапія, аутогемотерапія, фізіотерапія, вітамінотерапія, туалет вуха 

Теж 

Теж 

Теж з урахуванням нових методів фізіотерапії 

7 - 10 

Нормалізація отоскопічної картини, припинення болю, виділень та свербежу 

381 

Гострий середній отит 

Клінічні аналізи, бактеріальне дослідження ексудату, дослідження слухової функції "живим" мовленням і камертонами 

Теж + аудіометрія (тональна і мовна) 

Теж + вестибулометрія, динамічна імпедансометрія 

Теж + термографія, реєстрація слухових викликаних потенціалів і експертиза слуху, електроні стагмографія і реоенцефалографія 

Антибактеріальна і протизапальна терапія, фізіотерапія, парацентез 

Теж 

Теж 

Теж з урахуванням нових методів фізіотерапії 

10 - 14 

7 - 10 

Відновлення слуху, нормалізація отоскопічної картинки 

382.9 

Хронічний середній отит 

Клінічні аналізи загальні, рентгенографія скроневих кісток, бактеріологічне дослідження ексудату, дослідження слухової функції "живим" мовленням і камертонами 

Теж + аудіометрія (тональна і мовна) 

Теж + динамічна імпедансометрія, реєстрація оптокінетичного ністагму 

Антибактеріальна і протизапальна терапія, фізіотерапія, операція (за життєвими і невідкладними показниками); реєстрація слухових викликаних потенціалів і експертиза слуху; електроністагмографія і реоенцефалографія 

Теж 

Теж 

Антибактеріальна і протизапальна терапія, фізіотерапія, операція (за життєвими і невідкладними показниками), слухопротезування, операція (при наявності міжреспубліканського слуховідновлювального центру) 

Теж з урахуванням нових методів фізіотерапії 

22 - 30 

16 - 21 

Припинення отореї, збереження чи поліпшення слуху 

385.1 

Адгезивний отит 

Огляд (3, 4, 5, 6). Продування слухових труб та вібромасаж (3, 4, 5, 6). Огляд глоточного отвору слухових труб (5, 6). Аудіометрія (4, 5, 6). Імпедансометрія (5, 6). Дослідження слухової функції "живим" мовленням, камертонами (3, 4). Загальні аналізи крові та сечі (5, 6). При потребі - огляд терапевта, ЕКГ, РЕГ 

Продування слухових труб, вібромасаж, фізіотерапія 

Теж 

Теж + слуховіднов-
лювальна операція (при можливості) 

Теж + слуховіднов
-лювальна операція.
Застосування найсучасніших методів фізіотерапії (апаратури), способів, медикаментів) 

25 - 30 

10 - 14 

Поліпшення розбірливості на 100 % на рівні до 70 дб; 80 % зникнення шуму - 40 %, припинення лабіринтних реакцій до моменту виписки.
Ускладнення: погіршення функції завитки - до 1 %, стійкі лабиринтні реакції по закінченні місяца - 1 %, відсутність поліпшення слуху протягом 6 тижнів після операції - 2 % 

381.0
386.1 - 9 

Хвороба Меньєра. Синдроми запаморочення та інші захворювання вестибулярного апарату 

Дослідження слухової функції "живим" мовленням і камертонами; функції рівноваги, координації рухів, спонтанного ністагму, пальцевоносова проба (3, 4, 5, 6). Аудіометрія (4, 5, 6). Кефалографія, обертальна і калорична стимуляція (5, 6). Вестибулометрія (5, 6). Динамічна імпедансометрія (5, 6). Дослідження слухових викликаних потенціалів, промоторіальний тест, РЕГ (6). Клінічні аналізи (3, 4, 5, 6). Гліцериновий тест (5, 6). Огляд невропатологом (3, 4, 5, 6). Рентгенобстеження слухових кісток черепа (5, 6) 

Дегідратаційна терапія, протиневротична терапія. Антикоагулянти, ЛФК, масаж, фізіотерапія, режим, дієта.
Хірургічне лікування - шунтування ендолімфатичного простору - ОКЛ и РЦ 

14 - 21 

14 - 21 

100 % 

Зменшення або відсутність системного запаморочення. Зменшення або зникнення симптомів гідропсу лабіринту 

387.0 

Отосклероз 

Огляд, аудіометрія 

Теж + тональна і мовна аудіометрія 

Теж + вестибулометрія, рентгенографія скроневої кістки, динамічна імпедансометрія 

Теж + аудіометрія, імпедансометрія 

Консервативне лікування:
1. Медикаментозне лікування.
2. Фізіотерапевтичне лікування 

Теж 

Теж + слуховіднов-
лювальна операція 

Теж + оперативне лікування, стапедопластика, фізіотерапія ускладнень та супутної патології 

25 - 30 

10 - 14 

Поліпшення слуху більш 90 % 

388.5 

Гострий кохлеарний неврит 

Клінічні аналізи загальні, коагулограма, дослідження слухової функції "живим" мовленням і камертонами 

Теж + аудіометрія (тональна і мовна) 

Теж + динамічна імпедансометрія, реєстрація оптокінетичного ністагму 

Клінічні аналізи загальні, коагулограма, вестибулометрія, дослідження слухових потенціалов, експертиза слуху: дослідження порогів слухового дискомфорту, розбірливості мовлення у вільному звуковому полі, визначення феномена прискореного наростання гучності, парадоксального падіння розбірливості мовних таблиць 

Дезинтоксикаційна терапія, протизапальна, гормональна, спазмолітики, вітамінотерапія, фізіотерапія 

Теж 

Теж + електрофорез зі стрептокіназою, слухопроте-
зування 

Теж з урахуванням нових методів лікування в фізіотерапев-
тичному відділенні 

14 - 21 

14 - 21 

100 % 

Відновлення чи поліпшення слуху; слухопротезування 

461
376
320 

Гострий синуїт з ускладненнями 

Огляд, рентгенобстеження навколоносових пазух (3, 4, 5, 6). Пункція (діагностична) верхньощелепної (3, 4, 5, 6) та лобної (4, 5, 6) пазух. Бакобстеження на флору, чутливість до антибіотиків (4, 5, 6), та на БЛ (3, 4, 5, 6). Клінічні аналізи (3, 4, 5, 6). Біохімія крові (4, 5, 6). Огляд окуліста, невропатолога (3, 4, 5, 6) 

Протизапальна, десенсибілізуюча терапія, введення лікарських речовин в пазухи через дренаж та методом перемішення. Гаймороетмоїдотомія. Фізіотерапія 

Теж + фронтоетмоїдальна трепанація в великих міських ЛОР-відділеннях 

Теж + хірургічні втручання на навколоносових пазухах із застосуванням пластичних матеріалів 

Теж 

14 - 18 

12 - 14 

Ліквідація ознак запалення пазух, нормалізація риноскопичної картинки, відновлення дихальної функції 

473 

Хронічні синуїти з ускладненнями 

Теж, що при гострих синуїтах з ускладненнями + томографія лицьового черепа в 2-х проекціях (5, 6); електрозвукове зондування навколоносових пазух (6) 

Теж, що при гострих суниїтах з ускладненнями. Бажане проведення першим етапом ендоназальних операцій (поліпотомія носа, конхотомія, підслизова резекція носової перегородки, кріо-гальванодія) 

Теж 

Теж 

Теж 

4 тижні 

3 тижні  

100 % 

Лікування запалення навколоносових пазух, нормалізація риноскопії, відновлення функції дихання, нюхової функції 

470 

Викривлення перегородки носа 

Рентгенобстеження, бактеріологічне обстеження слизової оболонки носа; мазок на БЛ; клінічні аналізи (3, 4, 5, 6); дослідження дихальної функції носа до і після анемізації слизової оболонки носа (5, 6) 

Операція - підслизова резекція носової перегородки.
При необхідності - крістотомія, конхотомія, кріогальванодія. Фізіотерапія 

Теж + застосування пластичних матеріалів при показаннях 

10 - 14 

5 - 7 

Відновлення дихальної функції носа і нюху, збереження форми зовнішнього носа 

472 

Гіпертрофічний риніт 

Загальний аналіз крові, на цукор, коагулограма, проба на анемізацію слизової оболонки, група крові, Ph-фактор, PW, бакдослідження, консультація терапевта; передня і задня риноскопія, R-скопія, R-графія навколоносових пазух 

Теж + визначення дихальної і носової функції зовнішнього носа, плетизмографія, консультація невропатолога 

Теж + оцінка функціонального стану парасимпатичної та симпатичної нервових систем 

Конхотомія, гальваноакустика; консервативне лікування; фізіотерапія 

Теж + ультразвукова дезинтеграція та кріодеструкція нижніх носових раковин, новокаїнові блокади постгангліолярних волокон нервів, фізіотерапія 

Теж + застосування нових методів фізіотерапії (апаратури, способів, медикаментів) 

12 - 14 

Відновлення дихальної і нюхової функцій носа 

477 

Алергічний риносинуїт 

Рентгенобстеження навколоносових пазух (3, 4, 5); пункція пазух (3, 4, 5, 6); імунологічні аналізи (5, 6); функціональні дихальні проби (5, 6); консультація алерголога (4, 5, 6); клінічні аналізи (3, 4, 5) 

гіпосенсибілізуюча терапія; кріогальванодія; фізіотерапія 

Теж + поліпотомія носа, УЗД носових раковин 

Теж + поліпоетмоїдотомія, гаймороетмоїдотомія 

Теж + імуностимуляція, специфічна гіпосенсибілізація, нові фізіотерапевтичні методи 

10 - 14 

10 - 14 

Відновлення нюху, припинення виділень, поліпшення риноскопічної картини 

474.0 

Хронічний тонзиліт 

Клінічні аналізи крові та сечі (3, 4, 5, 6); біохімія крові при тонзилектомії під наркозом (4, 5, 6); бакобстеження лакун мигдаликів, мазки на БЛ (3, 4, 5, 6), імунологічні аналізи крові (5, 6); огляд терапевта, РЕГ (3, 4, 5) 

Тонзилектомія + протизапальна, десенсибілізуюча терапія; фізіотерапія, режим харчування 

Теж з засосуванням імунокорекції та найсучасніших методів фізіотерапії 

12 

6 - 7 

Нормалізація стану внутрішніх органів. Профілактика ангіни 

478.7 

Стенози гортані 

Ларингоскопія непряма (3, 4, 5, 6); прослуховування голосу (3, 4, 5, 6); ларингоскопія пряма (4, 5, 6); рентгенодослідження гортані (4, 5, 6); рентгенодослідження ОГП, стравоходу (3, 4, 5, 6); функція зовнішнього дихання (5, 6); час максимальної фонації та стробоскопія (4, 5, 6); мікроларингоскопія (5, 6); клінічні аналізи (3, 4, 5, 6); бакобстеження, мазки на БЛ (3, 4, 5, 6); патогістологічне дослідження (при показаннях) - (4, 5, 6) 

Вітамінотерапія; тканинна терапія; седативні препарати, електрофорез на комірову зону; інгаляції; надання невідкладної допомоги - трахеостомія 

Теж + екстраларингеальна пластична операція на гортані 

Теж + ендоларингеальні та ендоскопічні операції на гортані; хордопластика (при порушенні голосової функції) 

За показан-
нями до 6 міс. 

За показан-
нями до 9 міс. 

30 - 32 

100 % 

ЦРЛ - без змін.
МЛ, ОКЛ, РЦ - поліпшення, одужання 

478.6 

Набряк гортані 

Ларингоскопія непряма (3, 4, 5, 6); прослуховування голосу (3, 4, 5, 6); ларингоскопія пряма ( 4, 5, 6); рентгендослідження гортані (3, 4, 5, 6); рентгендослідження ОГП (3, 4, 5, 6); бакобстеження, мазки на БЛ (крім сторонніх тіл) - (3, 4, 5, 6); клінічні аналізи - (3, 4, 5, 6) 

Протинабрякова терапія (3, 4, 5, 6); трахеотомія (конікотомія) (3, 4, 5, 6); антибіотикотерапія (3, 4, 5, 6) 

10 - 14 

8 - 10 

Поліпшення дихання, одужання 

464.2 

Гострий ларинготрахеїт 

464.3 

Гострий епіглотит 

933 

Сторонні тіла глотки, гортані 

680 - 325 

Фурункул носа ускладнений 

Клінічні аналізи (3, 4, 5, 6); аналіз крові на цукор (3, 4, 5, 6); біохімічні аналізи крові (3, 4, 5, 6); консультація окуліста, невропатолога; рентгенобстеження навколоносових пазух (3, 4, 5, 6); РЕГ (5, 6) 

Місцева і загальна протизапальна терапія, антикоагулянти; дезинтоксикаційна терапія; хірургічне лікування, перев'язки, фізіотерапія 

7 - 14 

7 - 10 

Попередження розвитку орбітальних і внутрішньочерепних ускладнень; збереження життя хворого 

748.1 

Деформація зовнішнього носа 

Рентгенобстеження зовнішнього носа (3, 4, 5, 6); рентгенобстеження навколоносових пазух носа (3, 4, 5, 6); фотознімок у 2-х проекціях (4, 5, 6); консультація невропатолога, окуліста (4, 5, 6); клінічні аналізи (4, 5, 6); антропометрія зовнішнього носа і визначення дихальної функції носа (5, 6); електроенцефалографія (5, 6) 

Усунення горбовидної чи сідловидної деформації зовнішнього носа: фізіотерапія в післяопераційному періоді 

Теж + кінчика носа; усунення риносколіозу; укорочення і зменшення зовнішнього носа; лікування деформації зовнішнього носа в поєднанні з викривленням перегородки носа; використання трансплантантів; фізіотерапія в післяопераційному періоді 

14 - 20 

8 - 13 

Відновлення носового дихання і нюху, поліпшення форми зовнішнього носа, відсутність нагноєння, приживлення трансплантантів 

784.7 

Носова кровотеча 

Загальний аналіз крові, сечі, на цукор (3, 4, 5, 6); коагулограма, біохімічний аналіз крові (3, 4, 5, 6); рівень А/Д, група, Р-фактор, Р-графія кісток носа і навколоносових пазух (3, 4, 5, 6); передня і задня риноскопія (3, 4, 5, 6); консультації терапевта, окуліста, невропатолога (3, 4, 5, 6); бактеріальне дослідження крові, ЕКГ (3, 4, 5, 6) 

Передня і задня тампонація, хіміо-, гальвано- і кріодія у ділянки Кіссельбаха, корекція електролітного балансу, гемостатична заміщувальна терапія, протизапальна терапія, редресація кісток носа, пункція верхньощелепних пазух 

Теж + резекція переднього відділу перегородки носа 

Теж + етмоїдотомія, перев'язка зовнішньої сонної артерії 

Теж 

12 - 14 

5 - 7 

Припинення кровотечі, відновлення дихальної функції носа 

935 

Сторонній предмет стравоходу 

Контрастна рентгеноскопія стравоходу, рентгеноскопія органів шиї за Зеленцовим 

Теж 

Теж 

Теж + езофагоскопія 

Електрорентгенографія стравоходу, фіброезофагоскопія 

Езофагоскопія з видаленням стороннього предмета 

Піднаркозна езофагоскопія, фізіотерапія ускладнень 

Фіброезоскопія з видаленням стороннього предмета, фізіотерапія ускладнень 

5 - 7 

3 - 5 

Відновлення нормального харчування 

951 

Травми середнього вуха 

Рентгенографія скроневих кісток, бактеріологічне дослідження ексудату 

Теж + аудіометрія 

Теж + вестибулометрія 

Теж + вестибулометрія 

Теж + дослідження слухових викликаних потенціалів імпедансометрія 

Протизапальна і антибактеріальна терапія, місцева, інколи загальна фізіотерапія 

Теж 

Операція при наявності слуховіднов-
лювалого центру, фізіотерапія 

12 - 15 

7 - 10 

Відновлення слуху і рівноваги, нормалізація отоскопічної картини, відсутність ускладнень з боку порожнини середнього вуха, вестибулярного апарату, лицевого нерва 


 

Начальник Головного управління
організації медичної допомоги і
медичного страхування МОЗ України 

 
 
А. П. Картиш