стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Цукровий діабет 1 типу (інсулінзалежний); Нормативи надання медичної допомоги


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №507 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Ендокринологія
  • Клінічний стан, патології: Цукровий діабет 1 типу (інсулінзалежний)
биокап цена

Е10 Цукровий діабет 1 типу (інсулінзалежний)

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III)

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіта-
лізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

 

 

 

Види і обсяги

Трива-
лість

Цукор крові, сечі

Не менше 1 разу на місяць

Дієта
Інсулінотерапія
ЛФК
Самоконтроль

Постійно

Санаторне лікування

Нормалізація маси тіла.
Підтримка стабільної компенсації

Самоконтроль перебігу діабету.
Первинна, вторинна, третинна профілактика діабету і його ускладнень

II, III

Компенсація захворювання
Профілактика діабетичних ускладнень

Часті декомпенсації, ускладнення діабету

Пожиттєво

-

Глікемічний, глюкозурічний профілі

В міру необхідності

Ацетон сечі

1 раз в міс.

Глікозильований гемоглобін

При потребі 3 рази на рік

Мікроаль-
бумінурія

Холестерин

1 раз на рік

Тригліцериди

- " -

ЕКГ

- " -

РВГ

- " -

Окуліст

- " -

Невропатолог

- " -

Хірург

- " -

Ендокринолог

По мірі необхідності 1 раз на міс.

Фармакотерапія Е10 Цукровий діабет 1 типу (інсулінзалежний)

(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби
(препарати вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедури

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Замісна інсулінотерапія

A-10A (B, C, D, E)

Інсулін, ліпотропні препарати, ангіопротектори

Добові дози індивідуальні

Пожиттєво