стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Зоб простий і нетоксичний (ендемічний і спорадичний); Нормативи надання медичної допомоги


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №507 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Ендокринологія
  • Клінічний стан, патології: Зоб простий і нетоксичний (ендемічний і спорадичний)
грастим

Е01.0, Е04.0 Зоб простий і нетоксичний

(ендемічний і спорадичний)

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III)

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

 

 

 

Види і обсяги

Трива-
лість

Клінічний аналіз крові і сечі

1 раз на рік

Санація вогнищ хронічних запальних процесів. При виявленні йоддефіциту - препарати йоду

До досягнення клінічного ефекту

-

-

Профілактика йоддефіциту (німа, групова, індивідуальна)

II

Нормалі-
зація (зменшення) розмірів щитовидної залози.
Клінічне одужання

Збільшення розмірів щитовидної залози за даними УЗД на 200 і більше %.
Наявність ознак зрушення органів шиї

1 - 2 роки

Норма-
лізація розмірів щитовидної залози

Дослідження вмісту в крові Т4, ТТГ

- " -

ЕКГ, УЗД

- " -

Дослідження екскреції йоду з сечею

- " -

Стоматолог

- " -

ЛОР для виявлення вогнищ хронічних запалень

- " -

Ендокринолог

2 рази на рік

Фармакотерапія Е01.0, Е04.0 Зоб простий і нетоксичний (ендемічний і спорадичний)

(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби
(препарати вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедури

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Препарати йоду

Тиреокомб

150 мкг/добу

1 - 1,5 міс.

До нормалізації щитовидної залози