стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Тиреоїдит гострий; Нормативи надання медичної допомоги


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №507 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Ендокринологія
  • Клінічний стан, патології: Тиреоїдит гострий
клопиксол

Е06.0 Тиреоїдит гострий

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III)

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

 

 

 

Види і обсяги

Трива-
лість

Клінічний аналіз крові і сечі

1 раз на тиждень

Медикаментозне (антибіотики), бета-блокатори.
Хірургічне за показаннями

3 - 4 тиж.

-

-

Своєчасне лікування антибіотиками первинних вогнищ інфекції

II, III

Одужання пацієнта (нормалізація формули крові, ШОЕ, гормональних показників та даних УЗД)

Лікування проводять в умовах стаціонару

До року

Одужання

Електроліти та білки крові

за показаннями

Т4 вільний АТПО,

1 раз на 1,5 міс.

УЗД щитовидної залози
ТАПБ
ЕКГ

До лікування та через 2 - 4 тиж. після його початку

Хірург

За показаннями

Ендокринолог

2 рази на міс.Фармакотерапія Е06.0 Тиреноїдит гострий

(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби
(препарати вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедури

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Антибіотики

J01C

Антибіотики

2 тижні

2 тижні

Бета-блокатори

 

Хірургічне за показаннями

2 - 3 тижні

2 - 3 тижні