стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Рак щитовидної залози; Нормативи надання медичної допомоги


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №507 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Ендокринологія
  • Клінічний стан, патології: Рак щитовидної залози


С73 Рак щитовидної залози

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III)

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

 

 

 

Види і обсяги

Трива-
лість

Клінічний аналіз крові і сечі

В разі необхідності

Хірургічне лікування.
У післяопераційному періоді - медикаментозне. Лікування натрій йод 131 у післяопераційному періоді при папілярному та фолікулярному раку щитовидної залози

-

-

-

Попередження метастазування та рецидивів захворювання (радіойод, діагностика та радіойодтерапія при папілярному та фолікулярному раку щитовидної залози)

II, III

Ліквідація залишкової тканини щитовидної залози та метастазів з допомогою діагностики та лікування натрій йод 131.
Компенсація післяопераційного гіпотиреозу та підтримка рівня ТТГ крові менше 0,5 мОд/мл

Діагностика, потреба у хірургічному лікуванні.
Проведення радіойодтерапії, лікування кардіологічних ускладнень

Протягом життя

-

ЕКГ, ПКГ, УЗД

- " -

Дослідження вмісту в крові Т4, ТТГ

- " -

ТАПБ

- " -

Рентгенографія легень

- " -

Сканування з натрій-йод 131

- " -Визначення рівня кальцитоніну крові

Імуноцитохімічні дослідження при ТАПБ

Хірург

ЕндокринологФармакотерапія С73 Рак щитовидної залози

(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби
(препарати вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедури

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Засоби, що впливають на обмін речовин (препарати, які компенсують недостаток щитовидної залози)

HO3A A01

Лівотироксин

Замісна терапія або супресивна терапія
100 - 150 - 250 мкг/добу (корекція дози препарату за рівнем ТТГ крові не частіше ніж 1 раз на 1,5 - 2 міс.). Замісна терапія пожиттєво

Довготривала терапія