стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Розділ 3. Нейрохірургія
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Нейрохірургія
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато груп
евра пластырь цена

Розділ 3  НЕЙРОХІРУРГІЯ

 

 

 

Список умовних скорочень

 

 

Ко-графія – рентгенографія

АГ – ангіографія

АКТ – аксіальна комп'ютерна томографія

АТ – артеріальний тиск

в/в – внутрішньовенно

ВЧТ – внутрішньочерепний тиск

ЕЕГ – електроенцефалографія

ЕМГ – електроміографія

ЕхоЕГ – ехоенцефалографія

КТ – комп'ютерна томографія

ЛП – люмбальна пункція

ЛТ – лікворний тиск

МГ – мієлографія

МРТ – магнітно-резонансна томографія

ПХО – первинне хірургічне оброблення (рани)

УЗДГ – ультразвукова допплєрографія

ХСМТ – хребетно-спинномозкова травма

ЦВТ – центральний венозний тиск

ШВЛ – штучна вентиляція легень

ШкГ – шкала Глазго

 


II та III рівні надання невідкладної медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічна форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування (дні)

1

2

3

4

5

6

7

Уніфікація ведення хворих з черепно-мозковою травмою

1.

Струс головного мозку без ушкодження м'яких тканин (14-15б. ШкГ)

S06.0

1. Неврологічний та соматичний огляд

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Загальні аналізи крові та сечі

4. Аналіз крові на вміст цукру, алкоголю. Проба Раппопорта.

5. Rо-графія черепа в 2 проекціях

б. ЕхоЕГ

7. ЛП із визначенням ЛТ та аналіз ліквору

8. За наявності апаратури – АКТ

1. Седативні, знеболювальні препарати

2. Симптоматичне лікування

З. Салуретики – за наявності гіпертензивної етіології головного болю

Поліпшення стану

3-4

Подальше лікування під наглядом невролога (стаціонарне чи вдома)

2.

Струс головного мозку із раною м'яких тканин

S06.0

1. Неврологічний та соматичний

огляд

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Загальні аналізи крові та сечі

4. Аналіз крові на вміст цукру, алкоголю. Проба Раппопорта

З. Rо-графія черепа в 2 проекціях

4. ЕхоЕГ

5. ЛП із визначенням ЛТ та аналіз ліквору

6. За наявності апаратури – АКТ

1. Седативні, знеболювальні препарати

2. Симптоматичне лікування

З. Салуретики – за наявності гіпертензивної етіології головного болю

4. ПХО

5. У разі забруднення рани – антибіотики

Поліпшення стану

3-8

Подальше лікування під наглядом невролога, хірурга

3.

Забій головного мозку легкого ступеня

(12-13б ШкГ)

S06.9

1. Неврологічний та соматичний огляд

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Загальні аналізи крові та сечі

4. Аналіз крові на вміст цукру, алкоголю, Проба Раппопорта

5. Rо-графія черепа в 2 проекціях

6. ЕЕГ (на 5-7-й день) ЕхоЕГ

7. За наявності апаратури – АКТ

8. ЛП з визначенням ЛТ та аналіз ліквору

1. Седативні, знеболювальні препарати

2. Симптоматичне лікування

З. Салуретики – за наявності гіпертензивної етіології головного болю

4. Відновлювальна терапія

Поліпшення стану

8-10

Подальше лікування під наглядом невролога

4.

Забій головного мозку легкого ступеня з

S06.9

1. Неврологічний та соматичний огляд

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Загальні аналізи крові та сечі

1. Седативні, знеболювальні препарати

2. Симптоматичне лікування

 

 


 

1

2

3

4

5

6

7

 

ушкодженням м’яких тканин

 

4. Аналіз крові на вміст цукру, алкоголю, Проба Раппопорта

5. Rо-графія черепа в 2 проекціях

6. ЕхоЕГ

7. За наявності апаратури – АКТ

8. ЛП з визначенням ЛТ та аналіз ліквору

З. Салуретики – за наявності гіпертензивної етіології головного болю

4. 

5. ПХО

6. Протизапальна терапія

7. Відновлювальна терапія

Поліпшення стану

14

Подальше лікування під наглядом невролога

5.

Забій головного мозку середнього ступеня

(9-11б ШкГ)

S06.9

1. Неврологічний та соматичний огляд

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Загальні аналізи крові та сечі

4. Аналіз крові на вміст цукру, алкоголю, Проба Раппопорта

5. Біохімічне дослідження крові (калій та натрій плазми, загальний білок, осмолярність плазми)

6. ЕЕГ (на 5—й день)

7. За наявності апаратури – АКТ

8. Консультація офтальмолога, отоларинголога

1. Седативні, знеболювальні препарати

2. Дигідратація – за показаннями

3. Гормональні препарати

4. Антиоксиданти

5. ПХО – в разі пошкодження м’яких тканин

6. Симптоматичне лікування 7. Ноотропи

8. Тканеві препарати

9. Вітаміни

Поліпшення стану

20

Подальше лікування в неврологічному стаціонарі

6.

Забій головного мозку важкого ступеня

(8-3б. ШкГ)

S06.9

1. Неврологічний та соматичний огляд

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Загальні аналізи крові та сечі

4. Аналіз крові на вміст цукру, алкоголю, Проба Раппопорта

5. Біохімічне дослідження крові (гематокритне число, електроліти, загальний білок, осмолярність плазми)

6. АКТ в перші 60 хв. і в динаміці в разі погіршення стану

7. ЕЕГ (на 5-7-й день), ЕхоЕГ

8. Консультації офтальмолога, отоларинголога

1. Нормалізація дихання, гемодинаміки

2. За показаннями - інтубація трахеї, зондування шлунку, катетеризація сечового міхура, центральної вени. У разі неефективного дихання – ШВЛ. Контроль ЦВТ, ВЧТ

З. Дегідратаційна, протинабрякова терапія (осмодіуретики, салуретики, антиоксиданти, антагоністи Са2+)

4. ПХО – у разі пошкодження м'яких тканин

Поліпшення стану

До 40

Після стабілізації стану – переведення у відділення неврології або реабілітації


 


1

2

3

4

5

6

7

7.

Забій головного мозку важкого ступеня (8-3б ШкГ) при дислокації серединних структур >5мм

S06.9

1. Неврологічний та соматичний огляд

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Загальні аналізи крові та сечі

4. Аналіз крові на вміст цукру, алкоголю. Проба Раппопорта

5. Біохімічне дослідження крові (гематокрітне число, електроліти, загальний білок, осмолярність плазми)

6. АКТ в перші 60 хв. і в динаміці в разі погіршення стану

7. ЕЕГ (на 5-7-й день),

8. Консультації офтальмолога, отоларинголога(в динаміці)

1. Нормалізація дихання, гемодинаміки.

2. За показаннями – інтубація трахеї, зондування шлунка, катетеризація сечового міхура, центральної вени. У разі неефективного дихання – ШВЛ. Контроль ЦВТ, ВЧТ.

З. Дегідратаційна, проти набрякова терапія (осмодіуретики, салуретики, антиоксиданти, антагоністи Са2+)

4. Декомпресивна трепанація

5. ПХО – в разі пошкодженні м'яких тканин

Поліпшення стану

До 40

Після стабілізації стану – переведення у відділення неврології або реабілітації

8.

Стиснення головного мозку

S06.2

1. Неврологічний та соматичний огляд

2. Визначення групи крові, резус-фактора

З. Загальні аналізи крові та сечі

4. Аналіз крові на вміст цукру, алкоголю. Проба Раппопорта

5. Біохімічне дослідження крові (гематокрітне число, електроліти, загальний білок, осмолярність плазми)

6. АКТ в перші 60 хв. і в динаміці в разі погіршення стану, а також перед виписуванням

7. ЕхоЕГ

8. Консультації офтальмолога, отоларинголога

1. Нормалізація дихання, гемодинаміки.

2. За показаннями – інтубація трахеї, зондування шлунка, катетеризація сечового міхура, центральної вени. У разі неефективного дихання - ШВЛ. Контроль ЦВТ, ВЧТ

З. ПХО – в разі пошкодження м'яких тканин

4. Дегідратаційна, протинабрякова терапія (осмодіуретики, гормони, салуретики, антиоксиданти, антагоністи Са2+)

5. Термінове видалення фактора стиснення (в перші 3 год. після госпіталізації)

Поліпшення стану

15-40

Після стабілізації стану – переведення у відділення неврології або реабілітації


 

1

2

3

4

5

6

7

9.

Ускладнена травма хребта: хребетно-спинномозкова травма

Т09.3

1. Неврологічний та соматичний огляд

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Госпіталізація в нейрохірургічне відділення

4. Оцінка стану за Франке (групи А, В, С, D)

5. Загальні аналізи крові та сечі

6. Аналіз крові на алкоголь. Проба Раппопорта

7. Біохімічне дослідження крові

8. Спондилографія

9. ЛП з визначенням ліквородинаміки

10. За наявності апаратури – МРТ

1. Нормалізація дихання, гемодинаміки

2. Катетеризація сечового міхура, центральної вени

З. У разі спінального шоку – бинтування ніг, атропін, гіпертонічний (3-7%) розчин

4. За наявності компресії спинного мозку - рання декомпресивно-стабілізувальна операція

5. У перші 6 год. - метилпреднизолон 30 мг на 1 кг маси тіла одноразово, через 1-2 год. – 15 мг на 1 кг маси тіла, токофероли 5 мл внутрішньом'язово, дифенін 500 мг, сибазон (реланіум, седуксен), тіопентал Ма, німодипін, антибіотики широкого спектра дії, перевертання кожні 30-40 хв.

6. У разі шоку – протишокова терапія, після цього – декомпресивно-стабілізувальна операція

Поліпшення стану

15-40

Після стабілізації стану – переведення у відділення неврології або реабілітації

10.

Поєднана хребетно-спинномозкова травма

Т09.3

1. Неврологічний та соматичний огляд

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Госпіталізація в нейрохірургічне відділення

4. Оцінка стану за Франке (групи А, В, С, D)

5. Загальний аналіз крові та сечі

6. Аналіз крові на алкоголь. Проба Раппопорта

7. Біохімічне дослідження крові

8. Спондилографія

1. У разі гіповолемічного шоку – протишокова терапія

2. Невідкладні операції - за наявності гемопневмотораксу, ушкодження внутрішніх органів

З. Те ж саме, що й при ХСМТ

4. За наявності переломів

Поліпшення стану

30-60

Після стабілізації стану – переведення у реабілітаційне відділення


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

9. ЛП з визначенням ліквородинаміки

10. За наявності апаратури – МРТ

11. Уточнення характеру та локалізації екстравертебрального компоненту

кінцівок – ранні зовнішньо або внутрішньо стабілізуючі операції

5. Якомога раніше – декомпресія спинного мозку та стабілізація хребта

6. Рання післяопераційна реабілітація

 

 

Уніфікація ведення хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу

11.

Геморагічний інсульт (перші 60 хв.)

І61

1. Неврологічний огляд

2. АКТ

3. Корекція АТ (робоча норма або на 10-15% менше від норми)

4. За відсутності дислокації" та гематоми – ЛП

5. Загальні аналізи крові та сечі

6. Аналіз крові на вміст цукру, гематокритне число

7. Коагулограма

8. Ангіографія – в разі підозри на аневризму

1. 3а наявності латеральної гематоми з дислокацією > 5 мм - видалення гематоми в перші 2-3 год

2. Протинабрякова терапія

3. Нормалізація гемодинаміки, дихання

4. Антиоксиданти

5. Антагоністи Са2+

6. Кров'яна гемостатична терапія

Поліпшення стану

20-30

Після стабілізації стану переведення у неврологічне відділення

12.

Ішемічний інсульт. Перехідні порушення мозкового кровообігу (перші 60 хв.).

І64

1. Неврологічний огляд

2. Пальпація та аускультація судин

З. АКТ

4. ЛП – в разі диференціальних ускладнень з геморагією

5. Аналіз крові на вміст цукру, гематокритне число

6. Коагулограма

7. Загальний аналіз крові

8. УЗДГ судин шиї та голови

9. АГ – за показаннями

1. 3а наявності тромбозу екстракраніальних судин – тромбектомія в перші 6-12 год. за відсутності зони ішемії

2. Корекція АТ

3. Гепарин по 5-10 тис.Од. кожні 6 год., перше введення внутрішньовенне на 100-200 мл ізотонічного розчину або адропарину кальцію по 1 дозі кожні 12 год.

4. Протинабрякова дегідратаційна терапія

5. Антиоксиданти

6. Антагоністи Са2+

7. Симптоматичне лікування, контроль АКТ,УЗДГ

Поліпшення стану

20-30

Після стабілізації стану переведення у неврологічне відділення


IV рівень надання нейрохірургічної допомоги

 

№ п/п

Нозологічна форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування (дні)

1

2

3

4

5

6

7

Наслідки важкої нейротравми

1.

Краніоорбітальна, краніобазальна черепно-мозкова травма (з ліквореєю, ушкодженням магістральних артеріальних судин, венозних синусів та ін.)

S02

1. Загальні, неврологічні, офтальмологічні, отоларингологічні та інші види обстеження

2. Лабораторні (клінічні, біохімічні, імунологічні) дослідження

3. Rо-графія черепа ЛП, АКТ, МРТ, церебральна АГ

1. Оперативне втручання

2. Комплекс інтенсивної медикаментозної терапії

Стабілізація стану хворого, ліквідація ліквореї, косметичного дефекту

До 20

2.

Перелом (перелом-вивих) хребта з ушкодженням спинного мозку

Т08

Т09

1. Загальні, неврологічні, травматологічні та інші види обстеження

2. Лабораторні (клінічні, біохімічні, імунологічні та ін.) дослідження

3. Rо-графія хребта ЛП, МГ, радіонуклідна МГ, МРТ, ЕМГ

1. Оперативне втручання

2. Рання післяопераційна реабілітація

Поліпшення стану хворого

До 60

3.

Внутрішньочерепні та внутрішньо-хребетні абсцеси та гранульоми

G06

1. Загальні, неврологічні, травматологічні та інші види обстеження

2. Лабораторні (клінічні, біохімічні, імунологічні та ін.) дослідження

З. Rо-графія хребта ЛП, ІУІГ, радіонуклідна МГ, МРТ, ЕМГ

4. Допоміжні діагностичні види обстеження –.за показаннями

1. Оперативне втручання

2. Цілеспрямована Імунотерапія з ранньою післяопераційною реабілітацією

Поліпшення стану хворого

30-60

 

4.

Хронічний остеомієліт кісток черепа та хребта

М86

1. Загальні, неврологічні, хірургічні види обстеження

2. Лабораторні (клінічні, біохімічні, мікробіологічні, бактеріологічні) дослідження

3. Rо-графічні дослідження 4.КТ, МРТ, фістулографія

1. Оперативне втручання

2. Комплекс інтенсивної цілеспрямованої медикаментозної терапії

Поліпшення стану хворого

До 30


 

1

2

3

4

5

6

7

5.

Ушкодження периферичної нервової системи

S44, S54, S64, S74, S84, S94

1. Загальні та неврологічні види обстеження

2. Лабораторні дослідження З. Ангіографічні та електроміографічні дослідження

1. Оперативне втручання (із застосуванням мікрохірургічної техніки)

2. Післяопераційна реа­білітація

Поліпшення стану хворого

До 30

Патологія судин головного і спинного мозку

6.

Артеріальні аневризми, артеріовенозні мальформації, в тому числі з розвитком геморагічних мозкових порушень

G46

1. Загальні, неврологічні види обстежень

2. Лабораторні (клінічні, біохімічні, реологічні) дослідження

3. Церебральна АГ (тотальна, селективна, суперселективна)

4. УЗДГ

1. Оперативне втручання (мікрохірургічне або ендоваскулярне)

2. Комплекс інтенсивної медикаментозної терапії

3. Післяопераційна реабілітація

Поліпшення стану хворого

До 20

7/

Ураження інтракраніальних та екстракра-ніальних магістральних судин з розвитком ішемічних порушень у центральній нервовій системі

 

1. Загальні, неврологічні види обстежень

2. Лабораторні (клінічні, біохімічні, реологічні) дослідження

3. Церебральна АГ (тотальна, селективна, суперселективна)

4. УЗДГ

1. Оперативне втручання (мікрохірургічне або ендоваскулярне)

Поліпшення стану хворого

До 20

Функціональна й відновлювальна нейрохірургія

8.

Епілепсія

G40

1. Загальні, неврологічні види обстеженнь

2. Лабораторні (клінічні, біохімічні) дослідження

З. ЕЕГ, електрокортикографія, субкортикографія, КТ, МРТ

1. Оперативне втручання (мікрохірургічне видалення епілептогенного вогнища або стереотаксична операція з нейротрансплантацією, імплантацією електродів)

2. Відповідне медикаментозне лікування

Поліпшення і стабілізація стану хворого

10-20


 

1

2

3

4

5

6

7

9.

Підкіркові порушення рухів та м'язового тонусу (в тому числі різні види гіперкінезів)

G20-G26

1. Загальні та неврологічні види обстеження

2. Лабораторні дослідження

3. Електрофізіологічні методи діагностики в т. ч. субкортикографія, КТ, МРТ

1. Оперативне втручання (стереотаксичного типу)

2. Післяопераційна реабілітація

Поліпшення  і стабілізація стану хворого

10-20

10.

Больові синдроми (різні за походженням, за винятком патології міжхребцевих дисків)

G50-G54

1. Загальні, неврологічні види обстеження

2. Лабораторні дослідження

3.  Електрофізіологічні методи діагностики, КТ, МРТ – за показаннями

1. Знеболювальні блокади

2. Оперативні втручання (на різних рівнях нервових структур, що відповідальні за больову рецепцію)

Поліпшення і стабілізація стану хворого

10-20

11.

Захворювання міжхребцевих дисків

М42

М50

М51

1. Загальні та неврологічні види обстеження

2. Лабораторні дослідження З. Спондилографія, КТ, МРТ

1. Оперативні втручання різних видів, в тому числі із застосуванням ендоскопічно-лазерної хірургічної техніки

Поліпшення і стабілізація стану хворого

3-14

12.

Дитячий церебральний параліч, апалічний синдром та деякі інші форми вторинних дегенеративних хвороб нервової системи

G80

G083

1. Загальні та неврологічні види обстеження

2. Лабораторні дослідження

3.  Електрофізіологічні методи діагностики, КТ, МРТ

1. Оперативні втручання із застосуванням стереотаксичної хірургічної техніки, нейротрансплантації.

Поліпшення і стабілізація стану хворого

10-20

Доброякісні новоутворення головного і спинного мозку

13.

Доброякісні новоутворення головного мозку (великих розмірів, краніобазального, медіанного, стовбурового і парастовбурового розташування з ураженням

D32

D33

D42

D43

1. Загальні та неврологічні види обстеження

2. Лабораторні дослідження

3. Електрофізіологічні методи діагностики, ЕхоЕГ, КТ, МРТ

1. Оперативне втручання із застосуванням мікрохірургічної, лазерної, транссфеноїдальної та інших методик видалення пухлин

Поліпшення і стабілізація стану хворого

25-30


 

1

2

3

4

5

6

7

 

шлуночків, магістральних судин та інших життєво важливих структур мозку)

 

 

 

 

 

14.

Доброякісні новоутворення спинного мозку (великих розмірів, множинні, важкодоступного розташування)

D32, D33, D42, D43

1. Загальні та неврологічні види обстеження

2. Лабораторні дослідження

З. МГ, КТ, МРТ

1. Оперативне втручання із застосуванням мікрохірургічної, лазерної техніки

2. Післяопераційна реабілітація

Поліпшення і стабілізація стану хворого

20-25