стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Нецукровий діабет; Нормативи надання медичної допомоги


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №507 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Ендокринологія
  • Клінічний стан, патології: Нецукровий діабет
элевит пронаталь цена

Е23.2 Нецукровий діабет

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III)

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

 

 

 

Види і обсяги

Трива-
лість

Клінічний аналіз крові і сечі

1 раз на міс.

Медикаментозне: адіуретин, адіурекрин або вазопресин-спрей.
Симптоматична терапія.

Постійно

Санаторно-
курортне

1 раз на рік

Запобігання виникненню симптомів передозування препаратів, запобігання зневоднення хворих.
Лікування вогнищ хронічної інфекції

II, III

Покращання стану хворих, зникнення проявів зневоднення організму

Діагностика захворювання.
Підбір доз замісної терапії.
Лікування хворих з наявністю проявів зневоднення

Протягом життя

-

Цукор крові та сечі

Аналіз сечі за Земницьким

2 рази на рік

ЕКГ, ЕЕГ, Ехо-ЕГ, електроліти крові, коагулограма

Вазопресін, ренін, альдостерон крові

1 раз на рік

Рентгенограма черепа

1 раз на рік

КТ або МРТ головного мозку

Окуліст

2 рази на рік

Невропатолог

- " -

Нейрохірург

- " -

Ендокринолог

- " -Фармакотерапія Е23.2 Нецукровий діабет

(Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби
(препарати вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедури

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Адіуретин

 

Адіуретин

0,05/добу

Пожиттєво

Адіурекрин

 

Адіурекрин

каплі 0,001 %

 

Вазопресин

 

Вазопресин