стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Гіпертонічна хвороба; ΙΙ стадія; Нормативи надання медичної допомоги


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №507 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Кардіологія
  • Клінічний стан, патології: Гіпертонічна хвороба; ΙΙ стадія
рибарин

 

Шифр МКХ-10: І10-І13

Назва нозологічної форми: Гіпертонічна хвороба, II стадія

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III)

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Трива-
лість

Види і обсяги

Трива-
лість

Трива-
лість

Критерії зняття з нього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Вимірювання АТ на обох руках - о
2. Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років) - о
3. Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій - о
4. Загальний. аналіз крові - о
5. Загальний аналіз сечі - о
6. Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже або Аддісом-
Каковським - о
7. Проба Зимницького - ф (при питомій вазі сечі < 1,019) - о
8. Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень) - о
9. ЕКГ - о
10. ЕхоКГ - о
11. Консультація: офтальмолога (огляд очного дна) - о
невропатолога
12. УЗД нирок - о
13. Добове моніторування АТ - ф
За наявності показань:
14. Радіонуклідна ренографія або реносцинті-
графія
15. 3-склянковий аналіз сечі
16. Аналіз сечі на клітини Штернгеймера-
Мельбіна
17. Визначення мікробного числа в сечі
18. Визначення добової протеінурії
19. Екскреторна урографія
20. Дослідження динаміки АТ під час фізичного навантаження 21. Доплерографія ниркових судин
22. Консультація: нефролога, уролога, ендокринолога

1. Режим
2. Дієта N 10 (або інший залежно від супутніх захворювань), обмеження вживання кухонної солі до £ 6 г на добу)
3. ЛФК, дозовані фізичні навантаження, релаксуючі вправи; нормалізація маси тіла при ожирінні
4. Індивідуа-
лізоване застосування антигіпертен-
зивних препаратів:
1 ряд: діуретики, антагоністи кальцію b-адренобло-
катори, інгібітори АПФ, блокатори рецепторів ангіотензину II, селективні блокатори a1-адренорецеп-
торів
2 ряд: антогоністи a-рецепторів центральної дії (клонідін, гуанфацин, метилдопа, алкалоїди раувольфії, агоністи імідазолінових рецепторів
5. Симптоматична терапія
6. ЛФК, фізіотерапія
7. Пояснення необхідності виконання лікарських призначень

Постійно

1. ЛФК, дозовані фізичні навантаження
2. Фізіотерапія
3. Релаксуючі вправи
4. Дієта з обмеженням кухонної солі (£ 6 г на добу), збагачена фруктами, овочами, поліненаси-
ченими жирними кислотами
5. Обмеження вживання алкоголю
6. Нормалізація маси тіла при ожирінні
7. Санаторно-
курортне лікування

Постійно

1. Інформування хворого про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз, важливість контролю АТ
2. ЛФК, дозовані фізичні навантаження
3. Дієта з обмеженням кухонної солі (£ 6 г на добу), збагачена фруктами, овочами
4. Фізіотерапія, аутотренінг
5. Обмеження вживання алкоголю
6. Релаксуючі вправи
7. Нормалізація маси тіла при ожирінні

II - III

Нормалізація АТ або зниження САТ та ДАТ на ³ 10 - 20 % від початкового рівня.
Зменшення кількості та виразності скарг хворого з боку серцево-
судинної системи.
Зменшення ознак серцевої недостатності (за їх наявності).
Зменшення факторів ризику.
Поліпшення картини очного дна.
Зменшення гіпертрофії лівого шлуночка.
Зменшення протеінурії (або мікроальбу-
мінурії)

1. Необхідність проведення поглибленого обстеження
2. Неефективність амбулаторного лікування
3. Погіршення перебігу захворювання
4. Ускладнений гіпертензивний криз

Постійно

 Фармакотерапія гіпертонічної хвороби

(Шифр МКХ-10: І10-І13, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарати вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

ДІУРЕТИКИ
Тіазидні та Тіазидоподібні

COЗ

Гідрохлортіазид

6, 25 - 25,0 мг

1 р./доб. щоденно

Хлорталідон

12,5 - 100 мг

1 р. в 2 - 3 дня

Клопамід

10 - 20 мг

1 р./доб. щоденно

Індапамід

1, 5; 2, 5 мг

1 р./доб. щоденно

Петльові діуретики

COЗC

Фуросемід

20 - 80 мг

За наявності серцевої та/або ниркової недостатності, під час гіпертензивного криза

Етакринова кислота

25 - 100 мг

Калійзберігаючі діуретики

COЗ

Спіронолактон

25 - 100 мг

1 - 3 р./доб.

Триамтерен

25 - 100 мг

1 - 2 р./доб.

Амілорід

5 - 10 мг

1 - 2 р./доб.

БЛОКАТОРИ БЕТА-
АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ

CO7A

Атенолол

25 - 100 мг

1 - 2 р./доб. щоденно

Метопролол

25 - 200 мг

2 - 3 р./доб.

Надолол

20 - 320 мг

1 р./доб.

Карведілол

25 - 100 мг

1 - 2 р./доб.

Целіпролол

100 - 600 мг

1 р./доб.

Пропранолол

20 - 240 мг

2 - 4 р./доб

Бетаксолол

5 - 40 мг

1 р./доб.

Бісопролол

5 - 20 мг

1 р./доб.

Небіволол

2,5 - 5 мг

1 р./доб.,
3 - 6 р./доб., а також при гіпертензивних кризах, 1 - 2 р./доб. щоденно, 3 р./доб., 1 - 2 р./доб.

АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ

CO8C

Ніфедипін (звичайної та пролонгованої дії)

30 - 80 мг

3-6 р./доб. (а також при гіпертонічних кризах)

Нікардипін

30 - 120 мг

1 - 3 р./доб. щоденно

Никардипін-SR

60 - 120 мг

3 р./доб.

Ісрадипін

60 - 120 мг

1 - 2 р./доб.

Амлодипін

5 - 20 мг

2 - 3 р./доб.

Лацидипін

2,5 - 10 мг

1 р./доб.

Фелодипін

2 - 8 мг

3 р./доб.

Ріодипін

5 - 20 мг

1 - 3 р./доб.

Нітрендипін

30 - 150 мг

3 - 6 р./доб.

Верапаміл (звичайної та пролонгованої дії)

10 - 20 мг (до 40 мг)

1 - 2 р./доб.

CO8DB

Ділтіазем (звичайної, пролонгованої та дуже пролонгованої дії)

120 - 480 мг

3 р./доб.

240 - 480 мг

1 - 2 р./доб.

90 - 360 мг

3 р./доб.

120 - 360 мг

1 - 3 р./доб.

180 - 360,0

1 р./доб. всі - щоденно

ІНГІБІТОРИ АНГІОТЕНЗИН-
ПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ

CO9A

Каптоприл

2,5 - 150 мг

2 - 4 р./доб.

Лізіноприл

2,5 - 40 мг

1 - 2 р./доб.

Фозіноприл

5 - 40 мг

1 - 2 р./доб.

Періндоприл

2 - 8 мг

1 р./доб.

Еналаприл

2,5 - 40 мг

2 р./доб.

Трандолаприл

0,5 - 2 мг

1 р./доб.

Моексіприл

3,75 - 30 мг

1 - 2 р./доб. всі - щоденно

БЛОКАТОРИ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II

CO9C

Лозартан

50 - 100 мг

1 р./доб.

Ірбезартан

150 - 300 мг

1 р./доб.

Валзартан

80 - 160 мг

1 р./доб.

Телмізартан

40 - 80 мг

1 р./доб.

Епросартан

400 - 800 мг

1 р./доб. всі - щоденно

СЕЛЕКТИВНІ БЛОКАТОРИ a1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ

CO2C

Празозін

1 - 15 макс. 20 мг

2 - 3 до 4 р./доб. всі - щоденно

Доксазозин

1 - 16 мг

1 р./доб.

НЕСЕЛЕКТИВНІ a-АДРЕНОБЛОКАТОРИ

CO2C

Піроксан

по 30 - 90 мг (макс 180 мг)

2 - 3 р./доб. щоденно

Фентоламін

5 - 20 мг

В/в болюсно при кризах

Тропафен

1 - 2 % 0,5 - 2 мл

В/м, п/к при кризах

АГОНІСТИ ЦЕНТРАЛЬНИХ АЛЬФА-2AP

CO2A

Клонідін

0,075 - 0,8 мг

2 - 4 р./доб. щоденно або при кризах

Гуанфацин

1 - 3 мг

1 р./доб. щоденно

Гуанабенз

4 - 32 мг

2 р./доб. щоденно

Метилдопа

250 - 3000 мг

2 - 3 р./доб. щоденно

АГОНІСТИ ІМІДАЗОЛІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ

CO2A

Моксонідін

0,2 - 0,4 мг

1 р./доб. щоденно

0,4 - 0,6 мг

2 - 3 р./доб. щоденно