стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Гіпертонічна хвороба; ΙΙΙ стадія; Нормативи надання медичної допомоги


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №507 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Кардіологія
  • Клінічний стан, патології: Гіпертонічна хвороба; ΙΙΙ стадія
аримидекс цена Украина

 

Шифр МКХ-10: І10-І13

Назва нозологічної форми: Гіпертонічна хвороба, III стадія

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III)

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Вимірювання АТ на обох руках - о
2. Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років) - о
3. Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій - о
4. Загальний аналіз крові - о
5. Загальний аналіз сечі - о
6. Аналіз сечі за Нечипренком або Амбурже або Аддісом-
Каковським (2 рази або більше) - о
7. Проба Зимницького - ф (при питомій вазі сечі <1,019) - о
8. Біохімічне дослідження крові (див. перелік скорочень) - о
9. ЕКГ - о
10. ЕхоКГ (якщо є можливість) - о
11. Консультація: офтальмолога (огляд очного дна) - о
невропатолога
12. УЗД нирок - о
13. Добове моніторування АТ - ф
За наявності показань:
14. Радіоізотопна ренографія або реносцинтіграфія
15. 3-склянковий аналіз сечі
16. Аналіз сечі на клітини Штернгеймера-
Мельбіна
17 Визначення мікробного числа в сечі
18. Визначення добової протеінурії
19. Екскреторна урографія
20. Доплерографія ниркових судин
21. Консультація нефролога, уролога, ендокринолога

1. Режим
2. Дієта N 10 (або інша залежно від супутніх захворювань), обмеження вживання кухонної солі до £ 6 г на добу)
3. Індивідуалі-
зоване застосування антигі-
пертензивних препаратів:
1 ряд: діуретики, b-адрено-
блокатори, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ, блокатори рецепторів ангіотензину II, селективні блокатори a1-адрено-
рецепторів
2 ряд: антагоністи a-адреноре-
цепторів центральної дії (клонідін, гуанфацин, метилдопа), алкалоїди раувольфії, агоністи імідазолінових рецепторів
4. Симптоматична терапія
5. ЛФК
6. Пояснення необхідності виконання лікарських призначень

Постійно

1. ЛФК, дозовані фізичні навантаження, релаксуючи вправи
2. Дієта з обмеженням кухонної солі (£ 6 г на добу), збагачена фруктами, овочами, поліненаси-
ченими жирними кислотами обмеження вживання алкоголю
3. Нормалізація маси тіла при ожирінні

Постійно

1. Інфор-
мування хворого про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ
2. ЛФК, дозовані фізичні навантаження

II - III

Нормалізація АТ або зниження САТ і ДАТ на 10 - 20 % і більше від початкового рівня
Зменшення кількості та виразності скарг хворого з боку серцево-
судинної ситеми
Зменшення факторів ризику
Зменшення ознак серцевої та/або ниркової недостатності
Регресія гіпертрофії лівого шлуночка
Зменшення протеінурії
Поліпшення невроло-
гічного стану

Необхідність проведення поглибленого обстеження
2. Неефективність амбулаторного лікування
3. Погіршення перебігу захворювання
4. Ускладнений гіпертензивний криз
5. Розвиток ускладнень

Постійно

4. Санаторно-
курортне лікування в місцевій кліматичній зоні (при відсутності протипоказань)

1 раз на рік

3. Нормалізація маси тіла при ожирінні
4. Дієта з обмеженням кухонної солі (£ 6 г на добу), збагачена фруктами, овочами
5. Обмеження вживання алкоголю
6. Релаксуючі вправи, аутотренінг

ПостійноФармакотерапія гіпертонічної хвороби

(Шифр МКХ-10: І10-І13, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарати вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

ДІУРЕТИКИ
Тіазидні та Тіазидоподібні

COЗ

Гідрохлортіазид

6, 25 - 25,0 мг

1 р./доб. щоденно

Хлорталідон

12,5 - 100 мг

1 р. в 2 - 3 дня

Клопамід

10 - 20 мг

1 р./доб. щоденно

Індапамід

1, 5; 2, 5 мг

1 р./доб. щоденно

Петльові діуретики

COЗC

Фуросемід

20 - 80 мг

За наявності серцевої та/або ниркової недостатності, під час гіпертензивного криза

Етакринова кислота

25 - 100 мг

Калійзберігаючі діуретики

COЗ

Спіронолактон

25 - 100 мг

1 - 3 р./доб.

Триамтерен

25 - 100 мг

1 - 2 р./доб.

Амілорід

5 - 10 мг

1 - 2 р./доб.

БЛОКАТОРИ БЕТА-
АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ

CO7A

Атенолол

25 - 100 мг

1 - 2 р./доб. щоденно

Метопролол

25 - 200 мг

2 - 3 р./доб.

Надолол

20 - 320 мг

1 р./доб.

Карведілол

25 - 100 мг

1 - 2 р./доб.

Целіпролол

100 - 600 мг

1 р./доб.

Пропранолол

20 - 240 мг

2 - 4 р./доб

Бетаксолол

5 - 40 мг

1 р./доб.

Бісопролол

5 - 20 мг

1 р./доб.

Небіволол

2,5 - 5 мг

1 р./доб.,
3 - 6 р./доб., а також при гіпертензивних кризах, 1 - 2 р./доб. щоденно, 3 р./доб., 1 - 2 р./доб.

АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ

CO8C

Ніфедипін (звичайної та пролонгованої дії)

30 - 80 мг

3-6 р./доб. (а також при гіпертонічних кризах)

Нікардипін

30 - 120 мг

1 - 3 р./доб. щоденно

Никардипін-SR

60 - 120 мг

3 р./доб.

Ісрадипін

60 - 120 мг

1 - 2 р./доб.

Амлодипін

5 - 20 мг

2 - 3 р./доб.

Лацидипін

2,5 - 10 мг

1 р./доб.

Фелодипін

2 - 8 мг

3 р./доб.

Ріодипін

5 - 20 мг

1 - 3 р./доб.

Нітрендипін

30 - 150 мг

3 - 6 р./доб.

Верапаміл (звичайної та пролонгованої дії)

10 - 20 мг (до 40 мг)

1 - 2 р./доб.

CO8DB

Ділтіазем (звичайної, пролонгованої та дуже пролонгованої дії)

120 - 480 мг

3 р./доб.

240 - 480 мг

1 - 2 р./доб.

90 - 360 мг

3 р./доб.

120 - 360 мг

1 - 3 р./доб.

180 - 360,0

1 р./доб. всі - щоденно

ІНГІБІТОРИ АНГІОТЕНЗИН-
ПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ

CO9A

Каптоприл

2,5 - 150 мг

2 - 4 р./доб.

Лізіноприл

2,5 - 40 мг

1 - 2 р./доб.

Фозіноприл

5 - 40 мг

1 - 2 р./доб.

Періндоприл

2 - 8 мг

1 р./доб.

Еналаприл

2,5 - 40 мг

2 р./доб.

Трандолаприл

0,5 - 2 мг

1 р./доб.

Моексіприл

3,75 - 30 мг

1 - 2 р./доб. всі - щоденно

БЛОКАТОРИ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II

CO9C

Лозартан

50 - 100 мг

1 р./доб.

Ірбезартан

150 - 300 мг

1 р./доб.

Валзартан

80 - 160 мг

1 р./доб.

Телмізартан

40 - 80 мг

1 р./доб.

Епросартан

400 - 800 мг

1 р./доб. всі - щоденно

СЕЛЕКТИВНІ БЛОКАТОРИ a1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ

CO2C

Празозін

1 - 15 макс. 20 мг

2 - 3 до 4 р./доб. всі - щоденно

Доксазозин

1 - 16 мг

1 р./доб.

НЕСЕЛЕКТИВНІ a-АДРЕНОБЛОКАТОРИ

CO2C

Піроксан

по 30 - 90 мг (макс 180 мг)

2 - 3 р./доб. щоденно

Фентоламін

5 - 20 мг

В/в болюсно при кризах

Тропафен

1 - 2 % 0,5 - 2 мл

В/м, п/к при кризах

АГОНІСТИ ЦЕНТРАЛЬНИХ АЛЬФА-2AP

CO2A

Клонідін

0,075 - 0,8 мг

2 - 4 р./доб. щоденно або при кризах

Гуанфацин

1 - 3 мг

1 р./доб. щоденно

Гуанабенз

4 - 32 мг

2 р./доб. щоденно

Метилдопа

250 - 3000 мг

2 - 3 р./доб. щоденно

АГОНІСТИ ІМІДАЗОЛІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ

CO2A

Моксонідін

0,2 - 0,4 мг

1 р./доб. щоденно

0,4 - 0,6 мг

2 - 3 р./доб. щоденно