стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Ішемічна хвороба серця; стабільна стенокардія напруги; Ι-ΙΙ функціональний клас; Нормативи надання медичної...


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №507 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Кардіологія
  • Клінічний стан, патології: Ішемічна хвороба серця; стабільна стенокардія напруги; Ι-ΙΙ функціональний клас
омник окас цена Украина

Шифр МКХ-10: 120.8

Назва нозологічної форми: Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, I - II ФК

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III)

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспан-
серний облік

Види і обсяги

Трива-
лість

1. Показники ліпідного обміну: загальний ХС, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності ко
2. Ступінчатв ВЕМ
3. Стрес ВЕМ
4. Добутамінова
5. Фармакологічна проба

1. Дієта N 10
2. Дозоване фізичне навантаження
3. Нітрати за 1 год. до фізичного навантаження
4. b-блокатори чи антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)
5. Ацетилсаліцилова кислота
6. Гіполіпідемічні препарати

Постійно

Дієта N 10 Дозоване фізичне навантаження Контроль показників ліпідного обміну: загальний ХС, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, коефіцієнту атерогенності
Медикаментозна терапія з використанням: b-блокаторів чи антагоністів кальцію (верапаміл, дилтіазем) Ацетилсаліцилової кислоти Гіполіпідемічних препаратів

II, III

Зникнення стенокардії або підвищення ФК

Збільшення кількості та довготривалості ангинозних нападів при відсутності ефекту призначеної терапії

ПостійноФармакотерапія ішемічної хвороби серця, стабільна стенокардія напруги, I - II ФК

(Шифр МКХ-10: 120.8, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарати вибору)

Добова доза, втрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

1. Медикаментозне лікування основного захворювання

 

 

Середні терапевтичні дози

Постійно

1. Бета-блокатори

СО7А

Метопролол

100 - 200 мг на добу

Пропранолол

80 - 120 на добу

Атенолол

100 - 200 на добу

2. Антагоністи кальцію

СО8Д

Верапаміл

160 - 320 мг на добу

Ділтіазем

180 - 360 мг на добу

3. Антиагреганти

ВОІА

Кислота ацетилсаліцилова

100 - 325 мг на добу

4. Органічні нітрати

СОІДА

Нітросорбіт

40 - 80 мг на добу

5. Гіполіпідемічні препарати

СІОА

Ловастатин

20 - 40 - 80 мг на ніч