стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Ішемічна хвороба серця; стабільна стенокардія напруги; ΙΙΙ функціональний клас; Нормативи надання медичної...


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №507 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Кардіологія
  • Клінічний стан, патології: Ішемічна хвороба серця; стабільна стенокардія напруги; ΙΙΙ функціональний клас
клабел цена Украина

Шифр МКХ-10: 120.8

Назва нозологічної форми: Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, III ФК

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III)

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспан-
серний облік

Види і обсяги

Трива-
лість

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Показники ліпідного обміну: загальний ХС, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності ко
2. Ступінчатв ВЕМ
3. Стрес ВЕМ
4. Добутамінова фармакологічна проба

1. Дієта: стіл N 10
2. Нітрати
3. b-адреноблокатори, антагоністи кальцію
4. Нітрати + b-блокатори (верапаміл, дилтіазем)
5. Нітрати + антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)
6. b-адреноблокатори + антагоністи кальцію (ніфедипін)
7. b-блокатори + нітрати + антагоністи кальцію
8.
Ацетилсаліцилова кислота Гіполіпідемічні препарати

Постійно

Дієта N 10
Дозоване фізичне навантаження
Контроль показників ліпідного обміну: загальний ХС, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, коефіцієнту атерогенності
Медикаментозна терапія з використанням: b-блокаторів чи антагоністів кальцію (верапаміл, дилтіазем) Ацетилсаліцилової кислоти Гіполіпідемічних препаратів

II, III

Підвищення ФК

Збільшення кількості та довго-
тривалості ангинозних нападів при відсутності ефекту призначеної терапії

ПостійноФармакотерапія ішемічної хвороби серця, стабільна стенокардія напруги, III ФК

(Шифр МКХ-10: 120.8, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби
(препарати вибору)

Добова доза, втрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1. Медикаментозне лікування основного захворювання

 

 

Середні терапевтичні дози

Постійно

1. Органічні нітрати

СО1Д

Нітросорбіт

10 - 80 мг перед навантаженням

2. Бета-блокатори

СО7А

Метопролол

100 - 200 мг на добу

Пропранолол

80 - 120 мг на добу

Атенолол

100 - 200 мг на добу

3. Антагоністи кальцію

СО8ДА

Верапаміл

160 - 320 мг на добу

СО8ДВ

Ділтіазем

180 - 360 мг на добу

4. Антитромботичні препарати

ВО1А

Кислота ацетилсаліцилова

100 - 325 мг один раз на добу

5. Гіполіпідемічні препарати

С1ОА

Ловастатин

20 - 40 - 80 мг на ніч