стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Ішемічна хвороба серця; стабільна стенокардія напруги; ΙV функціональний клас; Нормативи надання медичної...


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №507 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Кардіологія
  • Клінічний стан, патології: Ішемічна хвороба серця; стабільна стенокардія напруги; ΙV функціональний клас
авелокс

Шифр МКХ-10: 120.8

Назва нозологічної форми: Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, IV ФК

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III)

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспан-
серний облік

Види і обсяги

Трива-
лість

1. Показники ліпідного обміну та реології крові
2. ЕКГ
3. Ступінчаста ВЕМ
4. Дипіридамолова фармакологічна проба
5. Добутамінова фармакологічна проба
6. ЕхоКГ

1. Дієта: стіл N 10
2. b-блокатори + нітрати + антагоністи кальцію
3.
Ацетилсаліцилова кислота
4. Гіполіпідемічні препарати

постійно

Дієта N 10
Дозоване фізичне навантаження
Контроль показників ліпідного обміну: загальний ХС, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, коефіцієнту атерогенності
Медикаментозна терапія з використанням b-блокаторів, антагоністів кальцію, ацетилсаліцилової кислоти, гіполіпідемічних препаратів

II, III

Підвищення ФК, зникнення стенокардії спокою, зменшення серцевої недостатності

Збільшення кількості та тривалості ангинозних нападів при відсутності ефекту призначеної терапії, збільшення проявів серцевої недостатності

ПостійноФармакотерапія ішемічної хвороби серця, стабільна стенокардія напруги, IV ФК

(Шифр МКХ-10: 120.8, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарати вибору)

Добова доза, втрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1. Медикаментозне лікування основного захворювання

 

 

Середні терапевтичні дози

Постійно

1. Бета-блокатори

СО7А

Метопролол

100 - 200 мг на добу

2. Органічні нітрати

СО1Д

Нітросорбіт

10 - 40 мг перед навантаженням

3. Інгібітори АПФ

СО9А

Еналапріл

2,5 - 5 і 10 мг на добу

4. Сечогінні препарати

СО3С

Фуросемід

40 - 80 мг зранку

5. Антагоністи кальцію

СО8ДА

Верапаміл

80 - 240 мг на добу

СО8ДВ

Ділтіазем

60 - 240 мг на добу

6. Антитромботичні препарати

ВО1А

Кислота ацетилсаліцилова

100 мг один раз на добу

7. Гіполіпідемічні препарати

С10А

Ловастатин

20 - 40 - 80 мг на ніч