стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Ішемічна хвороба серця; постінфарктний кардіосклероз; Нормативи надання медичної допомоги


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №507 від 28-12-2002
  • Тема, опис документа: Нормативи надання медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Кардіологія
  • Клінічний стан, патології: Ішемічна хвороба серця; постінфарктний кардіосклероз
фенибут цена

Шифр МКХ-10: 125.2

Назва нозологічної форми: Ішемічна хвороба серця, постінфарктний кардіосклероз

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III)

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспан-
серний облік

Види і обсяги

Трива-
лість

1. Показники ліпідного обміну та реології крові
2. ЕКГ
3. Ступінчаста ВЕМ
4. ЕхоКГ
Дипіридамолова фармакологічна проба

1. Дієта: стіл N 10
2. Дозоване фізичне навантаження
3. b-блокатори
4. Інгібітори АПФ
5. Ацетилсаліцилова кислота
6. Гіполіпідемічні препарати

Постійно

Дієта N 10
Дозоване фізичне навантаження
Контроль показників ліпідного обміну: загальний ХС, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, коефіцієнту атерогенності
Медикаментозна терапія з використанням: b-блокаторів Інгібіторів АПФ Ацетилсаліцилової кислоти Гіполіпідемічних препаратів

II, III

Клінічна ремісія, позитивна ЕКГ, динаміка зменшення серцевої недостатності

Виникнення ангінозних нападів, збільшення ступеню серцевої недостатності

ПостійноФармакотерапія ішемічної хвороби серця, постінфарктний кардіосклероз

(Шифр МКХ-10: 125.2, назва нозологічної форми)

Назва фармгруп препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби
(препарати вибору)

Добова доза, втрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

Медикаментозне лікування основного захворювання

 

 

Середні терапевтичні дози

Постійно

1. Бета-блокатори

СО7А

Метопролол

100 - 200 мг на добу

Пропранолол

80 - 120 мг на добу

Атенолол

100 - 200 мг на добу

2. Антагоністи кальцію

СО8Д

Верапаміл

160 - 320 мг на добу

Ділтіазем

180 - 360 мг на добу

3. Антиагреганти

ВОІА

Кислота ацетилсаліцилова

100 - 325 мг на добу

4. Органічні нітрати

СОІДА

Нітросорбіт

40 - 80 мг на добу

5. Гіполіпідемічні препарати

СІОА

Ловастатин

20 - 40 - 80 мг на ніч