стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Розділ 9. Торакальна хірургія
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Торакальна хірургія
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато груп
лаферон


Розділ 9  ТОРАКАЛЬНА ХІРУРГІЯ

 

 

 

 

Список умовних скорочень

 

АТ       – артеріальний тиск

ВІТ      – відділення інтенсивної терапії

ЕКГ     – електрокардіограма

ЗТГК   – закрита травма грудної клітки

ЗТЖ    – закрита травма живота

ЗЧМТ – закрита черепно-мозкова травма

КОС    – кислотно-основний стан

КТ       – комп'ютерна томографія

МРТ    – магнітно-резонансна томографія

ПХО   – первинне хірургічне оброблення

СП      – спонтанний пневмоторакс

ТАП    – торако-абдомінальні пошкодження

УЗД    – ультразвукове дослідження

ФБС   – фібробронхоскопія

ФЕГДС – фіброезофагогастродуоденоскопія

ФЗД    – функція зовнішнього дихання

ЦВТ    – центральний венозний тиск

ЧТ       – черепно-мозковий тиск

ШВЛ   – штучна вентиляція легень

 


IІІ-ІV рівні надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічна форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування (дні)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Бронхо-легенева патологія

 

 

 

1.

Медіастиніт

J85

1. Пункція зони инфільтрату

2. Rо-графія органів грудної порожнини в 2 проекціях та КТ

3. Загальні аналізи крові та сечі

4. Аналіз харкотиння

5. Біохімічне дослідження крові (коагулограма, білкові фракції)

6. ЕКГ

7. ФБС

8. Бактеріологічне дослідження біологічних субстратів (мокротиння, пунктату, промивних вод тощо)

9. УЗД

1. Поєднане лікування 2-3 антибіотиками шляхом парентерального введення

2. Пункція зони інфільтрату

3. Дезінтоксикаційна та замісна терапія

4. Профілактика грибкових ускладнень

5. Імунокоригувальна та ферментативна терапія

6. Контрольне рентгенобстеження із застосуванням спеціальних методів: ТГ, контрастні методи дослідження середостіння та плеври. За показаннями – додаткове дренування

середостіння

7. Виконання оперативних втручань по показанням (дренування середостіння, торакотомія з розкриттям середостінної плеври та її дренування, дренування плевральної порожнини тощо).

1. Нормалізація показників рентгенологічного дослідження, серцево-судинної системи та дихання, клінічних та біохімічних показників крові

2.Клінічний результат: одужання, покращання.

122

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 3 до 24 год.

2.

Гострі гнійно-деструктивні захворювання

J85, J86

1. Термінова пункція з манометрією

2. Rо-графія органів грудної порожнини в 2 проекціях та КТ, плеврографія

1. Поєднане лікування 2-3 антибіотиками шляхом парентерального введення

1. Нормалізація показників рентгенологічного дослідження,

44


 

1

2

3

4

5

6

7

 

легень та плеври

 

3. Загальні аналізи крові та сечі

4. Аналіз мокротиння

5. Біохімічне дослідження крові (коагулограма, білкові фракції)

6. ФЗД

7. ЕКГ

8. ФБС

9. Торакоскопія

10. Бактеріологічне дослідження біологічних субстратів (мокротиння, пунктату, промивних вод тощо)

11. Цитологічне обстеження

12. УЗД

2. Пункція або дренування абсцесу та плеври – за показаннями

3. Дезінтоксикаційна та замісна терапія

4. Профілактика грибкових ускладнень

5. Імунокоригувальна та ферментативна терапія

6. Контрольне рентгенобстеження із застосуванням контрастних методів дослідження легень та плеври, ТГ. За показаннями-додаткове дренування плевральної порожнини та проведення бронхологічних санацій

7. Торакоскопія та ендоскопічні операції(блокування бронха, нориці)

8. Виконання оперативних втручань за життєвими показаннями.

серцево-судинної системи та дихання, клінічних та біохімічних показників крові

2. Клінічний результат: одужання, покращання.

 

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 1 до 3 днів.

3.

Післятрахеосто-мічний стеноз трахеї

J95

1. Rо-графія органів грудної порожнини в 2 проекціях та КТ, томографія трахеї, трахеографія – за показаннями

2. Загальні аналізи крові та сечі

3. Аналіз мокротиння

4. Біохімічне дослідження крові (коагулограма, білкові фракції)

5. ФЗД

6. ЕКГ

7. ФБС

8. Бактеріологічне дослідження біологічних субстратів (мокротиння, пунктату, промивних вод тощо)

1. Проведення курсу ендоскопічних санацій за наявності ендобронхіту

2. Курс антибактеріальної терапії – за показаннями

3. Санація трахеостомної рани (включаючи застосування фізіотерапевтичних процедур та місцеве лікування) до отримання негативних бактеріологічних досліджень виділень із рани 4. Застосування інгаляційних методів лікування до ліквідації явищ ендобронхіту

1. Нормалізація повітря прохід-ноcті дихальних шляхів, нормалізація показників дихання та серцево-судинної системи, клінічних та біохімічних показників крові.

122


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

11. Цитологічні обстеження

12. УЗД

5. Проведення оперативних втручань з резекцією частини трахеї та накладання анастомозу залежно від поширення патологічних змін

6. Проведення ендоскопічного контролю в післяопераційний період

7. Проведення курсу антибактеріальної та інгаляційної терапії в післяопераційний період

8. Корекція біохімічних змін та КОС

2. Клінічний результат: одужання, покращання.

 

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 5 до 7 днів.

4.

Рубцевий стеноз стравоходу

К22.2

1. Rо-графія органів грудної порожнини в 2 проекціях та КТ, обстеження стравоходу з рентгенконтрастними речовинами

2. 3агальні аналізи крові та сечі

3. Біохімічне дослідження крові (коагулограма, білкові фракції)

4. ФЗД

5. ЕКГ

6. ФБС - за показаннями

7. ФЕГДС

8. Цитологічне обстеження

9. Бактеріологічне обстеження

10. УЗД

1. Проведення курсу бужувань стравоходу (залежно від патологічних змін та ефективності процедур)

2. Проведення комплексного курсу місцевого та загального лікування

3. Замісна терапія

4. Проведення курсу антибактеріальної терапії у разі загрози ускладнень (ушкодження стравоходу та загроза розвитку медіастиніту)

3. Контрольне обстеження стравоходу (за показаннями -ФЕГДС та рентгенконтрастне обстеження ) з метою визначення ефективності лікування

4. У разі неефективності консервативного лікування – оперативне втручання.

1. Відновлення прохідності травного тракту, нормалізація показників серцево-судинної системи та дихання, клінічних та біохімічних показників крові

2. Клінічний результат: одужання, покращання.

24

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 5 до 7 днів.


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

1. Rо-графія органів грудної порожнини в 2 проекціях та КТ, обстеження стравоходу з рентгенконтрастними речовинами

2. Загальні аналізи крові та сечі

3. Аналіз мокротиння

4. Біохімічне дослідження крові (коагулограма, білкові фракції)

5. ФЗД

6. ЕКГ

7. ФБС

8. ФЕГДС

9. Цитологічне обстеження

10. Бактеріологічне обстеження

11. УЗД

1. Проведення курсу передопераційного лікування (замісна терапія та парентеральне харчування)

2. Виконання першого етапу оперативного втручання (накладання гастростоми та перев’язування а. соlіса media з метою підготовлення трансплантату

3. Виконання другого етапу оперативного втручання (через 3 міс) після нормалізації загального стану хворого

4. Виконання резекційної пластики: сегментарна резекція стравоходу з анастомозом, резекція з езофагогастроанастомозом або кишковим сегментом

5. Проведення курсу антибактеріальної терапії та парентерального харчування в післяопераційний період.

1. Відновлення прохідності шлунково-кишкового тракту, нормалізація показників серцево-судинної системи та дихання, клінічних та біохімічних показників крові

2. Клінічний результат: одужання, покращання.

122

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 5 до 14 днів.

5.

Пухлини трахеї

D14.2

1. Rо-графія органів грудної порожнини в 2 проекціях та КТ, томографія трахеї, трахеографія – за показаннями

2. Загальні аналізи крові та сечі

3. Аналіз мокротиння

4. Біохімічне дослідження крові (коагулограма, білкові фракції)

5. ФЗД

6. ЕКГ

7. ФБС

8. Бактеріологічне дослідження біологічних субстратів

1. Проведення курсу ендоскопічних санацій за наявності ендобронхіту

2. Курс антибактеріальної терапії - за показаннями

3. Застосування інгаляційних методів лікування до ліквідації явищ ендобронхіту

4. Проведення оперативних втручань з виконанням клиноподібної чи циркулярної резекції трахеї та накладання анастомозу залежно від поширення патологічних змін

1. Нормалізація прохідності дихальних шляхів, нормалізація показників дихання та серцево-судинної системи, клінічних та біохімічних показників крові.

45


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

(мокротиння, пунктату, промивних вод тощо)

11. Цитологічне обстеження

12. УЗД

5. Проведення ендоскопічного контролю в післяопераційний період

6. Проведення курсу антибактеріальної та інгаляційної терапії в післяопераційний період

7. Корекція біохімічних змін та КОС

2. Клінічний результат: одужання, покращання.

 

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 5 до 7 днів.

6.

Захворювання середостіння (пухлини, кісти)

D15.2

1. Rо-графія органів грудної порожнини в 2 проеціях та КТ, МРТ

2. Загальні аналізи крові та сечі

3. .Аналіз мокротиння

4. Біохімічне дослідження крові (коагулограма, білкові фракції)

5. ФЗД

6. ЕКГ

7. ФБС

8. Бактеріологічне дослідження біологічних субстратів (мокротиння, пунктату, промивних вод тощо)

9. Пункційна біопсія утворення (у разі можливості)

10. Цитологічне дослідження

12. УЗД

1. Проведення курсу передопераційного лікування – за показаннями

2. Проведення оперативного втручання ( залежно від розташування та поширення новоутворення)

3. Проведення курсу профілактичної інтраопераційної антибактеріальної терапії (за схемою)

4. Проведення курсу інгаляційної терапії

5. Проведення курсу післяопераційного лікування – за показаннями

1. Нормалізація показників серцево-судинної системи та дихання, клінічних та біохімічних показників крові.

2. Клінічний результат: одужання, покращання.

26

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 5 до 7 днів.

7.

Захворювання діафрагми (новоутворення, травматичні пошкодження відкриті і закриті та їх наслідки)

D15.7, S27.8

1. Rо-графія органів грудної порожнини в 2 проекціях та КТ, МРТ, рентгенконтрастне дослідження травного тракту

2. Загальні аналізи крові та сечі

3. Аналіз мокротиння

1. Проведення курсу передопераційної підготовки, спрямованої на профілактику парезу органів черевної порожнини в післяопераційний період

2. Виконання оперативного втручання (пластика діафрагми

1. Нормалізація показників рентгенологічного дослідження серцево-судинної системи та дихання, клінічних та

31


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

4. Біохімічне дослідження крові (коагулограма, білкові фракції)

5. ФЗД

6. ЕКГ

7. ФБС

8. УЗД

9. Накладання пневмоперитонеуму.

залежно від характеру патологічних змін)

3. Проведення курсу профілактичної інтраопераційної антибактеріальної терапії.

біохімічних показників крові.

2. Клінічний результат: одужання, покращання.

 

Термін обстеження (до оперативного втручання) –3 дні.

8.

Хронічні неспецифічні захворювання легень та вади розвитку

J4-J47,

Q33

1. Rо-графія органів грудної порожнини в 2 проекціях та КТ, МРТ, за показаннями – ангіографія

2. Бронхографія та проведення курсу антибактеріальної терапії після її виконання

3. Загальні аналізи крові та сечі

4. Аналіз мокротиння

5. Біохімічне дослідження крові (коагулограма, білкові фракції)

6. ФЗД

7. ЕКГ

8. ФБС

9. Бактеріологічне дослідження біологічних субстратів (мокротиння, пунктату, промивних вод тощо)

10. Цитологічне обстеження.

11. УЗД

1. Проведення курсу передопераційної підготовки (за показаннями – курс антибактеріальної терапії та бронхологічних санацій, лікування супутньої патології

2. Виконання оперативного втручання залежно від виду патологічних змін та їх поширення (часткова резекція легень, лобектомія, білобектомія, пневмонектомія та ін.)

3. Проведення курсу антибактеріальної терапії – за показаннями

4. Проведення курсу бронхологічних санацій

5. Прведення дезінтоксикаційної та біостимулюючої терапії

1. Нормалізація показників серцево-судинної системи та дихання, клінічних та біохімічних показників крові.

2. Клінічний результат: одужання, покращання.

34-50

Термін обстеження (до

оперативного втручання) - від 5

до 14 днів


 

1

2

3

4

5

6

7

9.

Захворювання бронхів (доброякісні пухлини, травматичні ушкодження відриви та стенози, бронхолітиаз, бронхонодулярні нориці, культит, гострі та хронічні специфічні та неспецифічні виразки бронхів, стравохідно-бронхіальні нориці)

D14.3,

S27.4,

J98.0,

А15.5,

К22.9

1. Rо-графія органів грудної порожнини в 2 проекціях та КТ, ТГ, бронхографія

2. Загальні аналізи крові та сечі

3. Аналіз мокротиння

4. Біохімічне дослідження крові (коагулограма, білкові фракції)

5. ФЗД

6. ЕКГ

7. ФБС

8. Бактеріологічне дослідження біологічних субстратів (мокротиння, пунктату, промивних вод тощо)

11. Цитологічне обстеження

12. УЗД

1. Проведення курсу ендоскопічних санацій за наявності ендобронхіту

2. Курс антибактеріальної терапії – за показаннями

3. Проведення інгаляційної терапії до ліквідації явищ ендобронхіту

4. Проведення оперативних втручань з виконанням клиноподібної чи циркулярної резекції формування анастомозу бронха залежно від об'єму резекції бронхів та поширення патологічних змін

5. Проведення ендоскопічного контролю в післяопераційний період

6. Проведення курсу антибактеріальної та інгаляційної терапії в післяопераційний період

8.Корекція біохімічних змін та КОС

1. Нормалізація прохідності дихальних шляхів, нормалізація показників дихання та серцево-судинної системи, клінічних та біохімічних показників крові.

2. Клінічний результат: одужання, покращання.

45

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 5 до 14 днів.

 

 

 

Екстрена хірургічна допомога (політравма)

 

 

1.

ЗЧМТ. Контузія головного мозку. Множинні переломи ребер (більше ніж 3).

S06.3,

S22.4

1. Вимірювання АТ, ЧТ

2. Консультація нейрохірурга

3. Rо-графія черепа, органів грудної порожнини в 2 проекціях

4. Загальні аналізи крові та сечі

5. Визначення групи крові та резус-фактора

6. Пункція

7. КТ черепа

8. У разі виникнення легенево-плевральних ускладнень, виявлених завдяки динамічному рентгенконтролю – діагностичний торакоцентез, плевроманометрія, торакоскопія, ФБС, оцінка ступеня тяжкості травми за шкалою

1. Адекватне знеболювання

2. Міжреберна блокада

3.Пункція (дренування) плевральної"! порожнини за абсолютними показаннями

4. За наявності флюктуючого сегмента грудної стінки – стабілізація

5. Застосування методів активної бронхолегеневої санації

6. Інфузійна терапія за наявності шоку

7. Протизапальна й антибіотикотерапія

8. Дегідраційна терапія

1. Нормалізація лабораторних та функціональних показників, позитивна рентген-динаміка.

2. Обов'язковий рентген-контроль перед виписуванням

3. Клінічний результат: одужання, покращання.

12


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

9. Консультація оку люта, у разі виявлення супутньої патології – суміжних спеціалістів

9. Фізіотерапія

10. Активна плевроаспірація

 

 

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 30 до 90 хв.

2.

ЗЧМТ, струс головного мозку. ЗТГ. Множинні переломи ребер (більше ніж 3)

S06.0,

22.4S

10. Вимірювання АТ, ЧТ

11. Консультація нейрохірурга

12. Rо-графія черепа, органів грудної порожнини (в 2 проекціях)

13. Загальні аналізи крові та сечі

14. Біохімічне дослідження крові

15. Визначення групи крові

16. Енцефалоскопія, КТ черепа

17. У разі виникнення легенево-плевральних ускладнень, виявлених завдяки динамічному рентген-контролю – діагностичний торакоцентез, плевроманометрія, торакоскопія, ФБС, оцінка ступеня тяжкості травми за шкалою

18. Консультація окуліста, у разі виявлення супутньої патології – суміжних спеціалістів.

1. Адекватне знеболювання, міжреброва блокада

2. Пункція (дренування) плевральної порожнини за абсолютними показаннями

3. За наявності флютугуючого сегмента грудної стінки – стабілізація

4. Застосування методів активної бронхолегеневої санації

5. Інфузійна терапія – за наявності шоку

6. Протизапальна і антибіотикотерапія

7. Дегідратаційна терапія

8. Фізіотерапія

9. Активна плевроаспірація

1. Нормалізація лабораторних та функціональних показників, позитивна рентген-динаміка

2. Обов'язковий рентген-контроль перед виписуванням

3. Клінічний результат: одужання, покращання.

10

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 20 до 90 хв.

3.

ЗЧМТ. Контузія головного мозку. Субдуральна гематома. Множинні переломи ребер (більше ніж 3).

S06.3,

S06.5,

S22.4,

S27.2

1. Вимірювання АТ, ЧТ

2. Консультація нейрохірурга

3. Загальні аналізи крові та сечі

4. Катетеризація сечового міхура

5. Rо-графія черепа, органів грудної порожнини (в 2 проекціях), КТ черепа

6. Біохімічне дослідження крові

1. Адекватне знеболювання

2. Міжреброва блокада

3. Пункція (дренування) плевральної порожнини за абсолютними показаннями

4. За наявності флютугуючого сегмента грудної стінки – стабілізація, застосування методів активної бронхолегеневої санації

1. Нормалізація лабораторних та функціональних показників, позитивна рентген-динаміка.

2. Обов'язковий рентген-контроль перед

20


 

1

2

3

4

5

6

7

 

Одно- двобічний гемо-пневмоторакс.

 

7. Визначення групи крові, резус-фактора

8. У разі виникнення легенево-плевральних ускладнень, виявлених завдяки динамічному рентгенконтролю – діагностичний торакоцентез, плевроманометрія, торакоскопія, ФБС, оцінка ступеня тяжкості травми за шкалою

9. Консультація окуліста, у разі виявлення супутньої патології – суміжних спеціалістів.

5. Інфузійна терапія – за наявності шоку

6. Протизапальна і антибіотикотерапія. 7. Дегідратаційна та фізіотерапія

8. Поперечна трахеостомія – за показаннями

9. Інтенсивна терапія у ВІТ, ШВЛ – за показаннями 10. Передопераційна підготовка. Краніотомія

11. Видалення гематоми

12. Дегідратаційна, протизапальна, антибіотикотерапія.

13. Відхаркувальні засоби.

14. Активна плевроаспірація

виписуванням.

3. Клінічний результат: одужання, покращання.

 

Термін обстеження (до оперативного втручання) - від 30 до 90 хв.

4.

ЗЧМТ, контузія головного мозку. Субдуральна гематома. ЗТЖ. Розрив: печінки, селезінки. Гемоперито-неум. ЗТГ. Перелом (множинний) ребер. Легенево-плевральні ускладнення.

S06.3,

S06.5,

S36.1,

S36.0,

S22.4

1. Вимірювання АТ, ЧТ

2. Консультація нейрохірурга

3. Загальні аналізи крові та сечі

4. Катетеризація сечового міхура

5. Rо-графія черепа, органів грудної порожнини (в 2 проекціях), КТ черепа

6. Біохімічне дослідження крові

7. Визначення групи крові, резус-фактора

8. У разі виникнення легенево-плевральних ускладнень, виявлених завдяки динамічному рентген-контролю – діагностичний торакоцентез, плевроманометрія, торакоскопія, ФБС, оцінка ступеня тяжкості травми за шкалою

9. Консультація окуліста, у разі виявлення супутньої патології – суміжних спеціалістів.

1. Адекватне знеболювання. Міжреброва блокада.

2. Пункція (дренування) плевральної порожнини – за абсолютними показаннями. Продовжена інтубація трахеї та ШВЛ

3. Поперечна трахеостомія – за показаннями через 7-8 днів, лапароцентез, торако- або лапаротомія за ознаками переважаючого ушкодження з ліквідацією наслідків пошкодження, реінфузія

4. Краніотомія

5. Видалення гемотоми

6. Інетнсивна терапія у ВІТ (реанімація). ШВЛ

7. Протизапальна антибіотикотерапія

1. Нормалізація лабораторних та функціональних показників, позитивна рентген-динаміка.

2. Обов'язковий рентген-контроль перед виписуванням.

3. Клінічний результат: одужання, покращання.

30


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 20 до 120 хв.

8. Гемотрансфузії

9. Імунотерапія

10. Вітамінотерапія

11. Фізіотерапія

12. Активна плевроаспірація

13. Застосування методів активної бронхолегеневої санації.

 

 

5.

Закрита то рако-абдомінальна травма. Множинні переломи ребер. Забій, розрив легені. Середній гематоракс, розрив: печінки, селезінки, доточина. Гемоперито-неум.

S36,

S22.4,

S27.1,

S27.3,

S36.0,

S36.1

1. Вимірювання АТ

2. Rо-графія органів грудної порожнини (в 2 проекціях)

3. Загальні аналізи крові та сечі

4. Біохімічне дослідження крові

5. Визначення групи крові, резус-фактора

6. УЗД черевної порожнини (за відсутності шоку)

7. Консультація суміжних спеціалістів – у разі виявлення супутньої патології

1. Підготовка до хірургічного втручання, протишокова терапія

2. Катетеризація сечового міхура

3. Пункція плевральної порожнини

4. Торакоцентез (торакоскопія) за даними рентгенобстеження

5. Лапароцентез

6. Торако- або лапаротомія за ознаками переважаючого пошкодження з ліквідацією наслідків

7. Реінфузія

8. Інтубація, ШВЛ

9. За наявності флютугуючого сегмента грудної стінки – стабілізація

10. Застосування методів активної бронхо-легеневої санації

1. Нормалізація лабораторних та функціональних показників позитивна рентгендинаміка.

2. Обов'язковий рентген-контроль перед виписуванням.

3. Клінічний результат: одужання, покращання.

20

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 15 до 45 хв.

6.

Торако-абдомінальні пошкодження (ТАП)

S27.7

S36.7

1. Визначення АТ

2. Загальні аналізи крові та сечі

3. Біохімічне дослідження крові

4. Визначення групи крові та резус-фактора

5. Оглядова Rо-графія черевної порожнини, органів грудної порожнини (в 2 проекціях)

6. Вульнерографія – за показаннями

7. Діагностичний пневмоперитонеум

8. Пневмоіригоскопія

9. Лапароскопія

1. Передопераційна підготовка

2. Протишокова терапія

3. Катетеризація сечового міхура

4. ПХО

5. Торако- або лапаротомія за ознаками переважаючого ушкодження з ліквідацією наслідків поранення

6. Ушивання ран: печінки, шлунка, спленектомія інтубація тонкої кишки, товстої кишки

1. Нормалізація лабораторних та функціональних показників, позитивна рентгендинаміка.

2. Обов'язковий рентген-контроль перед виписуванням.

25


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

10. Шарячий катетер з дослідженням одержаного біологічного субстрату або промивної рідини

11. Консультація суміжних спеціалістів – у разі виявлення супутньої патології.

7. Застосування методів активної бронхолегеневої санації, активна плевроаспірація

8. Реінфузія – за показаннями

9. Рання реабілітація і профілактика легеневих ускладнень з використанням антибіотиків, відхаркувальних засобів, бронхолітиків, гемотрансфузій та препаратів крові.

3. Клінічний результат: одужання, покращання.

 

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 30 до 60 хв.

7.

Спонтанний пневмоторакс

 

1. Визначення АТ

2. Загальні аналізи крові та сечі

3. Біохімічне дослідження крові

4. Визначення групи крові, резус-фактора

5. Rо-графія, органів грудної порожнини (в 2 проекціях)

6. Пункція плевральної порожнини, плевроманометрія, торакоскопія

7. КТ органів грудної порожнини – за показаннями

1. Торакоцентез

2. Дренування

3. Торакотомія – за показаннями

4. Активна плевроаспірація

5. Застосування методів активної бронхо-легеневої санації

1. Нормалізація лабораторних та функціональних показників, позитивна рентгендинаміка.

2. Обов'язковий рентген-контроль перед виписуванням.

3. Клінічний одужання, покращання.

25

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 30 до 90 хв.

8.

Проникне колото-різане поранення плевральної порожнини з пошкодженням (пораненням) серця

J93

І. Без ознак шоку і тампонади

1.Визначення АТ, ЕКГ, Rо-графія органів грудної порожнини (в 2 проекціях)

2. Загальні аналізи крові та сечі

3. Біохімічне дослідження крові

4. Визначення групи крові, резус-фактора

5. Катетеризація центральної вени з визначенням ЦВТ

ІІ. 3 ознаками шоку або ампнади серця – направлення до операційної

1. Катетеризація центральної вени Ревізія ранового каналу:

2. Торакоцентез на боці ушкодження. Торакотомія. Ушивання рани серця

3. Реінфузія. Санація, дренування порожнини перикарда і плевральної порожнини

4. Застосування методів активної бронхо-легеневої санації. Активна плевроаспірація

1. Нормалізація лабораторних та функціональних показників, позитивна рентгендинаміка. 2. Обов'язковий рентген-контроль перед виписуванням.

30


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 15 до 20 хвилин.

5. Рання реабілітація наслідків поранення серця з використанням серцевих засобів, антикоагулянтів, відхаркувальних засобів

6. Торакотомія – за реанімаційними показаннями

3. Клінічний результат: одужання, покращання.

 

9.

Проникне колото-різане поранення плевральної порожнини з ушкодженням: легені, міжреберної артерії, внутрішньої грудної артерії. Середній (великий) гематоракс

S27,6

S27.3,

S25.5,

S25.4,

S27.1

I. За наявності гіповолемії (шок ІІІ ступеня) – направлення до операційної.

 

Без ознак шоку:

1. Вимірювання АТ

2. Rо-графія органів грудної порожнини (в 2 проекціях) (лежачи, стоячи)

3. Загальні аналізи крові, сечі

4. Біохімічне дослідження крові

5. Визначення групи крові, резус-фактора

1. Катетеризація центральної вени

2. Торакоцентез

3. Реінфузія

4. Передопераційна підготовка, Rо-графія органів грудної порожнини (в 2 проекціях) на операційному столі

5. Торакотомія

6. Гемостаз

7. Реінфузія

8. Ушивання рани (ран): легенів, міжребрової артерії, внутрішньої грудної артерії, дренування плевральної порожнини

9. Застосування методів активної бронхо-легеневої санації

10. Активна плевроаспірація

11. Рання реабілітація з використанням антибіотиків протизапальних інфузійних, відхаркувальних засобів

1. Нормалізація лабораторних та функціональних показників, позитивна рентгендинаміка.

2. Обов'язковий рентген-контроль перед виписуванням.

3. Клінічний результат: одужання, покращання.

25

Термін обстеження (до оперативного втручання) - від 15 до 20 хв.

10.

Вогнепальне наскрізне поранення грудної клітки з ушкодженням ребер, судин та органів грудної порожнини

S20-S29

1. Огляд анестезіолога, визначення АТ

2. Загальні аналізи крові та сечі

3. Біохімічне дослідження крові 4. Визначення групи крові, резус-фактора

5. Rо-графія органів грудної порожнини (в 2-х проекціях)

6. Направлення до операційної

1. Катетеризація центральної вени

2. Протишокова терапія

3. Передопераційна підготовка

4. Бронхосанація – за показаннями після інкубації трахеї внутрішньовенне введення антибіотиків

5. Торакотомія

6. Ушивання ран (рани)

1. Нормалізація лабораторних та функціональних показників, позитивна рентгендинаміка.

2. Обов'язковий рентгенконтроль перед виписуванням.

45


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Термін обстеження (до оперативного втручання) – від 15 до 30 хв.

7. Санація, дренування плевральної порожнини

8. Застосування методів активної бронхо-легеневої санації

9. Активна плевроаспірація

10. Рання реабілітація і профілактика легеневих ускладнень з використанням антибіотиків, відхаркувальних засобів, бронхолітиків, гемотрансфузій і препаратів крові

3. Клінічний результат: одужання, покращання