стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Інші; Наказ


 • Про заходи щодо вдосконалення урологічної допомоги дітям в Україні 
  • Наказ МОЗ №221 від 22-10-1993
  • Тема, опис документа: Наказ
  • Вид допомоги: не вказано, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча урологія
  • Клінічний стан, патології: Інші
мадопар цена Украина

 

Про заходи щодо вдосконалення урологічної допомоги дітям в Україні

 

 

Органами та закладами охорони здоров'я проведено певну роботу в напрямі розвитку та вдосконалення урологічної допомоги дітям. Збільшилась загальна кількість дитячих урологічних ліжок, відкрито дитячі урологічні відділення в містах Києві, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Одесі, Сімферополі, Кривому Розі. У більшості обласних дитячих лікарень виділені урологічні ліжка при хірургічних відділеннях, що зменшило кількість дітей, які одержують урологічну допомогу в стаціонарах для дорослих.

Дещо покращилось оснащення спеціальним медичним обладнанням дитячих урологічних установ.

Постійно зростає кількість спеціалістів - дитячих урологів, здійснюється їх планомірна підготовка на кафедрах урології Київського, Запорізького, Українського інституту вдосконалення лікарів та в клініці дитячої урології і нефрології Українського НДІ урології та нефрології.

Разом з тим в організації урологічної допомоги дітям існують суттєві недоліки.

Забезпеченість дитячими урологічними ліжками дещо відстає від фактичної потреби, значна кількість дітей лікується в стаціонарах для дорослих (Київська, Вінницька, Закарпатська обл.).

Є області, в яких офіційно не зареєстровані дитячі урологічні ліжка, хоч фактично вони існують (Сумська обл.). Має місце нераціональний їх розподіл - в одних областях їх недостатньо (Вінницька, Волинська, Донецька, Київська, Миколаївська, Хмельницька,) в інших - забагато (Запорізька, м. Севастополь).

У ряді областей значно знижена річна зайнятість дитячого урологічного ліжка (Дніпропетровська, Одеська, Рівненська, Херсонська, Черкаська, м. Севастополь).

Внаслідок відсутності в офіційних звітних документах переліку основних урологічних захворювань немає можливості проводити аналіз рівня і структури захворюваності в областях і в цілому по Україні.

З цієї причини не існує чіткого визначення відносно того, з якими захворюваннями органів сечової системи діти підлягають обстеженню та лікуванню виключно на урологічних ліжках. Так, в ряді областей (Кіровоградська, Житомирська, Черкаська, Херсонська, Полтавська) на дитячих урологічних ліжках лікуються переважно діти з захворюваннями зовнішніх статевих органів (гідроцеле, варикоцеле, крипторхізм, фімоз, гострі захворювання яєчка). Хірургічна активність становить 72 - 93,2 %, тоді як в повноцінних кваліфікованих дитячих урологічних відділеннях вона складає 49 - 59 %. Одночасно мало уваги приділяється хворим з урологічною патологією, яка підлягає переважно консервативному лікуванню і становить близько 60 % від загальної захворюваності хворобами сечової системи (цистит, вторинний пієлонефрит, нейрогенний сечовий міхур, міхуровосечовидний рефлекс). Внаслідок цього, вказаний контингент хворих направляється в нефрологічні і соматичні відділення, де немає можливості проводити спеціальне обстеження і сучасне патогенетичне лікування.

Наведеними фактами до деякої міри пояснюється низька зайнятість дитячого урологічного ліжка в ряді областей.

Не визначені нормативи навантаження на лікаря - дитячого уролога стаціонара, яке в даний час прирівняне до загальнохірургічного. Враховуючи тяжкість патологічних змін при вадах розвиту органів сечової та статевої систем, що становлять 40 - 45 % загальної урологічної патології, необхідність виконання складних операцій з тимчасовим відведенням сечі через дренажі, постійний нагляд за такими хворими, доцільно зменшити норму навантаження дитячого уролога стаціонара.

Остаточно не визначені заклади по підготовці дитячих урологів. Існує лише два заклади, які мають реальні можливості готувати цих спеціалістів: Український НДІ урології та нефрології і Український інститут вдосконалення лікарів (м. Харків).

З метою подальшого розвитку та удосконалення дитячої урологічної допомоги дітям

пропоную:

1. Керівникам органів охорони здоров'я Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій:

1.1. Призначити обласного (міського) позаштатного спеціаліста уролога.

1.2. Організувати прийом дитячого уролога в консультативних поліклініках усіх обласних та міських лікарень, не менш як на 1,0 лікарську ставку.

1.3. Розвивати стаціонарну допомогу шляхом організації дитячих урологічних відділень на 40 - 60 ліжок або виділення урологічних ліжок при хірургічних відділеннях обласних дитячих лікарень, виходячи з норми потреби 0,8 урологічного ліжка на 10.000 дитячого населення та 1,0 лікарської ставки на 20 урологічних стаціонарних хворих.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і ввести в дію:

1.1. Положення про позаштатного головного спеціаліста - дитячого уролога Міністерства охорони здоров'я України, відділу охорони здоров'я Ради Міністрів Республіки Крим, органів охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій.

1.2. Положення про дитячого уролога консультативної поліклініки обласної (міської) державних адміністрацій.

1.3. Положення про дитяче урологічне відділення (урологічні ліжка) обласної (міської) дитячої лікарні (додається).

1.4. Перелік основних захворювань, що підлягають діагностиці і лікуванню в дитячих урологічних стаціонарах (додається).

1.5. Перелік поетапних діагностичних і лікувальних заходів при основних урологічних захворюваннях у дітей (додається).

2. Головному управлінню організації медичної допомоги дітям матерям (Гойда Н. Г.):

2.1. Встановити перелік груп захворювань органів сечової та статевої системи, відомості про які необхідно вносити до звітної документації.

2.2. Спільно з Центром медичної статистики переглянути групи захворювань, які необхідно внести до статистичної звітності.

2.3. Спільно з управлінням охорони здоров'я обласних (міських) держадміністрацій, відділом охорони здоров'я Ради Міністрів Республіки Крим протягом 1993 - 1994 років забезпечити раціональне використання фонду дитячих урологічних ліжок.

2.4. Систематично аналізувати роботу дитячої урологічної служби на різних рівнях, результати аналізу використовувати для прийняття рішень по удосконаленню служби.

2.5. Регулярно організовувати проведення семінарів і науково-практичних конференцій з найактуальніших питань урологічної патології у дітей.

3. Головному управлінню учбових закладів, кадрів і науки (Бєлан С. М.) забезпечити підготовку і підвищення кваліфікації дитячих урологів згідно з Положенням про післядипломне навчання лікарів (провізорів), затвердженим

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.07.93 N 166

.

Міністр

 

Ю. П. Спіженко