стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Розділ 11. Урологія
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Урологія
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато групРозділ 11  УРОЛОГІЯ

 

 

 

 

 

Список умовних скорочень

 

RW     – реакція Вассермана

ДСА   – дигітальна субтракційна ангіографія

ЕКГ     – електрокардіографія

ЕУХЛ – екстракорпоральна ударнохвильова літотрипсія

ЗС      – залишкова сеча

КТ       – комп'ютерна томографія

МБТ    – мікобактерії туберкульозу

МСС   – мисково-сечовідний сегмент

ПХТ    – поліхіміотерапія

РРГ    – радіоізотопна ренографія

РСА   – простатичний специфічний антиген

ТУР    – трансуретральна резекція

УЗД    – ультразвукове дослідження

УФІ      – урофлуорометричний індекс

ЦД      – цитодіагностика

ЯМРТ – ядерно-магнітна резонансна терапія


IІ рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічна форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування (дні)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Туберкульоз нирки (паренхіматозна, кавернозна, фіброзно-кавернозна форми, ниркового сосочка,

А18.1†N29.1*

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення флори сечі та її чутливості до антибіотиків

3. Аналіз сечі за Зимницьким

4. Визначення захованої лейкоцитурії, сечовини та креатиніну крові

5. Бактеріоскопія мазків осаду сечі, пофарбованих за Цілєм-Нільсеном, на МБТ

6. Біохімічне дослідження крові

7. УЗД, сцинтиграфія нирок

8. Посів на МБТ ранкової сечі на живильне середовище (5 разів)

9. Реакція Манту

10. Визначення клубочкової фільтрації та реабсорбції

11. Оглядова Rо-графія сечових органів

12. Цистоскопія, хромоцистоскопія 13. Флюорографія органів грудної порожнини

14. Екскреторна урографія, за показаннями – форсована діурезна урографія, ретроградна уретеропієлографія

15. Цистографія, уретрографія

1. Відбір хворих для проведення поглибленого обстеження в урологічних відділеннях ІІІ-го рівня

2. Обстеження осіб з підозрою на туберкульоз органів сечостатевої системи, а також контрольне обстеження хворих, котрі перебувають на диспансерному обліку з приводу туберкульозу цих органів

3. Для підтвердження або виключення діагнозу туберкульозу сечостатевої системи хворі в обов'язковому порядку направляються в обласний протитуберкульозний диспансер. Так само підлягають обов'язковому направленню в обласний протитуберкульозний диспансер 1-2 рази на рік хворі, котрі стоять на диспансерному обліку, з метою складання планів оздоровлення в умовах обласного фтизіурологічного відділення (консервативного або хірургічного) або в спеціалізованому санаторії на ПБК.

Визначення результатів лікування на цьому рівні не проводиться

Проведення профілактичних курсів хіміотерапії протягом 1,5-2 міс. за рекомендацією фахівців закладів III або ІV рівнів/

піонефроз).

N13.6

Туберкульоз сечівника.

А18.1†N29.1*

Туберкульоз сечового міхура

А18.1†N33.0*

Туберкульоз чоловічих статевих органів (придатка, яєчка, сім'яних пухирців, передміхурової залози)

А18.1†N51*


 

1

2

3

4

5

6

7

2.

Гострий пієлонефрит: серозний гнійний (апостематозний, карбункул або абсцес нирки)

N10, N15

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Бактеріологічне дослідження сечі

4. Серологічне дослідження пунктату та сечі

5. УЗД нирок та сечовивідних шляхів

6. Rо-дослідження нирки

7. ЕКГ

8. Цистоскопічне дослідження

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні та протизапальні препарати

3. Спазмолітики

4. Сечогінні препарати

5. Дезінтоксикаційні засоби

6. Імунокоригувальні препарати

7. Катетеризація верхніх сечових шляхів

8. Декапсуляція нирки, нефростомія, нефректомія

Зникнення болю.

До 10 

Нормалізація температури тіла.

Поліпшення аналізів крові та сечі.

Поліпшення функції нирок.

Відновлення уродинаміки.

21-40

3.

Гідронефроз

N13

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

4. Оглядова урографія

5. Екскреторна урографія (5-10-15 хв.; 7-14-21 хв.)

6. Пізні знімки (на 45-60-90-120-й хв.)

7. Діурезна урографія

8. РРГ

9. Сцинтиграфія

10. Комп'ютерна урографія

11. Ангіографія нирок

12. УЗД

1. Гідронефроз І стадії – диспансеризація. Контрольні обстеження 1 раз на рік

2. Гідронефроз ІІ-ІІІ стадії – радикальні пластичні операції

3. Гідронефроз IV стадії – нефректомія

4. Солітарна кіста – резекція кісти, якщо вона порушує уродинаміку чи функцію нирки. Солітарні кісти діаметром 2-3 см – диспансерне спостерігання

5. Полікістоз – консервативне лікування, дієта

6. Підковоподібна нирка – резекція перешийка, гемірезекція, якщо порушена функція

7. Подвоєння, дистопія – за наявності болю та порушення функції – хірургічне лікування

Відновлення уродинаміки.

Відновлення функції.

Ліквідація пієлонефриту.

Відсутність скарг.

3-26

Кістозна хвороба нирок:

мультикістоз;

солітарна кіста;

полікістоз.

Q61

Природжені вади розвитку нирки:

підковоподібна нирка, подвоєння нирки, блукаюча нирка.

Дистопія нирки.

Q63


 

1

2

3

4

5

6

7

4.

Абсцес навколониркової клітковини (гострий гнійний паранефрит – первинний і вторинний)

N15.1

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Бактеріологічне дослідження сечі

4. Серологічне дослідження пунктату та сечі

5. УЗД нирок та сечовивідних шляхів

6. Rо-дослідження нирки

7. Цистоскопічне дослідження сечового міхура

8. ЕКГ

1. Дренування паранефрію, нефростомія, нефректомія

2. Антибактеріальні препарати

3. Знеболювальні та протизапальні препарати

4. Дезінтоксикаційні засоби

5. Препарати крові та її компоненти

Нормалізація температури тіла.

Поліпшення аналізів крові та сечі.

Грануляція та епітелізація рани.

24

5.

Камені в сечівникові

N20.1

1. Оглядова та екскреторна урографія

2. УЗД, РРГ

3. Цистоскопія, катетеризація сечівника

4. Загальні аналізи крові та сечі

5. Визначення групи крові та резус-фактора

1. Уретеролітоекстракція

2. Хірургічне видалення

3. ЕУХЛ, екстракція

Зниження рецидивного утворення каменів до 10%, після-операційних ускладнень – до 14%.

3-7

6.

Камені в сечовому міхурі

N21.0

1. Оглядова, інфузійна урографія

2. УЗД, РРГ, цистографія

3. Цистоскопія

4. Загальні аналізи крові та сечі

5. Визначення групи крові та резус-фактора

1. Електрогідравлічна

цистолітотрипсія

2. Хірургічне видалення

Зниження рецидивного утворення каменів до 10%, після-операційних ускладнень – до 14%.

2-5

7.

Мегалоуретер (обструктивний та необструктивний)

N28.8

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

4. Оглядова урографія

5. Екскреторна урографія

6. Діурезна урографія

7. РРГ з форсованим діурезом

8. Сцинтиграфія

1. Мегалоуретер обструктивний та необструктивний, ахалазія – уретероцистонеостомія

2. Мегалоуретер III стадії – кишкова пластика сечівника

3. Уретероцелє – формування інтрамурального відділу сечівника за Карпенком-Стаховським

Відсутність скарг.

Відновлення уродинаміки.

Відновлення функції нирки.

3-30

Уретероцелє

 

Уретральна нориця

N36.0

Ахалазія сечоводу

Q62.8


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

9. Комп'ютерна урографія

10. Фістулографія – при норицях сечівника

11. Цистоскопія, катетеризація сечовода – за показаннями

12. Цистографія

13. УЗД

4. Нориця сечівника – уретероцистонеостомія, кишкова пластика сечівника, нефректомія

 

 

8.

Гострий цистит

N30.0

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Бактеріологічне дослідження сечі

3. УЗД

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні препарати

3. Спазмолітики

Зникнення болю.

Нормалізація сечовиділен-ня.

Поліпшення аналізів сечі.

6

9.

Хронічний цистит

N30.1

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Бактеріологічне дослідження сечі

3. Екскреторна урографія

4. Цистоскопія

5. УЗД

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні препарати

3. Спазмолітики

4. Інстиляції лікувальних препаратів у сечовий міхур

Зникнення болю.

Нормалізація сечовиділен-ня.

Поліпшення аналізів сечі.

14

10.

Обструктивна та рефлекс-уропатія

N13

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

4. Оглядова урографія

5. Екскреторна урографія

6. Вагінальне дослідження

7. Цистоскопія

8. Мікційна низхідна цистографія

9. Уретроцистографія висхідна

10. Урофлоуметричний індекс (для виключення інфравезикальної обструкції)

11. УЗД

1. Дивертикул сечового міхура – резекція диверкулу

2. Обструктивна та рефлюксуропатія – уретероцистонеостомія

3. Сечівниково-піхвова нориця – протягом перших 2-3 тиж. – катетеризація сечового міхура

4. Нориці, котрі довго (2-3 міс.) не загоюються, підлягають хірургічному лікуванню

Відсутність скарг.

Відновлення сечовипускан-ня.

Відновлення уродинаміки на рівні сечо-міхурового і сечівникового сегментів.

18-25

Дивертикул сечового міхура

N32.3

Нориця сечівниково-піхвова

N82.1


 

1

2

3

4

5

6

7

11.

Посттравматична стриктура сечівника

N35.0

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

4. Уретроцистографія висхідна та низхідна Rо-графія на бужах

5. Уретроцистографія

6. Екскреторна урографія

7. Фістулографія (нориці)

1. Резекція стриктури

2. Видалення склерозованої капсули передміхурової залози

Відновлення сечовипускан-ня.

Нормалізація аналізів сечі/

27-35

12.

Уретральний дивертикул

N36.1

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

4. Уретроцистографія висхідна та низхідна Rо-графія на бужах

5. Уретроцистографія

6. Екскреторна урографія

7. Фістулографія (нориці)

Резекція дивертикулу

Відновлення сечовипускан-ня

10-20

13.

Аденома передміхурової залози

N40

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Бактеріологічне дослідження сечі

4. Серологічне дослідження сечі

5. ЕКГ

6. УЗД

7. Визначення залишкової сечі

8. Цистоскопія – за показаннями

9. Rо-дослідження – за показаннями

10. РРГ, УФІ

11. Визначення РСА

1. Хірургічне лікування

2. Катетеризація сечового міхура

3. Антибактеріальні препарати

4. Знеболювальні та протизапальні препарати

5. Спазмолітики

6. Антикоагулянти

7. Епіцистомія

8. Ургентна або планова аденомектомія

Зниження болю та макро-гематурії.

Безперешкод-не сечовипус-кання. Загоєння рани.

Нормалізація температури тіла.

7-10

14.

Гострий простатит*

N41.0

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Бактеріологічне дослідження

сечі

4. Серологічне дослідження сечі

5. УЗД

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні та протизапальні препарати

3. Спазмолітики

Зникнення болю.

Нормалізація температури тіла.

14


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

Нормалізація сечовиділення

Поліпшення аналізів крові та сечі.

 

15.

Абсцес передміхурової залози

N41.2

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Бактеріологічне дослідження сечі

4. Серологічне дослідження пунктату та сечі

5. УЗД

1. Розрізування абсцесу через пряму кишку чи промежину

2. Антибактеріальні препарати

3. Знеболювальні та протизапальні препарати

4. Спазмолітики

5. Дезінтоксикаційні засоби

6. Імунокоригувальні препарати

Зникнення болю. Нормалізація температури тіла. Нормалізація сечовиділен-ня. Грануляція та епітелізація рани.

Поліпшення аналізів крові та сечі.

24

16.

Хвороби передміхурової залози (аденомо- склероз передміхурової залози)

N42.8

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг. Індекс симптомів

4. Оглядова урографія

5. Екскреторна урографія

6. Уретроцистографія

7. Пальцеве дослідження передміхурової залози

8. РРГ, УФІ

Простатаденомектомія

Відновлення сечовипускан- ня.

Ліквідація синдрому залишкової сечі.

Відновлення уродинаміки верхніх сечо-вих шляхів і функції нирок.

18-25

17.

Вторинна водянка оболонок яєчка

N43.2-43.3

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Бактеріологічне дослідження сечі

4. Серологічне дослідження сечі

5. УЗД

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні та протизапальні препарати

3. Гострий епідидиміт – консервативне лікування, у разі

Зникнення болю.

Нормалізація температури тіла.

7-10

Гострий орхіт та епідидиміт

N45


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

появи флюктуації, розвитку некрозу – хірургічне лікування.

Загоєння рани.

Зменшення місцевих проявів запального процесу.

 

18.

Гідроцелє та сперматоцелє

N43

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

4. Біохімічне дослідження крові

5. Бактеріологічне дослідження сечі

1. Водянка оболонок яєчка – хірургічне лікування

2. Орхіт та епідидиміт – консервативне лікування до появи флюктуації

3. Орхоепідидимектомія – у разі розвитку некрозу яєчка

Відсутність скарг, загоєння операційних ран.

10-20

Орхіт та епідидиміт

N45

19.

Везикуліт*

N49.0

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Бактеріологічне дослідження сечі

4. Серологічне дослідження сечі

5. УЗД

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні та протизапальні препарати

3. Спазмолітики

Зникнення болю.

Нормалізація температури тіла.

Нормалізація сечовиділен- ня.

Поліпшення аналізів крові та сечі.

14


ІІІ рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічна форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування (дні)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Туберкульоз нирки (паренхіматозна, кавернозна, фіброзно-кавернозна форми, ниркового сосочка,

А18.1†N29.1*

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Визначення флори сечі та її чутливості до антибіотиків

4. Аналіз сечі за Зимницьким

5. Визначення захованої лейкоцитурії, сечовини та креатиніну крові

6. Бактеріоскопія мазків осаду сечі, пофарбованих за Цілєм-Нільсеном, на МБТ

7. Посів на МБТ ранкової сечі на живильне середовище (5 разів)

8. Реакція Манту

9. Визначення клубочкової фільтрації та реабсорбції

10. Оглядова Rо-графія сечових органів

11. Цистоскопія

12. Хромоцистоскопія

14. Флюорографія органів грудної порожнини

15. Екскреторна урографія, за показаннями – діурезна (ретроградна) уретеропієлографія

16. Цистографія

17. Уретрографія

18. Дослідження експриматів статевих органів, імунологічного стану хворих із вперше виявленим туберкульозом сечостатевої системи

1. Комплексна антибактеріальна терапія протитуберкульозними препаратами (основний курс лікування) з наступним продовженням її в амбулаторних умовах

2. Хірургічне лікування бажано проводити в спеціалізованих протитуберкульозних закладах: радикальні операції – нефректомія, нефруретеректомія, орхоектомія, епідидимектомія; паліативні операції – нефростомія, уретеростомія, уретерокутанеостомія, цистостомія

Досягнення стадії затухання туберкульозного запалення (стійке абацилуван-ня, стабіліза-ція рентгено-логгічної картини, відсутність інтоксикації організму) або клінічного одужання (ліквідація об'єктивних та суб'єктивних ознак хвороби).

Залежно від форми туберкульо-зу лікування первинних хворих проводиться в спеціа-лізованому стаціонарі протягом 6-10 міс; при туберкульозі зовнішніх статевих органів – 6 міс; при туберкульозі внутрішніх статевих органів 8-10 місяців.

піонефроз)

N13.6

Туберкульоз сечівника

А18.1 †N29.1*

Туберкульоз сечового міхура

А18.1†N33.0*

Туберкульоз чоловічих статевих органів (придатка яєчка, яєчка, сім'яних пухирців, передміхурової залози).

А18.1†N51*


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

19. Туберкуліно-провокаційна проба з метою визначення ступеня активності туберкульозного процесу

20. УЗД сечостатевої системи

21. Везикулографія

22. КТ

23. Гістологічне дослідження операційного матеріалу (нирки, сечівника, сечового міхура, передміхурової залози, зовнішніх статевих органів)

24. Посів вмісту каверн або операційного матеріалу на МБТ

 

 

 

2.

Гострий пієлонефрит: серозний гнійний (апостематозний, карбункул або абсцес нирки)

N10, N15

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Бактеріологічне дослідження сечі

4. Серологічне дослідження пунктату та сечі

5. УЗД нирок та сечовивідних шляхів

6. Цистоскопічне дослідження

7. ЕКГ

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні та протизапальні препарати

3. Спазмолітики

4. Сечогінні препарати

5. Дезінтоксикаційні засоби

6. Імунокоригувальні засоби

7. Катетеризація верхніх сечових шляхів

8. Декапсуляція нирки, резекція карбункула, нефростомія

Зникнення болю.

До 10

Нормалізація температури тіла.

Поліпшення аналізів крові та сечі.

Поліпшення функції нирок.

Відновлення уродинаміки.

21-40

3.

Гідронефроз

N13

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

4. Оглядова урографія

5. Екскреторна урографія (5-10-15 хв.; 7-14-21 хв.)

6. Пізні знімки на (45-60-90-120-й хв.)

7. Діурезна урографія

8. РРГ

9. Сцинтиграфія

1. Гідронефроз І стадії – диспансеризація.

Контрольні обстеження 1 раз на рік

2. Гідронефроз ІІ-ІІІ стадії – радикальні пластичні операції.

3. Гідронефроз ІV стадії – нефректомія

4. Солітарна кіста – резекція кісти, якщо вона порушує уродинаміку чи функцію нирки.

Відновлення уродинаміки.

Відновлення функції.

Ліквідація пієлонефриту.

Відсутність скарг.

3-26

Кістозна хвороба нирок: (мультикістоз, солітарна кіста, полікістоз)

Q61

Природжені вади розвитку нирки:

підковоподібна нирка, подвоєння нирки,

Q63


 

1

2

3

4

5

6

7

 

блукаюча нирка.

Дистонія нирки.

 

10. Комп'ютерна урографія

11. Ангіографія нирок

Солітарні кісти діаметром 2-3 см – диспансерне спостерігання

5. Полікістоз – консервативне лікування, дієта

6. Підковоподібна нирка – резекція перешийка, генірезекція – якщо порушена функція

 

 

4.

Абсцес навколониркової клітковий (гострий гнійний паранефрит (первинний і вторинний))

N 15.1

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Бактеріологічне дослідження сечі

4. Серологічне дослідження пунктату та сечі

5. УЗД нирок та сечовивідних шляхів

6. Цистоскопічне дослідження

7. ЕКГ

1. Розрізування абсцесу, нефростомія, нефректомія

2. Антибактеріальні препарати

3. Знеболювальні та протизапальні препарати

4. Дезінтоксикаційні засоби

5. Препарати крові та її компоненти

Нормалізація температури тіла.

Поліпшення аналізів крові та сечі.

Грануляція та епітелізація рани.

24

5.

Камені в нирці (Rо-контрастні):

первинні,

рецидивні,

коралоподібні

N20.0

1. Оглядова та екскреторна урографія

2. Загальні аналізи крові та сечі

3. Визначення групи крові, резус-фактора

4. УЗД

1. Хірургічне видалення

2. ЕУХЛ

3. ЕУХЛ + висхідний та низхідний літоліз

Зниження рецидивного утворення каменів до 10%, після-операційних ускладнень – до 14%

10-21

6.

Камені в нирці (Rо-неконтрастні):

первинні,

рецидивні,

множинні,

коралоподібні

N20.0

1. Оглядова та екскреторна урографія

2. РРГ

3. Цистоскопія, катетеризація сечівника

4. Загальні аналізи крові та сечі

5. Визначення групи крові, резус-фактора

6. УЗД

1. Низхідний літоліз

2. Висхідний літоліз як монометод 

Зниження рецидивного утворення каменів до 10%, після-операційних ускладнень – до 14%

10-21


 

1

2

3

4

5

6

7

7.

Камені в сечівникові

N21.1

1. Оглядова та екскреторна урографія

2. Цистографія

3. Висхідна (низхідна) уретроцистографія

4. Загальні аналізи крові та сечі

5. Визначення групи крові, резус-фактора

6. УЗД

Інструментальне та хірургічне видалення

Зниження рецидивного утворення каменів до 10%, після-операційних ускладнень – до 14%

3-5

8.

Мегалоуретер обструктивний та необструктивний

N28.8

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

4. Оглядова урографія

5. Екскреторна урографія

6. Діурезна урографія

7. РРГ

8. Сцинтиграфія

9. Комп'ютерна урографія

10. Фістулографія – при норицях сечівника

1. Мегалоуретер обструктивний та необструктивний, ахалазія – уретероцистонеостомія

2. Мегалоуретер III стадії – кишкова пластика сечівника

3. Уретероцелє – формування інтрамурального відділу сечівника за Карпенком-Стаховським

4. Нориця сечівника – уретероцистонеостомія, кишкова пластика сечівника, нефректомія

Відсутність скарг.

Відновлення уродинаміки.

Відновлення функції нирки.

3-30

Уретероцелє

N28.8

Уретральна нориця

N36.0

Ахалазія сечоводу

Q62.8

9.

Гострий цистит

N30.0

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Бактеріологічне дослідження сечі

3. УЗД

1. Дієта

2. Антибактеріальні препарати

3. Знеболювальні препарати

4. Спазмолітики

Зникнення болю.

Нормалізація сечовиді-лення.

Поліпшення аналізів сечі

6

10.

Хронічний цистит

N30.1

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Бактеріологічне дослідження сечі

3. Екскреторна (діурезна) урографія

4. УЗД

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні препарати

3. Спазмолітики

4. Інстиляції лікувальних препаратів у сечовий міхур

Зникнення болю.

Нормалізація сечовиді-лення.

Поліпшення аналізів сечі

14


 

1

2

3

4

5

6

7

11.

Дивертикул сечового міхура

N32.3

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

4. Оглядова урографія

5. Екскреторна урографія

6. Вагінальне дослідження

7. Цистоскопія

8. Мікційна низхідна цистографія

9. Висхідна уретроцистографія

1. Дивертикул сечового міхура – резекція дивертикулу

2. Обструктивна та рефлекс-уропатія – уретероцистонеостомія

3. Сечівниково-піхвова нориця – протягом перших 2-3 тиж. – катетеризація сечового міхура

4. Нориці, котрі довго (2-3 міс.) не загоюються, підлягає хірургічному лікуванню

Відсутність скарг.

Відновлення сечовипус-кання.

Відновлення уродинаміки на рівні сечоміхуро-вого і сечівникового сегментів.

18-25

Обструктивна та рефлекс-уропатія

N13

Нориця сечівниково-піхвова

N82.1

12.

Уретральна стриктура

N35

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

4. Уретроцистографія

5. Екскреторна урографія

6. Фістулографія (нориці)

1. Резекція стриктури

2. Видалення склерозованої капсули передміхурової залози

Відновлення сечовипускан-ня.

Нормалізація аналізів сечі.

27-35

Пост-

травматичний стеноз сечівника

N35.0

13.

Уретральний дивертикул

N36.1

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

4. Уретроцистографія

5. Екскреторна урографія

6. Фістулографія (нориці)

Резекція дивертикула

Відновлення сечовипус-кання

10-20

14.

Аденома передміхурової залози

N40

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Серологічне дослідження сечі

4. Визначення залишкової сечі

5. Бактеріологічне дослідження сечі

6. ЕКГ

7. УЗД

8. Цистоскопія - за показаннями

9. Rо-дослідження - за показаннями

1. Хірургічне лікування

2. Катетеризація сечового міхура

3. Антибактеріальні препарати

4. Знеболювальні та протизапальні препарати

5. Спазмолітики

6. Антикоагулянти

7. Епіцистостомія

8. ТУР аденоми

Зниження болю та макрогема-турії.

Безперешкод-не сечови-пускання. Загоєння рани.

7-10


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

Нормалізація температури тіла.

 

15.

Гострий простатит*

N41.0

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Серологічне дослідження сечі

4. Мікробіологічні дослідження

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні та протизапальні препарати

3. Спазмолітики

Зникнення болю.

Нормалізація температури тіла.

Поліпшення аналізів крові та сечі.

Нормалізація сечовиді-лення.

14

16.

Абсцес передміхурової залози

N41.2

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Серологічне дослідження пунктату та сечі

4. Мікробіологічні дослідження

5. УЗД

1. Розрізування абсцесу через пряму кишку чи промежину

2. Антибактеріальні препарати

3. Знеболювальні та протизапальні препарати

4. Спазмолітики

5. Дезінтоксикаційні засоби

6. Імунокоригувальні препарати

Зникнення болю.

Нормалізація температури тіла.

Поліпшення аналізів крові та сечі.

Нормалізація сечовиді-лення. Грануляція та епітелізація рани.

24

17.

Хвороби передміхурової залози (аденомо-склероз передміхурової залози)

N42.8

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарги. Індекс симптомів

4. Оглядова урографія

5. Екскреторна урографія

1. Простатектомія

2. Аденомопростатектомія

Відновлення сечовипус-кання. Ліквідація залишкової сечі.

18-25


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

6. Уретроцистографія

7. Пальцеве дослідження передміхурової залози

 

Відновлення уродинаміки верхніх сечо-вих шляхів і функції нирок.

 

18.

Гідроцелє та сперматоцелє

N43

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

1. Водянка оболонок яєчка – хірургічне лікування

2. Орхіт та епідидиміт – консервативне лікування до появи флюктуації

3. Орхоепідидимектомія – у разі розвитку некрозу яєчка

Відсутність скарг, загоєння операційних ран.

10-20

Орхіт та епідидиміт

N45

19.

Вторинна водянка оболонок яєчка

N43.2- N43.3

1.  Загальні аналізи крові та сечі

2.  Біохімічне дослідження крові

3. Серологічне дослідження сечі

4. Бактеріологічне дослідження сечі

5. ЕКГ

6. УЗД

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні та протизапальні препарати

3. Розрізування абсцесу, епідидимектомія, епідидиморхоектомія

4. Гострий епідидиміт – консервативне лікування, у разі появи флюктуації, розвитку некрозу – хірургічне лікування.

Зникнення болю.

Нормалізація температури тіла.

Загоєння рани.

Зменшення місцевих проявів запального процесу.

7-10

Гострий орхіт та епідидиміт

N45

20.

Везикуліт*

N49.0

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Серологічне дослідження сечі

4. Мікробіологічні дослідження

5. УЗД

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні та протизапальні препарати

3. Спазмолітики

Зникнення болю.

Нормалізація температури тіла.

Поліпшення аналізів крові та сечі.

Нормалізація сечовиді-лення.

14


IV рівень надання медичної допомоги

 

№ п/п

Нозологічна форма

Шифр

МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Середня тривалість лікування (дні)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Туберкульоз нирки (паренхіматозна, кавернозна, фіброзно-кавернозна форми, ниркового сосочка,

А18†N29.1*

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення флори сечі та її чутливості до антибіотиків

3. Аналіз сечі за Зимницьким

4. Визначення захованої лейкоцитурії, сечовини та креатиніну крові

5. Бактеріоскопія мазків осаду сечі, пофарбованих за Цілєм-Нільсеном, на МБТ

6. Посів на МБТ ранкової сечі на живильне середовище (5 разів)

7. Реакція Манту

8. Визначення клубочкової фільтрації та реабсорбції

9. Оглядова рентгенографія сечових органів

10. Цистоскопія

11. Хромоцистоскопія

12. Флюорографія органів грудної порожнини

13. Екскреторна урографія – за показаннями ретроградна уретеропієлографія

14. Цистографія

15. Уретрографія

16. Дослідження експриматів статевих органів, імунологічного стану хворих із вперше виявленим туберкульозом сечостатевої системи

1. Консервативне лікування протитуберкульозними препаратами в повному обсязі проводиться лише у відділенні уротуберкульозу Інституту урології та нефрології АМН України.

2. Реконструктивно-відновні операції: пластика мисково-сечовідного сегмента, калікоуретеропластика, уретероанастомоз, пряма або непряма уретероцистонеостомія

3. Пластичні операції (кишкова пластика сечівника та сечового міхура) виконуються в Інституті урології та нефрології АМН України.

Медична реабілітація хворих на туберкульоз сечостатевої системи проводиться в обсязі закладів III рівня

Середня тривалість лікування залежить від групи диспансер-ного обліку хворого і може складати від 1 до 10 місяців

піонефроз)

N13.6

Туберкульоз сечівника

А18.1†N29.1*

Туберкульоз сечового міхура

А18.1†N33.0*

Туберкульоз чоловічих статевих органів (придатка яєчка, яєчка, сім'яних пухирців, передміхурової залози)

А18.1†N51*


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

17. Туберкуліно-провокаційна проба з метою визначення ступеня активності туберкульозного процесу

18. УЗД сечостатевої системи

19. Везикулографія

20. КТ

21. Гістологічне дослідження операційного матеріалу (нирки, сечівника, сечового міхура, передміхурової залози, зовнішніх статевих органів)

22. Посів вмісту каверн або операційного матеріалу на МБТ

23. У складних та суперечливих випадках – обстеження в повному обсязі за схемою для хворих на туберкульоз (згідно з відповідною інструкцією)

24. У складних діагностичних випадках рекомендується біопсія нирки, передміхурової залози, зовнішніх статевих органів та сечового міхура з метою гістологічного дослідження

 

 

 

2.

Гострий пієлонефрит: серозний гнійний (апостематозний, карбункул або абсцес нирки)

N10, N15

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Бактеріологічне дослідження сечі

4. Серологічне дослідження пунктату та сечі

5. УЗД нирок та сечовивідних шляхів

6. Rо-дослідження нирок

7. Цистоскопічне дослідження

8. ЕКГ

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні та протизапальні препарати

3. Спазмолітики

4. Сечогінні препарати

5. Дезінтоксикаційні засоби

6. Імунокоригувальні засоби

7. Катетеризація верхніх сечових шляхів протипоказана при гострому пієлонефриті

8. Декапсуляція нирки, резекція карбункула, нефректомія.

Зникнення болю.

Нормалізація температури тіла.

Поліпшення аналізів крові та сечі.

Поліпшення функції нирок.

Відновлення уродинаміки.

До 10


 

1

2

3

4

5

6

7

3.

Гідронефроз

N13

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

4. Оглядова орографія

5. Екскреторна орографія (5-10-15 хв.; 7-14-21 хв.)

6. Пізні знімки (на 45-60-90-120-й хв.)

7. Діурезна урографія

8. РРГ

9. Сцинтиграфія

10. Комп'ютерна урографія

11. Ангіографія нирок

1. Гідронефроз ІІ-ІІІ стадії – радикальні пластичні операції.

3. Гідронефроз ІV стадії – нефректомія

4. Солітарна кіста – резекція кісти, якщо вона порушує уродинаміку чи функцію нирки.

Солітарні кісти діаметром 2-3 см – диспансерне спостерігання

4. Полікістоз – консервативне лікування, дієта

5. Підковоподібна нирка – резекція перешийка, генірезекція, якщо порушена функція

6. Подвоєння, дистопія – за наявності болю та порушення функції

Відновлення уродинаміки. Відновлення функції. Ліквідація пієлонефриту. Відсутність скарг

3-26

Кістозна хвороба нирок: мультикістоз солітарна кіста полікістоз

Q61

Природжені вади розвитку нирки:

підковоподібна нирка, подвоєння нирки, блукаюча нирка, дистопія нирки

Q63

4.

Абсцес

навколониркової клітковини (гострий гнійний паранефрит – первинний і вторинний)

N15.1

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Бактеріологічне дослідження сечі

4. Серологічне дослідження пунктату та сечі

5. УЗД нирок та сечовивідних шляхів

6. Rо-дослідження

7. Цистоскопічне дослідження

8. ЕКГ

1. Розрізування абсцесу, нефростомія, нефректомія

2. Антибактеріальні препарати

3. Знеболювальні та протизапальні препарати

4. Дезінтоксикаційні засоби

5. Препарати крові та її компоненти

Нормалізація температури тіла.

Поліпшення аналізів крові та сечі.

Грануляція та епітелізація рани.

24

5.

Камені в нирці

(Rо-контрастні):

первинні,

рецидивні,

коралоподібні

N20.0

1. Оглядова та екскреторна урографія

2. Загальні аналізи крові та сечі

3. Визначення групи крові та резус-фактора

4. УЗД

1. Хірургічне видалення

2. ЕУХЛ

3. ЕУХЛ + висхідний та низхідний літоліз

Зниження рецидивного утворення каменів до 10%, після-операційних ускладнень – до 14%.

10-21


 

1

2

3

4

5

6

7

6.

Камені в нирці

(Rо-неконтрастні):

первинні,

рецидивні,

множинні,

коралоподібні

N20.0

1. Оглядова та екскреторна урографія

2. РРГ

3. Цистоскопія, катетеризація сечівника

4. Загальні аналізи крові та сечі

5. Визначення групи крові та резус-фактора

6. УЗД

1. Низхідний літоліз

2. Висхідний літоліз як монометод

Зниження рецидивного утворення каменів до 10%, після-операційних ускладнень – до 14%.

10-21

7.

Камені в сечівникові

N21.1

1. Оглядова та екскреторна урографія

2. Цистографія, висхідна (низхідна) уретроцистографія

3. Загальні аналізи крові та сечі

4. Визначення групи крові та резус-фактора

Інструментальне та хірургічне видалення каменю

Зниження рецидивного утворення каменів до 10%, після-операційних ускладнень – до 14%.

3-5

8.

Камені в передміхуровій залозі

N21.8

1. Оглядова урографія

2. Загальні аналізи крові та сечі

3. Визначення групи крові та резус-фактора

4. УЗД

1. Хірургічне видалення

2. Консервативне лікування

Зниження рецидивного утворення каменів до 10%, після-операційних ускладнень – до 14%.

7-10

9.

Мегалоуретер (обструктивний та необструктивний)

N28.8

1. Загальні аналізи крові та сечі 2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг.

4. Оглядова урографія

5. Екскреторна урографія

6. Діурезна урографія

7. РРГ

8. Сцинтиграфія

9. Комп'ютерна урографія

10. Фістулографія – при норицях сечівника

1. Мегалоуретер обструктивний та необструктивний, ахалазія – уретероцистонеостомія

2. Мегалоуретер III стадії – кишкова пластика сечівника

3. Уретероцелє – формування інтрамурального відділу сечівника за Карпенком-Стаховським

4. Нориці сечівника – уретероцистонеостомія, кишкова пластика сечівника, нефректомія

Відсутність скарг. Відновлення уродинаміки. Відновлення функції нирки.

3-30

Уретероцелє

N28.8

Уретральна нориця

N36.0

Ахалазія сечоводу

Q62.8


 

1

2

3

4

5

6

7

10.

Гострий цистит

N30.0

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Бактеріологічне дослідження сечі

3. УЗД

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні препарати

3. Спазмолітики

Зникнення болю. Нормалізація сечовиді-лення. Поліпшення аналізів сечі.

6

11.

Хронічний цистит

N30.1

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Бактеріологічне дослідження сечі

3. УЗД

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні препарати

3. Спазмолітики

4. Інстиляції лікувальних препаратів у сечовий міхур.

Зникнення болю. Нормалізація сечовиді-лення. Поліпшення аналізів сечі.

14

12.

Обструктивна і рефлюкс-уропатія

N13

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

4. Оглядова урографія

5. Екскреторна урографія

6. Вагінальне дослідження

7. Цистоскопія

8. Мікційна низхідна цистографія

7. Висхідна уретроцистографія

1. Дивертикул сечового міхура – резекція первинного дивертикулу

2. Обструктивна і рефлюкс-уропатія – уретероцистонеостомія

3. Сечівниково-піхвова нориця – перші 2-3 тиж. – катетеризація сечового міхура

4. Нориці, що тривалий час (2-3 міс.) не загоюються, підлягають хірургічному лікуванню

Відсутність скарг.

Відновлення сечовипускання.

Відновлення уродинаміки на рівні сечо-міхурового і сечівникового сегментів

18-25 днів

Дивертикул сечового міхура

N32.3

Нориця сечівниково-піхвова

N82.1

13.

Уретральна стриктура

N35

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

4. Уретроцистографія

5. Екскреторна урографія

6. Фістулографія (нориці)

1. Резекція стриктури

2. Простатектомія

Відновлення сечовипус-кання.

Нормалізація аналізів сечі.

7-21

Пост-

травматичний стеноз сечівника

N35.0


 

1

2

3

4

5

6

7

14.

Уретральний дивертикул

N36.1

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

4. Уретроцистографія

5. Екскреторна урографія

6. Фістулографія (нориці)

Резекція дивертикула

Відновлення сечовипускання

10-20

15.

Аденома передміхурової залози

N40

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Серологічне дослідження пунктату та сечі

4. Визначення залишкової сечі

5. Бактеріологічне дослідження сечі

6. ЕКГ

7. УЗД

8. Цистоскопія – за показаннями

9. Rо-дослідження – за показаннями

1. Хірургічне лікування

2. Катетеризація сечового міхура

3. Антибактеріальні та протизапальні препарати

4. Епіцистостомія

5. ТУР аденоми

6. Знеболювальні препарати

7. Спазмолітики та антикоагулянти

Зниження болю та макрогема-турії.

Безпереш-кодне сечо-випускання.

Загоєння рани.

Нормалізація температури тіла.

7-10

16.

Гострий простатит

N41.0

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Серологічне дослідження сечі

4. Мікробіологічне дослідження сечі

5. УЗД

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні та протизапальні препарати

3. Спазмолітики

Зникнення болю.

Нормалізація температури тіла.

Поліпшення аналізів крові та сечі.

Нормалізація сечовиді-лення.

14

17.

Абсцес передміхурової залози

N41.2

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Серологічне дослідження пунктату та сечі

4. Мікробіологічне дослідження сечі

1. Розрізування абсцесу

2. Антибактеріальні препарати

3. Знеболювальні та протизапальні препарати

4. Спазмолітики

Зникнення болю.

Нормалізація температури тіла.

24


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

5. УЗД

5. Дезінтоксикаційні засоби

6. Імунокоригуючі препарати

Поліпшення аналізів крові та сечі.

Нормалізація сечовиді-лення.

Грануляція та епітелізація рани.

 

18.

Хвороби передміхурової залози (аденомо-склероз передміхурової залози)

N42.8

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг. Індекс симптомів

4. Оглядова урографія

5. Екскреторна урографія

6. Уретроцистографія

7. Пальцеве дослідження передміхурової залози

1. Простатектомія

2. Аденомопростатектомія

Відновлення сечовипус-кання.

Ліквідація залишкової сечі.

Відновлення уродинаміки верхніх сечо-вих шляхів і функції нирок

 

19.

Гідроцелє та сперматоцелє

N43

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Визначення групи крові, резус-фактора

3. Вивчення скарг

1. Водянка оболонок яєчка – хірургічне лікування

2. Орхіт та епідидиміт – консервативне лікування до появи флюктуації

3. Орхоепідидимектомія – у разі розвитку некрозу яєчка

Відсутність скарг, загоєння операційних ран

10-20

Орхіт та епідидиміт

N45

20.

Вторинна водянка оболонок яєчка

N43.2

1. Загальні аналізи крові І а сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Серологічне дослідження сечі

4. Бактеріологічне дослідження сечі

5. ЕКГ

6. УЗД

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні та протизапальні препарати

3. Розрізування абсцесу, епідидимектомія, орхоепідидимектомія

4. Гострий епідидиміт –

Зникнення болю

Нормалізація температури тіла.

Загоєння рани.

7-10

Гострий орхіт та епідидиміт

N45


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

консервативне лікування, у разі появи флюктуації, розвитку некрозу – хірургічне лікування

Зменшення місцевих проявів запального процесу.

 

21.

Везикуліт

N49.0

1. Загальні аналізи крові та сечі

2. Біохімічне дослідження крові

3. Серологічне дослідження сечі

4. Мікробіологічне дослідження сечі

5. УЗД

1. Антибактеріальні препарати

2. Знеболювальні та протизапальні препарати

3. Спазмолітики

Зникнення болю.

Нормалізація температури тіла.

Поліпшення аналізів крові та сечі.

Нормалізація сечовиді-лення.

14

 

* – У разі виявлення венеричної патології необхідна консультація дерматовенеролога.