стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


ВІЛ/СНІД; Методичні рекомендації щодо проведення антиретровірусної терапії у дорослих


 • Методичні рекомендації щодо проведення антиретровірусної терапії у дорослих, хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД 
  • Додаток до наказу МОЗ №173 від 15-04-2003
  • Тема, опис документа: Методичні рекомендації щодо проведення антиретровірусної терапії у дорослих
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: ВІЛ/СНІД
  • Клінічний стан, патології: ВІЛ/СНІД
кардура цена Украина


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 15 квітня 2003 р. N 173 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо проведення антиретровірусної терапії у дорослих, хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД

Інструкція розроблена відповідно до класифікації стадій ВІЛ-інфекції ВООЗ (2002 р.) (додається) та рекомендацій експертів ВООЗ ("Scaling up Antiretroviral therapy in resource limited settings. Guidelines for a public health approach". WHO, June 2002, Місії ВООЗ з АРВ в Україну, січень та березень 2003 р.).

Антиретровірусна терапія (АРТ) - специфічне лікування ВІЛ-інфекції, спрямоване на максимальне пригнічення реплікації ВІЛ в організмі, яке призводить до відновлення клітин імунної системи і покращання стану/якості життя хворого та подовженню тривалості життя. АРТ розглядається як етіотропна терапія ВІЛ-інфекції.

1. Критерії вибору хворих для проведення антиретровірусної терапії.

Антиретровірусна терапія проводиться хворим при наявності одного з наступних клінічних або лабораторних показників, відповідно до класифікації ВООЗ:

Стадія ВІЛ-інфекції 

Кількість лімфоцитів або СД4 в 1 куб. мм крові 

Рівень РНК ВІЛ-копій/мл 

Проведення АРТ 

I - безманіфестне носійство 

незалежно 

незалежно 

не проводиться 

I, II та III 

СД4 350 - 200 

вище 55000 

пропонується 

I, II та III 

СД4 менше 200 

незалежно 

проводиться 

II, III 

лімфоцитів менше 1200 

вище 55000 незалежно 

проводиться 

IV, СНІД 

незалежно 

вище 55000 

проводиться 


Якщо у хворого спостерігаються симптоми туберкульозу або гострих опортуністичних інфекцій, рекомендується спочатку провести лікування туберкульозу не менше ніж 2 місяці та гострої інфекції, після чого перейти до АРТ.

Схеми антиретровірусної терапії для дорослих.

Антиретровірусна терапія складається із комбінації препаратів, яка забезпечує терапевтичний ефект і попереджає розвиток резистентних форм ВІЛ.

Для проведення антиретровірусної терапії рекомендовано використовувати зареєстровані в Україні препарати, які пройшли відповідну перекваліфікацію ВООЗ.

(розділ доповнено абзацом другим згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 12.06.2003 р. N 265)

Розпочинати терапію слід з призначення першої лінії АРТ, в разі її неефективності чи поганої переносимості хворими вказану комбінацію слід замінити на препарати другої лінії.

Схеми антиретровірусної терапії для ВІЛ-інфікованих дорослих

Схема 

Препарати 

Разова доза 

Число прийомів за добу 

Тактика ведення хворого 

Перша лінія 

Схема з NFV
AZT + 3TC + NFV 

Зідовудин (AZT) +  

AZT 300 мг 

2 

Призначається як стартова терапія для всіх груп пацієнтів. Особливе значення має при виражених ураженнях печінки, депресивних станах та психічних розладах, а також інших протипоказаннях до призначення Іфавіренцу. 

Ламівудин (3TC) +  

3TC 150 мг 

2 

Нельфінавір (NFV) 

NFV 1250 мг 

2 

замість AZT + 3TC можливо використовувати комбінований препарат Комбівір, який містить Зідовудин 300 мг та Ламівудин 150 мг 

AZT/3TC 300/150 мг 

2 

Схема з EFV
AZT + 3TC + EFV 

Зідовудин (AZT) +  

AZT 300 мг 

2 

Призначається як стартова терапія для всіх груп пацієнтів, за винятком вагітних, або жінок, які можуть завагітніти, пацієнтам з вираженими ураженнями печінки та психічними розладами. Перевага надається у випадку комбінованого лікування туберкульозу, при тяжкій хронічній діареї. 

Ламівудин (3TC) +  

3TC 150 мг 

2 

Іфавіренц (EFV) 

EFV 600 мг 

1 на ніч 

замість AZT + 3TC можливо використовувати комбінований препарат Комбівір, який містить Зідовудин 300 мг та Ламівудин 150 мг 

AZT/3TC 300/150 мг 

2 

Схема з NVP AZT + 3TC + NVP 

Зідовудин (AZT) + 

AZT 300 мг 

Рекомендується для жінок, які можуть завагітніти, вагітних; пацієнтів з асимптоматичним перебігом ВІЛ-інфекції 

 

Ламівудин (3TC) + 

3TC 150 мг 

 

Невірапін (NVP) 

NVP 200 мг 

Друга лінія, яка призначається при неефективності/резистентності першої лінії 

Схема з EFV
AZT + 3TC + EFV змінюється на схему d4T + ddI + NFV або LPV/r 

Ставудин (d4T) +  

d4T 40 мг або 30 мг (при масі тіла < 60 кг) 

2
2 

Якщо немає можливості визначити, до якого препарату є резистентність, змінюються усі компоненти схеми. 

Діданозин (ddI) +  

ddI 200 мг або 250 мг (при масі тіла < 60 кг) 

2
1 

Нельфінавір (NFV) або 

NFV 1250 мг 

2 

Лопінавір/ритонавір (LPV/r) 

LPV/r 400/100 мг 

2 

Схема з NFV
AZT + 3TC + NFV змінюється на d4T + ddI + EFV 

Ставудин (d4T) +  

d4T 40 мг або 30 мг (при масі тіла < 60 кг) 

2
2 

Діданозин (ddI) +  

ddI 200 мг або 250 мг (при масі тіла < 60 кг) 

2
1 

Іфавіренц (EFV) 

EFV 600 мг 

1 на ніч 

Друга лінія, яка призначається у разі побічної дії одного з препаратів в схемах першої лінії 

При протипоказаннях чи токсичності AZT
Схема AZT + 3TC + EFV замінюється на d4T + 3TC + EFV 

Ставудин (d4T) +  

d4T 40 мг або 30 мг (при масі тіла < 60 кг) 

2
2 

Токсична дія AZT при анемії, нейтропенії.
При анемії Hb < 80 г/л; нейтропенії L < 750/ml), краще вибрати замість AZT - d4T. 

Ламівудин (3TC) +  

3TC 150 мг 

2 

Іфавіренц (EFV) 

EFV 600 мг 

1 на ніч 

Схема AZT + 3TC + NFV замінюється на d4T + 3TC + NFV 

Ставудин (d4T) +  

d4T 40 мг або 30 мг (при масі тіла < 60 кг) 

2
2 

Ламівудин (3TC) +  

3TC 150 мг 

2 

Нельфінавір (NFV) 

NFV 1250 мг 

2 

При протипоказаннях чи токсичності 3TC
Схема AZT + 3TC + EFV замінюється на AZT + ddI + EFV 

Зідовудин (AZT) +  

AZT 300 мг 

2 

Непереносимість 3TC, загальні побічні ефекти краще вибрати замість 3TC-ddI. 

Діданозин (ddI) +  

ddI 200 мг або 250 мг (при масі тіла < 60 кг) 

2
1 

Іфавіренц (EFV) 

EFV 600 мг 

1 на ніч 

Схема AZT + 3TC + NFV замінюється на AZT + ddI + NFV 

Зідовудин (AZT) +  

AZT 300 мг 

2 

Діданозин (ddI) +  

ddI 200 мг або 250 мг (при масі тіла < 60 кг) 

2
1 

Нельфінавір (NFV) 

NFV 1250 мг 

2 

При протипоказаннях чи токсичності EFV
Схема AZT + 3TC + EFV замінюється на AZT + 3TC + NFV або LPV/r 

Зідовудин (AZT) +  

AZT 300 мг 

2 

Призначається при непереносимості EFV чи прояві загальних побічних ефектів, при наявності протипоказань/
токсичності до EFV необхідно вибрати NFV або LPV/r. 

Ламівудин (3TC) +  

3TC 150 мг 

2 

Нельфінавір (NFV) 

NFV 1250 мг 

2 

Лопінавір/ритонавір (LPV/r) 

LPV/r 400/100 мг 

2 

Схема для вагітних
AZT + 3TC + NFV або NVP 

Зідовудин (AZT) +  

AZT 300 мг 

2 

Рекомендується призначати при СД4 < 350 та можливості ураховувати рівень вірусного навантаження. 

Ламівудин (3TC) +  

3TC 150 мг 

2 

Нельфінавір (NFV) 

NFV 1250 мг 

2 

або Невірапін (NVP) 

NVP 200 мг 

2 


(Схема із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 12.06.2003 р. N 265)

 

Начальник управління
профілактики соціально
небезпечних хвороб, СНІДу та
формування здорового способу життя 

 
 
 
Т. А. Александріна 

Директор Українського центру
профілактики і боротьби зі СНІДом
МОЗ України 

 
 
А. М. Щербінська