стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


ВІЛ/СНІД; Методичні рекомендації щодо проведення антиретровірусної терапії у дітей


 • Методичні рекомендації щодо проведення антиретровірусної терапії у дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД
  • Додаток до наказу МОЗ №173 від 15-04-2003
  • Тема, опис документа: Методичні рекомендації щодо проведення антиретровірусної терапії у дітей
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: ВІЛ/СНІД
  • Клінічний стан, патології: ВІЛ/СНІД 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 15 квітня 2003 р. N 173 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо проведення антиретровірусної терапії у дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД

Призначення антиретровірусної терапії дітям визначається віковими особливостями імунного стану дитини та клінічними проявами хвороби. Імунологічні критерії (за рівнем CD4+-T-лімфоцитів) щодо відбору дітей, які потребують АРТ терапії, вказані нижче, клінічні - викладені в Методичних рекомендаціях з удосконалення надання медичної допомоги дітям, хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, затверджених наказом МОЗ України від 15.12.2000 N 344.

Класифікація ВООЗ імуносупресії у дітей

Імунологічні показники (CD4+-T-лімфоцити) 

Вік дітей 

До 1 року 

1 - 5 років 

6 - 12 років 

Абс. 

Абс. 

Абс. 

Без імуносупресії 

> 1500 

> 25 

> 1000 

> 25 

> 500 

> 25 

Помірна імуносупресія 

750 - 1499 

14 - 24 

500 - 999 

15 - 29 

200 - 499 

15 - 24 

Тяжка імуносупресія 

< 750 

< 15 

< 500 

< 15 

< 200 

< 15 


1. Критерії включення дітей до антиретровірусної терапії:

- ВІЛ-серопозитивні діти до 18 міс. життя з позитивним результатом вірусологічного тесту I та III педіатричної стадії відповідно до класифікації ВООЗ (додається);

- ВІЛ-серопозитивні діти до 18 міс. життя при відсутності результатів вірусологічних тестів з III стадією ВІЛ-інфекції та CD4+-T-лімфоцитів < 20 %;

- ВІЛ-серопозитивні діти у віці старше 18 міс. життя, що мають I чи II стадію ВІЛ-інфекції та CD4+-T-лімфоцитів < 15 % або III стадію ВІЛ-інфекції незалежно від кількості CD4+-T-лімфоцитів.

2. Комбінована антиретровірусна терапія у дітей.

Препарати, рекомендовані дітям, застосовуються у формі сиропів, суспензій, капсул та таблеток. Призначається комбінація з трьох препаратів, монотерапія неефективна і не рекомендована ВООЗ.

Схеми антиретровірусної терапії для ВІЛ-інфікованих дітей

Схема 

Препарати 

Разова доза 

Число прийомів за добу 

Тактика ведення хворого 

Перша лінія 

Схема з NVP
AZT + 3TC + NVP 

Зідовудин (AZT) +  

180 мг/м2 

2 

Призначається дітям, яким не проводилась профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ з використанням NVP, за умови, що трансамінази не перевищують норму більше ніж в 5 разів. 

Ламівудин (3TC) +  

4 мг/кг або 

2 

Невірапін (NVP) 

120 мг/м2 14 днів, потім 200 мг/м2 

2
2 

Схема з NFV
AZT + 3TC + NFV 

Зідовудин (AZT) +  

180 мг/м2 

2 

Призначається дітям, яким не проводилась профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ з використанням NVP. 

Ламівудин (3TC) +  

4 мг/кг або 

2 

Нельфінавір (NFV) 

55 - 65 мг/кг 

2 

Друга лінія, яка призначається при неефективності/резистентності першої лінії 

Схема з NVP
AZT + 3TC + NVP замінюється на d4T + ddI + NFV або LPV/r 

Ставудин (d4T) +  
 

1 мг/кг (при масі тіла < 30 кг)  

2  

Якщо немає можливості визначити, до якого препарату є резистентність, замінюються усі компоненти схеми.

15 - 30 мг/кг (при масі тіла > 30 кг)

Діданозин (ddI) +  

90 - 150 мг/м2 поверхні тіла 

2 

Нельфінавір (NFV) 

55 - 65 мг/кг 

2 

або Лопінавір/ритонавір (LPV/r) 

230 мг/м2 + 57,5 мг/м2 

2 

Схема з NFV
AZT + 3TC + NFV замінюється на d4T + ddI + NVP або EFV* або LPV/r 

Ставудин (d4T) +  

1 мг/кг (при масі тіла < 30 кг)  

2  

15 - 30 мг/кг (при масі тіла > 30 кг)

2

Діданозин (ddI) +  

90 - 150 мг/м2 поверхні тіла 

2 

Невірапін (NVP) 

120 мг/м2 14 днів, потім 200 мг/м2 

2
2 

або Іфавіренц (EFV) 

200 - 600 мг (в залежності від маси тіла) 

1 

або Лопінавір/ритонавір (LPV/r) 

230 мг/м2 + 57,5 мг/м2 

2 

____________
* Іфавіренц призначається дітям старше 3 років. 

Друга лінія, яка призначається у разі побічної дії одного з препаратів в схемах першої лінії 

При протипоказаннях чи токсичності 3TC
Схема AZT + 3TC + NVP замінюється на AZT + ddI + NVP 

Зідовудин (AZT) +  

180 мг/м2 

2 

Призначається при розладах підшлункової залози або проявах токсичності 3TC. 

Діданозин (ddI) +  

90 - 150 мг/м2 поверхні тіла 

2 

Невірапін (NVP) 

120 мг/м2 14 днів, потім 200 мг/м2 

2
2 

Схема AZT + 3TC + NFV замінюється на AZT + ddI + NFV 

Зідовудин (AZT) +  

180 мг/м2 

2 

Діданозин (ddI) +  

90 - 150 мг/м2 поверхні тіла 

2 

Нельфінавір (NFV) 

55 - 65 мг/кг 

2 

При протипоказаннях чи токсичності AZT
Схема AZT + 3TC + NVP замінюються на d4T + 3TC + NVP 

Ставудин (d4T) +  

1 мг/кг (при масі тіла < 30 кг)  

2  

При розвитку анемії, нейтропенії або проявах токсичності AZT. 

15 - 30 мг/кг (при масі тіла > 30 кг) 

2 

Ламівудин (3TC) +  

4 мг/кг або 

2 

Невірапін (NVP) 

120 мг/м2 14 днів, потім 200 мг/м2 

2
2 

Схема AZT + 3TC + NFV замінюється на d4T + 3TC + NFV 

Ставудин (d4T) +  

1 мг/кг (при масі тіла < 30 кг)  

2  

15 - 30 мг/кг (при масі тіла > 30 кг) 

2 

Ламівудин (3TC) +  

4 мг/кг або 

2 

Нельфінавір (NFV) 

55 - 65 мг/кг 

2 

При протипоказаннях чи токсичності NVP
Схема AZT + 3TC + NVP замінюється на d4T + 3TC + NFV або EFV 

Зідовудин (AZT) +  

180 мг/м2 

2 

При NVP непереносимості чи протипоказаннях дітям до 3 років призначають NFV, дітям старше 3 років призначають EFV. 

Ламівудин (3TC) +  

4 мг/кг або 

2 

Нельфінавір (NFV) 

55 - 65 мг/кг 

2 

або Іфавіренц (EFV) 

200 - 600 мг (в залежності від маси тіла) 

1 


Начальник управління
профілактики соціально
небезпечних хвороб, СНІДу та
формування здорового способу життя 


 
 
Т. А. Александріна 

Директор Українського центру
профілактики і боротьби зі СНІДом
МОЗ України 


 
А. М. Щербінська 


Класифікація ВООЗ
(ВІЛ/СНІД)

("Scaling up Antiretroviral therapy in resource limited settings.
Guidelines for a public health approach". WHO, June 2002)

Клінічна стадія I
1. Асимптоматична
2. Персистируюча генералізована лімфаденопатія 

Клінічна стадія II
3. Втрата ваги < 10 % від маси тіла
4. Мінімальні шкірно-слизові прояви (себорейний дерматит, пруриго, грибкове враження нігтів, повторні виразки порожнини рота, хейліт)
5. Герпес Зостер протягом останніх 5 років
6. Повторні інфекції верхніх дихальних шляхів (включаючи бактеріальні синусити) 

Клінічна стадія III
7. Втрата ваги > 10 % від маси тіла
8. Непояснена хронічна діарея > 1 місяця
9. Непояснена тривала лихоманка (інтермітуюча чи постійна) > 1 місяця
10. Кандидоз порожнини рота
11. Волосата лейкоплакія
12. Туберкульоз легень протягом останнього року
13. Важкі бактеріальні інфекції (пневмонії, гнійні міозити) 

Клінічна стадія IV
14. Синдром виснаження асоційований із ВІЧ (по визначенню CDC)
15. Пневмонія, викликана P. Carinii
16. Токсоплазмоз мозку
17. Криптоспоридіоз з діареєю > 1 місяця
18. Позалегеневий криптококоз
19. CMV-інфекція (за винятком враження печінки, селезінки або л/у)
20. HSV-інфекція при враженні шкірно-слизистих оболонок > 1 місяця або вісцеральна будь-якої тривалості
21. Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія
22. Будь-який дисемінований ендемічний мікоз (гістоплазмоз, кокцидіомікоз) 
23. Кандидоз стравоходу, трахеї, бронхів або легень
24. Атиповий мікобактеріоз розповсюджений
25. Сальмонельозна септицемія (крім спричиненої S.typhymurium)
26. Позалегеневий туберкульоз
27. Лімфома
28. Саркома Капоши
29. ВІЛ-асоційована енцефалопатія (по визначенню CDC) 


Класифікація ВООЗ педіатрична
(ВІЛ/СНІД)

("Scaling up Antiretroviral therapy in resource limited settings.
Guidelines for a public health approach". WHO, June 2002)

Клінічна стадія I
Асимптоматична
Генералізована лімфаденопатія 

Клінічна стадія II
Хронічна діарея невстановленої етіології
Важкі персистуючі чи рецидивуючі кандидози поза неонатального періоду
Втрата ваги чи недостатнє збільшення маси тіла
Персистуюча лихоманка
Важкі повторні бактеріальні інфекції 

Клінічна стадія III
СНІД-індикаторні опортуністичні інфекції
Виражена затримка в збільшенні маси тіла
Прогресуюча енцефалопатія
Злоякісні новоутворення
Повторні септицемія чи менінгіти