стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Інші; Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги


 • Тимчасові державні соціальні нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
  • Додаток до наказу МОЗ №191 від 05-05-2003
  • Тема, опис документа: Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Загальна практика - сімейна медицина
  • Клінічний стан, патології: Інші
гель панавир цена Украина

 

  Затверджено

наказ МОЗ України

  від 05.05.2003  № 191

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

тимчасові Державні соціальні НОРМАТИВИ надання медичної допомоги за спеціальністю

“загальна практика-сімейна медицина”

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2003

 

 

 

Авторський колектив (на момент підготовки державних соціальних нормативів):

 

 

 

Гойда Н.Г.   –  доктор медичних наук, перший заступник Державного секретаря МОЗ України

 

Гиріна О.М.   – доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри поліклінічної підготовки та сімейної

  медицини Національного медичного  університету  ім. О.О. Богомольця

Заремба Є.Х.   – доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри сімейної медицини факультету

  післядипломної освіти Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького,

  дійсний член Світової і Європейської організації сімейної медицини і загальної практики, віце-

  президент Асоціації сімейних лікарів України, Президент Асоціації сімейних лікарів Львівщини

Латишев Є.Є. –  керівник  науково-методичного центру загальної практики-сімейної медицини 

  Укрмедпатентінформу МОЗ України

Лисенко Г.І. – доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри сімейної медицини Київської медичної  

  академії  післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, дійсний член Світової і Європейської організації

  сімейної медицини і загальної практики, Президент Асоціації сімейних лікарів України

Марчук Н.В.   – науковий  співробітник науково-методичного центру загальної практики-сімейної медицини

  Укрмедпатентінформу МОЗ України

Михальчук В.М.   – кандидат медичних наук, начальник  управління первинної медики-санітарної допомоги МОЗ

України

Ніколенко Є.Я.   – доктор медичних наук, професор, декан факультету загальної практики-сімейної медицини

Харківської медичної академії післядипломної освіти

Попік Г.С.   – доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри сімейної медицини та загальної практики

Одеського державного медичного університету, головний позаштатний спеціаліст з сімейної

медицини управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації

Рогожин Б.А. – кандидат медичних наук, доцент, проректор  з питань сімейної медицини Харківської медичної

  академії післядипломної  освіти

Чопей І.В. – доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри терапії та сімейної медицини, декан 

факультету післядипломної освіти Ужгородського національного університету, Президент

Закарпатської Асоціації сімейних лікарів, директор громадської організації "Центр розвитку

   сімейної медицини"

Чухрієнко Н.Д.   – доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри терапії інтернів та сімейної медицини

факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії, Президент

Асоціації сімейних лікарів Дніпропетровської області, головний позаштатний спеціаліст з загальної

практики-сімейної медицини управління охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної

адміністрації

 

 

Брали участь у підготовці:

 


Д.м.н., проф. Абизова Р.А.,

к.м.н., ас. Алмазов А.С.,

к.м.н., доц. Бабов Є.Д.,

к.м.н., ас. Баликов В.В.,

к.м.н., доц. Баричева Є.М.,

ас. Бігорі П.П.,

к.м.н., доц. Більченко В.І.,

к.м.н., доц. Бобик Ю.Ю.,

д.м.н., проф. Волошина О.Б.,

к.м.н., доц. Волошиновська С.Й.,

к.м.н., доц. Гайдук О.Г.,

ас. Голобородько С.А.,

к.м.н., доц. Головко І.М.,

к.м.н., ас. Грішило П.В.,

к.м.н., доц. Довженко О.М.,

к.м.н., доц. Долгош М.Ю.,

к.м.н., доц. Дукова О.Р.,

к.м.н., доц. Дунаєва Г.В.,

к.м.н., доц. Завеля М.І.,

к.м.н., доц. Заремба В.С.,

к.м.н., доц. Зеленецький І.Б.,

к.м.н., ас. Зубенко А.П.,

ас. Ізай Д.В.,

к.м.н., доц. Ілько А.В.,

к.м.н., ас. Калашнікова Є.А.,

к.м.н., ас. Камінський О.В.,

к.м.н., доц. Кандиба,

к.м.н., ас. Кіржнер Г.Д.,

к.м.н., ас. Кийко Л.А.,

д.м.н., проф. Кияк Ю.Г.,

к.м.н., доц. Коваленко С.Ф.,

д.м.н., проф. Козідубова В.М.,

к.м.н., ас. Козлова О.Е.,

д.м.н., проф. Козуб М.І.,

к.м.н., ас. Колесник П.О.,

ас. Колотвіна Л.І.,

ас. Копчак Л.М.,

д.м.н., проф. Коржинський Ю.С.,

к.м.н., доц. Корнован Г.В.,

к.м.н., доц. Король О.Є.,

ас. Король Я.І.,

к.м.н., доц. Корсак В.В.,

к.м.н., доц.  Кузьмицька Н.П.,

к.м.н., доц. Кущ І.О.,

ас. Левчук Н.А.,

к.м.н., доц. Лемзякова Т.Г.,

к.м.н., доц. Лозицький І.В.,

д.м.н., проф. Мавров І.І.,

к.м.н. Манжуловський В.М.

д.м.н., проф. Матвійчук Б.О.

к.м.н., доц. Матюха Л.Ф.,

ас. Молчко О.Ю.,

ас. Непомяща В.А.,

ас. Олійник М.В.,

ас. Панас С.В.,

д.м.н., проф. Пєєв Б.І.,

ас. Пилипець Я.Д.,

к.м.н., ас. Пилипчак О..М.,

ас. Плоскіна В.Ю.,

ас. Полегаев О..М..,

к.м.н., доц. Пулик О.Р.,

д.м.н.,  проф.  Ринденко В.Г.,

ас. Рубцова Є.І.,

к.м.н., ас. Рудіченко В.М.,

ас. Русин І.С.,

ас. Савоськіна В.О.,

ас. Сакалош В.Ю.,

к.м.н., ас. Світлик Г.В.,

д.м.н., проф. Сергієнко М.М.,

к.м.н., доц. Сикал І.М.,

к.м.н., доц. Синенко В.І.,

к.м.н., доц. Скибчик В.А.,

к.м.н., ас. Снігирь Н.В.,

к.м.н., доц. Снопкова Л.В.,

к.м.н., ас. Соломенчук Т.М.,

ас. Топілко О.Ю.,

д.м.н., проф. Хвисюк М.І.,

к.м.н., доц. Хвисюк О.М.,

к.м.н., ас. Хомченко В.М.,

к.м.н., доц. Чиж В.Д.,

ас. Чендей Т.В.,

к.м.н., доц. Шальков Є.Ю.,

ас. Шаргородський ,

ас. Шишкіна Н.В.,

к.м.н., доц. Шкроботун, 

к.м.н., доц. Ященко О.Б.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова

 

На протязі останніх років змінилася доктрина надання медичної допомоги, набули пріоритету первинна медико-санітарна допомога і страхова медицина. Це  потребує  розробки  нових для України засобів забезпечення якісної лікувально-профілактичної допомоги.  

Тимчасові державні соціальні нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю “загальна практика-сімейна медицина” розроблені колективом фахівців за ініціативою Міністерства охорони здоров’я України при активній участі регіональних товариств Української Асоціації сімейних лікарів. Нормативи містять найбільш поширені, соціально-вагомі нозології, які зустрічаються у практиці сімейного лікаря.

При складанні переліку захворювань були використані навчальна програма підготовки сімейних лікарів МОЗ України та Міжнародна класифікація хвороб десятого перегляду (МКХ-10). При розробці нормативів враховані особливості перебігу захворювань у дітей та осіб похилого віку. Нормативи надання медичної допомоги побудовано по розділам :

1.   Терапія: а) хвороби органів кровообігу;

б) ревматичні хвороби;

в) хвороби органів дихання;

г) хвороби органів травлення;

   д) хвороби  нирок;

е) хвороби органів  кровотворення;

ж) хвороби ендокринної системи;

з) алергічні захворювання;

2.   Дитячі хвороби;

3.   Акушерство  і гінекологія;

4.   Планування сім’ї  та репродуктивне здоров’я населення;

5.   Хірургія;

6.   Травматологія та ортопедія;

7.   Урологія;

8.   Офтальмологія;

9.   Отоларингологія;

10.  Стоматологія;

11.   Нервові  хвороби;

12.  Психіатрія;

13.  Інфекційні хвороби;

14.  Фтизіатрія;

15.   Дерматовенерологія;

16.   Невідкладні стани.

У структурі нормативу по кожній нозологічній формі виділено 2 розділи. В першому наведені:  діагностичні дослідження і консультації, рівні надання медичної допомоги, лікувальні,  реабілітаційні, профілактичні заходи, критерії бажаного результату лікування,  показання для  госпіталізації, диспансерний облік.

У другому розділі: назва фармакологічної групи препаратів, код анатомо-терапевтично-хімічний (АТХ), лікарські засоби (препарати вибору), разова, добова доза, тривалість і кратність призначення.

Така структура нормативів спрямована на забезпечення відповідного обсягу заходів, маніпуляцій та процедур, що повинні бути надані пацієнту сімейним лікарем. При цьому враховані взаємовідносини та вимоги до надання наступності медичної допомоги всіма її рівнями.

Враховуючи динамічний розвиток науки,  реформування системи охорони здоров’я, авторський колектив вважає, що даний перелік нормативів не є вичерпний і буде доповнюватися та вдосконалюватися.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:

Дніпропетровська державна медична академія

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Одеський державний медичний університет

Ужгородський національний університет

Харківська медична академія післядипломної освіти

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

 

 

АКТГ – адренокортикотропний гормон


АЛТ – аланінамінотрансфераза

АСТ – аспартатамінотрансфераза

АТ – артеріальний тиск

АПФ – ангіотензин перетворюючий фермент

АФП - альфа фето-протеїн

БДВ - без додаткового визначення

БПП - біофізичний профіль плода

ВВР - вроджені вади розвитку

ВЕМ – велоергометрія

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини

ВПГ - вірус простого герпесу

ГБТ - графік базальної температури

ГХ - гемолітична хвороба

ДВЗ-синдром - синдром дисемінованого внутрішньосудинного  

згортання крові

ЕЕГ – електроенцефалограма

ЕКГ- електрокардіограма

Ехо-КГ – ехокардіограма

ЗПСШ - захворювання, що передаються статевим шляхом

ІПСШ - інфекції,що передаються статевим шляхом

ІХС – ішемічна хвороба серця

ІФА - імуноферментний аналіз ( реакція )

КОС - кислотно-основний стан

КР - кесарський розтин

КТ – комп’ютерна томографія

КТГ - кардіотокограма

КФК – креатинфосфокіназа

ЛДГ – лактатдегідрогіназа

ЛГ - лютеїнізуючий гормон

ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності

ЛФК – лікувальна фізкультура

МБТ - мікобактерія туберкульозу

ОЦК – об’єм циркулюючої крові

ПГД -  патолого-гістологічне дослідження

ПІФ - пряма імунофлюоресценція

ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція

РЗК - реакція зв’язування компліменту

СЗРП - синдром затримки розвитку плода

ТФД - тести функціональної діагностики

ТРП -  тест рухів плода

УЗД - ультразвукове дослідження

ФСГ - фолікулостимулюючий гормон

ХГ - хоріонічний гонадотропін

ЦВТ - центральний венозний тиск

ЧАТЧ – частково активований тромбопластиновий час

СMV - цитомегаловірус

HSV – вірус простого герпесу

HbS - австралійський антиген

RG - рентгенографія

RW - реакція Васермана

R-азот - залишковий азот


 Шифр МКХ – 10   І  10  

Назва нозологічної форми: Есенціальна гіпертензія І ст.

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

 (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

 

Тривалість

 

 

 

Види і обсяги

 

Тривалість

 

Види та обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- характерні скарги

- збір анамнезу

- вимірювання АТ на обох руках

- аускультація серця, судин шиї, точок проекції ниркових артерій - визначення меж серця

- оцінка неврологічного статусу

Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- загальний аналіз сечі

-  аналіз сечі за Нечипоренком, чи Адіс-Каковським

проба Зимницького

- біохімічне дослідження крові

 Інструментальні:

- ЕКГ

- огляд очного дна

 

15 хв.

10 хв.

10 хв.

 

10 хв.

 

 

 

 

 

10 хв.

 

 

 

1 доба

 

1 доба

 

1 доба

 

 

 

1 доба

 

 

1 доба

2 доби

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

1. Корекція факторів ризику

2.  Діуретики

3. Антагоністи кальцію

4.  ? - адреноблокатори

5. Інгібітори АПФ

6.  ? - адреноблокатори

7. Препарати другого ряду

8. Симптоматична терапія

9.  ЛФК

10. Фізіотерапія

Тривалий час

---//---

---//---

 

---//---

 

---//---

 

---//---

 

---//---

 

---//---

 

 

7-10 днів

 

1.   Санаторно –курортне лікування

2.   Психотерапія

 

24 дні

 

 

10-14 днів

1. Відмова від куріння

2. Нормалізація маси тіла

3. Підвищення фізичної активності

4. Зменшення вживання кухонної солі

 5. Відмова від зловживання алкоголем

 6. Нормалізація рівня глікемії

 7. Нормалізація показників ліпідного обміну

 8. Усунення професійної шкідливості

 9. Адекватна постійна медикаментозна корекція рівня АТ

1. Зменшення чи усунення основних факторів ризику

 2. Нормалізація рівня АТ

3. Зниження частоти  та важкості ускладнень

4. Зменшення тривалості тимчасової втрати працездатності

 5. Зменшення частоти гіпертонічних кризів

1. Повторні кризи

 2. Розвиток ускладнень гіпертонічної хвороби

 

Довічно

І ст. – огляд 1 р. на 6 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10   І 10  

Назва нозологічної форми: Есенціальна гіпертензія ІІ ст.

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

 (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

 

 

Види і обсяги

Тривалість  

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

 

Тривалість

 

 

 

Види і обсяги

Тривалість

 

Види та обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

 

 Клінічні:

- характерні скарги

- збір анамнезу

- вимірювання АТ на обох руках

- аускультація серця, судин шиї, точок проекції ниркових артерій

 - визначення меж серця

- оцінка неврологічного статусу

 Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- загальний аналіз сечі

-  аналіз сечі за Нечипоренком, чи Адіс-Каковським

проба Зимницького

- біохімічне дослідження крові

Інструментальні:

- ЕКГ

- Ехо-КГ

- УЗД нирок

- огляд очного дна

- флюорографія

 

15 хв.

 

10 хв.

10 хв.

 

10 хв.

 

 

 

10 хв.

 

10 хв.

 

1 доба

1 доба

 

1 доба

 

1 доба

 

 

1 доба

 

1 доба

 

1 доба

2 дні

2 дні

1 доба

2 дні

 

+

 

+

+

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

1. Корекція факторів ризику

2.  Діуретики

3. Антагоністи кальцію

4.  ?-адреноблокатори

5. інгібітори АПФ

6. ? - адреноблокатори

7. Препарати другого ряду

8. Симптоматична терапія

9.  ЛФК

10. Фізіотерапія

Тривалий час

 

---//---

---//---

 

---//---

 

 

---//---

 

---//---

 

 

---//---

 

---//---

 

7-10 днів

 

 

1. Професійна переорієнтація та працевлаштування

 

2. Санаторно –курортне лікування

 

3. Психотерапія

 

3-6 міс.

 

 

 

 

24 дні

 

 

 

10-14 днів

1. Відмова від куріння

2. Нормалізація маси тіла

3. Підвищення фізичної активності

4. Зменшення вживання кухонної солі

5. Відмова від зловживання алкоголем

6. Нормалізація рівня глікемії

7. Нормалізація показників ліпідного обміну

8. Усунення професійної шкідливості

9. Адекватна постійна медикаментозна корекція рівня АТ

1. Зменшення чи усунення основних факторів ризику

2. Нормалізація рівня АТ

3. Зменшення вираженості уражень органів мішеней

4. Зниження частоти  та важкості ускладнень

5. Зменшення тривалості тимчасової втрати працездатності

6. Зменшення частоти гіпертонічних кризів

1. Повторні кризи

2. Розвиток ускладнень гіпертонічної хвороби

3. Прогресування серцевої недостатності.

Довічно

ІІ ст. – огляд 1 р. на 3-6 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10   І 10  

Назва нозологічної форми: Есенціальна гіпертензія ІІІ ст.

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

 (І, ІІ, ІІІ)

 

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

 

Тривалість

 

 

 

Види і обсяги

 

Тривалість

 

Види та обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

 

Клінічні:

- характерні скарги

- збір анамнезу

- вимірювання АТ на обох руках

- аускультація серця, судин шиї, точок проекції ниркових артерій

- визначення меж серця

- оцінка неврологічного статусу

 Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- загальний аналіз сечі

-  аналіз сечі за Нечипоренком чи Адіс-Каковським

проба Зимницького

- біохімічне дослідження крові

3. Інструментальні

- ЕКГ

- Ехо-КГ

- УЗД нирок

- огляд очного дна

- флюорографія

 

15 хв.

10 хв.

10 хв.

 

10 хв.

 

10 хв.

 

10 хв.

 

 

 д

 

1 д

 

1 д

1 д

 

1 д

1 д

1 д

2 д

2 д

2 д

 

+

+

+

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

1. Корекція факторів ризику

2.  Діуретики

3. Антагоністи кальцію

4.  ?-адреноблокатори

5. інгібітори АПФ

6. ? - адреноблокатори

7. Препарати другого ряду

8. Симптоматична терапія

9.  ЛФК

10. Фізіотерапія

Тривалий час

---//---

---//---

 

---//---

 

---//---

---//---

 

---//---

 

---//---

 

7-10 днів

 

1. Професійна переорієнтація та працевлаштування

 

2. Санаторно –курортне лікування

 

3. Психотерапія

 

3-6 міс.

 

 

 

 

 

24 дні

 

 

 

10-14 дні

1. Відмова від куріння

2. Нормалізація маси тіла

3. Підвищення фізичної активності

4. Зменшення вживання кухонної солі

 5. Відмова від зловживання алкоголем

 6. Нормалізація рівня глікемії

 7. Нормалізація показників ліпідного обміну

 8. Усунення професійної шкідливості

 9. Адекватна постійна медикаментозна корекція рівня АТ

1. Зменшення чи усунення основних факторів ризику

2. Нормалізація рівня АТ

3. Зменшення вираженості уражень органів мішеней

 4. Зниження частоти  та важкості ускладнень

5. Зменшення тривалості тимчасової втрати працездатності

 6. Зменшення частоти гіпертонічних кризів

1. Повторні кризи

2. Розвиток ускладнень гіпертонічної хвороби

 3. Прогресування серцевої недостатності

Довічно

ІІІ ст. – огляд 1 р. на 3 місяці

 

 

Особливості у дитячому віці

 

 

 

 

 

 

 

 

Попередження куріння та уникнення пасивного куріння

 

 

Тривалий час

огляд 1 раз на 6 місяців

Тривала

 (більше року) нормалізація АТ без медикаментозної терапії

 

Фармакотерапія Есенціальна гіпертензія  І  10

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Діуретики

 

 

 

Бета-блокатори:

Кардіоселективні

 

 

Некардіоселективні

-   з альфа-блокуючою здатністю

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

 

 

 

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

 

 

 

 

 

 

 

Антагоністи ангіотензину ІІ

 

 

 

Альфа-адреноблокатори

С 03 А

 

 

 

С 07 А

 

 

 

 

 

 

 

С 08 D

 

С 08 С

 

 

 

 

 

 

С 09 А

 

 

 

 

 

 

 

 

С 09 С

 

 

 

С 02 С

 

 

 

 

 гідрохлортіазид

 індапамід

 хлорталідон

 

 атенолол

 бізопролол

 метопролол

 небіволол

 пропранолол

 карведілол

 лабеталол

 

 верапаміл тривалої дії

 дилтіазем тривалої дії

 амлодипін

 ісрадипін

 лацидипін

 нікардипін тривалої дії

 ніфедипін тривалої дії

 фелодипін

 

 еналаприл

 каптоприл

 квінаприл

 лізиноприл

 моексиприл

 периндоприл

 спіраприл

 фозиноприл

 

 лосартан

 ірбесартан

 епросартан

 

 доксазозин

 празозин

 теразозин

 

 

12,5-50 мг

1,5-5 мг

12,5-100 мг

 

25-100 мг

5-20 мг

50-200 мг

2,5-5 мг

20-160 мг

25-100 мг

200-1200 мг

 

240-480 мг

120-360 мг

2,5-10 мг

2,5-10 мг

2-4 мг

60-120 мг

30-120 мг

5-20 мг

 

2,5-40 мг

12,5-150 мг

5-20 мг

5-40 мг

7,5-30 мг

1-16 мг

6-24 мг

10-40 мг

 

50-100 мг

75-300 мг

200-800 мг

 

1-16 мг

1-20 мг

1-20 мг

тривалий час

тривалий час

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

 

Особливості лікування у дитячому віці

Діуретики

 

 

 

 

 

Бета-блокатори

 

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

 

 

Антагоністи кальцію

(пролонгованої дії)

 

 

 

Альфа-адреноблокатори

 

Симпатолітики центральної дії

 

 

Вазодилататори

 

 

 

 

 

C03 A

C03 C

 

C03 D

 

 

C07 A

 

 

 

 

C09 A

 

 

 

C08 D

C08 C

 

C08 D

 

C02 C

 

C02 A

 

 

C01 D

 

 

 

 

 

 

гідрохлортіазид

хлорталідон

фуросемід

спіронолактон

тріамтерен

 

пропранолол

метопролол

атенолол

лабеталол

 

каптоприл до 2-х років

після 2-х років

еналаприл

 

верапаміл

ніфедипін-SL

нітрендипін

дилтіазем

 

празозин

 

клонідин

метилдопа

 

гідралазин

 

 

 

 

0,5-3 мг/кг/день

0,5-2 мг/кг/день

1-12 мг/кг/день

1-3 мг/кг/день

2-3 мг/кг/день

 

1-8 мг/кг/день

1-4 мг/кг/день

1-8 мг/кг/день

1-3 мг/кг/день

 

0,01-1,0 мг/кг/день

0,5-3,0 мг/кг/день

0,15-0,4 мг/кг/день

 

2-10 мг/кг/день

0,25-3 мг/кг/день

0,5-1 мг/кг/день

2-8 мг/кг/день

 

0,005-0,5 мг/кг/день

 

0,005-0,03 мг/кг/день

5-40 мг/кг/день

 

0,75-7,5 мг/кг/день

 

 

 

тривалий час

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-

 

-//-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10   І 15.1

Назва нозологічної форми:  Ренопаренхіматозні гіпертензії

Діагностичні

дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для

госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- збір анамнезу

- огляд

- вимірювання АТ

- симптом Пастернацького

Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- загальний аналіз сечі

- аналіз сечі по Нечипоренко чи Адіс-Каковському

- аналіз сечі по Зимницькому

- біохімічний аналіз крові (креатинін, сечовина, К+, Na+)

- протеїнограма

- посів сечі на стерильність і визначення чутливості флори до антибіотиків

 Інструментальні:

- ЕКГ

- огляд очного дна

- УЗД нирок

- Ехо – КГ

 

 

15 хв.

10 хв.

5 хв.

 

 

 

1 д

1 д

1 д

 

 

1 д

 

1 д

 

 

1 д

2 д

 

 

 

 

1 д

1 д

1 д

2 д

+

+

+

1. Дієтотерапія

 

2. Лікування основного захворювання, що призвело до АГ

 

3. Гіпотензивні петльові діуретики:

- інгібітори АПФ

- антагоністи кальцію

- b- адреноблокатори

- a- адреноблокатори

- препарати 2-го ряду

Тривалий час залежно від нозологічної форми.

1. Санаторно-курортне лікування

 

2. ЛФК

 

3. Професійна переорієнтація та працевлаштування

24 дні

 

 

 

7-10 днів

1. Санація осередків фокальної інфекції

 

2. Дотримання дієтичних рекомендацій

 

3. Дотримання відповідного режиму праці та відпочинку

1. Регрес клінічних симптомів основного захворювання

 

2. Нормалізація лабораторних даних

 

3. Нормалізація АТ

 

4. Зменшення ниркової недостатності

1. Загострення основного захворювання

 

2. Гостра ниркова недостатність

 

3. Наростання хронічної ниркової недостатності

 

4. Стійка АГ

 

5. Розвиток ускладнень АГ

Відповідно до основного захворювання і стадії АГ

 

 


 Фармакотерапія Ренопаренхіматозні гіпертензії   І  15.1

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Діуретики

 

 

Бета-блокатори:

- Кардіоселективні

 

 

Некардіоселективні

- з альфа-блокуючою здатністю

 

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

 

 

 

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

 

 

 

 

 

 

 

Антагоністи ангіотензину ІІ

 

 

 

Альфа-адреноблокатори

С 03 С

 

 

 

С 07 А

 

 

 

 

 

 

 

С 08 D

 

C 08 C

 

 

 

 

 

 

C 09 A

 

 

 

 

 

 

 

 

C 09 C

 

 

 

C 02 C

 

 фуросемід

 торасемід

 етакринова кислота

 

атенолол

 бізопролол

 метопролол

 небіволол

 пропранолол

 карведілол

 лабеталол

 

 верапаміл тривалої дії

 дилтіазем тривалої дії

 амлодипін

 ісрадипін

 лацидипін

 нікардипін тривалої дії

 ніфедипін тривалої дії

 фелодипін

 

 еналаприл

 каптоприл

 квінаприл

 лізиноприл

 моексиприл

 периндоприл

 спіраприл

 фозиноприл

 

 лосартан

 ірбесартан

 епросартан

 

 доксазозин

 празозин

 теразозин

40-300 мг

20-320 мг

250-100 мг

 

25-100 мг

5-20 мг

50-200 мг

2,5-5 мг

20-160 мг

25-100 мг

200-1200 мг

 

240-480 мг

120-360 мг

2,5-10 мг

2,5-10 мг

2-4 мг

60-120 мг

30-120 мг

5-20 мг

 

2,5-40 мг

12,5-150 мг

5-20 мг

5-40 мг

7,5-30 мг

1-16 мг

6-24 мг

10-40 мг

 

50-100 мг

75-300 мг

200-800 мг

 

1-16 мг

1-20 мг

1-20 мг

Тривалий час

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості лікування у дитячому віці

1

2

3

4

5

Діуретики

 

 

Бета-блокатори:

 

 

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

 

 

Альфа-адреноблокатори

 

Симпатолітики центральної дії

 

Вазодилататори

C 03 C

 

 

С 07 А

 

 

 

 

С 08 D

 

С 08 С

 

 

C 09 A

 

 

 

C02 C

 

С 02 А

 

C01 D

фуросемід

етакринова кислота

 

пропранолол

атенолол

метопролол

лабеталол

 

верапаміл тривалої дії

дилтіазем

ніфедипін-SL

нітрендипін

 

 каптоприл до 2-х років

  після 2-х років

 еналаприл

 

празозин

 

клонідин

 

метилдопа

гідралазин

1-2  мг/кг в день

25-50 мг

 

1-8 мг/кг в день

1-8 мг/кг в день

1-4 мг/кг в день

1-3 мг/кг в день

 

4-8 мг/кг в день

2-8 мг/кг в день

0,25-0,3 мг/кг в день

0,5-1,0 мг/кг в день

 

0,01-0,9 мг/кг в день

0,5-3,0 мг/кг в день

0,15-0,4 мг/кг в день

 

0,005-0,5 мг/кг в день

 

0,005-0,03 мг/кг в день

 

5-40 мг/кг в день

0,75-7,5 мг/кг в день

тривалий час

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10 І  15.0

Назва нозологічної форми: Реноваскулярні гіпертензії

 

Діагностичні

дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання для

 госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- збір анамнезу

- вимірювання АТ

- огляд

- симптом Пастернацького

Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі, калу

- визначення добової протеїнурії

- біохімічне дослідження (крові, сечі, калу)

 Інструментальні:

- ЕКГ

- Ехо – КГ

- УЗД нирок

- Доплер - дослідження ниркових артерій

- екскреторна урографія

- консультація офтальмолога (очне дно)

- аускультація судин в точках проекцій ниркових артерій

- радіоізотопна реографія

- аортографія

 

 

15 хв.

10 хв.

5 хв

10 хв.

 

 

1 год.

 

2 д

 

1 д

 

 

1 д

1 д

1 д

1 д

 

1 д

1 д

 

1 д

 

 

1 д

 

1 д

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

 

+

 

++

+

+

+

+

1. Дієтотерапія 

 

2.  Симптоматична гіпотензивна терапія

 

3.  Оперативне лікування

7-10 днів

 

за показаннями

 

 

1 день

Санаторно – курортне лікування

24 дні

1.  Лікування супутніх захворювань, 7-21 днів

 

2.  Режим праці і відпочинку

Зниження САТ і ДАТ на

10-20 % і  > від початкового рівня

1. Злоякісна гіпертензія

2. Ускладнення

 

Без операції -  довічно

Огляд 4 р. на  рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакотерапія Реноваскулярні гіпертензії І  15.1

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Діуретики

 

 

 

 

 

 

 

Бета-блокатори:

- Кардіоселективні

 

 

Некардіоселективні

- з альфа-блокуючою здатністю

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інгібітори АПФ

( протипоказані при білатеральному стенозі ниркових артерій)

 

 

 

 

 

 

Антагоністи ангіотензину ІІ

 

 

 

Альфа-адреноблокатори

С 03 С

 

 

 

С 03 А

 

 

 

С 07 А

 

 

 

 

 

 

 

 

С 08 D

 

C 08 C

 

 

 

 

 

 

C 09 A

 

 

 

 

 

 

 

 

C 09 C

 

 

 

C 02 C

 

 фуросемід

 торасемід

 етакринова кислота

 

 гідрохлортіазид

 індапамід

 хлорталідон

 

 атенолол

 бізопролол

 метопролол

 

 небіволол

 пропранолол

 карведілол

 лабеталол

 

 верапаміл тривалої дії

 дилтіазем тривалої дії

 амлодипін

 ісрадипін

 лацидипін

 нікардипін тривалої дії

 ніфедипін тривалої дії

 фелодипін

 

 еналаприл

 каптоприл

 квінаприл

 лізиноприл

 моексиприл

 периндоприл

 спіраприл

 фозиноприл

 

 лосартан

 ірбесартан

 епросартан

 

доксазозин

 празозин

 теразозин

 

 

40-300 мг

20-320 мг

250-100 мг

 

12,5-50 мг

1,5-5 мг

12,5-100 мг

 

25-100 мг

5-20 мг

50-200 мг

 

2,5-5 мг

20-160 мг

25-100 мг

200-1200 мг

 

240-480 мг

120-360 мг

2,5-10 мг

2,5-10 мг

2-4 мг

60-120 мг

30-120 мг

5-20 мг

 

2,5-40 мг

12,5-150 мг

5-20 мг

5-40 мг

7,5-30 мг

1-16 мг

6-24 мг

10-40 мг

 

50-100 мг

75-300 мг

200-800 мг

 

1-16 мг

1-20 мг

1-20 мг

тривалий час

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

 

 

 

Особливості лікування у дитячому  віці

1

2

3

4

5

Діуретики

 

 

 

Бета-блокатори:

 

 

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

 

 

Альфа-адреноблокатори

 

Симпатолітики центральної дії

 

Вазодилататори

C03 C

 

 

 

С 07 А

 

 

 

 

С 08 D

 

С 08 С

 

 

C09 A

 

 

 

C 02 C

 

С 02 А

 

C 01 D

фуросемід

етакринова кислота

хлорталідон

 

пропранолол

атенолол

метопролол

 лабеталол

 

верапаміл тривалої дії

дилтіазем

ніфедипін-SL

нітрендипін

 

 каптоприл до 2-х років

  після 2-х років

 еналаприл

 

празозин

 

клоні дин

 

метилдопа

гідралазин

 

1-2 мг/кг в день

25-50 мг

0,5-2 мг/кг в день

 

1-8 мг/кг в день

1-8 мг/кг в день

1-4 мг/кг в день

1-3 мг/кг в день

 

4-8 мг/кг в день

2-8 мг/кг в день

0,25-0,3 мг/кг в день

0,5-1,0 мг/кг в день

 

0,01-0,9 мг/кг в день

0,5-3,0 мг/кг в день

0,15-0,4 мг/кг в день

 

0,005-0,5 мг/кг в день

 

0,005-0,03 мг/кг в день

 

5-40 мг/кг в день

0,75-7,5 мг/кг в день

тривалий час

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-

 

 


 

Шифр МКХ-10 І  15.2

Назва нозологічної форми: Cимптоматичні (ендокринні) артеріальні гіпертензії: феохромоцитома

Діагностичні

дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

 Клінічні:

- виявлення характерних скарг (головний біль, серцебиття, пітливість)

анамнестичних даних (сімейні випадки захворювання)

даних об'єктивного дослідження (блідість шкірних покривів, тахікардія, артеріальна гіпертензія)

 Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі

- аналіз крові на вміст цукру

- визначення вмісту катехоламінів у крові;

- визначення вмісту катехоламінів у сечі

- тест із клонідином (визначення вмісту катехоламінів у крові)

- тест із клонідином (визначення вмісту катехоламінів у сечі)

Інструментальні:

- ультразвукове дослідження

- комп'ютерна томографія наднирників і черевної порожнини

- магнітно-резонансна томографія наднирників і черевної порожнини

 Консультації:

- ендокринолог

- онколог

15 хв.

день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 д

 

1 д

 

2 д

 

1 д

 

2 д

 

 

1 д

 

 

 

2 д

 

3 д

 

 

3 д

 

 

 

2 д

3 д

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

+

При кризі:

- блокатори альфа-адренорецепторів (фентоламін)

- блокатори бета-адренорецепторів

- нітропрусид натрію

 

 

Оперативне лікування (метод вибору)

 

Лікування неоперабельних хворих:

- блокатори альфа-адренорецепторів (феноксибензамін, празозин, доксазозин, теразозин)

- блокатори бета-адренорецепторів;

- антагоністи кальцію

- інгібітори АПФ

- інгібітори синтезу катехоламінів (метирозин)

 

до нормалізації АТ

 

 

до нормалізації АТ

до нормалізації АТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тривалий час

 

 

 

 

 

-//-

 

 

-//-

 

-//-

-//-

Професійна орієнтація та працевлаштування

 

Психотерапія

 

 

Санаторно-курортне лікування (в санаторії місцевого значення)

 

 

4-6 міс.

 

 

 

 

 

7-14 днів

 

 

1 раз на рік

(24 дні)

Правильний режим праці та відпочинку – постійно

Нормальні показники АТ

 

 

Відсутність рецидиву пухлини

Гіпертензивний криз - у відділення інтенсивної терапії

 

Діагностована феохромоцитома – у хірургічне відділення для видалення пухлини

Довічно,

4 рази на рік

 

 

Фармакотерапія Cимптоматичні (ендокринні) артеріальні гіпертензії: феохромоцитома  І  15.2

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Блокатори альфа – адренорецепторів

 

 

 

Блокатори бета – адренорецепторів

 

 

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

 

Інгібітори синтезу

катехоламінів;

 

При кризі:

 

- блокатори альфа-адренорецепторів

 

 

 

- блокатори бета-адренорецепторів

 

 

 

 

 

- вазодилататори

С 02 С

 

 

 

С 07 А

 

 

 

 

С 08 С

 

 

 

С 09 А

 

 

 

 

 

 

 

С 02 С

 

 

 

С 07 А

 

 

 

 

 

С 01 D

 празозин

 доксазозин

 теразозин

 

 атенолол

 метопролол

 бізопролол

 карведілол

 

 амлодипін

 нікардипін (пролонгована форма)

 дилтіазем (пролонгована форма)

 

 еналаприл

 периндоприл

 

метирозин (альфа-метил-пара-тирозин)

 

 

 

 фентоламін

 

 

 

пропранолол

 

 

 лабеталол

 

 

 натрію нітропрусид

4-20 мг

1-16 мг

1-20 мг

 

25-100 мг

50-200 мг

5-20 мг

12,5-50 мг

 

2,5-10 мг

60-120 мг

120-360 мг

 

2,5-40 мг

1-16 мг

 

1-4 г

 

 

 

 

2,5 мг в/в болюсно кожні 5 хв. або 2,5-10 мг в/в краплинно до нормалізації АТ

 

2-5 мг в/в краплинно із швидкістю 0,1 мг/хв.

 

в/в болюсно 20-80 мг зі швидкістю 2 мг/хв. або в/в краплинно 50-300 мг

 

в/в краплинно 0,25-10 мкг/кг/хв. (50-100 мг в 250-500 мл 5% р-ну глюкози)

тривалий час під контролем АТ

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

 

тривалий час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості лікування у дитячому віці

1

2

3

4

5

Блокатори альфа – адренорецепторів

 

 

Блокатори бета – адренорецепторів

 

 

 

 

Антагоністи кальцію

 

Інгібітори АПФ

 

При кризі:

 

- блокатори альфа-адренорецепторів

 

- блокатори бета-адренорецепторів

 

- вазодилататори

C02 C

 

 

C07 A

 

 

 

 

C08 C

 

C09 A

 

 

 

C02 C

 

 

C07 A

 

C01 D

 

празозин

 

 

 атенолол

 

 метопролол

 

 

 дилтіазем (пролонгована форма)

 

 еналаприл

 

 

 

 фентоламін

 

 

 пропранолол

 

 натрію нітропрусид

0,005-0,5 мг/кг/добу

 

 

1-8 мг/кг/добу

 

1-4 мг/кг/добу

 

 

2-8 мг/кг/добу

 

0,15-0,4 мг/кг/добу

 

 

 

0,1 мг/кг

 

 

1-8 мг/кг

 

0,3-10 мг/кг/хв.

 

 

3-4 р. на добу, тривало, під контролем АТ

 

1-2 р. на добу, тривало, під контролем АТ

2 р. на добу, тривало, під контролем АТ

 

1-2 р. на добу, тривало, під контролем АТ

1-2 р. на добу, тривало, під контролем АТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ-10 І  15.2

Назва нозологічної форми: Cимптоматичні (ендокринні) артеріальні гіпертензії: синдром Кушинга

 

Діагностичні

дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги  (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

 Клінічні:

- виявлення "кушингоїдного" вигляду (габітусу), порушень функції гонад, гірсутизму, пурпурових стрій на шкірі, нейропсихічних порушень (депресії), артеріальної гіпертензії (

 Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі

- аналіз крові на вміст цукру

- визначення вмісту кортизолу в плазмі крові (тест з дексаметазоном)

- визначення вмісту кортизолу в сечі (тест з дексаметазоном)

- визначення вмісту кортизолу в добовій сечі

- низькодозований дексаметазоновий тест

- визначення вмісту АКТГ в крові (включаючи пробу з високою дозою дексаметазону)

 Інструментальні:

- комп'ютерна томографія

- магнітно-резонансна томографія

- сцинтиграфія з 6b - 131І – йодометил – 19 – норхоле-стерином

4. Консультації:

- ендокринолог

- онколог

15 хв.

 

 

 

 

 

 

1 день

1 день

2 дні

 

 

2 дні

 

 

2 дні

 

3 дні

 

1-3 дні

 

 

 

 

 

 

 

2 дні

3 дні

 

 

 

3 дні

2 дні

3 дні

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

1. Хірургічне усунення причини

 

2. Медикаментозна терапія (у випадку неоперабельної пухлини):

- пригнічення синтезу кортизолу (октреотид, нізорал, аміноглютетемід, метирапон, трилостан)

- антигіпертензивна терапія (перевагу віддають діуретикам)

 

 

 

 

 

 

 

 

тривалий час

 

 

 

 

тривалий час

Професійна орієнтація та покращення працевлаштування

 

 

Психотерапія

 

 

Санаторно-курортне лікування (в санаторії місцевого значення)

4-6 міс.

 

 

 

 

 

 

7-14 днів

 

 

1 раз на рік

(24 дні)

Правильний режим праці та відпочинку – постійно

Відсутність рецидиву хвороби після оперативного втручання

 

Нормальні показники АТ

Важкий загальний стан хворого, неоперабельна пухлина -  в стаціонар терапевтичного профілю

 

Діагностований синдром Кушинга та відсутність протипоказань до оперативного втручання – в хірургічне відділення

Довічно, огляд

4 рази на рік

 

 

Фармакотерапія Cимптоматичні (ендокринні) артеріальні гіпертензії: синдром Кушинга  І 15.2

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Препарати, що пригнічують синтез кортизолу

 

Діуретики

 

 

 

 

Бета-адреноблокатори

 

 

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

Н 01 С

J 02 А

 

 С 03

 

 

 

 

С 07 А

 

 

 

 

С 08 С

 

 

 

С 09 А

 окреотид (сандостатин)

 кетоконазол (нізорал)

 

 гідрохлортіазид

(або фуросемід) в комбінації із

спіронолактоном

 

 

 атенолол

 метопролол

 бізопролол

 карведілол

 

 амлодипін

 нікардипін (пролонгована форма)

 дилтіазем (пролонгована форма)

 

 еналаприл

 периндоприл

 

100-500 мкг

200-400 мг

 

12,5-50 мг

40-160 мг

25-100 мг з наступним зниженням дози до 25 мг

 

25-100 мг

50-200 мг

5-20 мг

12,5-50 мг

 

2,5-10 мг

60-120 мг

120-360 мг

 

2,5-40 мг

1-16 мг

 

тривалий час

тривалий час

 

за показаннями

-//-

-//-

 

 

тривалий час

тривалий час

тривалий час

тривалий час

 

тривалий час

тривалий час

тривалий час

 

тривалий час

тривалий час

Особливості лікування у дитячому віці

1

2

3

4

5

Препарати, що пригнічують синтез кортизолу

 

Діуретики

 

 

 

Бета-адреноблокатори

 

 

Антагоністи кальцію

 

Інгібітори АПФ

H 01 C

J 02 A

 

C 03

 

 

 

C07 A

 

 

C08 C

 

C09 A

окреотид (сандостатин)

кетоконазол (нізорал)

 

гідрохлортіазид

(або фуросемід) в комбінації із спіронолактоном

 

атенолол

метопролол

 

дилтіазем (пролонгована форма)

 

еналаприл

1-10 мкг/кг/добу

3,3-6,6 мг/кг/добу

 

0,5-3 мг/кг/добу

1-12 мг/кг/добу

1-3 мг/кг/добу

 

1-8 мг/кг/добу

1-4 мг/кг/добу

 

2-8 мг/кг/добу

 

0,15-0,4 мг/кг/добу

тривалий час

тривалий час

 

за показаннями

за показаннями

за показаннями

 

тривалий час

тривалий час

 

тривалий час

 

тривалий час


Шифр МКХ-10 І 15.2

Назва нозологічної форми: Cимптоматичні (ендокринні) артеріальні гіпертензії: первинний альдостеронізм (синдром Кона)

Діагностичні дослідження

і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Види і обсяги

Тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- виявлення артеріальної гіпертензії, поліурії, полідипсії, м'язової слабості, тетанії, змін на ЕКГ (о)

 Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі

- аналіз крові на вміст цукру

- визначення вмісту калію в плазмі крові, в т. ч. тест із навантаженням натрієм

- визначення вмісту альдостерону і активності реніну в периферичній венозній крові

- тест із хлоридом натрію

- тест із каптоприлом

- тест із спіронолактоном

- визначення рівня 18-гідроксикортикостерону

- ортостатична проба

- проба з дексаметазоном

- визначення рівня альдостерону в крові

 Інструментальні:

- ультразвукове дослідження наднирників

- комп'ютерна томографія наднирників

- магнітно-резонансна томографія наднирників

- сцинтиграфія наднирників

- венографія наднирників

- сканування наднирників

Консультації:

- ендокринолог (о)

- онколог (о)

15 хв.

 

 

 

 

 

1 день

1 день

3 дні

3-7 днів

1 день

 

 

 

3-7 днів

1 день

5 тиж.

1 день

 

1 день

7-10 днів

1 день

1 день

 

2 дні

 

3 дні

 

3 дні

 

2 дні

3 дні

 

2 дні

3 дні

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

-

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

-

+

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

+

+

 

-

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

-

+

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

 

+

+

1. Оперативне лікування (при аденомі або карциномі наднирника)

2. Медикаментозна терапія (при гіперплазії кори наднирників або при наявності протипоказань до оперативного втручання):

- спіронолактон (в комбінації з тіазидними діуретиками або фуросемідом)

- амілорід

при недостатньому ефекті -

- бета-адреноблокатори

- антагоністи кальцію

- інгібітори АПФ

3. Дексаметазонпригнічувана пухлина:

- глюкокортикоїди (найчастіше – дексаметазон);

- додатково (при недостатньому зниженні АТ) – спіронолактон, тіазидні діуретики, антагоністи кальцію,

інгібітори АПФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тривалий час

 

 

-//-

 

 

 

тривалий  час

-//-

 

-//-

 

 

 

 

тривалий  час

 

 

 

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

Професійна орієнтація та працевлаштування

 

Психотерапія

 

Санаторно-курортне лікування (в санаторії місцевого значення)

 

 

4-6 міс.

 

 

 

 

 

 

7-14 днів

 

1 раз

(24 дні)

Правильний режим праці та відпочинку – постійно

Відсутність рецидиву пухлини

 

Нормальні показники АТ

Важкий загальний стан пацієнта

 

 

Необхідність оперативного втручання

Довічно, огляд

4 рази на рік

 

 

Фармакотерапія  Cимптоматичні (ендокринні) артеріальні гіпертензії: первинний альдостеронізм (синдром Кона) І 15.2

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Калійзберігаючі діуретики

 

 

 

 

 

 

 

 

Бета - адреноблокатори

 

 

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

 

Глюкокортикоїди (при дексаметазонпригнічуваній пухлині)

C03 D

 

 

 

 

 

 

 

 

C07 A

 

 

 

 

C08 C

 

 

 

C09 A

 

 

H02 A

 спіронолактон

 

 амілорід

 

При необхідності добавляють:

 

 гідрохлортіазид

 фуросемід

 

 атенолол

 метопролол

 бізопролол

 карведілол

 

 амлодипін

 нікардипін (пролонгована форма)

 дилтіазем (пролонгована форма)

 

 еналаприл

 периндоприл

 

дексаметазон

100-200 мг з наступним зниженням дози до 50 мг

10-20 мг з наступним зниженням. дози до 10 мг

 

 

12,5-50 мг

10-160 мг

 

25-100 мг

50-200 мг

5-20 мг

12,5-50 мг

 

2,5-10 мг

60-120 мг

120-360 мг

 

25-40 мг

1-16 мг

 

0,5-2,0 мг

тривалий час, під контролем АТ

 

тривалий час, під контролем АТ

 

 

 

за показаннями

за показаннями

 

тривалий час

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

 

-//-

 

Особливості лікування у дитячому віці

1

2

3

4

5

Калійзберігаючі діуретики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бета - адреноблокатори

 

 

Антагоністи кальцію

 

Інгібітори АПФ

 

Глюкокортикоїди (при дексаметазонпригнічуваній пухлині)

C03 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C07 A

 

 

C08 C

 

C09 A

 

H02 A

спіронолактон

 

 

амілорід

 

При необхідності добавляють:

гідрохлортіазид

фуросемід (тільки у випадку порушення функції нирок)

 

атенолол

метопролол

 

дилтіазем (пролонгована форма)

 

еналаприл

 

дексаметазон

1,5-3,3 мг/кг/добу

 

 

5-10 мг/кг/добу

 

 

0,5-3 мг/кг/добу

1-12 мг/кг/добу

 

 

1-8 мг/кг/добу

1-4 мг/кг/добу

 

2-8 мг/кг/добу

 

0,15-0,4 мг/кг/добу

 

0,25-2,0 мг/кг/добу

2-4 рази на добу, тривалий час, під контролем АТ

 

тривалий час, під контролем АТ

 

 

1-2 р. на добу, за показаннями

2-6 р. на добу, за показаннями

 

 

1-2 р. на добу, тривалий час

2 р. на добу, тривалий час

 

1-2 р. на добу, тривалий час

 

1-2 р. на добу, тривалий час

 

тривалий час

 

Шифр МКХ-10 І 15.8

Назва нозологічної форми: Cимптоматичні артеріальні гіпертензії: системна склеродермія

 

Діагностичні

дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- виявлення характерної симптоматики захворювання, в т.ч. ураження нирок з проявами артеріальної гіпертензії

Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі

- аналіз крові на вміст цукру

- визначення рівня загального білка крові з дослідженням білкового спектру

- дослідження крові на вміст серомукоїдів, сіалових кислот, оксипроліну, кальцію

- визначення вмісту в крові креатиніну, сечовини, амінотрансфераз, альдолази, білірубіну, лужної фосфатази

- імунологічне дослідження крові

Інструментальні:

ультразвукове дослідження нирок

Консультації:

- ревматолог

- нефролог

15 хв.

 

 

 

 

 

 

1 день

1 день

1 день

 

 

 

1 день

 

 

 

1 день

 

 

 

2 дні

 

 

1 день

 

2 дні

2 дні

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

1. Комплексна терапія захворювання із врахуванням основних клінічних проявів, активності, варіанту перебігу

 

2. Антигіпертензив­ні засоби:

- антагоністи кальцію

- інгібітори АПФ

за показання­ми

 

 

 

 

 

тривалий час

 

 

Професійна орієнтація та покращення працевлашту­вання

 

Психотерапія

 

Санаторно-курортне лікування

4-6 міс.

 

 

 

 

 

7-14 днів

 

1 раз на рік (24 дні)

Правильний режим праці та відпочинку; уникати інсоляції і переохолоджень - постійно

 

 

Регрес клінічних проявів захворювання

 

Нормальні показники АТ

Погіршення загального стану пацієнта

Довічно,

огляд 4 рази на рік

 

 

 

 

 

Фармакотерапія Cимптоматичні артеріальні гіпертензії: системна склеродермія І 15.8

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

1. Лікування артеріальної гіпертензії:

Антагоністи кальцію

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

2. Терапія основних клінічних проявів захворювання:

Глюкокортикоїди

 

Нестероїдні протизапальні засоби

 

С 08 С

 

 

 

С 09 А

 

 

 

Н 02 А

 

М 01 А

 

 амлодипін

 нікардипін (пролонгована форма)

 дилтіазем (пролонгована форма)

 

 еналаприл

 периндоприл

 

 

преднізолон

 

індометацин

 

2,5-10 мг

60-120 мг

120-360 мг

 

2,5-40 мг

1-16 мг

 

 

30-60 мг

 

0,075-0,15 г

 

тривалий час, під контролем АТ

-//-

-//-

 

-//-

-//-

 

 

за показаннями

 

за показаннями

Особливості лікування у дитячому віці

1. Лікування артеріальної гіпертензії:

Антагоністи кальцію

 

Інгібітори АПФ

 

2. Терапія основних клінічних проявів захворювання:

Глюкокортикоїди

 

Нестероїдні протизапальні засоби

 

 

 

C08 C

 

C09 A

 

 

 

H02 A

 

M01 A

 

 

 

дилтіазем (пролонгована форма)

 

еналаприл

 

 

 

преднізолон

 

індометацин

 

 

 

2-8 мг/кг/добу

 

0,15-0,4 мг/кг/добу

 

 

 

1-2 мг/кг/добу

 

0,5-2 мг/кг/добу

 

 

 

тривалий час, під контролем АТ

 

-//-

 

 

 

за показаннями

 

-//-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10   І 15.8

Назва нозологічної форми: Cимптоматичні артеріальні гіпертензії (вузликовий периартеріїт)

 

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для

госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- збір анамнезу

- огляд шкіри

- огляд і пальпація суглобів

- оцінка неврологічного статусу

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- загальний аналіз сечі

- біохімічний аналіз крові (креатинін, сечовина, білірубін, АСТ, АЛТ)

- протеїнограма

- імунологічне дослідження

- аналіз крові на маркери вірусного гепатиту В, С

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- дослідження очного дна

- біопсія шкірно-м'язового лоскута

- Допплер -  ультразвукове дослідження ниркових артерій.

 

10 хв.

15 хв.

10 хв.

15 хв.

 

 

1 доба

1 доба

1 доба

1 доба

2 доби

2 доби

2 доби

2 доби

3 доби

 

3 доби

1. Лікування основного захворювання

 

2. Гіпотензивна терапія:

- діуретики

- антагоністи кальцію

- інгібітори АПФ

- b - адреноблокатори

- a- адреноблокатори

- препарати 2-го ряду

 

3. ЛФК

 

1. ЛФК

 

 

 

2. Трудова переорієнтація (організація роботи на дому)

 

3. Психотерапія

тривалий час

 

3-6 міс.

 

 

 

 

тривалий час

 

1. Адекватне лікування основного захворювання.

2. Тривала адекватна гіпотензивна терапія

+

+

+

1. Нормалізація АТ

 

2. Відсутність чи зменшення частоти гіпертонічних кризів

 

3. Регрес клінічних ознак основного захворювання

 

4. Зменшення тривалості тимчасової непрацездатності

1. Часті гіпертонічні кризи

 

2. Виникнення ускладнень артеріальної гіпертензії

 

3. Загострення основного захворювання

Довічно відповідно до основного захворювання та стадії АГ (1 раз на 2-3 місяці).

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10   І 15.8

Назва нозологічної форми: Cимптоматичні гіпертензії (неврогенні гіпертензії)

 

Діагностичні

 дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- збір анамнезу

- огляд

- вимірювання АТ на обох руках

- оцінка неврологічного статусу (рефлекси, патологічні рефлекси, менінгіальні знаки, ністагм, чутливість)

Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- аналіз сечі

- біохімічний аналіз крові

( креатинін, сечовина, АСТ, АЛТ, холестерин, бета-ліпопротеїди)

- аналіз люмбальної пункції Інструментальні:

- ЕКГ

- ЕЕГ

- КТ

- Ехо-КГ

- огляд очного дна

 

10 хв

10 хв

10 хв

 

10 хв

 

 

1 доба

1 доба

1 доба

1 доба

2 доба

2 доба

2 доба

2 доба

2 доба

1. Лікування основного захворювання

 

2. Гіпотензивна терапія:

- діуретики

- антагоністи кальцію

- b–адреноблокатори

- інгібітори АПФ

- a– адреноблокатори

- препарати 2-го ряду

 

3. ЛФК

 

4. Фізіотерапія.

тривалий час

 

 

 

 

-//-

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-

 

-//-

 

 

тривалий час

3-6 міс.

1. Санаторно – курортне лікування.

 

2. ЛФК

 

 

 

3. Фізіотерапія

24 дні

 

 

 

тривалий час

 

7-14 днів

1. Дотримання режиму праці і відпочинку

 

2. Адекватна терапія основного захворювання

 

3. Адекватна гіпотензивна терапія

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

1. Нормалізація АТ

2. Відсутність чи зменшення частоти гіпертонічних кризів

3. Відсутність ускладнень

4. Регрес клінічних ознак основного захворювання та АТ

1. Часті гіпертонічні кризи

2. Виникнення ускладнень артеріальної гіпертензії

3. Загострення основного захворювання

Довічно відповідно до основного захворювання та стадії АТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10   І  15.9

Назва нозологічної форми: Гіпертензії на ґрунті гіперкінетичного циркулярного синдрому (юнацька, спортивна)

 

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги

 (І, ІІ, ІІІ)

 

Критерії бажаного результату лікування

Показання

 для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

 

Тривалість

 

 

 

Види і обсяги

 

Тривалість

 

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- скарг немає

- анамнез не обтяжений

- можливо фізичне навантаження (робота, спорт)

- в одному з обстежень діастолічний АТ нижче 90 мм рт. ст. або дорівнює віковій нормі, а в двох інших коливається в межах 90-94 мм рт. ст.

- або систолічний АТ перевищує вікову норму, але не виходить за межі 159 мм рт. ст.

 Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі

- аналіз на цукор  крові

Інструментальні:

- ЕКГ

- очне дно Консультації:

- кардіолог

10 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

1 доба

1 доба

Нормалізація АТ відбувається спонтанно без прийому гіпотензивних препаратів

при зменшенні фізичного навантаження.

2-3 дні

 

 

 

 

 

1. Професійна, спортивна орієнтація та працевлаштування

 

2.  Санаторно – курортне лікування

 

3.  Психотерапія

4-6 міс.

 

 

 

 

24 дні

 

 

 

7-14 днів

Зменшення фізичного навантаження протягом диспансерного обліку

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

Нормалізація АТ

Відсутність нормалізації АТ

 

 

2 роки, 4 рази на рік

1.  Відсутність скарг

 

2. Нормалізація АТ

 

3.  Відсутність негативної динаміки в обстеженнях


Шифр МКХ – 10   І  15.9

Назва нозологічної форми: Реологічні гіпертензії (при еритремії, поліцитемії)

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги

 (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Покази

 до госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

 

Тривалість

 

 

 

Види і обсяги

 

Тривалість

 

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- скарги на болі в кістках

- шкірний зуд

-похудіння

- головокружіння

- втомлюваність

- червоно-ціанотичний колір шкіри

- червоне м'яке піднебіння

- судини склер ін'єковані "кролячі очі", телеангіектазії, спленомегалія, гепатомегалія

- плеторична артеріальна гіпертензія зі збільшенням переважно систолічного тиску

Лгальний.

- аналіз крові

- загальний аналіз сечі

- аналіз на цукор крові

- біохімія крові

- зсідання крові

Інструментальні:

- ЕКГ

 Консультації:

- гематолог

- кардіолог

- невропатолог

20 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

1 доба

 

2 доби

 

 

1. Лікування основного захворювання

 

2.  Інгібітори АПФ

 

3.  Антагоністи кальцію

 

4. Дезагреганти

10-12 днів

1. Професійна орієнтація та працевлаштування.

2. Санаторно-курортне лікування.

3.  Психотерапія.

4-6 міс.

 

 

 

24 дні

 

 

7-14 днів

Профілактика ускладнень основного захворювання - постійно

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

+

+

Зменшення скарг, нормалізація АТ, позитивні зміни в коагулограмі

1. Гіпертонічний криз

 

2. Інфаркт міокарда

 

3. Інсульт

 

4. Набряк легень

 

5. Розшаровуюча аневризма аорти

 

6. Серцево-судинна недостатність

 

7. Ниркова недостатність

 

8. Цереброваскулярна недостатність

 

9. Субарахноїдальні крововиливи.

 

10. Ішемічна хвороба серця.

 

11. Ангіоретинопатії.

 

 

довічно,

огляд 4 рази на рік.

 

 

Шифр МКХ – 10   І 70.9

Назва нозологічної форми: Атеросклероз. Дисліпідемії. (атерогенні ІІа, ІІв, ІІІ, ІV типи)

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І ,ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для

госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 Клінічні:

- огляд шкірних покривів і слизових, виявлення сухожильних ксантом, ксантелазм, ліпоїдної дужки рогівки

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі

- аналіз крові, сечі на вміст цукру

- функціональні проби печінки

- біохімічний аналіз крові (білкові фрак­ції, загальний рівень білка);

- визначення загаль­ного холестерину, тригліцеридів, холес­терину ліпопротеїнів низької щільності, холестерину ліпопротеїнів високої щільності

Виключення вторинних дисліпідемій:

- цукровий діабет

- гіпотиреоз

- гіперпаратиреоїдизм

- нефротичний синдром

- хронічна печінкова недостатність (біліарний цироз)

- синдром Іценко-Кушінга

Для диференціального діагнозу із вторинними дисліпідеміями, рекомендовано:

- УЗД щитовидної залози;

 

10-15 хв.

 

 

 

 

1 доба

 

1 доба

 

1 доба

1 доба

 

1 доба

 

 

1 доба

 

 

 

 

2 доби

1. При виявленні ДЛП рекомендовано змінити спосіб життя:

- підвищення фізичної активності зі зниженням надлишкової ваги

- гіполіпідемічна дієта.

2. Орієнтуватись на рівень загального холестерину:

 <5,2 ммоль/л – бажаний рівень

5,2-6,2 ммоль/л – граничний рівень

 

>6,2 ммоль/л – підвищений рівень тригліцеридів

 <2,3 ммоль/л – бажаний рівень.

3. При визначенні показів до лікування ДЛП медикаментозними препаратами необхідно орієнтуватися на рівень атерогенних ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ)

І група. Без ІХС і менше 2 факторів ризику:

- чоловіки до 35 років,

- жінки до менопаузи

 

- чоловіки старше 35 років,

- жінки в менопаузі

 

2 група. Без ІХС і 2 або більше факторами ризику

 

 

 

 

 

постійно

 

 

3-6 міс.

фармакотерапія призначається при ЗХС >6,2 моль/л, наявності факторів ризику і неефективності дієти протягом декількох місяців

 

призначати ліки при ХС ЛПНГ

 > 220 мг/дл (5,7 ммоль)

при ХС ЛПНГ

> 190 мг/дл (4,9 ммоль) із метою  зниження ХС ЛПНГ менше 160 мг/дл (4,1 ммоль/л)

лікування при ХС ЛПНГ

 > 160 мг/дл (4,1 ммоль/л) із метою його зниження до 130 мг/дл (3,4 ммоль/л)

1. Санаторно  - курортне лікування  захворювання, в основі якого є атеросклероз (ІХС, ураження мозкових артерій та артерій нижніх кінцівок тощо)

 

2. Професійна орієнтація та працевлаштування при виникненні ускладнень атеросклерозу

24 дні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 міс.

1. Санація осередків фокальної інфекції – 7-14 днів

 

2. Лікування вторинних дисліпідемій – 14-21 день

 

3. Модифікація способу життя:

- відмова від куріння та зловживання алкоголем

- збільшення рухової активності

- зменшення маси тіла

- обмеження вживання кухонної солі

- достатня кількість К, Mg, Ca в їжі, постійно

 

4. Фітотерапія – 2 міс

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення клінічних ознак ДЛП (ксантом, ксантелазм);

Стабілізація хвороб зумовлених атеросклерозом або ДЛП (ІХС, атеросклероз аорти, атеросклероз мозкових судин тощо)

1. При загострені хвороби на ґрунті атеросклерозу

 

2. Для проведення  хірургічного лікування ДЛП

Повторні  обстеження:

перший рік – через 2-4 місяці, а надалі щороку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

- визначення рівня гормонів щитовидної залози

- виявлення холестерину (ХС)

3. Консультації

 при вторинних дисліпідеміях:

 - ендокринолога

- гастроентеролога

- нефролога

2 доби

 

2 доби

 

 

 

 

3 доби

 

3 група. З ІХС

 

 

 

 

Терапевтичні заходи:

1. Тригліцеридзнижуючі препарати (фібрати, препарати нікотинової кислоти, поліненасичені жирні кислоти)

2. Холестеринзнижуючі препарати (секвестранти жовчних кислот, інгібітори ГМГ-КоА редуктази – статини, пробукол)

3. Комбінована гіполіпідемічна терапія

4.  Ессенціальні фосфоліпіди

лікування  при  >130 мг/дл (3,4 ммоль/л) із метою його зниження до 100 мг/дл (2,6 ммоль/л)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

(ессенціале, ліпостабіл)

5. Харчові додатки препарати часнику, розчинні рослинні волокна

6.  Гепарини (суклодексид)

7. Інші гіполіпідемічні препарати (риб'ячий жир, максепа, ейконол, лізивіт – С, холестейд),  природні антиоксиданти (аскорбінова кислота, вітаміни Е)

8. Немедикаментозні методи:

- антиатеросклеротична дієта,

- фізичні тренування,

усунення факторів ризику (куріння, артеріальної гіпертензії)

а) При гіперхолестеринемії рекомендовано:

- статини, секвестранти жовчних кислот, фібрати, препарати нікотинової кислоти

б)  при змішаній гіперліпідемії :

- фібрати, статини, препарати нікотинової кислоти

в)  при гіпертригліцеридемії:

- фібрати, препарати нікотинової кислоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакотерапія Атеросклероз. Дисліпідемії  І 70.9

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Фібрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Статини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нікотинова кислота

 

С 10 А

 

 

 

 

 

 

 

 

С 10 А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 04 А

 

 гемфіброзил  

 

 

 безафібрат

 фенофібрат

 ципрофібрат 

 

 ловастатин  

 

 симвастатин

 

 правастатин

 

 аторвастатин

 

 

 ендурацин

 

табл. 600мг-1200 мг

 

 

табл. 200 мг , 200 мг, 2-3 р/день

капс. 200 мг, 200 мг 1 р. вдень під час їди

капс. 100 мг, 200 мг 

100 мг, рідко 200 мг 1 р/день

 

табл. 20 мг, 40 мг; 10-20 мг під час вечері або перед сном

табл. 10 мг, 20 мг, 40 мг;

20-40 мг 1 р/добу

табл. 10 мг, 20 мг: 5 мг 1 р/добу, збільшуючи дозу через кожні 4 тижні до 10-20 мг в 1 прийом

табл. 10 мг, 20 мг, 40 мг: 10 мг 1 р/день, терапевтична – 10-80 мг /день

 

табл. 500 мг: 1-й тиждень – 0,5 г/добу, 2-й – 1,0 г/добу, 3-й – 1,5 г/добу

 

тривалий час під контролем рівня ліпідів низької щільності і досягнення їх бажаного рівня

-//-

-//-

 

-//-

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

 

 

-//-

 

 

-//-

 

 

 


Шифр МКХ – 10   І 70.0

Назва нозологічної форми: Атеросклероз аорти

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги

 (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

 

Тривалість

 

 

 

Види і обсяги

 

Тривалість

 

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

Скарги:

- аорталгії

- може бути затруднення

ковтання і охриплість голосу

- анізокорія;

Об'єктивні дані:

- розширення перкуторного притуплення на рівні ІІ міжребір'я вправо від грудини на 1-3 см

- 2-й тон вкорочений, з металічним відтінком

-  симптом Сиротиніна-Куковерова

- асиметрія АТ і пульсу на руках

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові і сечі

- аналіз крові на вміст цукру

- функціональні проби печінки

- біохімічний аналіз крові (білкові фракції, загальний рівень білка)

- визначення загального холестерину, тригліцеридів, холестерину ліпопротеїдів низької і високої щільності

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- Ехо – КГ (по можливості)

- рентгенографія аорти і серця

4. Консультації:

- рентгенолога

- кардіолога

- невропатолога

 

10-15 хв

 

 

 

 

10-15 хв

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

3 доби

 

1 доба

1. Гіполіпідемічна дієта

2. Ліпідознижуючі препарати (фібрати, препарати нікотинової кислоти,

секвестранти жовчних кислот, статини, пробукол

3.  Ессенціальні фосфоліпіди (ессенціале, ліпостабіл)

4. Харчові додатки, препарати часнику,  рослинні волокна

5.  Гепарини (суклодексид)

6. Інші гіполіпідемічні препарати (риб'ячий жир, максепа), природні антиоксиданти (аскорбінова кислота, вітаміни Е)

7. Антагоністи кальцію

8. Дезагреганти

9. Інгібітори АПФ

10. Фітотерапія

тривалий час

 Реабілітаційні заходи:

1. Санаторно – курортне лікування

 

2. Професійна орієнтація та працевлаштування при виникненні ускладнень атеросклерозу аорти

 

3. Психотерапія

 

 

24 дні

 

 

 

4-6 міс.

 

 

 

 

 

 

 

 

10-14 днів

1. Усунення факторів ризику атеросклерозу і модифікація способу життя – постійно

 

2. Лікування вторинних дисліпідемій – тривалий час

 

3. Лікування артеріальної гіпертензії і цукрового діабету, які найбільше сприяють прогресуванню атеросклерозу – постійно

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

1. Зменшення клінічних проявів

 

2. Нормалізація ліпідного обміну

 

3. Нормалізація рівня глюкози в крові та  АТ

 

4. Зменшення частоти гіпертонічних кризів

1. Поява ускладнень:

- гіпертонічний криз

 

2. Направлення на хірургічні методи лікування:

- розшарування аорти

- аневризма аорти

Довічно,

повторні обстеження -  4 рази на рік

f

 

 

Фармакотерапія Атеросклероз аорти І 70.0

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

Фібрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Статини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нікотинова кислота

 

 

 

Діуретики

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

 

 

 

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

 

 

 

 

 

 

 

Антитромботичні препарати

С 10 А

 

 

 

 

 

 

 

 

С 10 А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 04 А

 

 

 

С 03 А

 

 

С 08 D

 

С 08 С

 

 

 

 

 

 

С 09 А

 

 

 

 

 

 

 

 

В 01 А

 гемфіброзил  

 

 

  безафібрат

  фенофібрат

 

  ципрофібрат

 

ловастатин

 

 симвастатин

 

 правастатин

 

 

  аторвастатин

 

 

 ендурацин

 

 

 

 гідрохлортіазид

 індапамід

 

 верапаміл тривалої дії

 дилтіазем тривалої дії

 амлодипін

 ісрадипін

 лацидипін

 нікардипін тривалої дії

 ніфедипін тривалої  дії

 фелодипін

 

еналаприл

 каптоприл

 квінаприл

 лізиноприл

 моексиприл

 периндоприл

 спіраприл

 фозиноприл

 

аспірин

табл. 600 мг-1200 мг

 

 

табл. 200 мг , 200 мг, 2-3 р/день

капс. 200 мг, 200 мг 1 р. вдень під час їди

капс. 100 мг, 200 мг 

100 мг, рідко 200 мг 1 р/день

 

табл. 20 мг, 40 мг; 10-20 мг під час вечері або перед сном

табл. 10 мг, 20 мг, 40 мг; 20-40 мг 1 р/добу

табл. 10 мг, 20 мг: 5 мг 1 р/добу, збільшуючи дозу через кожні 4 тижні до 10-20 мг в 1 прийом

табл. 10 мг, 20 мг, 40 мг: 10 мг 1 р/день, терапевтична – 10-80 мг /день

 

табл. 500 мг: 1-й тиждень – 0,5 г/добу, 2-й – 1,0 г/добу, 3-й – 1,5 г/добу

 

12,5-50 мг

1,5-5 мг

 

240-480 мг

120-360 мг

2,5-10 мг

2,5-10 мг

2-4 мг

60-120 мг

30-120 мг

5-20 мг

 

2,5-40 мг

12,5-150 мг

5-20 мг

5-40 мг

7,5-30 мг

1-16 мг

6-24 мг

10-40 мг

 

75 мг

тривалий час під контролем рівня ліпідів низької щільності і досягнення їх бажаного рівня

-//-

-//-

 

-//-

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

 

 

-//-

 

 

-//-

 

 

 

тривалий час

тривалий час

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

 

Шифр МКХ – 10 І  15.9

Назва нозологічної форми: Атеросклероз аорти. Стенозуюче  пошкодження сонних і вертебробазилярних артерій

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги

 (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

 для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

 

Тривалість

 

 

 

Види і обсяги

 

Тривалість

 

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- скарги на аорталгію – біль за грудиною

- біль в животі разом з диспепсичним явищами

- синдром "переміжної кульгавості" (Леріша)

- головний біль, - головокружіння

Анамнестичні дані:

- стресові фактори

- фактори харчування (їжа багата жирами, простими вуглеводами)

- супутні захворювання (цукровий діабет, гіпотиреоз, жовчнокам'яна хвороба)

- фактори ризику (шкідливі фактори праці, куріння)

Дані об'єктивного обстеження:

- розширення судинного пучка

- відсутність пульсації на нижніх кінцівках, послаблення пульсу на руках

- систолічний шум в різних точках аорти

- підвищення діастолічного і систолічного АТ

 Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі

- біохімія крові: тригліцериди, холестерин, пребета- і бета-ліпопротеїди, електрофорез ліпопротеїдів, загальний білок і білкові фракції

- коагулограма

 Інструментальні:

- ЕКГ, ФКГ

- Ехо-КГ

- реовазографія нижніх кінцівок

- рентгенографія аорти і серця

- реовазографія судин мозку

Консультації:

- кардіолог, - ендокринолог

- невропатолог, - рентгенолог

20 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 д

1 д

2 д

1. Медикаментозна корекція атерогенних дисліпопротеїдемій:

- секвестранти жовчних кислот

- нікотинова кислота

- пробукол

- фібрати

- статини

- полівітаміни – збалансовані комплекси

2. Симптоматичне лікування:

- фітотерапія

- інгібітори АПФ

- антагоністи кальцію

- сечогінні

- дезагреганти

 

3 міс.

1. Професійна орієнтація та працевлаштування

 

2. Санаторно-курортне лікування

 

3. Психотерапія

4-6 міс.

 

 

 

 

 

24 дні

 

 

 

 

7-14 днів

1. Усунення факторів ризику атеросклерозу і нормалізація способу життя – постійно

 

 2. Раціональне лікування, харчування і нормалізація маси тіла – постійно

 

 3. Лікування основних і супутніх захворювань - постійно

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Регрес клінічних проявів, нормалізація біохімічних та інструментальних даних, артеріального тиску

1. Гіпертонічний криз

2. Інфаркт міокарда

3. Інсульт

4. Набряк легень

5. Розшаровуюча аневризма аорти

6. Серцево-судинна недостатність

7. Ниркова недостатність

8. Церебро-васкулярна недостатність

9. Субарахноїдальні

крововиливи

10. Ішемічна хвороба серця

11. Ангіоретинопатії

12. Психічні розлади

Довічно,

4 рази на рік.

 

Назва нозологічної форми: Атеросклероз ниркових артерій

Шифр МКХ – 10   І 70.1

Діагностичні дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги

 (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

Види і обсяги

 

Тривалість

 

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

 Клінічні:

- огляд шкірних покривів і слизових, виявлення сухожильних ксантом, ксантелазм, ліпоїдної дужки рогівки

-  вимірювання артеріального тиску на обох руках та ногах – виявлення  підвищення  АТ

- аускультація в точках проекцій ниркових артерій – виявлення систолічного шуму

Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі

- аналіз крові, сечі на вміст цукру

- функціональні проби печінки

- біохімічний аналіз крові (білкові фракції, загальний рівень білка, креатинін, сечовина)

- визначення активності реніну плазми, альдостерону

- визначення загального холестерину, тригліцеридів, холестерину ліпопротеїнів низької щільності, холестерину ліпопротеїнів високої щільності

 Інструментальні:

- ЕКГ

- УЗД

- очне дно

- внутрішньовенна пієлографія

Консультації

 - кардіолога

- нефролога

 

15 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

15 хв

 

 

 

 

1 доба

 

 

3 доби

 

 

 

-2 доби

1. Гіполіпідемічна дієта

2. Ліпідознижуючі препарати

 (фібрати, препарати нікотинової кислоти,

секвестранти жовчних кислот, статини, пробукол

3.  Ессенціальні фосфоліпіди (ессенціале, ліпостабіл)

4. Харчові додатки препарати часнику, розчинні рослинні волокна

5.  Гепарини (суклодексид).

6. Інші гіполіпідемічні препарати (риб'ячий жир, максепа), природні антиоксиданти (аскорбінова кислота, вітамін Е).

7. Антагоністи кальцію

8. Дезагреганти

9. Інгібітори АПФ

10. Фітотерапія

Тривалий час

Реабілітаційні заходи:

1. Санаторно – курортне лікування

 

2. Професійна орієнтація та працевлаштування при виникненні ускладнень атеросклерозу ниркових артерій

 

3. Психотерапія

 

 

24 дні

 

 

 

4-6 міс.

 

 

 

 

 

 

10-14 днів

1. Усунення факторів ризику атеросклерозу і модифікація способу життя – постійно

 

2. Лікування вторинних дисліпідемій – тривалий час

 

3. Лікування артеріальної гіпертензії і цукрового діабету, які найбільше сприяють прогресуванню атеросклерозу – постійно

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

1. Зменшення клінічних проявів

2. Нормалізація ліпідного обміну

3. Нормалізація рівня глюкози в крові та артеріального тиску

4. Зменшення частоти гіпертонічних кризів

1. Поява ускладнень:

- гіпертонічний криз

- прогресування  ниркової недостатності

2. Хірургічне лікування стенозу ниркових артерій

Довічно,

1 раз на 3 міс.

 

 

 

 

Фармакотерапія Атеросклероз ниркових артерій  І 70.1

Назва форм

груп препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

Фібрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Статини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нікотинова кислота

 

 

Діуретики

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

 

 

 

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

 

 

 

 

 

 

 

Антитромботичні препарати

С 10 А

 

 

 

 

 

 

 

 

С 10 А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 04 А

 

 

С 03 А

 

 

С 08 D

 

С 08 С

 

 

 

 

 

 

С 09 А

 

 

 

 

 

 

 

 

В 01 А

 гемфіброзил  

 

 

безафібрат

 фенофібрат

 

  ципрофібрат

 

 ловастатин

 

 симвастатин

 

 правастатин

 

 

  аторвастатин

 

 

 ендурацин

 

 

 гідрохлортіазид

 індапамід

 

 верапаміл тривалої дії

 дилтіазем тривалої дії

 амлодипін

 ісрадипін

 лацидипін

 нікардипін тривалої дії

 ніфедипін тривалої дії

 фелодипін

 

еналаприл

 каптоприл

 квінаприл

 лізиноприл

 моексиприл

 периндоприл

 спіраприл

 фозиноприл

 

аспірин

табл. 600мг-1200 мг

 

 

табл. 200 мг , 200 мг, 2-3 р/день

капс. 200 мг

200 мг 1 р. вдень під час їди

капс. 100 мг, 200 мг 

100 мг, рідко 200 мг 1 р/день

 

табл. 20 мг, 40 мг; 10-20 мг під час вечері або перед сном

табл. 10 мг, 20 мг, 40 мг;

20-40 мг 1 р/добу

табл. 10 мг, 20 мг: 5 мг 1 р/добу, збільшуючи дозу через кожні 4 тижні до 10-20 мг в 1 прийом

табл. 10 мг, 20 мг, 40 мг: 10 мг 1 р/день, терапевтична – 10-80 мг /день

 

табл. 500 мг: 1-й тиждень – 0,5 г/добу, 2-й – 1,0 г/добу, 3-й – 1,5 г/добу

 

12,5-50 мг

1,5-5 мг

 

240-480 мг

120-360 мг

2,5-10 мг

2,5-10 мг

2-4 мг

60-120 мг

30-120 мг

5-20 мг

 

2,5-40 мг

12,5-150 мг

5-20 мг

5-40 мг

7,5-30 мг

1-16 мг

6-24 мг

10-40 мг

 

75 мг

тривало під контролем рівня ліпідів низької щільності і досягнення їх бажаного рівня

-//-

-//-

 

-//-

 

 

-//-

 

-//-

 

-//-

 

 

-//-

 

 

-//-

 

 

тривалий час

тривалий час

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

 


Шифр МКХ – 10   1 46.0

Назва нозологічної форми: Раптова коронарна смерть

 

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для

госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічна діагностика зупинки кровообігу:

 - відсутність свідомості

- відсутність дихання або рідке агональне дихання

- відсутність пульсу на сонних артеріях

- блідість шкірних покривів із сіруватим відтінком

- клініко-тонічні судоми

- відсутність серцебиття

- розширення зіниць

- самовільний акт дефекації і сечовиділення

2. Лабораторні (після відновлення свідомості):

- загальний аналіз крові

- загальний аналіз сечі

- аналіз крові на цукор

- КФК

- ЛДГ

- Тропінін – І

- коагулограма

- електроліти крові

3. Інструментальні:

- ЕКГ (після відновлення свідомості)

- Ехо-КГ

- моніторне спостереження

4. Консультації:

- кардіолог

- реаніматолог

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

 

2 хв.

 

 

2 доби

2 доби

 

1-2 доби

1. Покласти хворого лицем вверх з при піднятими ногами

2. Відновити прохідність дихальних шляхів

3. Удар кулаком в навколосерцеву ділянку або дефібриляція наосліп

4. Непрямий масаж серця

5. Штучна вентиляція легень "рот в рот" або через маску

6. Інфузійна терапія

7. Антикоагулянти

7. Адреналін в/в

8. Дефібриляція

9. Адреналін в/серцево

10. Електрокардіостимуляція.

11. Інтубація трахеї

 Постреанімаційний період:

1. антиаритмічні препарати

2.  тимчасова електрокардіостимуляція

3. інфузійна терапія

4. адреноміметики

5. симпатоміметики

6. сечогінні

7. антикоагулянти

8. антитроботичні

9. корекція електролітного балансу

30 с.

 

 

30 с.

 

 

30 с.

 

30 с.

 

30 хв.

 

30 хв.

 

2-3 год

30 хв.

під час реанім.

5-30 хв.

 

2-3 хв.

2 доби

3-5 діб

5-7 діб

1-3 доби

1-5 діб

2-3 доби

5-7 діб

5-7 діб

 

2-3 доби

Після відновлення свідомості:

1. Психотерапія

 

2. Дихальна гімнастика

 

3. Госпіталізація в стаціонар

 

4. Лікування в реабілітаційному відділенні

 

5. Санаторно-курортне лікування

 

6. Працевлаштування.

 

 

 

3-5 тижнів

1-2

тижні

 

ургентна

 

 

2-3 тижні

 

 

 

3-4 тижні

 

 

через 3-6 міс.

 

1. Своєчасна госпіталізація з приводу нестабільної стенокардії та інфаркту міокарда

 

2. Лікування життєво-небезпечних аритмій

 

3. Корекція факторів ризику ІХС

+

 

+

+

1. Стабілізація гемодинаміки

2. Відновлення синусового ритму

3. Нормалізація АТ

4. Ліквідація ацидозу

5. Нормалізація системи зсідання крові

6. Ліквідація гострої ниркової недостатності

7. Відновлення свідомості

1. Стан після перенесеної клінічної смерті

2. Гострий інфаркт міокарда

3. Нестабільна стенокардія

4. Життєво-небезпечні аритмії.

5. А-в блокада ІІ - ІІІ ступеня

6. Синкопальні стани

7. Прогресування важкої серцевої недостатності

Протягом життя

 

Перший місяць 2 рази на тиждень

 

 

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

І. Під час реанімації:

 

1. Інфузійні розчини

 

2. Адреноміметики

 

3. Антиаритмічні препарати

 

4. Антикоагулянти

 

5. Препарати калію

 

6. Симпатоміметики

 

7. Препарати кальцію

 

ІІ. Постреанімаційний період:

 

1. Антиаритмічні препарати

 

2. Інфузійні розчини

 

3. Симпатоміметики

 

4. Адреноміметики

 

5. Антикоагулянти

 

6. Антиагреганти

 

7. Препарати калію

 

8. Сечогінні

 

9. Ноотропи

 

 

 

 р-н глюкози

 

 адреналін

 

 лідокаїн

 

 гепарин

 

 аспаркам

 

атропін

 

хлористий кальцій

 

 

 

 лідокаїн

 

 р-н глюкози

 

 атропін

 

 допамін

 

 гепарин

 

 аспірин

 

 аспаркам

 

 лазикс

 

пірацетам

 

 

5-10% - 500 мл

 

0,1%-1 мл

 

300 мл

 

10.000 од

 

210 мл

 

0,1% - 1-2 мл

 

10% - 10 мг

 

 

 

400-3000 мг

 

5% - 500 мл

 

0,1% - 2-4 мл

 

200-400 мг

 

20.000-30.000 од

 

75-500 мг

 

10 мл

 

20-120 мг

 

10% - 30 мл

 

 

30 хв.

 

30 хв.

 

30 хв.

 

30 хв.

 

30 хв.

 

30 хв.

 

5 хв.

 

 

 

2 доби

 

5 діб

 

3-5 діб

 

1-2  доби

 

7 діб

 

2 міс.

 

5 діб

 

2 доби

 

5 діб

 Фармакотерапія Раптова коронарна смерть 1 46.0

 

 

 

 

 

 

 

Особливості фармакотерапії у дітей

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

І. Під час реанімації:

1. Інфузійні розчини

 

2. Адреноміметики

 

3. Антиаритмічні препарати

 

4. Антикоагулянти

 

5. Препарати калію

 

6. Симпатоміметики

 

7. Препарати кальцію

 

ІІ. Постреанімаційний період:

 

1. Антиаритмічні препарати

 

 

2. Інфузійні розчини

 

3. Симпатоміметики

 

4. Адреноміметики

 

 

5. Антикоагулянти

 

6. Антиагреганти

 

7. Препарати калію

 

8. Сечогінні

 

9. Ноотропи

 

 

 

C01 C

 

C01 D

 

B01 A

 

A12 C

 

A03 B

 

A12 A

 

 

 

C01 D

 

 

 

 

A03 B

 

C01 C

 

 

B01 A

 

B01 A

 

A12 C

 

C03 C

 

N06 B

 

 

 

р-н глюкози

 

 адреналін

 

 лідокаїн

 

 гепарин

 

 аспаркам

 

атропін

 

хлористий кальцій

 

 

 

 лідокаїн

 

 

 р-н глюкози

 

 атропін

 

 допамін

 

 

 гепарин

 

 аспірин

 

 аспаркам

 

 лазикс

 

пірацетам

 

5-10% - 500 мл

 

0,01 мг/кг

 

0,2-1 мг/кг

 

50 мг/кг

 

1 мл/кг

 

0,02 мг/кг

 

20 мг/кг

 

 

 

  1 мг/кг – початкова доза, далі – 20-50 мкг/кг/хв

 

5% - 100-200 мг

 

0,02 мг/кг

 

1 мкг/кг/хв – до 20-50 мкг/кг/хв

50-100 Од/кг

 

20.000-30.000 од

 

50-250 мг

 

1 мл/рік

 

1-2 мг/кг

 

50-100 мг/кг

 

30 хв.

 

30 хв.

 

30 хв.

 

30 хв.

 

30 хв.

 

30 хв.

 

5 хв.

 

 

 

2 доби

 

 

5 діб

 

3-5 діб

 

1-2  доби

 

 

7 діб

 

2 міс.

 

5 діб

 

2 доби

 

5 діб

 


Шифр МКХ – 10   І 20.8

Назва нозологічної форми: Стабільна стенокардія (ФК І )

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

кратність

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- оцінка  симптому  стенокардії

- оцінка факторів ризику

- фізикальне обстеження

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові  і сечі

- біохімічний аналіз крові (ліпідний обмін, коагулограма,  глюкоза, калій)

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- ВЕМ

 

4. Консультація:

- кардіолога

 

 

10 хв.

 

10 хв.

 

 

10 хв.

 

 

1 доба

 

1 доба

 

 

 

 

10 хв.

1 доба

 

 

 

 

 

1. Корекція факторів ризику

 

2. Медикаментозне лікування (монотерапія):

а) нітрати

б) b - адреноблокатори

в) блокатори кальцієвих каналів пролонгованих форм

додатково:

- активатори калієвих каналів

- гіполіпідемічні препарати (статини, фібрати, нікотинова кислота)

- антиагреганти

 

не менше

6 міс.

 

3 тижні раз в рік

 

 

 

 

 

 

2 тижні

не менше 6 міс.

 

1 міс.

 

 

 

 

1.  Санаторно – курортне лікування

 

2.  ЛФК

 

 

 

24 дні

1 раз на рік

 

2 тижні

2 рази на рік

 

1.  Корекція факторів ризику – постійно

 

2.  Правильний режим праці та відпочинку -  постійно

 

3.  Санаторно-курортне лікування в місцевих і кліматичних санаторіях – 24 дні 1 раз на рік

 

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

1. Покращення якості життя і прогнозу

2. Зменшення частоти госпіталізації та тимчасової втрати працездатності

3. Збільшення толерантності до фізичного навантаження

4. Відсутність аритмії

5. Нормалізація ліпідного спектру крові

 

1. Нестабільна стенокардія

 

2. Прогресування  серцевої недостатності (СН)

 

3. Поява аритмій

 

4. Поява порушення ритму і провідності серця

 

5. Планове лікування

Довічно:

 СН І -  огляд 4 р. на рік

СН ІІ А - ІІ Б – огляд 1 раз на міс.

СН ІІІ - кілька разів на міс.

 

Огляд після перенесеного інфаркту міокарда:

 перші 2 тижні після виписки зі стаціонару – 2 рази на тиждень

наступні 2 тижні-1 раз

далі до 1 року-1 раз на міс

далі-1 раз в 3 міс. або відповідно до ступеня СН.

 

 

 

 

 

 


Фармакотерапія  Стабільна стенокардія (ФК І)  І  20.8

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Нітрати

 

 

Нітрати пролонгованих форм

 

Бета-адреноблокатори

 

Блокатори кальцієвих каналів

 

 

 

Триметазидин

 

Статини

 

 

Фібрати

 

 

Антиагреганти

С 01 D

 

 

C 01 D

 

C 07 A

 

C 08 D

 

 

 

C 01 E

 

C 10 A

 

 

C 10 A

 

 

B 01 A

 нітрогліцерин сублінгвальний

 або аерозоль

 

 нітросорбіт

 

 метопролол

 

 ніфедипін-ретард

 верапаміл-ретард

 дилтіазем-ретард

 

 предуктал

 

 симвастатин

 аторвастатин

 

 ципрофібрат

 

 

 аспірин

 клопідогрел

 тиклід

 

0,4-0,5 мг

 

 

40 мг

 

100-200 мг

 

30-60 мг

160-240 мг

90-180 мг

 

60 мг

 

20-40 мг

10-80 мг

 

200 мг

 

 

75 мг

75 мг

250 мг

при приступах стенокардії

 

3 тижні 1 раз на рік

 

3 тижні 1 раз на рік

 

3 тижні 1 раз на рік

3 тижні 1 раз на рік

3 тижні 1 раз на рік

 

20 днів

 

до досягнення цільового рівня ліпідів

 

до досягнення цільового рівня ліпідів

 

1 міс.

1 міс.

1 міс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10   І 20.8

Назва нозологічної форми: Стабільна стенокардія  (ФК ІІ)

 

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- оцінка  симптому  стенокардії

- оцінка факторів ризику

- фізикальне обстеження

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові  і сечі

- біохімічний аналіз крові (ліпідний обмін, коагулограма,  глюкоза, калій)

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- ВЕМ

- коронарографія

 

4. Консультація:

- кардіолога

 

 

10 хв.

 

10 хв.

 

 

10 хв.

 

 

1 доба

 

1 доба

 

 

 

 

 

10 хв.

1 доба

 

планова

1. Корекція факторів ризику

 

2. Медикаментозне лікування (монотерапія):

а) нітрати

б) b- адреноблокатори

в) блокатори кальцієвих каналів пролонгованих форм

додатково:

- активатори калієвих каналів

 

- гіполіпідемічні препарати (статини, фібрати, нікотинова кислота)

 

- антиагреганти

 

не менше

6 міс.

4 тижні 2 рази на рік

 

 

 

 

 

 

 

1 міс.

 

 

не менше 6 міс.

 

 

1 міс.

 

 

 

 

1.  Санаторно – курортне лікування

 

2.  ЛФК

 

 

 

3.  Професійна переорієнтація та працевлаштування

 

 

 

24 дні

1 раз на рік

 

2 тижні

2 рази на рік

 

4-6 міс.

1.  Корекція факторів ризику – постійно

 

2.  Правильний режим праці та відпочинку -  постійно

 

3.  Санаторно-курортне лікування в місцевих і кліматичних санаторіях – 24 дні 1 рази на рік

 

4. Планове стаціонарне лікування – до 15 днів 2 рази на рік

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

1. Збільшення толерантності до фізичного навантаження

2. Зменшення кількості приступів стенокардії та прийнятих таблеток нітрогліцерину

3. Покращення якості життя і прогнозу

4. Зменшення частоти госпіталізації та тимчасової втрати працездатності

5. Відсутність аритмії

6. Нормалізація ліпідного спектру крові

 

1. Нестабільна стенокардія

 

2. Прогресування серцевої недостатності (СН)

 

3. Поява аритмій порушення ритму і провідності серця

 

4. Планове лікування

Довічно:

 СН І -  огляд 4 рази на рік

СН ІІ А - ІІ Б – огляд 1 раз на міс.

СН ІІІ - кілька разів на міс.

 

Огляд після перенесеного інфаркту міокарда:

 перші 2 тижні після виписки зі стаціонару – 2 рази на тиждень

 

наступні 2 тижні-1 раз

 

далі до 1 року-1 раз на міс

 

далі-1 раз в 3 міс. або відповідно до ступеня СН.

 

 

 

 

 


Фармакотерапія Стабільна стенокардія (ФК ІІ) І  20.8

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Нітрати

 

 

Нітрати пролонгованих форм

 

 

Бета-адреноблокатори

 

Блокатори кальцієвих каналів

 

 

 

Триметазидин

 

Статини

 

 

Фібрати

 

 

Антиагреганти

 

 

 

С 01 D

 

 

C 01 D

 

 

 

C 07 A

 

C 08 D

 

 

 

 

C 01 E

 

C 10 A

 

 

C 10 A

 

 

B 01 A

нітрогліцерин сублінгвальний або аерозоль

 

  нітросорбіт

 

 

 метопролол

 

 ніфедипін-ретард

 верапаміл-ретард

 дилтіазем-ретард

 

 предуктал

 

 симвастатин

 аторвастатин

 

 ципрофібрат

 

 

 аспірин

 клопідогрел

 тиклід

 

 

0,4-0,5 мг

 

 

40 мг

 

 

100-200 мг

 

30-60 мг

160-240 мг

90-180 мг

 

60 мг

 

20-40 мг

10-80 мг

 

200 мг

 

 

75 мг

75 мг

250 мг

 

 

при приступах стенокардії

 

 

3 тижні 1 раз на рік

 

 

3 тижні 1 раз на рік

 

3 тижні 1 раз на рік

3 тижні 1 раз на рік

3 тижні 1 раз на рік

 

20 днів

 

до досягнення цільового рівня ліпідів

 

до досягнення цільового рівня ліпідів

 

1 міс.

1 міс.

1 міс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10   І 20.8

Назва нозологічної форми: Стабільна стенокардія (ФК ІІІ)

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- оцінка  симптому  стенокардії

- оцінка факторів ризику

- фізикальне обстеження

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові  і сечі

- біохімічний аналіз крові (ліпідний обмін, коагулограма,  глюкоза, калій)

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- ВЕМ

Додаткові:

- Ехо-КГ

- коронарографія

 

4. Консультація:

- кардіолога

 

 

10 хв.

 

10 хв.

 

 

10 хв.

 

 

1 доба

 

1 доба

 

 

 

 

 

10 хв.

1 доба

 

 

при можли

вості

 

до 2-х діб

1. Корекція факторів ризику

 

2. Медикаментозне лікування (комбіноване – препарати 2-3 груп):

- нітрати

- b - адреноблокатори

- блокатори кальцієвих каналів пролонгованих форм

- активатори калієвих каналів

- триметазидин

- гіполіпідемічні препарати (статини, фібрати, нікотинова кислота)

- антиагреганти

3. Коронарна реваскуляція:

- ангіопластика, стентування, шунтування

 

не менше

6 міс.

 

 

3-4 міс.

2-3 рази в рік

 

 

 

1 міс.

 

10 дн. кожні 3 міс.

 

не менше 6 міс.

 

3-4 міс.

 

 

за показами

1.  Професійна переорієнтація та працевлаштування

 

2.  ЛФК

 

 

 

 

3. Дистанційна ходьба, підйом на сходинки

 

4-6 міс.

 

 

 

 

2-3 тижні 2 рази на рік

 

2-3 тижні після нестабільної

стенокардії

 

1.  Корекція факторів ризику – постійно

 

2.  Правильний режим праці та відпочинку -  постійно

 

 

3. Планове стаціонарне лікування до 15 днів 2-3 рази в рік

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

1. Збільшення толерантності до фізичного навантаження

2. Зменшення кількості приступів стенокардії та прийнятих таблеток нітрогліцерину

3. Відсутність аритмії

4. Нормалізація ліпідного спектру крові

5. Покращення якості життя і прогноз

6. Зменшення частоти госпіталізації та тимчасової втрати працездатності

 

1. Нестабільна стенокардія

 

2. Прогресування серцевої  недостатності (СН)

 

3. Поява аритмій порушення ритму і провідності серця

 

4. Планове лікування

Довічно:

 СН І -  огляд 4 рази на рік.

СН ІІ А - ІІ Б – огляд 1 раз на міс.

СН ІІІ - кілька разів на міс.

 

Огляд після перенесеного інфаркту міокарда:

 перші 2 тижні після виписки зі стаціонару – 2 рази на тиждень

 

наступні 2 тижні-1 раз

 

далі до 1 року-1 раз на міс

 

далі-1 раз в 3 міс. або відповідно до ступеня СН

 

 

 


Фармакотерапія Стабільна стенокардія (ФК ІІІ)   І  20.8

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Нітрати

 

 

Нітрати пролонгованих форм

 

 

Бета-адреноблокатори

 

Блокатори кальцієвих каналів

 

 

 

Триметазидин

 

Статини

 

 

Фібрати

 

Антиагреганти

 

 

 

С 01 D

 

 

C 01 D

 

 

C 07 A

 

C 08 D

 

 

 

C 01 E

 

C 10 A

 

 

C 10 A

 

B 01 A

 нітрогліцерин сублінгвальний або аерозоль

 

 кардикет

 

 

 метопролол

 

 ніфедипін-ретард

 верапаміл-ретард

 дилтіазем-ретард

 

 предуктал

 

 симвастатин

 аторвастатин

 

 ципрофібрат

 

 аспірин

 клопідогрел

 тиклід

 

0,4-0,5 мг

 

 

40-120 мг

 

 

100-200 мг

 

30-60 мг

160-240 мг

90-180 мг

 

60 мг

 

20-40 мг

10-80 мг

 

200 мг

 

75-160 мг

75 мг

500 мг

 

при приступах стенокардії

 

 

3-4 міс. 2-3 р. на рік

 

 

3-4 міс. 2-3 р. на рік

 

3-4 міс. 2-3 р. на рік

3-4 міс. 2-3 р. на рік

3-4 міс. 2-3 р. на рік

 

10 днів кожні 3 міс.

 

не менше 6 міс.

не менше 6 міс.

 

не менше 6 міс.

 

3-4 міс.

3-4 міс.

3-4 міс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10   І 20.8

Назва нозологічної форми: Стабільна стенокардія (ФК ІV)

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- оцінка  симптому  стенокардії

- оцінка факторів ризику

- фізикальне обстеження

 Лабораторні:

- загальний. аналіз крові  і сечі

- біохімічний аналіз крові (ліпідний обмін, коагулограма,  глюкоза, калій)

Інструментальні:

- ЕКГ

- ВЕМ

- Ехо-КГ

- коронарографія

Консультація:

- кардіолога

 

 

 

 

10 хв.

 

10 хв.

 

 

10 хв.

 

 

1 доба

 

1 доба

 

 

 

 

 

10 хв.

1 доба

до 3-х діб

 

до 2-х діб

 

1. Корекція факторів ризику

 

2. Медикаментозне лікування (комбіноване – препарати 2-3 груп):

- нітрати

 

- b - адреноблокатори

 

- блокатори кальцієвих каналів пролонгованих форм

- активатори калієвих каналів

- триметазидин

 

- гіполіпідемічні препарати (статини, фібрати, нікотинова кислота)

- антиагреганти

 

3. Коронарна реваскуляція:

- ангіопластика, стентування, шунтування.

 

не менше

6 міс.

 

 

 

 

3-4 міс.

2-3 рази на рік

1 міс.

 

 

10 дн.

 

кожні 3 міс.

не менше 6 міс.

 

3-4 міс.

 

за показами

1.  Організація роботи на дому

 

2.  ЛФК

 

 

 

 

 

3. Дистанційна ходьба, підйом на сходинки

4-6 міс.

 

 

2-3 тижні 2 рази в рік

 

 

2-3 тижні після нестабільної

стенокардії

 

1.  Корекція факторів ризику – постійно

 

2. Планове стаціонарне лікування до 15 днів 2-3 рази в рік

 

3.  Правильний режим праці та відпочинку -  постійно

 

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

1. Збільшення толерантності до фізичного навантаження

2. Зменшення кількості приступів стенокардії та прийнятих таблеток нітрогліцерину

3. Відсутність аритмії

4. Нормалізація ліпідного спектру крові

5. Покращення якості життя і прогноз

6. Зменшення частоти госпіталізації та тимчасової втрати працездатності

 

1. Нестабільна стенокардія

 

2. Прогресування серцевої недостатності (СН)

 

3. Поява аритмій порушення ритму і провідності серця

 

4. Планове лікування

Довічно:

СН І -  огляд 4 рази на рік

СН ІІ А - ІІ Б – огляд 1 раз на міс.

СН ІІІ - кілька разів на міс.

 

Огляд після перенесеного інфаркту міокарда:

перші 2 тижні після виписки зі стаціонару – 2 рази на тиждень

 

наступні 2 тижні-1 раз

 

далі до 1 року-1 раз на міс

 

далі-1 раз в 3 міс. або відповідно до ступеня СН

 

 


Фармакотерапія Стабільна стенокардія (ФК ІV) І  20.8

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Нітрати

 

 

 

 

 

Бета-адреноблокатори

 

Блокатори кальцієвих каналів

 

 

 

Триметазидин

 

Статини

 

 

Фібрати

 

Антиагреганти

 

 

С 01 D

 

 

C 01 D

 

 

C 07 A

 

C 08 D

 

 

 

C 01 E

 

C 10 A

 

 

C 10 A

 

B 01 A

 нітрогліцерин сублінгвальний або  аерозоль

 

 кардикет

 

 

 метопролол

 

 ніфедипін-ретард

 верапаміл-ретард

 дилтіазем-ретард

 

 предуктал

 

 симвастатин

 аторвастатин

 

 ципрофібрат

 

 аспірин

 клопідогрел

 тиклід

 

0,4-0,5 мг

 

 

40-120 мг

 

 

100-200 мг

 

30-60 мг

160-240 мг

90-180 мг

 

60 мг

 

20-40 мг

10-80 мг

 

200 мг

 

75-160 мг

75 мг

500 мг

 

при приступах стенокардії

 

 

3-4 міс. 2-3 р. на рік

 

 

3-4 міс. 2-3 р. на рік

 

3-4 міс. 2-3 р. на рік

3-4 міс. 2-3 р. на рік

3-4 міс. 2-3 р. на рік

 

20 днів що 3 міс.

 

не менше 6 міс.

не менше 6 міс.

 

не менше 6 міс

 

3-4 міс.

3-4 міс.

3-4 міс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10   І 20.0

Назва нозологічної форми: Нестабільна стенокардія (Стенокардія, яка виникла вперше; прогресуюча стенокардія; стенокардія спокою;  варіантна стенокардія).

 

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для

госпіталізації

 

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- оцінка симптому стенокардії

- анамнез і фізикальне обстеження

 Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- (креатинфосфокіназа), ЛДГ, АСТ(за можливістю) – тропонін

- електроліти крові

- глюкоза крові

- коагулограма

Інструментальні:

- ЕКГ

- Ехо – КГ

- коронарографія

 

 

3 хв.

 

5 хв.

 

 

1 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 хв.

 

.

 

1. Нітрати

2. Анальгетики.

3.  нтиагреганти.

4. Антикоагулянти.

5. Бета-блокатори.

За показаннями і при відсутності протипоказань:

- антиаритмічні

- сечогінні

- сидноніміни

- глюкозо-інсулін-калієво-магнієва суміш

-  седативні

- електрична кардіоверсія

- серцеві глікозиди

- гіполіпідемічні

 

негайно, до зняття болю

 

 

5 хв.

 

 

10 хв.

 

10 хв.

 

Після стабілізації стану:

1. Корекція факторів ризику

 

2. ЛФК

 

 

 

 

 

3. Дистанційна ходьба, підйом на сходинки

 

 

постійно

 

 

 

2 тижні

в період стабільного стану

 

2-3 тижні

в період стабільного стану

1. Своєчасна госпіталізація в стаціонар кардіологічного профілю

 

2. Своєчасна лікарська допомога, надання у необхідному об'ємі

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

1. Попередження :

- розвитку ІМ і смерті

- прогресування  СН

- розвитку аритмій

2.  Збільшення толерантності до фізичного навантаження

3. Покращення стану  ліпідного спектру крові

4. Покращення якості життя і прогнозу

5. Зниження частоти і тривалості госпіталізації та тимчасової втрати працездатності

 

Нестабільна стенокардія -  показання до негайної госпіталізації в кардіологічне відділення

Згідно ФК стабільної стенокардії

 

 

 

 


Фармакотерапія  Нестабільна стенокардія  І  20.0

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Нітрати

 

 

 

Анальгетики

 

Антиагреганти

 

Антикоагулянти

 

 

 

Бета-адреноблокатори

С 01 D

 

 

 

N 02 A

 

B 01 A

 

B 01 A

 

 

 

C 07 A

нітрогліцерин сублінгвальний або аерозоль

 

 

морфіну гідрохлорид

 

аспірин

 

гепарин

 

еноксапарин

 

метопролол

0,4-0,5 мг

 

 

 

10 мг

 

75-160 мг

 

5000 од. болюсно, потім 1000 од./год

 

0.8ml

 

25-50 мг

трикратно через 5 хв.

 

 

5 хв.

 

5 хв.

 

10 хв.

 

10 хв.

 

10 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10: І 21.9

Назва нозологічної форми:  Інфаркт міокарда

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

 

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

 

Види і обсяги

Тривалість

 

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- оцінка больового синдрому

- анамнез і фізикальне обстеження

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- креатинфосфокіназа , ЛДГ, АСТ, за можливістю – тропонін

- електроліти крові

- глюкоза крові

- коагулограма

- час згортання крові за Лі-Уайтом

- частково активований тромбопластиновий час (ЧАТЧ)

3. Інструментальні:

- ЕКГ

 

 

3 хв.

 

5 хв.

 

 

 

1 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 хв.

 

 

+

 

 

1. Нітрати

 

2. Анальгетики, в тому числі наркотичні

3. Тромболітики

4. Антитромботичні

( аспірин, тиклід, клопідогрел, антикоагулянти)

5. Бета-блокатори

6. Інгібітори АПФ

 

За показаннями:

- антиаритмічні

- сечогінні

- глюкозо-інсулін-калієво-магнієва суміш

-  седативні

- кардіоверсія

- кардіостимуляція

 

негайно

 

негайно

 

 

негайно

негайно

 

 

 

 

протягом

1 год.

 

 

 

 

протягом надання допомоги

Після курсового лікування -  реабілітаційне

лікування хворого лікування для постінфарктних хворих:

- адаптація  в домашніх умовах під спостереженням сімейного лікаря і кардіолога

- при стійкій втраті працездатності – визначення групи непрацездатності  згідно висновку МСЕК

- при відновленій працездатності – повернення хворого на робоче місце, адекватне працевлаштування згідно із висновком МСЕК

- профілактичне комплексне лікування  в стаціонарі 2 рази на рік

- профілактичне лікування в стаціонарі 1 раз на рік.

18-24 дні

 

 

 

 

 

 

3 міс.

 

 

 

 

В кінці першого року лікування

 

через 3-5 міс. після виписки зі стаціонару

 

 

 

в перші 5 років

після ІМ

 

в наступні 5-10 років

 

 

1. Своєчасна госпіталізація в стаціонар кардіологічного профілю – від 15 хв. до 3 год.

2. Своєчасна лікарська допомога, надана у необхідному об'ємі – в перші 2 год. від початку больового приступу

3. Профільне стаціонарне лікування  2 р. на рік протягом 5 років,

1 раз на рік – від 5 до 10 років

4. Санаторно - курортне лікування в місцевих санаторіях – через 1 рік після перенесеного ІМ

5.  Санаторно –курортне  лікування в кліматичних санаторіях при відсутності ускладнень – через 2 роки після ІМ

6. Правильний режим праці та відпочинку – постійно.

Повна реабілітація хворого: відновлення рухової активності і працездатності хворого

 

Відсутність ускладнень ІМ

 

Покращання критеріїв життя хворого

Клінічне і ЕКГ підтвердження гострого ІМ

1. Огляд після перенесеного інфаркту міокарда:

 перші 2 тижні після виписки зі стаціонару – 2 рази на тиждень,

наступні 2 тижні - 1 раз,

далі до 1 року - 1 раз на міс.

 

2. Спостереження сімейного лікаря – 1 раз на квартал; кардіолога – 2 рази на рік

 

3. Спостереження сімейного лікаря -  2 рази на рік, кардіолога – 1 раз на рік

 

4. Спостереження сімейного лікаря  - 2 рази  на рік; кардіолога – за викликом сімейного лікаря

в перший рік після ІМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 від  2-5 років

 

 

 

 

 

в наступні 5-10 років

 

 

 

 

довічно

 

Фармакотерапія. Інфаркт міокарда   І 21.9 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Нітрати

 

 

Анальгетики

 

 

 

 

Антипсихотичні засоби

 

 

 

 

 

 

Антитромботичні препарати

 

 

 

 

 

Тромболітики

 

 

 

Антикоагулянти

С 01 D

 

 

N 02 A

 

 

 

 

N 05 А

 

R 06 A

 

A 03 B

 

 

B 01 A

 

 

 

 

 

B 01 A

 

 

 

B 01 A

нітрогліцерин

 

 

морфіну гідрохлорид

 

фентаніл

 

 

дроперидол

 

димедрол

 

атропін

 

 

аспірин

тиклід

клопідогрел

 

стрептокіназа

 

актилізе

 

 

 

гепарин

 

0.001-0.0015

 (2-3 таб.)

 

1% р-н, 1-2 мл

 

 

0.005% р-н, 1 мл

 

 

0.25% р-н, 1 мл

 

1% р-н, 1 мл

 

0.1% р-н, 1 мл

 

250 мг

250 мг

75 мл

 

1500000 од. в 200 мл ізотонічного р-ну хлориду натрію

100 мг

 

 

 

40000 од.

10000 од.

протягом 15 хв. (до антиангінального ефекту)

 

 

5 хв. (в перші 20-30 хвилин больового приступу) при відсутності ефекту від нітрогліцерину

5 хв. (через 40-60 хв. від початку болю, при неефективності морфіну)

 

 5 хв. – для нейролептанальгезії

 

5 хв. в поєднанні з морфіном

 

при необхідності (для зменшення побічного впливу наркотичних засобів, при критичній брадикардії)

 

5 хв. (в перші хвилини огляду хворого)

5 хв.; через годину після прийому аспірину

5 хв.; в час огляду хворого

 

протягом 1 год. (не пізніше ніж через 6-12 год. від початку болю)

2 год. 10 мг в/в струминно з ізотонічним розчином хлориду натрію; 50 мг в/в краплинно протягом 1 год. з подальшим введенням 40 мг із швидкістю 20 мг за 1 год.

 

5-10 хв. в/в струминно після введення стрептокінази

без застосування стрептокінази в/в струминно протягом 2 год.

 

 

 

Бета – адреноблокатори

 

Інгібітори АПФ

 

Глюкокортикоїди

 

 

Діуретики

 

Антиаритмічні

 

 

Адреноміметики

 

 

Препарати калію

 

 

Інфузійні засоби

 

 

 

 

 

 

C 07 A

 

C 09 A

 

H 02 A

 

 

C 03 C

 

C 01 D

 

 

C 01 C

 

 

A 12 C

 

 

 

 

 

метопролол

 

каптоприл

 

гідрокортизон

 

 

лазикс

 

лідокаїн

 

 

допамін

 

 

панангін

 

 

5% р-н глюкози,

 

 

кисень

20000 од.

 

 

12,5-25 мг перорально

 

6,25 - 12,5 мг перорально

 

50-125 мг

 

 

1% р-н, 2-4 мл

 

300 мг

 

 

4% р-н, 5 мл

 

 

в розчині 10 мл

 

 

300 мл

 

 

1 подушка

після актилізе через 90 хв. від початку його введення; 5000 в/в струминно з подальшим краплинним введенням по 1000/год.

 

5 хв. (під час ангінального приступу)

 

протягом 1 год.

 

в/в струминно за 5-10 хв., в/в  краплинно за 30-40 хв. при критичному зниженні АТ

 

за показами: в/в струминно – 3-5 хв.

 

за показами 5-10 хв. струминно в/в  (80 мг) при потребі краплинне введення

 

за показами: протягом 1 год. в/в  краплинно (при загрозі кардіогенного шоку)

 

протягом 30-40 хв. в складі глюкозо-інсулін-калієво-магнієвої суміші

 

для в/в краплинного введення медикаментів протягом всього періоду невідкладної допомоги

 

при потребі протягом всього періоду надання невідкладної допомоги


 Шифр МКХ – 10   125.2

Назва нозологічної форми:  Ішемічна хвороба серця, постінфарктний кардіосклероз

Діагностичні обстеження,

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- скарги

- анамнез (перенесений інфаркт міокарда)

- об'єктивні дані

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі

- аналіз крові на вміст цукру

- показники ліпідного обміну та реології крові

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- ВЕМ (дозована ступінчаста)

- Ехо – КГ

- дипіридамолова фармакологічна проба

4. Консультації:

- кардіолога

10 хв.

 доба

1 доба

1 доба

1 доба

 

1 доба

1 доба

 

1 доба

2-3 доби

2 доби

1. Дієта:

- стіл № 10

 

2. Дозоване фізичне навантаження

 

3. b - адреноблокатори

 

4. Інгібітори АПФ

 

5. Аспірин

 

6. Гіполіпідемічні препарати

постійно

1. Професійна орієнтація і працевлаштування.

 

2. Санаторно-курортне лікування (без ознак вираженої серцево-судинної недостатності та відсутності небезпечних порушень ритму провідності)

 

3. Психотерапія

 

4-6 міс.

 

 

 

24 дні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-14

днів

1. Дієта № 10

 

2. Дозоване фізичне навантаження

 

3. Корекція ліпідного обміну

 

4. Медикаментозна терапія:

- бета – блокатори

- інгібітори АПФ

- аспірин

- гіполіпідемічні препарати

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

 

+

+

 

+

+

 

 

Клінічна ремісія, позитивна ЕКГ динаміка, зменшення серцевої недостатності

Виникнення ангінозного болю,

збільшення ступеня серцевої недостатності (СН)

Довічно

Огляд згідно ступеня СН

-

 

Фармакотерапія Ішемічна хвороба серця, постінфарктний кардіосклероз   І 25.2  

Назва форм

груп препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Бета – адреноблокатори

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

Антиагреганти

 

Нітрати

 

Гіполіпідемічні препарати

 

С 07 А

 

 

С 08 D

 

 

B 01 A

 

C 01 D

 

C 10 A

 

 

метопролол

атенолол

 

верапаміл-ретард

дилтіазем-ретард

 

аспірин

 

нітросорбіт

 

ловастатин

 

100-200 мг/добу

100-200 на добу

 

80-320 мг на добу

90-360 мг на добу

 

75-325 мг на добу

 

40-80 мг на добу

 

20-40-80 мг на ніч

 

постійно

постійно

 

постійно

постійно

 

постійно

 

постійно

 

постійно

Шифр МКХ-10:   F 45.3

Назва нозологічної форми: Нейроциркуляторна дистонія, гіпертензивний тип

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

 

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний нагляд

Види і обсяги

Кратність

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- вимірювання АТ та ЧСС у стані спокою і при кліно-ортостатичній пробі (о)

- аускультація серця, пальпація печінки, нирок, артерій нижніх кінцівок (о)

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі (о)

- біохімічний аналіз крові на вміст глюкози,  ліпопротеїдів, молочної кислоти (о)

3. Інструментальні:

- ЕКГ (о)

- УЗД серця (о)

- велоергометрія  (ф)

- спірографія (ф)

4. Консультації:

- психотерапевт

(ф)

- невропатолог (ф)

 

30-40 хв.

(первинний огляд)

12-15 хв (повторний огляд)

 

 

 

 

1 день

 

1 день

 

 

 

 

 

1 день

1 день

 

1 день

 

 

 

2 дні

 

2 дні

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

 

+

 

+

1. Режим

2. ЛФК

3. Релаксуючі  вправи

4. Дозовані фізичні навантаження

5. Бальнеотерапія

6. Фізіотерапія

 

7. За показаннями – індивідуалізоване застосування препаратів

 1 ряд:

- седативні

- b- блокатори

2 ряд:

- інші кардіологічні препарати (у тому числі комбіновані)

8. Симптоматична терапія

 

Постійно

Постійно

Постійно

 

Постійно

 

 

8-10 процедур

10-15 процедур

 

 

 

 

 

 

7-14 днів 20 днів

 

14-30 днів

 

 

 

 

3-7 днів

1. Режим

2. ЛФК

3. Релаксуючі  вправи

4. Дозовані фізичні навантаження

5.  Бальнеотерапія

6. Фізіотерапія

 

7. Санаторно-курортне лікування

8. Аутотренінг

Постійно

Постійно

Постійно

 

 

Постійно

 

8-10 процедур

10-20 процедур

 

12-24 дні

 

 

24 дні

1. Інформування  хворого про  саногенетичний вплив дозованих фізичних навантажень, аутотренінгу

2. ЛФК, дозовані фізичні  навантаження.

3. Фізіотерапія за домашніх умов

4. Водолікування за домашніх умов

5. Аутотренінг

 

1. Нормалізація АТ

2. Зменшення різниці  АТ  та ЧСС між кліно-та ортостатичним положенням

3. Зменшення підйому АТ  при фізичному навантаженні

 

1. Необхідність  проведення поглибленого обстеження для диференційного діагнозу з гіпертонічною хворобою

2. Неефективність амбулаторного лікування

3. Зменшення тривалості непрацездатності

 

3 роки

Відсутність підйому АТ протягом 3 років

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ-10:   F 45.3

Назва нозологічної форми: Нейроциркуляторна дистонія, гіпотензивний тип

 

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

 

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний нагляд

Види і обсяги

Кратність

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- вимірювання АТ та ЧСС у стані спокою і при кліно-ортостатичній пробі (о)

- аускультація серця (о)

- пальпація печінки, нирок, артерій нижніх кінцівок (о)

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі (о)

- біохімічний аналіз крові на вміст: глюкози, ліпопротеїдів, молочної кислоти (о)

3. Інструментальні:

- ЕКГ (о)

- УЗД серця (ф)

- велоергометрія  (ф)

- спірографія (ф)

4. Консультації:

- психотерапевт (ф)

- невропатолог (ф)

 

 

 

 

30-40 хв

(первинний огляд)

12-15 хв (повторний огляд)

 

 

 

 

1 день

 

1 день

 

 

 

 

 

1 день

1 день

 

1 день

 

 

 

 

2 дні

 

2 дні

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

+

1. Режим

 

2. ЛФК

 

3. Релаксуючі  вправи

 

4. Дозовані фізичні навантаження

5. Бальнеотерапія

 

6. Фізіотерапія

 

 

7. За показаннями індивідуалізоване застосування препаратів

 1 ряд:

- тонізуючі засоби

2 ряд:

- психостимулюючі ноотропні засоби

- інші кардіологічні препарати (у тому числі комбіновані)

8. Симптоматична терапія

 

Постійно

Постійно

Постійно

 

Постійно

 

8-10 процедур

10-15 процедур

 

 

 

 

 

 

7-14 днів

 

20 днів

 

 

14-30 днів

 

 

3-7 днів

1. Режим

 

2. ЛФК

 

3. Релаксуючі  вправи

 

4. Дозовані фізичні навантаження

 

5. Бальнеотерапія

 

6. Фізіотерапія

 

 

 

7. Санаторно-курортне лікування

 

8. Аутотренінг

Постійно

Постійно

Постійно

 

Постійно

 

8-10 процедур

 

10-20 процедур

 

12-24 дні

 

 

24 дні

1. Інформування  хворого про  саногенетичний вплив дозованих фізичних навантажень, аутотренінгу

2. ЛФК, дозовані фізичні  навантаження

3. Фізіотерапія за домашніх умов

4. Водолікування за домашніх умов

5. Аутотренінг

 

1. Нормалізація АТ

2. Зменшення різниці  АТ та ЧСС між кліно- та ортостатичним положенням

3. Зменшення вираженості дихальної аритмії на ЕКГ

4. Зменшення тривалості непрацездатності

1. Необхідність  проведення поглибленого обстеження для диференційного діагнозу з гіпертонічною хворобою

2. Неефективність амбулаторного лікування

 

 

3 роки

Відсутність зниження АТ протягом 3 років

 

 

 

Шифр МКХ-10:   F 45.3

Назва нозологічної форми: Нейроциркуляторна дистонія, кардіальний тип

 

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

 

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний нагляд

Види і обсяги

кратність

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- вимірювання АТ та ЧСС у стані спокою і при кліно-ортостатичній пробі (о)

- аускультація серця (о)

- пальпація печінки, артерій нижніх кінцівок (о)

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові (о)

- біохімічний аналіз крові на вміст: глюкози, ліпопротеїдів, молочної кислоти (о)

3. Інструментальні:

- ЕКГ (о)

- УЗД серця (о)

- велоергометрія  (ф)

- спірографія (ф)

Консультації:

- психотерапевт

(ф)

- невропатолог (ф)

 

 

 

30-40 хв

(первинний огляд)

12-15 хв (повторний огляд)

 

 

 

 

1 день

 

1 день

 

 

 

 

 

1 день

1 день

 

1 день

 

 

 

2 дні

 

2 дні

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

1. Режим

2. ЛФК

3. Релаксуючі  вправи

4. Дозовані фізичні навантаження

5. Бальнеотерапія

6. Фізіотерапія

 

7. За показаннями – індивідуалізоване застосування препаратів

 1 ряд:

- седативні

- вітаміни

2 ряд: -

- інші кардіологічні препарати (у тому числі комбіновані)

8. Симптоматична терапія

 

Постійно

Постійно

Постійно

 

Постійно

 

 

 

8-10 процедур

10-15 процедур

 

 

 

 

 

 

 

 

7-14 днів 20 днів

 

 

14-30 днів

 

 

 

 

3-7 днів

1. Режим

2. ЛФК

3. Релаксуючі  вправи

4. Дозовані фізичні навантаження

5. Бальнеотерапія

6. Фізіотерапія

 

7. Санаторно-курортне лікування

8. Аутотренінг

Постійно

Постійно

Постійно

 

Постійно

 

 

8-10 процедур

10-20 процедур

 

12-24 дні

 

 

24 дні

1. Інформування  хворого про  саногенетичний вплив дозованих фізичних навантажень, аутотренінгу

2. ЛФК, дозовані фізичні  навантаження

3. Фізіотерапія за домашніх умов

4. Водолікування за домашніх умов

5. Аутотренінг

 

1.   Зникнення або зменшення болю у серці

2.   Зменшення різниці  ЧСС між кліно-та ортостатичним положенням

3.   Зменшення дихальної аритмії на ЕКГ

4. Зменшення тривалості непрацездатності

1. Необхідність  проведення поглибленого обстеження

 

2. Неефективність амбулаторного лікування

 

 

2 роки

Відсутність больового синдрому протягом 2 років

 

 

Фармакотерапія  Нейроциркуляторна дистонії F 45.3

Назва фармгрупи

препаратів

 

Код АТХ

Лікарські засоби

(препарати вибору)

Разова доза, добова доза

Кратність і тривалість

призначення

1

2

3

4

5

Седативні

N 05 С

екстракт валеріани рідкий

адоніс-бром

10 крап.; 50 крап.

1 таб.; 5 таб.

3 р/добу 7-14 діб

 

 

Психостимулятори, ноотропи

 

N 06 В

 

кофеїн-бензоат натрію

пірацетам

 

100-200 мг, 600 мг

200-400 мг, 1600 мг

 

1-3 р/добу, 5-7 діб

3 р/добу, 10-30 діб

 

Бета-адреноблокатори

 

С 07 А

 

анаприлін

атенолол

метопролол

 

2,5-40 мг; 10-120 мг

25 – 100 мг; 50-200 мг

25 – 100 мг; 25-200 мг.

 

1-3 р/добу, 5-7 діб

1-2 р/добу, 5-7 діб

1-3 р/добу, 5-7 діб

 

Тонізуючі

 

А 13 А

 

 

настоянка женьшеню,

екстракт елеутерококу

 

1-10 крап.; 5-30 крап.

1-10 крап.; 5-30 крап.

 

2-3 р/добу, 7-30 діб

2-3 р/добу, 7-30 діб

 

Вітаміни 

 

А 11 D

А 11 Н

А 11 D

 

тіаміну бромід

піридоксину гідрохлорид

кокарбоксилази  гідрохлорид

 

30-60 мг

50 мг

0,05 г

 

внутрішньом‘язево, 10 діб

внутрішньом‘язево, 10 діб

внутрішньом‘язево, 10-20 діб

 

Інші кардіологічні препарати

 

С 01 Е

 

 

АТФ-лонг

предуктал

краплі Зеленіна

 

20-60 мг, 60-120 мг

20 мг; 60 мг

5-10 крап.; 20-60 крап.

 

1-3 р/добу, 10-20 діб

3 р/добу, 10-20 діб

1-3 р/добу, 7-14 діб

Особливості у дитячому віці

Седативні

 

N 05 С

 

екстракт валеріани рідкий

 

На прийом стільки крапель – скільки дитині років

 

3 р/добу, 14 діб

 

Бета-адреноблокатори

 

С 07 А

 

анаприлін

 

10 мг, добова доза 20-30 мг

 

2-3 р/добу, 2-3 міс.

 

Тонізуючі

 

А 13 А

 

екстракт елеутерококу

 

Дітям шкільного віку 10-15 крапель

 

2 р/добу, 2-3 тиж.

 

Вітаміни

 

А 11 D

 

 

 

 

 

А 11 Н

 

тіаміну бромід

 

 

 

 

 

 

піридоксину гідрохлорид

 

3-8 років – 0,015 г в перші 20 днів,

  потім 0,03 г – 20 днів

8-16 років – 0,03 г

 

2,5 %-3% - 0,5-1 мл

 

 

0,002-0,05 г/добу

5% - 0,5-1 мл

 

через день, 20-40 днів

 

1 р. на день 30 днів

 

внутрішньом’язево, 1 р. на день, 10 днів

 

1-2 р/добу, 1 місяць

внутрішньом’язево, 1 р/добу, 10 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ-10 І  51.4 

Назва нозологічної форми: Міокардити

Діагностичні  дослідження

і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- виявлення наявності в анамнезі попередньої інфекції, доведеної клінічними і лабораторними даними або іншого основного захворювання (медикаментозна алергія та ін.)

- виявлення характерних клінічних симптомів (синусова тахікардія, іноді брадикардія, ослаблений І тон, порушення ритму і провідності серця, ритм галопу, збільшення розмірів серця, застійна серцева недостатність, патологічні зміни ЕКГ)

2. Лабораторні:

- загальний  аналіз крові, сечі

- визначення рівня в крові сіалових кислот, серомукоїду, С-реактивного білка;

- дослідження вмісту в крові трансаміназ, КФК, ЛДГ, білковий спектр крові,

- імунологічне дослідження крові: субпопуляції Т-лімфоцитів, ЦІК, імуноглобуліни 

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- рентгенологічне дослідження органів грудної клітки

- Ехо-КГ

- сцинтиграфія з 67G

- прижиттєва біопсія міокарда

4. Консультації:

- кардіолог

 

15-45 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день

1 день

 

 

1 день

 

 

2 дні

 

 

 

1 день

1 день

 

1 день

2 дні

2 дні

 

2 дні

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

 

1. Етіотропне лікування (санація вогнищ інфекції, антибактеріальні засоби, противірусне лікування)

 

2. Патогенетичне лікування (нестероїдні протизапальні засоби, глюкокортикостероїди, цитостатики, імуномодулятори)

 

3. Симптоматичне лікування (сечогінні засоби, антиаритмічні препарати, серцеві глікозиди, метаболічна терапія)

За показаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

За показаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За показаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна орієнтація та працевлаштування

 

Психотерапія

 

 

Санаторно-курортне лікування

1 рік

 

 

 

 

7-14 днів

 

За показаннями

Адекватна терапія інфекційного процесу, медикаментозних алергій та ін. – при наявності захворювання

Відсутність клінічних проявів захворювання (повне одужання)

 

Важкий загальний стан пацієнта

 

Протягом року

Відсутність клінічних проявів захворювання


 Фармакотерапія  Міокардити  І 51.4

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Разова (добова) доза, витрати на відвідування, процедуру

Кратність і тривалість призначення

 

1

2

3

4

5

 

Противірусні засоби

 

Сульфаніламідні препарати

 

Антибіотики

 

 

 

Протигрибкові препарати

 

 

Нестероїдні протизапальні засоби

 

 

Глюкокортикоїди

 

 

Цитостатики

 

Антиагреганти

 

Антикоагулянти

J 05 A

 

J 01 E

 

J 01 F

J 01 A

J 01 C

 

J 02 A

 

 

M 01 A

 

 

H 02 A

 

 

L 04 A

 

B 01 A

 

B 01 A

Ацикловір

 

Бісептол-480

 

Еритроміцин

Доксициклін

Пеніцилін

 

Ністатин

Амфотерицин В

 

Вольтарен

Німесулід

 

Преднізолон

 

 

Азатіоприн

 

Тиклопідин

 

Еноксапарин

 

2,5-5 мг/кг (7,5-15 мг/кг)  в/в

 

2 табл. (4 табл.)

 

0,5 г (2 г)

0,1 г (0,1-0,2 г)

1 млн. ОД (6 млн. ОД)

 

1 млн. ОД (4-6 млн.)

0,25-1 мг/кг

 

25 мг (75-100 мг)

 100-200 мг (200-400 мг)

 

5-10 мг (15-30 мг, при важкому перебігу – 60-80 мг)

 

50-60 мг (150-180 мг)

 

200 мг (400 мг)

 

40 мг (40-80 мг)

3 р/добу, 14-30 днів

 

2 р/добу, 7-10 днів

 

4 р/добу, 7-10 днів

1-2 р/добу, 5-7 днів

6 р/добу, 10-14 днів

 

4-6 р/добу, 2-4 тижні

2 р/тиждень (в/в-краплинно), 2-4 тижні

3-4 р/добу, 4-6 тижнів

2 р/добу, 4-6 тижнів

 

3 р/добу, 2-5 тижнів (поступово знижуючи дозу)

 

3 р/добу, 2-5 тижнів

 

2 р/добу, 2-4 тижні

 

1-2 р/добу, 5-7 днів

 

 

Особливості у дитячому віці

Противірусні засоби

 

 

Сульфаніламідні препарати

 

 

Антибіотики

 

 

 

 

Протигрибкові препарати

 

 

Нестероїдні протизапальні засоби

 

Глюкокортикоїди

 

Цитостатики

 

Антикоагулянти

J 05 A

 

 

J 01 E

 

 

J 01 F

J 01 A

J 01 C

 

 

J 02 A

 

 

M 01 A

 

H 02 A

 

 

L 04 A

 

B 01 A

Ацикловір

 

 

Бісептол-480

 

 

Еритроміцин

Доксициклін

Пеніцилін

 

 

Ністатин

Амфотерицин В

 

Вольтарен

 

Преднізолон

 

 

Азатіоприн

 

Гепарин

до 12 р. – 250 мг/кв.м,

після 12 р. - 5-10 мг/кг в/в

 

6-12 р. – 1 табл. (2 табл.),

після 12 р. – 2 табл. (4 табл.)

 

30-50 мг/кг/добу

більше 8 р. - 2-5 мг/кг/добу

25000-50000 ОД/кг/добу (у важких випадках–100000-400000 ОД/кг/добу

 

250000-500000 ОД (1-2 млн.)

0,25-1 мг/кг

 

2-3 мг/кг/добу

 

0,5-1 мг/кг/добу

 

 

1-3 мг/кг/добу

 

50-100 ОД/кг/добу кожні 4 год.

3 р/добу, 14-30 днів

 

 

2 р/добу, 7-10 днів

 

 

4 р/добу, 7-10 днів

1-2 р/добу, 5-7 днів

6 р/добу, 10-14 днів

 

 

4 р/добу, 2-4 тижні

2 р/тиж. (в/в краплинно), 2-4 тиж.

 

3-4 р/добу, 4-6 тижнів

 

3 р/добу, 2-5 тижнів, поступово знижуючи дозу

 

3 р/добу, 2-5 тижнів, поступово знижуючи дозу

7-10 днів

 

Шифр МКХ – 10   I 42.0

Назва нозологічної форми: Дилятаційна кардіоміопатія

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- прогресуюча серцева недостатність

- кардіомегалія

- складні розлади ритму і провідності

- тромбоемболії

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- загальний аналіз сечі

- біохімічне дослідження крові (показники запалення, глюкоза крові, рівень гормонів щитоподібної залози), імунограма, коагулограма

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- Ехо-КГ

- Ro-графія органів грудної порожнини

- УЗД органів черевної порожнини та щитоподібної залози

4. Консультації:

- офтальмолог

- кардіолог

 

15-60 хв.

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

 

2-3 доби

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

+

+

 

 

1. Дієта: стіл №10

2. Інгібітори АПФ

3. Діуретики

4. Серцеві глікозиди

5. Нітрати

6. Препарати, що поліпшують реологічні властивості крові

7. Антиаритмічні препарати

8. Метаболічна терапія

 

постійно

1. Адекватне працевлаштування

2. Профілактичне-комплексне лікування в стаціонарі 2 рази на рік

3. При стійкій втраті працездатності – визначення групи працездатності згідно з висновком МСЕК.

 

 

14-15 дні

1. Своєчасна госпіталізація в стаціонар кардіологічного профілю

 

2. Правильний режим праці та відпочинку – постійно

1. Зменшення ознак серцевої недостатності

2. Покращання толерантності до побутових фізичних навантажень

3. Покращання якості життя і прогнозу

4. Зменшення частоти і тривалості госпіталізації

5. Попередження:

- прогресування СН

- розвитку небезпечних аритмій

- тромбоемболічних ускладнень

- раптової смерті

Погіршення клінічного стану:

- зростання ознак серцевої недостатності

- виникнення небезпечних аритмій

- виникнення частих синкопальних станів

- швидке прогресування СН

- виникнення тромбоемболічних ускладнень

Довічно,

огляд 1 раз на 3 місяці, або відповідно до СН.

-

Особливості у дитячому віці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довічно, огляд 1 раз на місяць або відповідно до СН

 

 

Фармакотерапія   Дилятаційна кардіоміопатія  І 42.1-2

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

1. Інгібітори АПФ

 

 

 

 

 

 

2. Діуретики

 

 

 

3. Серцеві глікозиди

 

4. b - адреноблокатори

 

 

 

5. Нітрати

 

 

6. Препарати, що поліпшують реологічні властивості крові

 

7. Антиаритмічні препарати

 

8. Метаболічні препарати

С 09 A

 

 

 

 

 

 

C 03 C

 

С 03 A

 

C 01 A

 

C 07 A

 

 

 

C 01 D

 

 

B 01 A

 

 

C 01 B

 

C 01 E

 

 

каптоприл

еналаприл

лізиноприл

раміприл

периндоприл

фозиноприл

 

фуросемід

етакринова кислота

гідрохлортіазид

 

дигоксин

 

метопролол

бізопролол

карведілол

 

ізосорбіт динітрат

ізосорбіт-5-мононітрат

 

ацетилсаліцилова кислота

варфарін

 

аміодарон

 

предуктал МР

ретаболіл

рибоксин

6,25-12,5 мг 3 рази, бажана – 25-50 мг х 3 рази

2,5 мг х 2 рази,  бажана – 10х2 рази

2,5 мг х 2 рази,  бажана – 10х2 рази

1,25 мг х 2 рази,  бажана – 5 мг х 2 рази

2 мг х 1 раз,  бажана – 4 мг

5 мг х 1 раз, бажана – 40 мг

 

початкова – 20-40 мг, макс. – 500 мг х 1 р.

початкова – 25-50 мг, макс. – 400 мг х 1 р.

25-100 мг х 1 раз

 

0,125 мг х 1-2 рази

 

6,25 мг х 2 р., бажана добова – 150 мг

1,25 мг х 1 р., бажана – 10 мг

3,125 мг х 2 р., бажана – 50 мг

 

20-80 мг 1-2 р.

20-60 мг 1-2 р.

 

100-325 мг на добу

3-6 мг на добу

 

підтримуюча доза – 100-300 мг на добу

 

30 мг 2 р. на добу

50 мг в тиждень

0,6-1,2 г/добу

тривалий час

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

 

--//--

--//--

--//--

 

--//--

 

--//--

--//--

--//--

 

короткими курсами до стабілізації стану хворого

 

 

 

 

 

 

курс до 3-х міс.

курс 6-8 ін'єкцій 2 міс.

 

Особливості фармакотерапії у дітей

1. Інгібітори АПФ

 

 

2. Діуретики

 

 

 

3. Серцеві глікозиди

 

4. b - адреноблокатори

 

5. Препарати, що поліпшують реологічні властивості крові

 

7. Антиаритмічні препарати

 

8. Метаболічні препарати

С 09 A

 

 

C03 C

 

C03 A

 

C01 A

 

C07 A

 

B01 A

 

 

C01 B

 

C01 E

 

каптоприл

 

 

фуросемід

етакринова кислота

гідрохлортіазид

 

дигоксин

 

метопролол

 

ацетилсаліцилова кислота

варфарін

 

аміодарон

 

ретаболіл

рибоксин

0,15-0,3  мг 3 рази на день, далі, поступове зростання дози макс. до 6 мг/кг/добу

 

1-2 мг/кг/добу (макс. до 6 мг/кг/добу

початкова 12,5-25 мг, макс. 100 мг

1-2 мг/кг/добу

 

20-40 мг/кг/добу – насичуюча доза, підтримуюча доза – 1/4-1/5 попередньої

0,5-2 мг/кг

 

50-100-200 мг/добу

3-6 мг на добу

 

підтримуюча доза – 5-2,5 мг/кг на добу

 

10-25 мг в тиждень

0,3 -1,2 г/добу

тривалий час

 

 

--//--

--//--

--//--

 

--//--

 

--//--

 

короткими курсами до стабілізації стану хворого

 

 

 

курс до 3-х міс.

курс 6-8 ін'єкцій 2 міс.

 Шифр МКХ – 10 І 42.2

Назва нозологічної форми:  Гіпертрофічна кардіоміопатія

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

 

Види і обсяги

Тривалість

 

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- серцебиття, перебої в роботі серця, задуха

- стенокардитичний біль

- запаморочення

- синкопальні стани

 - випадки раптової смерті в родині

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі

- біохімічне дослідження крові (електроліти, білірубін, креатинін, КФК, ЛДГ, АЛТ, АСТ, глюкоза крові)

- ліпіди плазми крові (загальний холестерин, холестерин ліпідів низької щільності тригліцериди)

- імунограма

- коагулограма

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- Ехо-КГ

- Ro-графія органів грудної порожнини

- ВЕМ

4. Консультації:

- офтальмолог

- кардіолог

15-60

хв.

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

2-3 доби

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

+

+

 

1. Дієта: стіл №10

2. Антагоністи кальцію

3. b- блокатори

4. Антиаритмічні препарати

постійно

1. Адекватне працевлаштування

2. Профілактичне-комплексне лікування в стаціонарі 2 рази на рік

3. При стійкій втраті працездатності – визначення групи працездатності згідно з висновком МСЕК

 

 

14-15 днів

Своєчасна госпіталізація в стаціонар кардіологічного відділення

 

Правильний режим праці та відпочинку – довічно

1. Покращання клінічного стану хворого

2. Покращання толерантності до фізичних навантажень

3. Покращання якості життя і прогнозу

4. Зниження частоти і тривалості госпіталізації

5. Попередження:

- прогресування СН

- розвитку небезпечних аритмій

- тромбоемболічних ускладнень

- раптової смерті

1. Погіршення клінічного стану

2. Виникнення небезпечних аритмій

3. Швидке прогресування СН

4. Встановлення штучного водія ритму

Довічно,

огляд 1 раз на 3 місяці або відповідно до СН.

-

Особливості у дитячому віці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довічно, огляд 1 раз на 1 місяць або відповідно до СН

 

 


 

Фармакотерапія Гіпертрофічна кардіоміопатія І 42.1-2

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

1. Антагоністи кальцію

 

 

2. b - адреноблокатори

 

 

3. Антиаритмічні препарати

С 08 D

 

 

С 07 А

 

 

С 01 В

 

 

Дилтіазем

Верапаміл

 

Метопролол

Атенолол

 

Аміодарон

180-360 мг

160-320 мг

 

100-200 мг

100-200 мг

 

Підтримуюча доза – 100-300 мг на добу,  10-15 мг/кг/добу, надалі 2-2,5 мг/кг/добу

тривалий час

тривалий час

 

тривалий час

тривалий час

 

тривалий час

Особливості у дитячому віці

1. Антагоністи кальцію

 

 

2. b - адреноблокатори

 

 

3. Антиаритмічні препарати

 

С 08 D

 

 

С 07 А

 

 

С 01 В

 

 

Дилтіазем

Верапаміл

 

Метопролол

Атенолол

 

Аміодарон

 

0,1-0,3 мг/кг

0,1-0,3 мг/кг

 

0,5-2 мг/кг

0,5-2 мг/кг

 

Підтримуюча доза  – 10-15 мг/кг/добу, надалі 2-2,5 мг/кг/добу

 

тривалий час

тривалий час

 

тривалий час

тривалий час

 

тривалий час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шифр МКХ – 10 І 30

Назва нозологічної форми:  Гострий перикардит

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

 

Види і обсяги

Тривалість

 

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Клінічні:

- скарги

- анамнез (інфекційні, інфекційно-алергічні фактори, асептичні стани (інфаркт міокарда, уремія, мікседема, подагра),

хвороби крові (тромбоцитопенічна пурпура, лейкемія),

пухлинні фактори (лімфогранулематоз, пухлини середостіння),

- об'єктивні дані

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі

- тромбоцити крові

- кров на СРП, серомукоїди,

АСЛ-О

- трансамінази крові

- кров на сечову кислоту

- проба Манту

3. Інструментальні:

 - рентгеноскопія органів грудної клітки

- ЕКГ

- Ехо-КГ

4. Консультації:

- кардіолога

- гематолога

- фтизіатра

- онколога

15-60 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 доби

 

 

 

 

2-3 доби

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

+

+

+

+

 

 

 

1. НПЗП індометацин 0,025 г 3-4 рази на добу,

вольтарен 0,025 г,  3-4 рази на добу,

ібупрофен 0,4 г

 3 рази на добу

 

2. Глюкокортикостероїди преднізолон

30-90 мг/добу,

 при синдромі Дреслера

 10-15 мг/добу,

туберкульозному перикардиті

40-60 мг/добу

 

3. Пункція перикарда

 

4. Антибіотики в залежності від виду збудника

3-4 тижні

 

3-4 тижні

 

 

3-4 тижні

 

 

в залежності від активності процесу

1. Психотерапія

 

 

2. Раціональне працевлаштування, режим праці і відпочинку

 

3. Санаторно-курортне лікування

1-14

днів

 

4-6 міс.

 

 

 

24 дні

Профілактика основного захворювання

1. Зменшення скарг

2. Відсутність ознак серцевої недостатності

3. Нормалізація клініко-лабораторних показників

1. Поява ознак серцевої недостатності

2. Тампонада серця.

Постійно –

3-4 рази на рік

-

 

 

 

Особливості у дитячому віці

1

2

3

4

5

6

7

8

 

10

11

12

13

14

1. Клінічні:

- скарги:  наявність больового синдрому, який характеризується постійністю, у маленьких дітей виникає в ділянці живота (в епігастрії), різко збільшується при зміні положення тіла, глибокому диханні

у дітей старшого віку – больовий синдром в лівій половині грудної клітки з іррадіацією в ліве плече, шию

- анамнез: вірусні інфекції (ентеровіруси), ревматизм, дифузні хвороби сполучної тканини, уремія, септичні процеси (стафілококові)

- об'єктивні дані:

шум тертя перикарда на основі серця в положенні сидячи, краще прослуховується при надавлюванні стетоскопом, ексудативний перикардит: больовий синдром, тахіпное, осиплість голосу, у маленьких дітей ригідність грудної клітки, вибухання лівої половини, АТ – систолічний 

знижений, діастолічний нормальний або підвищений, парадоксальний пульс, у дітей грудного віку неврологічна симптоматика: блювота, ригідність потиличних м'язів, вибухання джерельця

4. Консультації:

- кардіолога

- ревматолога

- хірурга

15-60 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 доби

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

Залежно від етіології захворювання

при сухих (фібринозних) - спеціального лікування не треба

 

при серозному і серозно-фібринозному:

1. Нестероїдні протизапальні засоби

2. Глюкокортикоїди

3. Діуретики

 

При гнійному перикардиті:

1. Пункція порожнини перикарду

2. Дренаж порожнини перикарду

3. Антибіотики

 

 

 

 

 

 

3-4 тижні

 

за

показаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 тижні

Санаторно-курортне лікування

24 дні

Лікування основного захворювання (ревматизму, дифузних хвороб сполучної тканини, патології нирок), загартовування організму дитини

1. Відсутність скарг

2. Відсутність ознак серцевої недостатності

3. Нормалізація лабораторних та інструментальних показників

1. Больовий синдром

2. Ознаки серцевої недостатності

3. Неврологічні розлади

Постійно, 3-4 рази на рік

 

 

 

 

 

Фармакотерапія Гострий перикардит І 30

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

 

1

2

3

4

5

 

Нестероїдні протизапальні засоби

 

 

Глюкокортикоїди:

- синдром Дреслера

- системні хвороби

- туберкульозний перикардит

 

Антибіотики в залежності від виду збудника

 

 

M 01 A

 

 

 

 

H 02  A

 

індометацин

вольтарен

бруфен

 

 

преднізолон

преднізолон

преднізолон

0,025 г, 3-4 р/добу

0,025 г, 3-4 р/добу

0,4 г, 3 р/добу

 

 

10-15 мг/добу

30-90 мг/добу

40-60 мг/добу

3-4 тижні

3-4 тижні

3-4 тижні

 

 

в залежності від активності процесу

 

 

Особливості фармакотерапії у дитячому віці

 

Нестероїдні протизапальні засоби

 

 

Глюкокортикостероїди

 

Антибактеріальна терапія

Аміноглікозиди

Цефалоспорини

Фторхінолони

Пеніциліни

 

M 01 A

 

 

 

H 02 A

 

 

J 01 G

J 01 D

J 01 М

J 01 С

індометацин

вольтарен

бруфен

 

преднізолон

 

 

гентаміцин

цефтриаксон

ципрофлоксацин

ампіцилін

1-2 мг /кг маси тіла на добу

3 мг/кг/маси тіла на добу

20-40 мг/кг/маси тіла на добу

 

0,5-1,5 мг/кг маси тіла на добу

 

 

9-22,5 мг/добу

50-200 мг/добу

40-60 мг/добу

400-1600 мг/кг/добу

3-4 тижні

3-4 тижні

3-4 тижні

 

3-4 тижні

 

 

3-4 тижні

3-4 тижні

3-4 тижні

3-4 тижні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ-10  І 43 – І 49

Назва нозологічної форми  Порушення серцевого ритму  Блокади серця, що призводять до гемодинамічно значущої брадікардії.

Діагностичні дослідження і

консультації

Рівні надання

медичної

допомоги

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії

бажаного

результату

лікування

Показання

для

госпіталізації

Диспансерний

облік

Види і обсяги

Тривалість

І

II

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

загально клінічне обстеження

 

2. Лабораторні:  загальний аналіз крові

АЧТЧ

 

3. Інструментальні:

ЕКГ

ехокардіоскопія

 

4. Консультації :

кардіолог,

кардіохірург

40 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 хв.

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

Медикаментозне прискорення ЧСС для нормалізації серцевого викиду. У випадку неефективності – встановлення кардіостимулятора.

2 години

 

Встановлення постійного кардіостимулятора

На все життя

 

 

Нормальна гемодинаміка.

Приступи типу MAS

На все життя

 

Особливості у дитячому віці

 

 

 

 

Діагностика вад серця.

 

 

 

 

 

 

 

Вдала хірургічна корекція

 

 

Фармакотерапія Блокади серця, що призводять до гемодинамічно значущої брадікардії   І 43 – І 49

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарати вибору)

Разова, добова доза, витрати на відвідування, процедуру

 

Кратність і тривалість призначення

Неглікозидні кардіотонічні засоби

C 01 C

Добутамін

В/в, 2,5 – 10 мкг/кг/мин

години

Розчини для внутрішньовенного введення

B 05 X

Ізотонічний (0,9%) розчин натрію хлориду

В/в

до нормалізації ОЦК

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ-10 І 43 – І 49

Назва нозологічної форми Порушення серцевого ритму Постійна форма миготливої аритмії (фібриляції передсердь)

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання

медичної допомоги

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії

бажаного

результату

лікування

Показання

для

госпіталізації

Диспансерний

облік

Види і обсяги

Тривалість

І

II

ІІІ

Види і обсяги

тривалість

 

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

Тривалість

Критерії

зняття з нього

1. Клінічні:

 загальноклінічне обстеження)

 

2. Лабораторні  Загальний аналіз крові АЧТЧ

 

3. Інструментальні:

ЕКГ,

ехокардіоскопія

 

4. Консультації: кардіолог

10 хв.

 

 

 

 

 

 

 

5 хв.

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Фармакологічне підтримання нормальної частоти серцевих скорочень.

 

постійно

Не потрібні

 

Профілактика тромбоемболічних ускладнень, профілактика проявів серцевої недостатності

Підтримання гемодинамічно ефективного стабільного ритму. Гарне самопочуття хворого.

Декомпенсація незважаючи на  терапію, що проводиться, тромбоемболічні ускладнення.

Довічно

 

Особливості у дитячому віці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдала хірургічна корекція

 

Фармакотерапія Постійна форма миготливої аритмії  І 43- І 49

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарати вибору)

Разова, добова доза, витрати на відвідування, процедуру

 

Кратність і тривалість призначень

Серцеві глікозиди

С 01 А

Дигоксин,

2 – 4 мл 0,025% розчину

В першу добу – до 6 мл 0,025% розчину.

Перші  кілька діб лікування – тричі на день  до досягнення нормальної ЧСС, далі – підтримуюча доза. Лікування до відновлення ритму.

Антагоністи адреналіну ( ІІІ група анти аритмічних препаратів)

С 01 В

Аміодарон

5 мг/кг маси тіла.

В першу добу до 800 мг

Першу добу – 4 рази на день по 200 мг, далі – перший тиждень 200 мг двічі на день (під ЕКГ контролем), далі 200 мг один раз на день.

Антагоністи кальцію

С 08 D

Верапаміл

80 мг внутрішньо

До 240 мг

Одна таблетка 240 мг  на добу

Бета-адреноблокатори

С 07 А

Соталол

80 – 320 мг/добу за два прийоми

роки

ШифрМКХ-10 (І 43 – І49)

Порушення серцевого ритму Суправентрикулярна пароксизмальна тахікардія

Діагностичні дослідження і

консультації

Рівні надання

медичної

допомоги

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії

бажаного

результату

лікування

Показання

для

госпіталізації

Диспансерний

облік

Види і обсяги

тривалість

І

II

ІІІ

Види і обсяги

тривалість

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

тривалість

Критерії

зняття з нього

Клінічні (загальноклінічне обстеження)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 хв

+

+

+

За умов тахісистолічних порушень ритму, які призводять до колапсу, стенокардії або до серцевої астми – електрична дефібриляція біфазним імпульсом або через стравохідна електрокардіостимуляція. В усіх інших випадках – фармакологічне відновлення ритму.

 

 

 

 

 

 

10 хв.

 

До години

Не потрібні

 

З’ясовування причини аритмії та вибір тактики лікування  (Т3 Т4 ,ТТГ, ехокардіоскопія, СРБ, антистрептолізинО, антигіалуронідаза,

Холестерин, бета-ліпопротеіди, тригліцериди.

Електрофізіологічне дослідження, пошук додаткових шляхов проведення імпульсу

Відновлення гемодинамічно ефективного стабільного ритму. Припинення приступів аритмії або значне їх порідшання.

Стійкий до терапії приступ, ускладнення після нормалізації ритму

По основному захворюванню

 

Лабораторні  (Загальний аналіз крові, АЧТЧ)

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструментальні (ЕКГ,

ехокардіоскопія)

5 хв

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультації при Кардіолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості у похилому віці

 

 

 

 

Вибір розміру імпульсу в залежності від імпедансу тіла.Обов’язкова верифікація ритму, який має  бути відновленим по даних попередніх електрокардіограм.

 

 

 

Обстеження починається з діагностики атеросклеротичного процесу, необхідне обстеження із приводу можливого синдрому слабкості синусового вузла

 

 

 

 

Особливості у дитячому віці

 

 

 

 

Необхідно виключити уроджену миготливу аритмію, ревматичну ваду серця, тиреотоксикоз.

 

 

 

Обстеження починається із пошуку можливих уроджених вад, ревматичного процесу, тиреотоксикозу, додаткових шляхів проведення імпульсу

 

Всі без винятку з першим за життя приступом аритмії

 

Вдала хірургічна корекція

 

Фармакотерапія пароксизму СВПТ.

 

Назва фармакологічної групи

Код препарату по АТС

Лікарські засоби (препарати вибору)

Разова, добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Кратність і тривалість призначень

Різні

С01EB10

Аденозин

6мг-2мл

2,4,6 мл послідовно за умов неефективності попередньої дози.

Антагоністи адреналіну ( ІІІ група анти аритмічних препаратів)

С01ВD01

Аміодарон

5мг/кг маси тіла.

В першу добу до 800 мг

Першу добу – 4 рази на день по 200мг, далі – перший тиждень 200 мг двічі на день (під ЕКГ контролем), далі 200 мг один раз на день.

Антагоністи кальцію

C08DA01

Верапаміл

10мг в/в болюс

Однократно. Можливе повторне введення через 30 хвилин.

 

Шифр МКХ-10 (І 43 – І 49)

Порушення серцевого ритму Шлуночкові екстрасистолія та пароксизмальна тахікардія

Діагностичні дослідження і

консультації

Рівні надання

медичної

допомоги

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії

бажаного

результату

лікування

Показання

для

госпіталізації

Диспансерний

облік

Види і обсяги

тривалість

І

II

ІІІ

Види і обсяги

тривалість

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

тривалість

Критерії

зняття з нього

Клінічні (загальноклінічне обстеження)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 хв

+

+

+

За умов тахісистолічних порушень ритму, які призводять до колапсу, стенокардії або до серцевої астми – електрична дефібриляція біфазним імпульсом. В усіх інших випадках – фармакологічне відновлення ритму.

 

 

 

 

10 хв.

 

До доби

Не потрібні

 

З’ясовування причини аритмії та вибір тактики лікування  (запальний процес, хронічна серцева недостатність)

Відновлення гемодинамічно ефективного стабільного ритму. Припинення приступів аритмії або значне їх порідшання.

Шлуночкова тахікардія, високі градації екстрасистолії.

По основному захворюванню

 

Лабораторні  (Загальний аналіз крові, АЧТЧ)

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструментальні (ЕКГ, ехокардіоскопія)

5 хв

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультації при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необхідності

Кардіолога, кардіохірурга для вирішення питання про необхідність імплантації кардіовертера- дефібрилятора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості у похилому віці

 

 

 

 

 

 

 

 

Обстеження починається з діагностики атеросклеротичного процесу, необхідне обстеження із приводу можливого синдрому слабкості синусового вузла

 

 

 

 

Особливості у дитячому віці

 

 

 

 

 

 

 

 

Обстеження починається із пошуку можливих уроджених вад, ревматичного процесу, тиреотоксикозу.

 

Всі без винятку з першим за життя приступом аритмії

 

Вдала хірургічна корекція

 

Фармакотерапія Шлуночкові екстрасистолія та пароксизмальна тахікардія

Назва фармакологічної групи

Код препарату по АТС

Лікарські засоби (препарати вибору)

Разова, добова доза, витрати на відвідування, процедуру

 

Кратність і тривалість призначень

Бета-адреноблокатори

 

Соталол

80 – 320 мг/добу за два прийоми

2/добу, за необхідністю.

Антагоністи адреналіну ( ІІІ група анти аритмічних препаратів)

С01ВD01

Аміодарон

5мг/кг маси тіла.

В першу добу до 800 мг

Першу добу – 4 рази на день по 200мг, далі – перший тиждень 200 мг двічі на день (під ЕКГ контролем), далі 200 мг один раз на день.

Мембраностабілізатори (І група анти аритмічних препаратів)

С01B B01

Лідокаїн

80 мг

320мг

Призначається по факту виникнення аритмії. Підтримання ритму – препаратами, які вказані вище.

 

Шифр МКХ-10: І 50.0; І 50.1; І 50.9

Назва нозологічної форми: Хронічна недостатність кровообігу

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної

допомоги

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

 

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

скарги, анамнез, огляд

2. Лабораторні:

загальні аналіз крові, сечі

електроліти, креатинін, білірубін, трансамінази, тромбіновий час

3. Інструментальні:

ЕКГ,

Ехо-КГ

4. Консультації:

кардіолог,

ендокринолог 

1 раз

1 раз

 

 

 

 

1 раз

 

 

1 раз

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

+

 

 

+

усунення провокуючих факторів;

нормалізація серцевого викиду;

боротьба з підвищеною затримкою рідини в організмі;

зниження периферичного судинного тонусу;

зниження симпатоадреналових впливів на серце;

поліпшення кровопостачання міокарда.

постійно

зниження ваги при ожирінні;

відмова від паління та алкоголю;

регулярна помірна фізична активність;

фармакотерапія.

постійно

обмеження звичайних фізичних навантажень;

дієтичний і водно-сольовий режим, обмеження вживання рідини до 1-1,2 л і солі до 2 г на добу.

Усунення або зменшення задишки та серцебиття, підвищення фракції викиду ЛШ, усунення клінічних ознак затримки рідини в організмі.

Декомпенсація клінічного стану з ознаками легеневого застою.

постійно

 

 

 

 

 

Особливості  у похилому віці:

2. Лабораторні:

сечова кислота, загальний білок крові, коагулограма,

3. Інструментальні: 

рентгенографія ОГК,

холтерівське моніторування

1 раз

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакотерапія: Хронічна недостатність кровообігу  І 50.0; І 50.1; І 50.9

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарати вибору)

Разова, добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Кратність і тривалість призначення

Діуретики

 

 

 

Інгібітори  АПФ

 

Антагоністи  ангіотензину ІІ

Серцеві  глікозиди

 

Блокатори  ? - адренорецепторів

С 03 А

С 03 С

С 03 D

 

С 09 А

 

С 09 С

С 01 А

 

  С 07 А

гідрохлортіазид

фуросемід

спіронолактон

 

каптоприл

лізиноприл

лосартан

дигоксин

дигітоксин

атенолол

целіпролол

карведілол

12,5-50,0 мг

40,0-500 мг

25-100 мг

 

12,5-50,0 мг

5-40 мг

50-100 мг

0,125 мг

0,1 мг

25-100 мг

200-400 мг

25-100 мг

1 раз/добу, 10-14 діб

1-2 рази/добу, 3-5 діб

2-3 рази/добу, 10-14 діб

 

1-2 рази/добу, постійно

1-2 рази/добу, постійно

1 рази/добу, постійно

1 раз/добу, 10-14 діб

1 раз/добу, 10-14 діб

1 рази/добу, постійно

1 рази/добу, постійно

1 рази/добу, постійно

Особливості у дитячому віці.

 

 

Доза препарату зменшується в 2 рази.

 

Шифр МКХ-10:  М 100.0 – М 102.0

Назва нозологічної форми   Ревматизм (гостра ревматична гарячка)

 

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії  бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги, тривалість

 

 

 

1. .Клінічні: 

- наявність критеріїв Джонсона:  2 великих або 1 великий і 2 малих, або:

- хорея через декілька місяців після стрептококового фарингіту

- в’ялий перебіг кардиту через декілька місяців після стрептококового фарингіту

- свіжі ознаки ураження серця  при ревматичному ураженні серця в анамнезі

2. Лабораторні:

- загальний  аналіз крові, сечі

-С-реактивний протеїн

- загальний білок і фракції

антистрептококові антитіла:

антистрептолізін-О, антистрептокіназа, антигіалуронідаза,

антитіла до протеїну А

антитіла до ДНКази стрептокока

- ревматоїдний фактор

- НLA – DR4

- бактеріологічний аналіз крові

3. Інструментальні:

- електрокардіографія

.- ехокардіографія

- Ro-графія

4. Консультації:

- ЛОР

- ревматолог

 

30 хв.

первинний

15 хв. повтор

ний

 

 

 

 

 

 

1 день

1 день

1 день

 

 

 

 

 

 

1 – 2 дня

 

1 день

1 день

1 день

 

20 хв.

30 хв.

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+
+
+
 

 

 

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


+
+
+


 

 

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

1. Режим – ліжковий 2-3 тижні

2. Дієта №10 з достатнім вмістом білка, вітамінів, вуглеводів

3. Антибіотики:

-   пеніциліни

-   макроліди

4. НПЗП

5. ГКС – препарати резерву,  лише при високій активності з важким кардитом, полісерозитом

6. Інші препарати: серцеві глікозиди, діуретики, препарати калію – при серцевій недостатності

7. ЛФК

 

6-12 тижнів

постійно

 

 

 

тривало

10 днів і довше

1,5-2 міс

до досягнення ефекту з поступовим зниженням

дози

 

 

- ЛФК, закалювання, протипоказані види спорту з надмірним фізичним навантаженням

- лікування хронічних вогнищ інфекції

 - санаторно-курортне лікування 

- відмова від шкідливих звичок 

 

 

постійно

Первинна

- рання діагностика стрептококової ангіни, фарингіту

- адекватна терапія стрептококової ангіни, фарингіту  у осіб з факто рами ризику (обтяжлива спадковість, низький рівень доходів в родині та ін.):

1. Пеніцилін 1,5 млн. на добу –10 днів або

амоксицилін – 0,5 г 3 рази на день – 10 днів

2. Макроліди при непереносимості пеніциліну або рецидивах тонзиліту, фарингіту (кларитроміцин 0,25 г 2 рази на день 8-10 днів)

Вторинна:

- Екстенцилін 2,4 млн. Од 1 раз на три тижні до досягнення пацієнтом 18 років, якщо не було кардиту і до 25 років та більше при  наявності кардиту та двох факторів ризику

Ліквідація або зменшення клінічних проявів та клініко-лабораторних показників запального процесу, нормалізація титрів стрептококових антитіл, стабільність Ехо-КГ показників (стан клапанів, камер серця)

Загострення процесу, неефективність

базової терапії

Тривалість спостереження:

- постійно -  при  наявності вади серця

- протягом 5 років - при відсутності вади серця

 

Особливості  дитячого віку

- часті ангіни, фарингіти 

Спостереження кардіоревматолога 1 раз на квартал, за показаннями – частіше. Огляд ЛОР 1 раз на рік, за показаннями - частіше

ЛФК при відсутності уражень внутрішніх органів, недостатності кровообігу - заняття у спеціальній фізкультурній групі

 

 

 

 

Фармакотерапія Ревматизм (гостра ревматична гарячка) М 100.0 -102.0

 

Назва фармгрупи препаратів

Код  АТХ

Лікарські засоби

(препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

1.   Антибіотики

пеніциліни

 

 

 

макроліди

 

 

 

2.   НПЗП системні

 

локальні

 

 

 

3.   ГКС (лише при неефективності іншої терапії)

 

4.   Амінохінолонові

 

5.   Серцеві глікозиди (при серцевій недостатності)

 

6.   Діуретики (при серцевій недостатності)

 

J 01 C

 

 

 

J 01 F

 

 

 

М 01 А

 

М 02

 

 

 

Н 02 А

 

 

Р 01 В

 

С 01 А

 

 

С 03 С

 

 

 

пеніцилін 5000 000 ОД

екстенцилін 600 000 ОД

 

біцилін 1,5 млн. ОД

еритроміцин 0,2

кларитроміцин 250 мг

спіраміцин 3 млн.

 

німесулід (месулід) 100 мг 

диклофенак 50, 100 мг

локальне лікування кремами та гелями –фастум-гель, долгіт-крем,

димексид 50%

 

преднізолон 0,005 мг

 

 

делагіл 0,25 г

 

дигоксин 0,25 мг

 

 

фуросемід 2 мл (20 мг)

 

 

1,5 млн. Од/ добу

2,4 млн. ОД/1 раз на 3 тижні

(діти 600 000-120 000 ОД)

1,5 млн. ОД/1 раз на 3 тижні

400 мг/добу (діти 30-50 мг/кг/добу)

500 мг/добу

6 млн. /добу

 

200 мг/добу

150 –75 мг/добу

 

 

компреси

 

20-30 мг/добу

 

 

250 мг /добу

 

0,25-0,5 мг/добу (за схемою)

(діти 0,01-0,04 мг/кг/добу)

 

20-80 мг/добу

 

7-14 днів 

 

 

3-5 років

7-14 днів 

7 днів 

7 днів 

 

1-1,5 міс

1-1,5 міс

 

 

 

 

до покращення показників

 

 

2-3 міс-1 рік і довше

 

залежно від клініки

 

 

залежно від клініки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ-10: М 05.0-М 06.0

Назва нозологічної форми Ревматоїдний артрит

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії  бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

а) визначення спадковості

б)клінічне обстеження суглобів:

- оцінка вираженості болю в суглобах;

- біль в балах;

- суглобовий індекс;

- індекс припухлості суглобів за Річчі та Лансбурі;

- суглобовий рахунок;

- тривалість ранкової скутості;

- об’єм проксимальних міжфалангових суглобів;

- об’єм колінних суглобів;

- сила стискування кисті;

- час проходження відстані в 15м;

- функціонального  індексу Лі;

2. Лабораторні:

-   загальний. аналіз крові, сечі

- С-реактивний протеїн

- ревматоїдний фактор

- сечова кислота

- аналіз калу на приховану кров

- аналіз калу на яйця глистів

дослідження синовіальної рідини

3. Інструментальні:

- Ro-графія суглобів

- денситометрія

- артросонографія

4. Консультації:

-   травматолога

-   ревматолога

60 хв.

первинний

15 хв.

повторний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день

1 день

1 день

 

 

15   хв.

30 хв.

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

 

 

+

+

1. Модифікація способу життя

2.Режим загальний

3.Дієта №5-15

4.Медикаментозна:

-НПЗС

- ГКС в/суглобово,

системні

- базисна терапія:

Цитостатики

Амінохінолонові

Сульфаніламідні

Препарати золота

- хондропротектори

- локальне лікування кремами та гелями НПЗС

- ензимотерапія

5. ЛФК

- фізіотерапевтичні процедури

6. Санаторно-курортне лікування в спеціалізованих санаторіях

 

 

Постійно

 

 

 

 

20 днів і більше

 

тривало

 

 

 

 

тривало

тривало

 

 

тривало

постійно

№10-12

 

24 дні

- базова терапія

- професійна орієнтація та працевлаштування

-Санаторно-курортне лікування

- психотерапія

Постійно

4-6 міс

 

 

 

 

 

 

24 дні

 

 

 

10-14 днів

 

 

Первинна

Санація вогнищ фокальної інфекції 7-14 днів

Лікування супутніх захворювань  14-21 день

- раннє виявлення захворювання

 

Вторинна

Базова терапія

–постійно

 

 

1Ранішня скутість не більше 15 хв.

2.Відсутність слабкості

3.Відсутність болю в суглобах

4. Відсутність болю в суглоб ах при пальпації або рухах

5. Відсутність припухання м’яких тканин навколо суглобів

 

 

Загострення процесу, неефективність базової терапії

 

 

Тривалість спостереження –«постійне»

Особливості  дитячого віку

Спостереження кардіоревматолога 1 раз на квартал, за показаннями – частіше. Огляд травматолога 1 раз на рік, за показаннями - частіше

ЛФК при відсутності уражень внутрішніх органів, недостатності кровообігу - заняття у спеціальній фізкультурній групі. Відсутня необхідність в хондропротекторах при лікуванні

Не знімаються з «Д» обліку за умов стійкої відсутності лабораторних ознак активності запального процесу, клінічних змін з боку суглобів

Особливості  похилого  віку

Часті поєднання з ДОА, торпідний перебіг, субфібрілітет, перевага локального процесу.

Фармакотерапія Ревматоїдний артрит М 05 -06

 

Назва фармгрупи препаратів

Код  АТХ

Лікарські засоби

(препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

1. НПЗП системні

 

 

локальні

 

 

 

2.ГКС системні

 

  локальні

 

3. Базисні

цитостатики

 

 

амінохінолонові

 

 

сульфаніламідні

препарати золота

 

4. Антиостеопоротичні

 

 

 

5. Ензимотерапія

М 01 А

 

 

 

М 02

 

 

 

Н 02 А

 

 

 

 

 L 01 B

  L 04 A

 

Р 01 В

 

 

J 01 E

 

 

А 16 А

 

 

німесулід (месулід,) 100 мг 

диклофенак (вольтарен, ортофен, наклофен) 50, 100 мг

мелоксикам (моваліс) 7,5 мг

локальне лікування кремами та гелями -фастум-гель, долгіт-крем,

димексид 50%

 

преднізолон 0,005 мг

 

кеналог 40

 

 

метотрексат  2,5 мг, 5 мг

азатіоприн(імуран) 50, 100 мг

 

делагіл 0,25 г

плаквеніл 0,2 г

 

сульфасалазін 2 г

тауредон 50 мг

 

остеохін 200 мг

віт D (D2.D3)

міакальцик в/м, п/ш

 

вобензім, табл

100-200 мг/добу

150  мг/добу

 

7,5-15 мг/добу

 

 

компреси

 

10-40 мг/добу

 

до 40 мг/в/суглобово

 

 

5-15 мг/добу

50-150 мг/добу

 

250 мг /добу

0,2 г/добу

 

2 г/добу

10-50 мг/тиждень за схемою

 

600 мг/добу

3000 ОД /добу

50 ОД /добу

 

10-15 табл /добу

20 днів і більше

20 днів і більше

 

20 днів і більше

 

 

тривало

 

до зняття високої активності

 

не більше 4-5 разів в уражений суглоб за рік

 

2 міс і більше

2 міс і більше

 

1-1,5 міс і більше

 

 

1-1,5 міс і більше

тривало

 

до сумарної дози 3г

тривало

тривало

 

тривало

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ-10: М 02.0 - М 02.3

Назва нозологічної форми   Реактивні артрити в т.ч. хвороба Рейтера

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії  бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1.а)Загальні клінічні в т.ч.

-анамнестичний зв’язок з інфекцією

-статью – переважно чоловіки

вік – частіше 20-40 років

-біль в обл п’яток, тила ступнів

-асиметричний артрит

-олігоартрит, моноартрит

-спондиліт

-тендовагініт

-дефігурація пальців ступнів

-ентезит

-увеїт

-уретрит

-зміни шкіри

-виразки порожнини рота

2. Лабораторні

-загальний аналіз крові

-загальний аналіз сечі

-ан сечі по Нечипоренко,

-ан.кала на я\г,

сальмонели, шигели

біохімічні аналізи:

-С-реактивний протеїн

-білкові фракції

-фібрин

-сечовина

-ревматоїдний фактор (часто відсутній)

-ПЦР-ДНК діагностика

- специфічні АТ до збудників (хламідії, ієрсинії та ін)

-HLA-В27

-дослідження на ВІЛ-інфекцію

-цитологічне визнач. зіскобів з: слизової уретри,

цервікального каналу

кон’юнктиви

-дослідження сперми

-секрету простати

дослідження синовіальної рідини

3.Інструментальні

-Ro-графія:

переферійних суглобів,

осьових суглобів,

тазових кісток в прямій проекції

-денсітометрія кісток

-сцинтіграфія суглобів, хребта

-артросонографія

- ЕКГ

4.Консультації

-травматолога

-уролога

- гінеколога

-офтальмолога

-дерматолога

 

 

40 хв

первинне

15 хв

повторне

 

 

 

 

 

 

 

1 день

1 день

1 день

1 день

1 –2 дня

 

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

1 –2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

1-2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

1 –2 дня

 

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

 

15 хв

15 хв

15 хв

15 хв

15 хв

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

+

+

+

 +

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

1.Модифікація стилю життя

2.Режим –спочатку ліжковий, з обмежен ням рухових наван тажень

3.Дієта №5-15

4.Медикаментозна:

-антибіотики широкого спектра:

-тетрацикліни

-макроліди

-фторхінолони

-тріхопол

-протигрибкові

-НПЗС 

-діклофенак натрія

 

-ГКС – препарати резерва при високій активності, ексудативному с-мі

-Препарати системної ензимотерапії

 

5.-ЛФК

 

 

 

6.фіз.методи

електрофорез

лазеро-магнітотерапія

 

постійно

 

21-30 днів

 

 

 не менше місяця

10 днів

 

20 і більше днів

 

 

 

тривало

 

 

раннє призначення, пос тійно

10-12днів

 

20днів

 

 

1. ЛФК

-з униканням навантажень і активних рухів в суглобах до зникнення ексудативних явищ

-тривалі пасивні рухи в суглобах для попередження руйнації хряща і кісток

2.Спостереження при потребі уролога, офтальмолога, гінеколога для ерадікації інфекційного збудника

3.Санаторно-курортне лікування на бальнеологічних курортах

 

 

1,5-4 місяці

і довше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іноді багато місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 дні

 

Первинна:

-Статеве вихован ня

-раннє виявлення ЗПСШ та інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту

Вторинна

-боротьба з рецидивами хвороби

-антибактеріаль на терапія

 

 

1.Зникнення лихо манки

2.Зникнення ексудації в сугло бах

3.Зменшення болю в сугло бах на20%

4.Збільшення об’є му рухів в сугло бах міні мум на 20%

5. Знижен ня лейко цитів в крові

6.Знижен ня лейко цитів в  синовії

до 6-8

7.Стерільність синовії

8.Відсність збудни ка в зіско бах (маз ках , посі вах);

9Зниження або нормалізація ШОЕ, показників гостро фазових р-ій

10.Відсут ість чи зниження титра специфіч-них АТ в сироватці крові

 

1.Гостра форма з активністю 2 ступе ня при неможливості орга нізувати лікування вдома

2. Гостра форма з активністю 2-3 ступеня, важким артритом, ураженням очей, вісцеритами

3.Загострення хронічноїформи з активн. 2-3 ступе ня та нее фективність базової терапії

 

-Спостереження лікаря постійне: перші 3 місяці після госпіталізації – щомісяця, потім 1 раз в квартал протягом року, далі – 2 рази на рік

-R-н суглобів – 1 раз на рік

-Огляд ревматолога і травматолога 1 раз в 6 місяців – при гострій формі і 1 раз на 3 місяці – при хронічній

-Огляд  уролога гінеколога,

офтальмодога—1 раз на 3 місяці протягом 0,5 року, далі- 2 рази на рік; дерматолога, –при потребі

Особливості дитячого віку

Збудниками частіше є: у дітей до 2 років – Hemofilus influenzae – ризик для дітей при відсутності материнських антитіл, Staphylococcus aureus, стрептококи групи А, ентеробактерії; у дітей 2-6 років - Hemofilus influenzae, стрептококи групи А, Staphylococcus aureus;  у дітей старших 6 років – статева передача Neisseria gonorroeae (з  вернути увагу на обстеження батьків), нестатева передача стрептококи групи А, Staphylococcus aureus,ентеробактерії.

Лікування: при стрептококовій інфекції-пеніциліни ІІІ поколінні (феноксіметилпеніцилін – до 6 років 25-30мг/кг/добу ; 6-12 років 10-20мг/кг/добу ; старші 12 років-0,5-1,0г/кг/добу)- 10 днів;  доза макролідів (роваміцин – 1,5млн/кг/добу-7-10 днів ; азітроміцин – 10мг/кг/добу – 5 днів); доза НПЗП – 2-3г/кг/добу; ГКС – 0,5-2мг/кг/добу

Спостереження кардіоревматолога 1 раз на квартал, за показаннями – частіше. Огляд травматолога 1 раз на рік, за показаннями - частіше

Знімаються з «Д» обліку через рік за умов стійкої відсутності лабораторних ознак активності запального процесу, клінічних змін з боку суглобів

Особливості похилого віку

Часто -  поєднання з ДОА, торпідний перебіг, субфібрілітет, перевага локального процесу.

Лікування: початкові дози препаратів повинні дорівнювати ?-1/3 дози пацієнта середніх літ з наступним її регулюванням згідно клініки, рівня препарата в крові, побічних явищ. ГКС – лише за  показаннями, винятково у терапевтичних дозах.(контроль АТ, рівня глікемії, стану шлунка)

Добавляти корегуючу терапію: полівітаміни, препарати калія, анаболіки

 

Фармакотерапія Реактивні артрити в т.ч. хвороба Рейтера М 02.0 - М 02.3

 

Назва форм

Групи препаратів

Код  АТХ

Лікарські засоби

(препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

1  Антибіотики широкого спектра:

- тетрацикліни

 

 

-макроліди

 

 

-фторхінолони

 

 

 

2. Нітроімідазолові

 (при трихомоніазі)

 

3. Протигрибкові

 

4. НПЗС  системні

 

місцеві

 

 

5. ГКС

 

 

 

6.Препарати системної ензимотерапії

 

 

J01A

 

 

J01F

 

 

J01M

 

 

 

J01X   D01

 

 

J02A

 

M01A

 

M02

 

 

H02A

 

 

 

A16А

 

 

тетрациклін 0.25г

доксіциклін 0,05;0,1г

 

еритроміцин 0,2г

азітроміцин  0,5г

 

офлоксацин 0,5г

 

ципрофлоксацин 0,25;0,5г

 

 

метронідазол  0,25г

 

ністатин 500000ОД

 

індометацин 25мг,75 мг

діклофенак натрія 50-100 мг

фастум-гель, долгіт-крем

дімексід 50%

 

-локальні  -кеналог 40 

 

-системні –преднізолон

 

вобензим

 

 

 

0,8-1,0г/добу(20-25мг/кг/добу)

100-200мг/добу(2-4мг/кг/добу)

 

400мг/добу (дітям 30-50мг/кг/добу)

0,5-1,0г/добу(2,5-3,0г/курс);

діти – 10мг/кг/добу

500-1500мг/добу (дітям 7,5-15мг/кг/добу)

500-1500мг/добу

(дітям 7,5-15мг/кг/добу)

 

0,5-0,75мг/добу

 

1 500000 ОД/добу

 

100-150 мг/ добу

100-150 мг/ добу (діти 2-3мг/кг/добу)

компреси, електрофорез

 

10-40 мг/добу

 

(30-45 мг/добу з поступовим знижен ням дози) (дітям 0,5-1мг/кг/добу)

10-15табл/добу

не менше місяця

 

7 днів

10-12 днів

 

10-12 днів

5 днів

 

10-28 днів

 

 

10-28 днів

 

10 днів

 

10-14 днів

 

20 днів і більше

20 днів і більше

20 днів і більше

10 днів

 

4-5 ін'єкцій  на рік в уражений суглоб

10 і більше днів

 

1-2 місяця

 

 

Шифр МКХ-10: М15.0- М19.0

Назва нозологічної форми Остеоартроз

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії  бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги, тривалість

 

 

 

 

1.а)Загальні клінічні  в т.ч.

-визначення спадковості

-механічних ушкоджень суглобів

б)Клінічне обстеження суглобів

оцінка: -інтенсивності і характеру болю в суглобах: стартовий? механічний, блокадний;

- тривалості ранкової скутості;

-наявності деформації за рахунок кісткових розростань, підвивихів,

-наявності крепітації

-визначення об’єму рухів в суглобах

-визначення наявності випоту

-сили стискування кисті

визначення наявності атрофії м’язів

2 Лабораторні

- загальний аналіз крові, сечі

-  С-реактивний білок

- фібрин

-ревматоїдний фактор

-сечова кислота

дослідження синовіальної рідини при наявності ексудата

3.Інструментальні

-Ro-графія суг лобів

- денсітометрія

-Артросонографія фія

4.Консультації

–Огляд ортопеда

 

 

40 хв

первинне

15 хв

повторне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

 

 

1 день

1 день

1 день

 

1 5-20хв

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

1.Модифікація способу життя

2.Режим –обмеження рухів в уражених суглобах

3.Дієта № 5-15

4.Медикаментозна:

-НПЗП (системні та місцеві форми)

 

 

 

-ГКС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Базисна терапія

а)хондропротектори б)гомотоксікологічні

-антиоксиданти

-покращення мікроциркуляції  

-ензимотерапія

5.-ЛФК 

6. фізіотерапевтичні процедури

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

для зняття болю( до 20 днів)

 

лише при високій активності з явища ми ексуда ції не більше 4 ін’єкцій в суглоб за рік

 

тривало

3 місяці

3 тижні

 

1-2 місяці

1-2місяці

постійно

 

 

 

 

 

 

1.Санаторно-курортне лікування кожний рік при відсутності п-показань(бальнеологічні і грязеві курорти)

2.ЛФК – постійно з активною участю пацієнта

3.Модифікація рухового режиму за участю сімей ної  медсестри і пацієнта

4..Нормалізація індекса маси тіла

 

 

 

 

Первинні:-уникнен ня травм, особливо з утворен ням під шкірних гематом,

-обов’я зковий спокій травмованої кінців ці – 10-14 днів та вживання аспірину в дозі 0,5 г/добу

-носити зручне взуття, своєчасно його міняти

-уникнен ня м’яких диванів

-спати на плоских подушках-забезпе чення профілактичних оглядів в дитсадкахшколах – для своє часного виявлен ня плос костопості і інших аномалій

 

Вторинні-базова терапія

–постійно

 

1.Відсутність або зменшення проявів суглобового синдрома – на 50%

2.Відсутність рецидивів сіновіта

3.Покращення якості життя паці єнта

4.Уповільнення ренге но логічно го прогресу вання про цеса, деструктив них змін суглобового хряща 

 

1.Загострення процесу, з вираженим больовим синдроом, реактивним сіновітом,

2.неефе

тивність базової терапії

3.Важкі

форми коксартроза з ускладненнями

4. Госпі

талізація в орто педію – -вира жені контр актури і деформації з по рушенням ф-ії суглобів;

-тяжкий коксартроз, що пот ребує ен допротезування ку льшового суглоба

 

Тривалість спос тереження –«постійне», 2-3 рази на рік

ортопед – 2 рази на рік

 

Особливості  дитячого віку

Остеоартроз  практично не спостерігається

Особливості  похилого  віку

Лікування: початкові дози препаратів повинні дорівнювати ?-1/3 дози пацієнта середніх літ з наступним її регулюванням згідно клініки, рівня препарата в крові, побічних явищ. ГКС – лише за  показаннями, винятково у терапевтичних дозах.(контроль АТ, рівня глікемії, стану шлунка)

Добавляти корегуючу терапію: полівітаміни, препарати калія, анаболіки

 

 

Фармакотерапія  Остеоартроз  М15.0- М19.0 

 

Назва форм

Групи препаратів

Код  АТХ

Лікарські засоби

(препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

1. НПЗС  системні

 

 

  локальні

 

 

2 ГКС - в/суглобово(лише при наявності ексудату)

3. Хондропротектори

 

 

 

 

4. Гомотоксикологічні

 

 

5. Антиоксиданти

6.Для покращення мікроциркуляції

7.Препарати системної ензимотерапії

8. Антагоністи рецепторів ІЛ-1

M01A

 

 

M02

 

 

H02A

 

M05B

 

 

 

 

M02AX

 

 

A11H

B06A

 

A16A

-мелоксікам (моваліс), 7.5 мг

-німесулід (месулід),100мг

-діклофенак 50; 100 мг

-локальне лікування кремами та гелями -фастум-гель, долгіт-крем,фелден-гель

димексід

-кеналог 40 – 10-40 мг

 

-артепарон 50мг  в/м

50 мг в/суглобово

-глюкозаміносульфат 1500 мг

-структум 250 мг

 

-Zell T 2.2мл

-траумель С – (табл)

 

вітамін Е

(пентоксіфілін (трентал, агапурін)100мг

 

вобензім

 

діацерін (АРТ-50), 50мг

7.5-15 мг/добу

200мг/добу

150 мг/добу

 

 

 

10-40 мг/суглоб

 

50мг|добу

100мг/тиждень

1500мг/добу

1500мг/добу

 

4,4-6,6мл/тиждень

3 табл/добу

 

1-2 капс/добу

100мг/добу

 

10-15табл/добу

 

100мг/добу

20 днів і більше

20 днів і більше

20 днів і більше

20 днів і більше

20 днів і більше

№10

Не більше 4-5 ін'єкцій  в уражений суглоб на рік

№10-15 (2 курса на добу)

№18 в різні суглоби

2-3 місяці

6-8 місяці

 

3 місяці

3 місяці

 

до 1 місяці

1-2 місяці

 

1-2 місяці

 

3 місяці і більше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ-10: М 45.0-М 46.0

 Назва нозологічної форми   Анкілозуючий спонділоартрит

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії  бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги, тривалість

 

 

 

 

1.а)Загальні клінічні в т.ч.

-   Визначення спадковості

б)Клінічне обстеження хребта і суглобів, визначення:

- наявності  і характеру болю в області різних відділів хребта, крижово-здухвинних суглобах,в обл грудної клітки(спонтанного і при сдавлюванні), зв’язок її з навантаженням, часом доби;

-наявності болю в ягодичній обл.з ірадіацією в ноги;

-наявності і тривалість скутості в обл хребта;

-скутості і атрофії прямих м’язів спини;

-ентезопатій

-порушень осанки;

-екскурсії грудної клітки;

-об’єма рухів в хребті в 3-4 площинах

-функції переферійних суглобів;

-уражень очей;

-функції серцево-судинної системи, легень, нирок

2.Лабораторні

- заг. Аналіз крові, сечі

-С-реактивний протеїн

-білкові фракції

- ревматоїдний фактор

-визначення HLA-В27

3 Інструментальні

 -Сцинтіграфія

 -Ro-графія

-КТ

4.Консультації

- ортопеда-травматолога

- генетика

-окуліста

 

40 хв

первинне

15 хв

повторне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

 

1 день

1 день

1 день

 

1 хвил

1 – 2 дня

20хвил

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

1.Модифікація стилю життя

2.Дієта №5-15

3.Медикаментозна

-базисна:

 НПЗП

-сульфаніламідні препарати:

-ГКС – при високів активності:

локальні

 

 

 

 

системні

 

-спазмолітики

-ензимотерапія

 

4.-ЛФК

-кінезіотерапія

-масаж

 

-фізіотерапія

 

18 днів

 

 

 

 

постійно

2-3 місяці

 

 

 

не більше 4-5 ін’єкцій в суглоб за рік

10 днів

 

20 днів

3 тижні

 

постійно

 

10-12 днів

10-12 днів

 

1.Санаторно-курортне лікування в неактивній фазі при відсутності протипоказань

(бальнеологічні санаторії, грязетерапія)

 

1Нормалізація або зниження клініко-лабораторних по казників

2.Затримка ренгенологічного прогресування опорно-рухового апарату

 

ПервиннаКонсультація гене тика при наявності хвороби в родині

Вторинна

Базова терапія постійно

 

Зменшення клінічних проявів та клініко-лаборатор-них показ-ників за-пального процесу

 

Загострення процесу, неефективність базової терапії

 

1.Тривалість спос тереження –постійно

2.Консультація ортопеда – 2 рази на рік;

окуліста і уролога- при потребі;

ревматолога-1 раз в 2 місяці- з переферійною формою, 1 раз в 6 міс – з центральною

Особливості  дитячого віку

Основні критерії ЮАС: 1.асиметричний пауциартит (< 5 суглобів), переважно нижніх кінцівок в дебюті хвороби (в перші 3 місяці); 2.ентезопатія;  3. болючість остистих паростків поперекових хребців, або біль в поперековій обл; 4. Гострий іридоцикліт. Додаткові критерії: 1. поліартрит; 2. чоловіча стать; 3. дебют хвороби в 6 років; 4. виявлення В27; 5. сімейний анамнез.  2 великих і один малий критерії + ренгенологічні зміни підтверджують ЮАС.

Перебіг у дітей: початок – з переферійного артрита нижніх кінцівок (колінні, кульшові); симптоми ураження хребта - через декілька років; у 1/3 на початку хвороби є гострий передній увеіт; ренгенологічні зміни можуть бути малоінформативні бо є зони роста в епіфізах  крижової кістки, що може нагадувати сакроілеіт.

Спостереження кардіоревматолога 1 раз на квартал, за показаннями – частіше. Огляд травматолога 1 раз на рік, за показаннями - частіше

ЛФК при відсутності уражень внутрішніх органів, недостатності кровообігу - заняття у спеціальній фізкультурній групі

Не знімаються з «Д» обліку за умов стійкої відсутності лабораторних ознак активності запального процесу, клінічних змін з боку суглобів

Особливості  похилого  віку

 

 

Лікування: початкові дози препаратів повинні дорівнювати ?-1/3 дози пацієнта середніх літ з наступним її регулюванням згідно клініки, рівня препарата в крові, побічних явищ. ГКС – лише за  показаннями, винятково у терапевтичних дозах.(контроль АТ, рівня глікемії, стану шлунка)

Добавляти  корегуючу терапію: полівітаміни, препарати калія, анаболіки

 

 

Фармакотерапія  Анкілозуючий спонділоартрит  М 45.0-М 46.0

 

Назва форм

Групи препаратів

Код  АТХ

Лікарські засоби

(препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

1.НПЗС   системні

 

 

 

локальні

 

 

2. Сульфаніламідні препарати

3. ГКС – лише при високів активності:

 

 

 

 

4. Міореляксанти

5. Ензимотерапія

 

5. Антиоксиданти

6.Для покращення мікроциркуляції

 

 

 

M01A

 

 

 

M02

 

 

J01E

H02A

 

 

 

 

 

M03B

А16А

 

A11H

В06А

-мелоксікам (моваліс), 7.5 мг

-німесулід (месулід),100мг

-діклофенак 50, 100 мг

-індометацин 25;50мг

-локальне лікування кремами та гелями -фастум-гель, долгіт-крем

 

сульфасалазин

локально: кеналог-40

 

 

системні: метілпреднізолон преднізолон 0,005мг

 

мідокалм 50, 150мг

-ензимотерапія

 

вітамін Е

(пентоксіфілін (трентал, агапурін)100мг

15-22мг/добу

200мг/добу

150-200 мг/добу

150-200 мг/добу

 

 

 

2г/добу

10-40мг в суглоб

 

 

в/в 1000 мг щодня 

20мг30мг/добу

 

150-450мг/добу(дітям 2-

10-15 табл/добу

 

1-2 капс/добу

100мг/добу

практично постійно

практично постійно

практично постійно

практично постійно

практично постійно

 

 

 

2-3 місяці

Не більше 4-5 ін'єкцій  в уражений суглоб на рік

 

протягом 3 днів

10 днів і більше

 

20 днів і більше

1-2 місяці і більше

 

до1 місяця

1-2 місяці

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ-10:  М 10.0 – М 11.0

Назва нозологічної форми   Подагра та інші  Мікрокристалічні артропатії

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії  бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги, тривалість

 

 

 

1.а)Загальні клінічні в т.ч. спадковість

б) Клінічне обстеження суглобів

визначення:

-кількості запальних суглобів

-характеру артита (моно, оліго,поліартрит)

-симетричності запалення в суглобі

-вираженості болю в суглобах, його тривалості, зв’язка з харчуванням

-гіперемії над суглобами

-обмеження функцій в суглобах

-наявність вузликових утворень над суглобами

2.Лабораторні

-загальний аналіз крові

-С-реактивний протеїн

-загальний білок і білкові фракції

-ревматоїдний фактор

-фібрин

-сечова кислота

-креатінін

-загальний аналіз сечі

-добова екскреція і кліренс сечової к-ти в добовій сечі

-проба Зімніцкого

-проба Реберга

-аналіз синовіальної рідини

-дослідження пунктатів тофусів

3.Інструментальні

.-Ro-графія суглобів

- денсітометрія

-артросонографія

-ЕКГ

УЗД нирок

4.Консультації

-травматолога

-нефролога

-уролога

-ревматолога

 

 

 

40 хвилин

перше кон сультування

15 хвилин – повторне

 

 

 

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

1 день

 

1 день

1 день

1 – 2 дня

1 – 2 дня

1 – 2 дня

 

1 день

1 день

1 день

1день

1 день

 

20хвил

20хвил

20хвил

20хвил

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

1.Невідкладна допомо га при приступі

-ліжковий режим

-мінеральна лужна вода до 3л/добу,

-алкалоїди

-піразолонові

-НПЗП

-форсований діурез

-ГКС

2.Планова терапія

а)Режим- активний

б)Нормалізація ваги

в)Виключення алкоголя

г)Дієта №6,7

д)мінеральні лужні води

д) Медикаментозні:

-антиподагричні засоби:

-НПЗП

 

ж)-фіз.методи

з) хірургічне лікування

 

 

 

7-14 днів

 

 

 

 

 

 

2-3 дня

 

 

постійно

постійно

постійно

 

 

тривало

 

 

тривало

 

20 днів і більше

№10-12

 

 

1.Санаторно-курортне лікування (бальнеологічні санаторії)

2.Модифікація способу життя

3.Боротьба з шкідливими звичками (алкоголь, переїдання)

4.Постійна базисна терапія

 

 

24 дня

 

 

 

постійно

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

Первинна

модифікація способу життя - всім хто має спад ковість, АГ, ожиріння

Вторинна

Базова терапія-пості йно

 

 

 

1.Нормалі-зація чи зменшення клінічних проявів захворюва-ння

2.Нормалі-зація чи зменшення

клініко-лаборатор-них показ-ників за-пального процесу

3.Покраще-ння функ-ції суглобів

 

 

 

Загострення процесу, неефектив-ність базо-вої терапії

 

 

 

Тривалість спос тереження –постійно

огляд ревматолога – 1 раз на рік – при легкому перебігу; 1 раз на квартал – при середньому і важкому

Особливості  дитячого віку

Практично  не спостерігається

Особливості  похилого  віку

Часто –поєднання з ДОА, торпідний перебіг

Лікування: початкові дози препаратів повинні дорівнювати ?-1/3 дози пацієнта середніх літ з наступним її регулюванням згідно клініки, рівня препарата в крові, побічних явищ. ГКС – лише за  показаннями, винятково у терапевтичних дозах.(контроль АТ, рівня глікемії, стану шлунка)

Добавляти  корегуючу терапію: полівітаміни, препарати калія, анаболіки

 

 

Фармакотерапія Подагра та інші  Мікрокристалічні артропатії М 10.0 – М 11.0

 

Назва форм

Групи препаратів

Код  АТХ

Лікарські засоби

(препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

 

Невідкладна допомога

Алкалоїди

Піразолонові

 

НПЗП

 

 

Форсований діурез

 

 

ГКС (лише при неефективності іншої терапії)

 

Планова терапія

1. Антиподагричні засоби:

 

 

 

2. НПЗП

 

 

 

 

3. Ензимотерапія

 

 

 

 

М04

N02B

 

М01А

 

 

В05В

С03С

 

Н02А

 

 

М04А

 

 

 

 

М01А

 

 

 

 

А16А

 

 

-колхіцин 0,5 мг

-реопірін 5 мл в/м

 

-месулід 100мг

-целекоксіб 100мг 

напроксен 250мг

глюкоза 5%-250,0

фуросемід 2мл(20мг)

 

кеналог-40 в/суглобово

 

 

-аллопуринол 0,1г; 0,3г

-антуран 100мг

-пробенецид 0,25 г

бензобромарон (дезурік, нормурат)

 

напроксен 250мг 

-ібупрофен 200мг

-діклофенак 50, 100мг

-локальне лікування кремами та гелями -фастум-гель, долгіт-крем

вобензім

 

 

до 6-8 мг/добу

5 мл/добу

 

200 –300мг/добу

200 мг/добу

500-1000мг/добу

до1500мл/добу

40-80мг/добу

 

40мг/добу

 

 

0,3-0,4г/добу

0,1-0,4г/добу

0,5 г/добу

0,08-0,1г/добу

 

250-500мг /добу

400-600 мг/добу

150-200 мг/добу

 

 

10-15 табл/добу

 

 

7-14 днів 

2-3 дня

 

7-14 днів 

7-14 днів 

7-14 днів 

2-3 дня

2-3 дня

 

№ 2-3

 

 

тривало

тривало

тривало

тривало

 

20 днів і більше

20 днів і більше

20 днів і більше

20 днів і більше

 

тривало

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ-10: М105.0-109.0

Назва нозологічної форми   Хронічні ревматичні хвороби серця

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії  бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги, тривалість

 

 

 

1.а) Загальні клінічні в т.ч. визначення спадковості

2. Лабораторні

- заг. аналіз крові, сечі

- С-реактивний білок

-серомукоід

-антистрептококові антитіла

-ревматоїдний фактор

3. Інструментальні

-електрокардіографія

-ехокардіографія

-Ro-графія

Консультації

-Огляд ЛОР

-Консультація кардіохірурга

 

 

 

 

 

50 хвилин первин не

15 хвилин

повторне

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

1.Режим загальний

 

 

2.Дієта №10

3.Медикаментозне

-антибіотики

пеніциліни

 макроліди

-НПЗС

 

-ГКС

-амінохінолінові

 

4.ЛФК

5.Санаторно-курортне лікування

 

21 день при загостренні

постійно

 

 

 

тривало

10-14 днів

20 днів і більше

 

не менше 2-х місяців

постійно

 

24 дня

-Модифікація  способу життя

-ЛФК, закалювання, протипоказані види спорта з надмірним фізи чним  навантаже нням

-лікування хронічних вогнищ інфекції

 - санаторно-курор тне лікува ння 

-відмова від шкідливих звичок 

 

 

постійно

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

24 дня

 

 

постійно

 

Первинна

-рання діагностика А- стрепто кокової анг іни, фарингі та

-адекватна терапія А-стрептоко кової ангі ни, фарингі та у осіб з факторами  ризику :

1.Пеніцилін 1,5 млн на добу –10 днів; або

амоксіциллін – 0,5г зрази на день – 10 днів

2.Макроліди при непере-носимості пеніциліну, або реци

дивах тонзиліту, фари нгіту (кларітроміцин 0,25г 2 рази на день 8-10 днів);

Вторинна:

- Екстен цилі н 2,4 млн Од 1 раз в три тиждні до виповнення па цієнтам 18 ро ків, якщо не було кардита і до 25 років та більше при  наявнос ті кардит а та двох факторів ризику

 

 

-Відсутні сть кардіа льних  і артралгічних синд ромів

-Нормалі зація  пок

азників активності запаль ного про цеса

-Нормалі

зація титрів стрептоко

кових анти тіл

-Стабіль-

ність мор фофункціональних показників по ЕХО -К Г з боку  ка мер та кла панів серця

 

 

 

 

-загост рен-ня процесу

 

-неефек тивність базово ї терапії

 

Тривалість спостереження -постійно

Особливості  дитячого віку

Спостереження кардіоревматолога 1 раз на квартал, за показаннями – частіше. Огляд ЛОР 1 раз на рік, за показаннями - частіше

ЛФК при відсутності недостатності кровообігу - заняття у спеціальній фізкультурній групі

Особливості  похилого  віку

Часто -  поєднання з ДОА.

Лікування: початкові дози препаратів повинні дорівнювати ?-1/3 дози пацієнта середніх літ з наступним її регулюванням згідно клініки, рівня препарата в крові, побічних явищ. ГКС – лише за  показаннями, винятково у терапевтичних дозах.(контроль АТ, рівня глікемії, стану шлунка)

Добавляти корегуючу терапію: полівітаміни, препарати калія, анаболіки

 

 

 

Фармакотерапія Хронічні ревматичні хвороби серця М 105.0 -109.0

 

Назва форм

Групи препаратів

Код  АТХ

Лікарські засоби

(препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

 

1.Антибіотики

-пеніциліни

 

 

 

 

-макроліди

 

 

 

2.НПЗП системні

 

локальні

 

 

3.ГКС (лише при неефективності іншої терапії)

4.Амінохінолові

 

5.Серцеві глікозиди (при серцевій недостатності)

6.Діуретики (при серцевій недостатності)

 

 

J01C

 

 

 

 

J01F

 

 

 

М01А

 

М02

 

 

Н02А

 

 

Р01В

 

С01А

 

С03С

 

 

 

 

 

пеніцилін 5000 000 ОД

екстенцилін 600 000 ОД

 

біциллін-5,1,5 млн ОД

 

еритроміцин 0,2

кларітроміцин 250 мг

спіраміцин 3 млн

 

-німесулід (месулід) 100мг 

-діклофенак 50, 100мг

-локальне лікування кремами та гелями -фастум-гель, долгіт-крем,

дімексід 50%

 

преднізолон 0,005мг

 

делагіл 0,25г

плаквеніл 0,2г

дігоксін 0,25мг

 

фуросемід 2мл(20мг)

 

 

1,5-2  млн ОД/добу

2,4 млн ОД/1 раз на 3 тижні

(діти 600 000-120 000 ОД)

1,5 млн ОД/1раз на 3 тижні

 

400мг/добу (діти 30-50мг/кг/добу)

500 мг/добу

6 млн/добу

 

200мг/добу

150 –75 мг/добу

 

 

компреси

 

20-30 мг/добу

 

250 мг /добу

0,2г/добу

0,25-0,5мг/добу (за схемою)

(діти 0,01-0,04 мг/кг/добу)

20-120 мг/добу

 

 

7-14 днів 

 

 

3 роки без вади і 5 років при ваді серця

7-14 днів 

7днів 

7 днів 

 

1-1,5 міс

1-1,5 міс

 

 

 

 

до покращення показників

 

3 міс-1 рік і довше

3 міс-1 рік і довше

залежно від клініки

 

залежно від клініки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Шифр  МКХ-10 М 32.0-М 32.9

Назва нозологічної форми: системний червоний вовчак

 

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактиичні заходи

Критерії  бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1.Клінічні:

-Наявність еритеми-“метелика”

-Дискоїдний вовчак

Фотосензибілізація

 -Виразки ротової порожнини

-Артрит

-Серозит

-Ураження нирок

-Ураження нервової системи

2 Лабораторні дослідження:

загальний аналіз крові

аналіз крові на цукор

С-реактивний протеїн

білкові фракції

-фібрин

ревматоїдний фактор

сечова кислота

рівень електролітів крові

рівень печінкових ферментів

креатинін

загальний аналіз сечі

аналіз калу на приховану кров

аналіз калу на яйця глистів

Імунологічні дослідження:

-антиДНК

-антиSm

-нтифосфоліпідні

антитіла

Інструментальні дослідження:

рентгенографія ОГК

ЕКГ

УЗО ОЧП

Додаткові лабораторні і інструментальні дослідження проводяться в залежності від супутніх захворювань і важкості основного захворювання

Консультації:

ревматолог

невропатолог

40 хв

первинне

15 хв

повторне

 

 

 

 

 

 

 

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

 

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

 

2 рази

2 рази

2 рази

 

 

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

 

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

1. Модифікація стилю життя

Дієта № 5-15

Контроль за масою тіла

Відмова від шкідливих звичок

Запобігати переохолодженню та перегріванню, інсоляції, надмірному фізичному навантаженню

2. Системна медикаментозна терапія

·   ГКС

·   Імуносупресанти

·   Амінохінолонові препарати

·   НПЗЗ

·   Екстракорпоральні методи

-   Плазмаферез

-   імуносорбція

·   Опромінювання лімфатичних вузлів

·   Антиагреганти та антикоагулянти

·    

Протягом життя

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом життя

 

Професійна орієнтація та працевлаштування

Санаторно-курортне лікування

Психотерапія

 

4-6 міс

 

 

24 дні

 

7-14 днів

Базисна терапія протягом життя

Санація осередків фокальної інфекції 7-14 днів

Лікування супутніх захворювань  14-21 день

 

Зменшення клінічних проявів та клініко-лаборатор-них показ-ників за-пального процесу

Загострення процесу, неефективність системної терапії

 

Систематично на протязі життя

 

Фармакотерапія системний червоний вовчак М 32.0-М 32.9

 

Назва фарм груп препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби

(препарати вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби

 

 

М01А В05

диклофенак 

диклофенак натрію капс 50мг

Ортофен таб 250 мг

диклофенак ретард таб 100 мг

 

 

150 мг/доб

 

 

 

від 1 міс і більше

 

 

 

М01А В01

індометацин

індометацин  таб 25 мг

індометацин ретард таб 75 мг

150 мг/доб

від 1 міс і більше

 

 

М01А С06

мелоксикам

моваліс таб 7, 5 мг, 15 мг

7,5-15 мг/доб

від 1 міс і більше

 

 

М01А Х17

нимесулід

месулід таб 100 мг

200 мг/доб

від 1 міс і більше

кортикостероїди для системного застосування

 

преднізолон

преднізолон таб 5 мг

1-2 мг/кг/добу

підтримуюча доза –5-15 мг/добу

Довготривало, в залежності від ступеня активності, наявності і вираженості системних проявів, з послідуючим переходом на підтримуючу дозу.

 

 

Н02А В04

метилпреднізолон

медрол таб 4 мг, 16 мг, 32 мг, 100 мг

метипред таб 4 мг, 16 мг

 

1-2 мг/кг/добу

 

 

 

 

 

Антиметаболіти

 

L01B A01

метотрексат

метотрексат таб 2,5 мг., 5 мг, 10 мг

 

10-15 мг/тиж

 

4-6 тижнів

Імунодепресанти

L01А Х01

Азатіоприн таб 25 мг

50-200 мг/доб

10 тижнів і більше

 

L01А A01

Циклоспорин А капс 25 мг, 50 мг, 100 мг

2, 5 мг/кг?доб

1 міс

 

L01А

Циклофосфан

50-200 мг/добу

Не менш 10 тижнів з послідуючим переходом на підтримуючу дозу

похідні хіноліну

Р01В А01

делагіл таб 250 мг

500 мг/доб

 2-6 міс і більше

 

 

плаквеніл таб 200 мг

400 мг/сут

2-6 міс і більше

Антитромотичні засоби

В 01А

Дипірідамол

150 мг/добу

1 міс і більше

 

 

Пентоксифілін

100-200 мг/добу

1 міс і більше

антикоагулянти

В 01А

Гепарин

5-10 тис.ОДх4р/добу

За умов госпіталізації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр  МКХ-10 М 34.0-М 34.9

Назва нозологічної форми: системний склероз

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактиичні заходи

Критерії  бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1.Клінічні:

-Наявність проксимальної склеродермії

-Склеродактилії

-Остеоліз кінчиків пальців

-Фіброз базальних відділів легень

 Лабораторні дослідження:

загальний аналіз крові

аналіз крові на цукор

С-реактивний протеїн

білкові фракції

-фібрин

ревматоїдний фактор

сечова кислота

рівень електролітів крові

рівень печінкових ферментів

креатинін

загальний аналіз сечі

аналіз калу на приховану кров

аналіз калу на яйця глистів

 

Імунологічні дослідження:

-антинуклеарні антитіла

Інструментальні дослідження:

рентгенографія ОГК

ЕКГ

УЗО ОЧП

Додаткові лабораторні і інструментальні дослідження проводяться в залежності від супутніх захворювань і важкості основного захворювання

Консультації:

ревматолог

невропатолог

дерматолог

40 хв

первинне

15 хв

повторне

 

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

 

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

 

1-2 дні

1 –2 рази

 

1 тиж

1 тиж

1 тиж

1 тиж

 

 

 

1 тиж

 

1 тиж

1 тиж

1 тиж

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

1. Модифікація стилю життя

Дієта № 5-15

Контроль за масою тіла

Відмова від шкідливих звичок

Запобігати переохолодженню та перегріванню, інсоляції, надмірному фізичному навантаженню

2. Системна медикаментозна терапія

·   антифіброзні засоби

·   НПЗЗ

·   ГКС

·   імунодепресанти

·   блокатори Са каналів

·   антиагреганти

·   інгібітори АПФ

·   ангіопротектори

·   антикоагулянти

·   простагландини

3. Лікувальна гімнастика, масаж, локальна терапія

Протягом життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна орієнтація та працевлаштування

Санаторно-курортне лікування

Психотерапія

 

4-6 міс

 

 

 

24 дні

 

7-14 днів

Базисна терапія протягом життя

Санація осередків фокальної інфекції 7-14 днів

Лікування супутніх захворювань  14-21 день

Зменшення клінічних проявів та клініко-лабораторних показ-ників за-пального процесу

Загострення процесу, неефективність системної терапії

 

Систематично на протязі життя

 

Осообливості дитячого віку

Спостереження дитячого кардіоревматолога

Особливості похилого віку

 У хворих похилого віку ССД практично не дебютує, у цієї категорії паціентів слід виключити паранеопластичний процес

Фармакотерапія системний склероз М 34.0-М 34.9

 

Назва фарм груп препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби

(препарати вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

Антифіброзні засоби

 

 

 

 

 

М01С

Д-пеніциламін

початкова доза – 150-300 мг/добу з послідуючим підвищенням до максимальної 1800мг та зменшенням до підтримуючої 300мг/добу

постійно

 

V03A

Унітіол

5% розчин по 5-10 мл через день або щоденно

№20-25 на курс 2 рази на рік

 

Д 03В

Лідаза

64 УО п/к або в/м

№12-14

нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби

 

 

М01А В05

диклофенак 

диклофенак натрію капс 50мг

Ортофен таб 250 мг

диклофенак ретард таб 100 мг

 

 

150 мг/доб

 

 

 

від 1 міс і більше

 

 

 

М01А В01

індометацин

індометацин  таб 25 мг

індометацин ретард таб 75 мг

150 мг/доб

від 1 міс і більше

 

 

М01А Х17

нимесулід

месулід таб 100 мг

200 мг/доб

від 1 міс і більше

кортикостероїди для системного застосування

 

преднізолон

преднізолон таб 5 мг

30 мг/добу

підтримуюча доза –10-20 мг/добу

Довготривало, 1,5—2 міс, в залежності від ступеня активності, наявності і вираженості системних проявів, з послідуючим переходом на підтримуючу дозу.

Антиметаболіти

 

L01B A01

метотрексат

метотрексат таб 2,5 мг., 5 мг, 10 мг

 

5-10 мг/тиж

 

Довготривало

Імунодепресанти

L01А Х01

Азатіоприн таб 25 мг

100-200 мг/доб

Довготривало

 

L01А

Циклофосфан

100-200 мг/добу

Довготривалоу

Антитромотичні засоби

В 01А

Дипірідамол

150 мг/добу

Курсами декілька разів на рік

 

С04А

Пентоксифілін

100-200 мг/добу

Курсами декілька разів на рік

антикоагулянти

В 01А

Гепарин

5-10 тис.ОДх4р/добу

За умов госпіталізації

 

 

Фенілін

0,03-0,06 г/добу

Постійно, під контролем ПТІ

Антагоністи кальцію

С 08

Ніфедипін

30-80 мг/добу

постійно

 

 

верапаміл

120-360 мг/добу

 

Інгібітори АПФ

С 09А

каптоприл

50-150 мг/добу

постійно

Ангіопротектори

С05

пармідин

0,25х3р/добу

курсами

Простагландіни

С01Е

вазапростан

20 мкг в/в крап.

курсами №3-20 на курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр  МКХ-10 М 33.0-М 33.9

Назва нозологічної форми: дерматополіміозит

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактиичні заходи

Критерії  бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обс

яги

Тривалість

Види і обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1.Клінічні:

-геліотропна висипка

-ознака Готтрона

-еритема шкіри розгинальної поверхні суглобів нижніх кінцівок

-слабкість в проксимальних групах м”язів

-спонтанні м”язеві болі

-лихоманка

-недеструктивні артрити та артралгії

2. Лабораторні дослідження:

загальний аналіз крові

аналіз крові на цукор

С-реактивний протеїн

білкові фракції

-фібрин

ревматоїдний фактор

сечова кислота

рівень електролітів крові

рівень печінкових ферментів

креатинін

загальний аналіз сечі

аналіз калу на приховану кров

аналіз калу на яйця глистів

40 хв

первинне

15 хв

повторне

1-2 дні

1-2 дні

 

1-2 дні

 

1-2 дні

 

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

 

1-2 дні

 

1-2 дні

1-2 дні

 

1-2 дні

 

1-2 дні

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Модифікація стилю життя

Дієта № 5-15

Контроль за масою тіла

Відмова від шкідливих звичок

Запобігати переохолодженню та перегріванню, інсоляції, надмірному фізичному навантаженню

2. Системна медикаментозна терапія

·   ГКС

·   Цитостатики

·   Амінохінолонові препарати

·   НПЗЗ

·   Імуноглобуліни

Анаболіки

Протягом життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом життя

Протягом життя

 

3-4 міс

курсами

курсами

Професійна орієнтація та працевлаштування

Санаторно-курортне лікування

Психотерапія

4-6 міс

 

 

 

24 дні

 

 

7-14 днів

Базисна терапія протягом життя

Санація осередків фокальної інфекції 7-14 днів

Лікування супутніх захворювань  14-21 день

Зменшення клінічних проявів та клініко-лаборатор-них показників за-пального процесу

Загострення процесу, неефективність системної терапії

Систематично на протязі життя

 

3. Імунологічні дослідження:

-тест на антиJo1- антитіла

Інструментальні дослідження:

Електроміографія

рентгенографія

ОГК

ЕКГ

УЗО ОЧП

Додаткові лабораторні і інструментальні дослідження проводяться в залежності від супутніх захворювань і важкості основного захворювання

Консультації:

ревматолог

дерматолог

1 раз

1 тиж

1 тиж

1 тиж

1 тиж

1 тиж

1 тиж

1 тиж

1 тиж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакотерапія дерматополіміозит М 33.0-М 33.9

Назва фарм груп препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби

(препарати вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби

 

 

М01А В05

диклофенак 

диклофенак натрію капс 50мг

Ортофен таб 250 мг

диклофенак ретард таб 100 мг

 

 

100-150 мг/доб

 

 

 

від 1 міс і більше

 

 

 

М01А В01

індометацин

індометацин  таб 25 мг

індометацин ретард таб 75 мг

150 мг/доб

від 1 міс і більше

 

 

М01А Е02

напроксен

напроксен таб 250 мг

500-1000 мг/доб

від 1 міс і більше

 

 

М01А С01

піроксикам

піроксикам-Дарниця таб 10 мг, 20 мг

20-40 мг/доб

від 1 міс і більше

 

 

М01А С06

мелоксикам

моваліс таб 7, 5 мг, 15 мг

7,5-15 мг/доб

від 1 міс і більше

 

 

М01А Х17

нимесулід

месулід таб 100 мг

200 мг/доб

від 1 міс і більше

кортикостероїди для системного застосування

 

преднізолон

преднізолон таб 5 мг

1 мг/кг

 

Довготривало, 1-3 міс, в залежності від ступеня активності, наявності і вираженості системних проявів, з послідуючим зниженням дози.

 

 

Н02А В04

метилпреднізолон

медрол таб 4 мг, 16 мг, 32 мг, 100 мг

метипред таб 4 мг, 16 мг

1 мг/кг

 

 

 

Антиметаболіти

 

L01B A01

метотрексат

метотрексат таб 2,5 мг., 5 мг, 10 мг

 

10-15 мг/тиж

 

4-6 тижнів

Імунодепресанти

L01А Х01

Азатіоприн таб 25 мг

50-200 мг/доб

10 тижнів і більше

 

L01А A01

Циклоспорин А капс 25 мг, 50 мг, 100 мг

2, 5 мг/кг?доб

1 міс

похідні хіноліну

Р01В А01

делагіл таб 250 мг

250 мг/доб

 2-6 міс і більше

 

 

плаквеніл таб 200 мг

200 мг/сут

2-6 міс і більше

Метаболічні препарати

А 14А

Ретаболіл

1мл 5% розчину 1 раз в 2 тижні

3-4 ін”єкції

 

 

рибоксин

1тх3р/добу

2 міс

 

 

мілдронат

0,25 мг 2-4 р/добу

10-20 днів

Імуноглобуліни

J 06B

Імуноглобулін

1 г/кг 2 доби

0,5 г/кг 4 доби

Щомісячно 3-4 міс

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр  МКХ-10 D 69.8

Назва нозологічної форми: васкуліт Шенляйн-Геноха

 

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії  бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1.Клінічні:

-Геморагічна висипка, що пальпується

-Початок хвороби у віці до 20 років

-Ішемія кишківника

2. Лабораторні дослідження:

загальний аналіз крові

аналіз крові на цукор

С-реактивний протеїн

білкові фракції

-фібрин

рівень електролітів крові

коагулограма

рівень печінкових ферментів

креатинін

загальний аналіз сечі

аналіз калу на приховану кров

аналіз калу на яйця глистів

 

Інструментальні дослідження:

Біопсія артеріол та венул

 

Додаткові лабораторні і інструментальні дослідження проводяться в залежності від супутніх захворювань і важкості основного захворювання

Консультації:

ревматолог

дерматолог

гематолог

40 хв

первинне

15 хв

повторне

 

 

 

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

 

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

 

 

1-2 тижні

 

 

1 тиждень

 

 

 

 

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

1. Модифікація стилю життя

Дієта № 5

Контроль за масою тіла

Відмова від шкідливих звичок

Запобігати переохолодженню та перегріванню, інсоляції, надмірному фізичному навантаженню

Уникати алергізації

2. Медикаментозна терапія

·   антикоагулянти

·   антиагреганти

·   ГКС

·   цитостатики

·   амінохіноліни

·   НПЗЗ

·   переливання свіжозамороженої плазми

3. Екстракорпоральні методи

-   плазмаферез

 

Протягом життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна орієнтація та працевлаштування

 

 

4-6 міс

 

 

 

Базисна терапія протягом життя

Санація осередків фокальної інфекції 7-14 днів

Лікування супутніх захворювань  14-21 день

Уникати вакцинацій

 

Зменшення клінічних проявів та клініко-лабораторних показників за-пального процесу

Загострення процесу, неефективність  терапії

Систематично на протязі життя

 

Осообливості дитячого віку

Спостереження дитячого кардіоревматолога

Особливості похилого віку

 У хворих похилого віку зустрічається дуже рідко,  слід виключити паранеопластичний процес

Фармакотерапія васкуліт Шенляйн-Геноха   D 69.8

 

Назва фарм груп препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби

(препарати вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби

 

 

М01А В05

диклофенак 

диклофенак натрію капс 50мг

Ортофен таб 250 мг

диклофенак ретард таб 100 мг

 

 

150 мг/доб

 

 

 

від 1 міс і більше

 

 

 

М01А В01

індометацин

індометацин  таб 25 мг

індометацин ретард таб 75 мг

150 мг/доб

від 1 міс і більше

 

 

М01А Х17

нимесулід

месулід таб 100 мг

200 мг/доб

від 1 міс і більше

кортикостероїди для системного застосування

 

преднізолон

преднізолон таб 5 мг

при абдомінальному синдромі – 200-800 мг/добу в/в

 

За умов госпіталізації

Цитостатики

L01А Х01

Азатіоприн таб 25 мг

100-200 мг/добу, підтримуюча – 50-75 мг/добу

Довготривало

 

L01А

Циклофосфан

100-200 мг/добу

 

Антитромотичні засоби

В 01А

Дипірідамол

300 мг/добу, підтримуюча доза 50-75 мг/добу

Протягом кількох місяців

 

С04А

Пентоксифілін

200-300 мг/добу

Протягом кількох місяцівк

антикоагулянти

В 01А

Гепарин

20-40 тис.ОД/добу

1-1,5 місяців

похідні хіноліну

Р01В А01

делагіл таб 250 мг

250-500  мг/доб

 2-6 міс і більше

 

 

плаквеніл таб 200 мг

400 мг/сут

2-6 міс і більше

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр  МКХ-10 М 30.0-М 30.8

Назва нозологічної форми: вузликовий поліартеріїт

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактиичні заходи

Критерії  бажаного результату лікування

Показання для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1.Клінічні:

-Втрата 4 кг маси тіла та більше

-Сітчате ліведо

-Біль та підвищена чутливість в яєчках

-Дифузна міалгія, м”язева слабкість, підвищенна чутливість м”язів гомілок

-Мононевропатії або поліневропатії

-АТ діастолічний > 90 мм рт ст

2. Лабораторні дослідження:

загальний аналіз крові

аналіз крові на цукор

С-реактивний протеїн

білкові фракції

-фібрин

ревматоїдний фактор

сечовина

рівень електролітів крові

рівень печінкових ферментів

креатинін

загальний аналіз сечі

аналіз калу на приховану кров

аналіз калу на яйця глистів

40 хв

первинне

15 хв

повторне

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

1-2 дні

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Модифікація стилю життя

Дієта № 10

Контроль за масою тіла

Відмова від шкідливих звичок

Запобігати переохолодженню та перегріванню, інсоляції, надмірному фізичному навантаженню

2. Системна медикаментозна терапія

·   ГКС

·   цитостатики

·   антиагреганти

·   антикоагулянти

·   НПЗЗ

·   ангіопротектори

·   амінохіноліни

3. Еферентна терапія

-плазмаферез

Протягом життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом житт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна орієнтація та працевлаштування

Санаторно-курортне лікування

Психотерапія

4-6 міс

 

 

 

24 дні

 

7-14 днів

Базисна терапія протягом життя

Санація осередків фокальної інфекції 7-14 днів

Лікування супутніх захворювань  14-21 день

 

Зменшення клінічних проявів та клініко-лабораторних показ-ників за-пального процесу

Загострення процесу, неефективність системної терапії

 

Систематично на протязі життя

 

Імунологічні дослідження:

-антитіла до ВГ В

Інструментальні дослідження:

рентгенографія ОГК

ЕКГ

УЗО ОЧП

Артеріографія вісцеральних артерій

Біопсія дрібних чи середніх артерій

Додаткові лабораторні і інструментальні дослідження проводяться в залежності від супутніх захворювань і важкості основного захворювання

Консультації:

ревматолог

невропатолог

1 –2 рази

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осообливості дитячого віку

Спостереження дитячого кардіоревматолога

Особливості похилого віку

 У хворих похилого віку  слід виключити паранеопластичний процес

 

Фармакотерапія вузликовий поліартеріїт М 30.0-М 30.8

 

Назва фарм груп препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби

(препарати вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби

 

 

М01А В05

диклофенак 

диклофенак натрію капс 50мг

Ортофен таб 250 мг

диклофенак ретард таб 100 мг

 

 

150 мг/доб

 

 

 

від 1 міс і більше

 

 

 

М01А В01

індометацин

індометацин  таб 25 мг

індометацин ретард таб 75 мг

150 мг/доб

від 1 міс і більше

 

 

М01А Х17

нимесулід

месулід таб 100 мг

200 мг/доб

від 1 міс і більше

кортикостероїди для системного застосування

 

преднізолон

преднізолон таб 5 мг

30 –60-100 мг/добу

підтримуюча доза –5-15 мг/добу

Довготривало, в залежності від ступеня активності, наявності і вираженості системних проявів, з послідуючим переходом на підтримуючу дозу.

Цитостатики

L01А Х01

Азатіоприн таб 25 мг

2-4 мг/кг/добу; підтримуюча доза – 50-100 мг/добу

Довготривало

 

L01А

Циклофосфан

100-200 мг/добу

Довготривалоу

Антитромотичні засоби

В 01А

Дипірідамол

150 –200 мг/добу

Курсами декілька разів на рік

 

С04А

Пентоксифілін

200-600 мг/добу

Курсами декілька разів на рік

антикоагулянти

В 01А

Гепарин

20 тис.ОД,добу

За умов госпіталізації

Ангіопротектори

С05

пармідин

0,25х3р/добу

курсами

 

Шифр МКХ – 10: І 39.

Назва нозологічної форми:  Інфекційний ендокардит

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

 

Види і обсяги

Тривалість

 

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Клінічні:

- симптоми і ознаки загальної інфекції (лихоманка із значною пітливістю, підвищення температури тіла, міалгії, артралгії, схуднення, слабкість, анорексія)

- симптоми і ознаки ураження серця (шум в серці, ознаки застійної серцевої недостатності, рідко – блокади серця і перикардит)

- інші прояви:

а) ураження шкіри і слизових

б) емболічні ускладнення

в) автоімунна патологія

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі

- біохімічне дослідження крові (С-реактивний білок, серомукоїд, антистрептококові антитіла, глюкоза крові, білкові фракції)

- посів крові на бактерії і грибки

- коагулограма

- імунограма

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- Ехо-КГ

- Ro-графія органів грудної порожнини

- УЗД органів черевної порожнини

4. Консультації:

- ЛОР

- кардіолог

- кардіохірург

 

15-60 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 доби

 

 

2-3 доби

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

1. Дієта: стіл №10

2. Залежно від збудника:

а) антибіотики:

- пеніцилін в/м, в/в

- цефтріаксон в/м

- ампіцилін в/в

- гентаміцин в/м

- оксацилін в/в

- цефазолін в/в

б) протигрибкова терапія:

- амфотерицин В в/в

- флуконазол в/в

3. Глюкокортикоїди

4. Антистафілококова, антисинє-гнійна плазми

5. Антистафілококовий  g- глобулін

6. Імуноглобулін

7. Препарати системної ензимотерапії

8. Інгібітори АПФ, серцеві глікозиди, діуретики – при застійній серцевій недостатності

 

 

4-6 тиж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 тиж.

 

до

18 діб

 

 

10 діб

 

 

 

3-5 діб

 

тривалий час

 

тривалий час

 

1. Адекватне працевлаштування

2. Профілактичне комплексне лікування в стаціонарі 2 рази в рік

3. При стійкій втраті працездатності – визначення групи працездатності згідно з висновком МСЕК.

 

 

 

14-15 днів

1. Попередження бактеріємії шляхом призначення антибіотиків перед різними втручаннями і маніпуляціями, особливо у пацієнтів з патологією серця (виконання катетеризації серця, імплантація кардіостимулятора, інтубація, бронхоскопія, діагностичні процедури на органах травлення, пломбування зубів тощо)

2. Своєчасна госпіталізація в стаціонар кардіологічного профілю

3.  При стоматологічних маніпуляціях в порожнині рота, маніпуляціях у верхніх дихальних шляхах призначають амоксицилін per оs 2 г за 1 год. до маніпуляції або ампіцилін в/м або в/в в дозі 2 г за 30 хв. до втручання, а потім 1 г через 6 год. після введення першої дози. При алергії до цих препаратів використовують один із варіантів пероральної профілактики: кліндаміцин 600 мг, або цефалексин 2 г або азитроміцин 500 мг за 1 год. до маніпуляції

4. При маніпуляціях на органах сечової системи і травного тракту у хворих з протезованими клапанами серця високий ризик) - ампіцилін 2 г з гентаміцином сульфатом по 1,5 мг/кг за 30 хв. до втручання і через 6 год. ампіцилін

 1 г. (per os, або в/м, в/в)

 5. При алергії до ампіциліну призначають ванкоміцин 1 г в/в і гентаміцин по 1,5 мг/кг в/в, в/м, за 1 год. до втручань.

6. При помірному ризику ІЕ рекомендовано амоксицилін – 3 г per os, або ампіцилін 2 г в/в, або ванкоміцин 1 г в/в за 30 хв. до маніпуляції

1. Покращання клінічного стану хворого

2. Нормалізація температури

3. Відсутність прогресування:

- застійної серцевої недостатності

- гломерулонефриту

- анемії

4. Зменшення клініко-лабораторних показників запального процесу

1. Інфекційний ендокардит прямий показ до госпіталізації

2. Направлення на хірургічне лікування (абсолютні покази):

- виражена СН (ІІІ - ІV клас ) внаслідок порушення функції клапанів

- неконтрольована інфекція, тобто відсутність ефекту від антибіотикотерапії протягом 10-14 днів

- наявність внутрішньосерцевого абсцесу і/або фістули

- порушення функції протезу клапана внаслідок виникнення великих вегетацій або порушення фіксації протезу клапана

Довічно

-

Особливості у дитячому віці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  При стоматологічних маніпуляціях в порожнині рота, маніпуляціях у верхніх дихальних шляхах призначають амоксицилін per оs 50 мл/кг/добу  за 1 год. до маніпуляції або ампіцилін  50 мг/кг в/м або в/в в дозі  за 30 хв. до втручання, а потім

 50 мг/кг  через 6 год. після введення першої дози.

 При алергії до цих препаратів використовують один із варіантів пероральної профілактики: кліндаміцин 15-25 мг/кг, або цефалексин 50-100 мг/кг або азитроміцин 12 мг/кг за 1 год. до маніпуляції

4. При маніпуляціях на органах сечової системи і травного тракту у хворих з протезованими клапанами серця (високий ризик) - ампіцилін 50 мг/кг з гентаміцином сульфатом по 2 мг/кг за 1 год. до втручання і через 6 год. ампіцилін 50 мг/кг (per os, або в/м, в/в)

5. При алергії до ампіциліну призначають ванкоміцин 20 мг/кг, якщо маса тіла більша 27 кг – 1 г  в/в і гентаміцин по 2 мг/кг в/в, в/м, за 1 год. до втручань

6. При помірному ризику ІЕ рекомендовано амоксицилін – 50 мг/кг per os, або ампіцилін 50 мг/кг  в/в, або ванкоміцин 20 мг/кг, якщо маса тіла більша 27 кг – 1 г  в/в за 1 год.  до маніпуляції

 

 

Довічно, огляд 1 раз на місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакотерапія Інфекційний ендокардит І 39

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

1. Антибіотики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 01 C

 

J 01 D

J 01 C

J 01 C

 

J 01 D

 

J 01 G

J 01 F

J 01 F

 

J 01 D

J 01 X

 

 

J 01 C

 

J 01 C

J 01 G

 J 01 X + J 01 G

 

 

 

J 01 C + J 01 G

 

 

J 01 D +J 01 G

 

J 01 D + J 01 G

 

 

 

J 01 X + J 01 G

J 04 A

 

 

J 01 D + J 01 G

 

 

J 01 F

  J 01 D

 

J 02 A

 Стрептокок

1. Бензилпеніцилін  

 

або цефтриаксон

або ампіцилін

2. Бензилпеніцилін 

 

або цефтріаксон

або ампіцилін +

гентаміцин або

тобраміцин  або

нетилміцин

 

3. Цефазолін

4. Ванкоміцин

 

Ентерококи.

1. Бензилпеніцилін

 

або  ампіцилін +

гентаміцин

2. Ванкоміцин +

гентаміцин

 

 Стафілококи.

1. Оксацилін +

гентаміцин або

амікацин

2. Цефазолін +

гентаміцин

3. Цефотаксим +

амікацин

При неефективності або алергії до пеніциліну.

1.  Ванкоміцин +

аміноглікозид

і/або рифампіцин  

Грамнегативні бактерії.

1. Цефепім або

цефтазидим   +

гентаміцин або

тобраміцин

2. Іміпенем

Гриби Candida spp., Aspergillus spp.

1. Амфотерицин В +

флуконазол

 

12 млн. – 20 млн. Од в поділено на 6 введень

2 г одноразово

4-8 г, поділено на 6 введень

10 млн. – 20 млн. Од поділено на 6 введень

2 г одноразово

4-8 г, поділено на 6 введень

3 мг/кг, поділено на 3 введення

3 мг/кг, поділено на 3 введення

4 мг/кг одноразово

 

4-8 г, поділено на 3 введення

30 мг/кг, поділено на 2 введення

 

 

20 млн. – 30 млн. Од поділено на 6 введень

8-16 г поділено на 4 введення

3-5 мг/кг, поділено на 3 введення

30 мг/кг, поділено на 2 введення

3-5 мг/кг, поділено на 3 введення

 

 

12-20 г, поділено на 4-6 введення

3-5 мг/кг, поділено на 3 введення

1-1,5 г, поділено на 3 введення

6 г, поділено на 3 введення

3 мг/кг, поділено на 3 введення

6-8 г, поділено на 3-4 введення

1-1,5 г, поділено на 3 введення

 

 

30 мг/кг поділено на 2  введення

1 г одноразово

 

 

4 г поділено на 2 введення

5 мг/кг, поділено на 3 введення

5-8 мг/кг поділено на з введення

2 г поділено на 4 введення

 

 

1 мг/кг одноразово

400 мг одноразово

 

4 тижні

 

4 тижні

4 тижні

4 тижні

 

4 тижні

 

2 тижні

2 тижні

2 тижні

 

4 тижні

4 тижні

 

 

4-6 тижнів

 

4-6 тижнів

4-6 тижнів

4-6 тижнів

4-6 тижнів

 

 

4-6 тижнів

2 тижні

2 тижні

4-6 тижні

2 тижні

6 тижнів

2 тижні

 

 

4-6 тижнів

4-6 тижнів

 

 

4 тижні

2 тижні

2 тижні

 

4 тижні

 

4-6 тижнів

4-6 тижнів

1

2

3

4

5

2. Глюкокортикоїди.

 

 

3. Плазма.

 

4. Глобулін

 

 

5. Інгібітори АПФ

 

 

 

 

 

 

 

6.  Діуретики

 

 

 

 

 

7. Серцеві глікозиди

 

 

H 02 A

 

J 06 A

 

 

J 06 B

 

 

C09 A

 

 

 

 

 

 

 

C03 A

 

 

 

C03 D

 

C01 A

 

 

 

 

 

1. Преднізолон

 

1 Антистафілококова плазма

2. Антисинєгнійна плазма

 

1. Антистафілококовий g- глобулін

2. Імуноглобулін

 

каптоприл

 

еналаприл

лізиноприл

раміприл

периндоприл

фозиноприл

 

фуросемід

 

етакринова кислота

 

гідрохлортіазид

 

дигоксин

 

15-30 мг/добу

 

125-250 мл щоденно або через день

4-6 мл/кг (250 мл) 1 р. в 1-3 дні

 

5-10 в/м

50 мл в/в

 

6,25-12,5 мг 3 рази, бажана – 25-50 мг х 3 рази

2,5 мг х 2 рази, бажана – 10х2 рази

2,5 мг х 2 рази, бажана – 10х2 рази

1,25 мг х 2 рази, бажана – 5 мг

2 мг х 1 раз, бажана – 4 мг

5 мг х 1 раз, бажана – 40 мг

 

початкова – 20-40 мг, макс – 500 мг х 1 р.

початкова – 25-50 мг, макс. – 400 мг х 1 р.

25-100 мг х 1 раз

 

0,125 мг х 1-2 рази

 

в залежності від активності процесу

4-6 днів

8-18 днів

 

10 днів

3-5 днів

 

тривалий час

 

 

 

 

 

 

 

тривалий час

 

 

 

 

 

тривалий час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості фармакотерапії у дітей

1

2

3

4

5

1. Антибіотики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 01 C

 

J 01 D

J 01 C

J 01 C

 

J 01 D

 

J 01 G

J 01 F

J 01 F

 

J 01 D

J 01 X

 

 

J 01 C

 

J 01 C

J 01 G

 J 01 X + J 01 G

 

 

 

J 01 C + J 01 G

 

 

J 01 D +J 01 G

 

J 01 D + J 01 G

 

 

 

J 01 X + J 01 G

 

J 04 A

 

J 01 D + J 01 G

 

 

J 01 F

  J 01 D

 

J 02 A

 Стрептокок

1. Бензилпеніцилін  

 

або цефтриаксон

або ампіцилін

2. Бензилпеніцилін 

 

або цефтріаксон

або ампіцилін +

гентаміцин або

тобраміцин  або

нетилміцин

 

3. Цефазолін

4. Ванкоміцин

 

Ентерококи.

1. Бензилпеніцилін

 

або  ампіцилін +

гентаміцин

2. Ванкоміцин +

гентаміцин

 

 Стафілококи.

1. Оксацилін +

гентаміцин або

амікацин

2. Цефазолін +

гентаміцин

3. Цефотаксим +

амікацин

При неефективності або алергії до пеніциліну.

1.  Ванкоміцин +

аміноглікозид

і/або рифампіцин

Грамнегативні бактерії.

1. Цефепім або

цефтазидим +

гентаміцин або

тобраміцин

2. Іміпенем

Гриби Candida spp., Aspergillus spp.

1. Амфотерицин В +

 

 

флуконазол

 

6 – 10 млн. Од в поділено на 6 введень

50-80 мг/кг

300-400 мг/кг на добу

6 – 10 млн. Од в поділено на 6 введень

50-80 мг/кг

300-400 мг/кг на добу

3-5 мг/кг, поділено на 3 введення

3-5 мг/кг, поділено на 3 введення

5,5-8 мг/кг одноразово

 

100 мг/кг/добу

40 мг/кг, поділено на 2 введення

 

 

6 – 10 млн. Од в поділено на 6 введень

300-400 мг/кг на добу

3-5 мг/кг, поділено на 3 введення

40 мг/кг, поділено на 2 введення

3-5 мг/кг, поділено на 3 введення

 

 

100-20 мг/кг/добу, поділено на 4-6

3-5 мг/кг, поділено на 3 введення

15 мг/кг/добу поділено на 3

100 мг/кг, поділено на 3 введення

3-5 мг/кг, поділено на 3 введення

150-180 мг/кг, поділено на 3-4

15 мг/кг/добу, поділено на 3

 

 

40 мг/кг поділено на 2  введення

10-20 мг/кг  одноразово

 

 

90-150 мг/кг поділено на 2 введення

5 мг/кг, поділено на 3 введення

5-8 мг/кг поділено на 3 введення

 

60-100 мг/кг  поділено на 4 введення

 

початкова доза 0,25-0,5 мг/кг одноразово, макс. 1 мг/кг  6 мг/кг – 1-й день,

3 мг/кг

 

 

4 тижні

 

4 тижні

4 тижні

4 тижні

 

4 тижні

 

2 тижні

2 тижні

2 тижні

 

4 тижні

4 тижні

 

 

4-6 тижнів

 

4-6 тижнів

4-6 тижнів

4-6 тижнів

4-6 тижнів

 

 

4-6 тижнів

2 тижні

2 тижні

4-6 тижні

2 тижні

6 тижнів

2 тижні

 

 

4-6 тижнів

4-6 тижнів

 

 

4 тижні

2 тижні

2 тижні

 

4 тижні

 

4-6 тижнів

4-6 тижнів

2. Глюкокортикоїди

 

 

3. Плазма.

 

4. Інгібітори АПФ

 

5.  Діуретики

 

 

 

 

 

6. Серцеві глікозиди

 

 

H 02 A

 

J 06 A

 

 

C09 A

 

C03 A

 

 

 

C03 D

 

C01 A

 

 

1. Преднізолон

 

1 Антистафілококова плазма

2. Антисинєгнійна плазма

 

каптоприл

 

фуросемід

 

етакринова кислота

 

гідрохлортіазид

 

дигоксин

15-30 мг/добу

 

10 мл/кг щоденно або через день

4-6 мл/кг (250 мл) 1 р. в 1-3 дні

 

0,15-0,3 мг/кг  3 рази,

 

1-2 мг/кг/добу (макс. до 6 мг/кг/добу

 

початкова 12,5-25 мг, макс. 100 мг х

1 раз

1-2 мг/кг/добу

 

20-40 мг/кг/добу – насичуюча доза, на далі підтримувальна доза – 1/4 -1/5

в залежності від активності процесу

4-6 днів

8-18 днів

 

тривалий час

 

тривалий час

 

 

 

 

 

тривалий час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10:   Q 23.0

Назва нозологічної форми:  Природжені вади серця (дефект міжпередсердної перегородки)

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

 

Види і обсяги

Тривалість

 

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- задишка, втомлюваність

- загальна блідість

- часті бронхіти, пневмонії

- розширення правих границь серця

- систолічний шум в ІІ - ІІІ міжребір’ї зліва біля краю грудини

- блокада правої ніжки п. Гіса

- Ro-логічно: застійні явища в легенях, розширення легеневої артерії.

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі

- біохімічне дослідження (білірубін, креатинін, глюкоза, електроліти, коагулограма).

3. Інструментальні:

- ЕКГ;

- ФКГ;

- Ехо-КГ;

- Rо-логічне дослідження.

4. Консультації:

- кардіолог;

- кардіохірург.

15-60 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

1 доба

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Доопераційний

період:

1. Грудне годування дітей до 1-го року

2. Дієта №10

3. Діуретики

4. Інгібітори АПФ

5. Серцеві глікозиди

6. Антиаритмічні препарати.

7. Антибіотики

8. Адреноміме-тики

9. Щадячий руховий режим

10. Щадний руховий режим

11. направлення  на операцію: планову і

термінову.

Післяопераційний період:

12. Грудне годування.

13. У старших дітей – дієта №10.

14. Контрольоване обережне розширення рухового режиму.

15. Метаболічні препарати.

16. Вітаміни.

 

 

протягом року –

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вік 3-5 р.

у 7-8 міс.

 

 

до року

 

постійно

 

протягом року

 

 

1. Лікування в кардіологічному стаціонарі для реабілітації післяопераційних кардіохірургічних хворих.

2. Поступове розширення рухового режиму і фізичного навантаження.

3. Повернення дітей шкільного віку в школу.

4. Звільнення від занять з фізкультури.

5. Лікувальна і підготовча  групи фізкультури.

6. Планове обстеження і лікування в дитячому кардіологічному відділенні – 1 раз на рік.

7. Сан.-курортне лікування в кардіологічному санаторії місцевої кліматичної зони – 1 р. на рік.

8. Психологічна реабілітація.

1 міс.

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

через 3-6 міс.

 

від  до 6 міс.

 

6 міс.

 1 р.

 

протягом 1 року

 

 

 

протягом 2-3 років

 

 

 

постійно

1. Профілактика інфекційного ендокардиту – 1 рік;

2. Профілактика простудних та інфекційних хвороб – постійно.

3. Санація вогнищ інфекцій – постійно.

4. При ускладненнях та супутніх хворобах – негайна госпіталізація в стаціонар.

1. Нормалізація гемодинаміки.

2. Фізична і психологічна реабілітація хворого.

- серцева  недостатність,

- пневмонія,

- аритмії,

- супутні хвороби.

Післяопераційний період. Диспансерне обстеження.

1. Сімейного лікаря:

- 1 р. на міс. 1-й рік;

- 1 р. на квартал 2-й рік;

- 2 р. на рік – 3-й рік;

- 1 р. на рік 4-5-й рік;

2. Кардіолога:

- 1 р. на квартал – 1-й рік;

- 2 р. на рік – 2-й рік;

- 1 р. на рік 3-й рік;

- 4-5-й роки за рекомендацією сімейного лікаря.

3. Кардіохірурга:

- 2 р. на рік, 1-й рік;

- 1 р. на рік 2-й рік;

- 3-5 років – за рекомендацією кардіолога.

- стабілізація геодинаміки в повному об'ємі;

- фізіологічна і фізична реабілітація;

- нормалізація якості життя.

 

 

Шифр МКХ – 10: Q 20.0

Назва нозологічної форми: Природжені вади серця  (ЗАГАЛЬНИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ СТОВБУР – ЗАС)

Діагностичні  дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

 

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- обмежена фізична активність;

- ціаноз;

- наростаюча легенева гіпертензія;

- систоло-діастолічний шум в ІІ-ІV міжребір’ї зліва біля краю грудини;

- гіпертрофія правого шлуночка;

- блокада правої ніжки п. Гіса.

2. Лабораторні:

- заг. аналіз крові;

- заг. аналіз сечі;

- біохімічне дослідження (білірубін, білковий спектр крові, креатинін, глюкоза, рН, гази крові).

3. Інструментальні:

- ЕКГ;

- ФКГ;

- Ro-логічне дослідження;

- Ехо-КГ;

- зондування камер серця;

- ангіокардіографія

4. Консультації:

- кардіолог;

- кардіохірург.

 

15-60 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 доби

 

 

 

1 доба

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

+

Доопераційний період.

1. Грудне годування дітей до 1 року.

2. Діуретики.

3. Інгібітори АПФ.

4. Бета-адреноблокатори.

5. Антиаритмічні препарати.

6. Вазодилататори

7. Адреноміметики (добутамін).

9. Антибіотики.

10. При кризах – простогландин Е.

10. Скерування на оперативне лікування.

Післяопераційний період.

11. Грудне годування.

12. Поступове обережне розширення рухового режиму.

13. За показами препарати. (п. 2-8)

4. Серцеві глікозиди.

5. Метаболічні препарати.

6. Вітаміни.

протягом року

 

 

 

за показами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не пізніше 2-3 міс. життя

 

до року

 

за показами

1. Лікування в кардіологічному стаціонарі для реабілітації в післяопераційних кардіохірургічних  хворих.

2. Розширення духового режиму і активності дитини.

3. Режим харчування (грудне молоко до року).

4. Сон на свіжому повітрі, прогулянки в зеленій зоні.

5. Планове дослідження і лікування 2 р. в рік в кардіологічному дитячому стаціонарі.

6. Сан. – курортне лікування в кардіологічному диспансері 1 р. в рік (при відсутності протипоказань).

7. Психологічна реабілітація.

1 міс.

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

протягом 1 року

 

 

постійно

 

 

 

протягом 2-3 років

 

 

 

 

через 2-3 роки після операції

1. Профілактика інфекційного ендокардиту – протягом 1 год.

2. Профілактика простудних та інфекційних хвороб – 1-й рік після операції.

3. Санація вогнищ інфекцій – постійно.

4. Щадний руховий режим, поступова адаптація до фізичних навантажень.

5. При ускладненнях супутніх хворобах – термінова госпіталізація.

- нормалізація роздільної гемодинаміки,

- фізична і психологічна реабілітація дитини.

- серцева недостатність,

- розвиток супутніх хвороб.

Диспансерне спостереження в післяопераційному періоді.

1. Сімейного лікаря:

- щомісячно

1-й рік;

- 1 р. в 2 міс.

2-й рік;

- 1 р. в квартал

3-й рік;

- 2 р. в рік 4-й рік;

- 1 р. в рік 5-й рік.

2. Кардіолога:

- 1 р. в квартал – 1-й рік;

- 2 р. в рік – 2-й рік;

- 1 р. в рік – 3-й рік;

- 4-5-й роки за рекомендацією сімейного лікаря.

3. Кардіохірурга:

- 2 р. в рік – 1-й рік;

- 1 р. в рік – 2-й рік;

- 3-5-й роки за рекомендацією кардіолога.

1. Стабілізація гемодинаміки.

2. Нормалізація якості життя.

 


Шифр МКХ – 10: Q 24.8

Назва нозологічної форми:  Природжені вади серця ТРІАДА ФАЛЛО (ТФ)

 

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

 

Види і обсяги

Тривалість

 

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- підвищена втома;

- диспное;

- ціаноз, ціанотичні приступи;

- розширення границь серця вправо;

- грубий систолічний шум в ІІ міжребер'ї зліва біля краю грудини;

- Ro-логічно: збільшення правого шлуночка, вузькі корені, бідний легеневий рисунок;

- блокада правої ніжки п. Гіса;

- гепатомегалія.

2. Лабораторні:

- заг. аналіз крові;

- заг. аналіз сечі;

- біохімічне дослідження крові (білірубін, тимолова проба, глюкоза, креатинін, рН, гази крові).

3. Інструментальні:

- ЕКГ;

- ФКГ;

- Ro-логічне дослідження;

- Ехо-КГ;

-   зондування порожнин серця;

- ангіокардіогра-фія.

4. Консультації:

 - кардіолог;

-   - кардіохірург

 

15-60 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

 

 

2 доби 1доба

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Доопераційний період.

1. Грудне годування дітей до 1 року.

2. Дієта №10.

3. Обмежений руховий режим.

4. Діуретики.

5. Інгібітори АПФ.

6. Бета-адреноблокатори.

8. Вазодилата-тори.

9. Антиаритмічні препарати.

10. Антибіотики.

11. Простаглан-дин Е.

12. Скерування на оперативне втручання:

- ургентне (за життєвими показаннями);

- планове оперативне втручання (радикальне або паліативне).

Постопераційний період.

1. Грудне годування дітей до 1 року.

2. Дієта №10.

3. Обережне розширення рухового режиму.

4. При показах – препарати (п. 4-11).

5. Серцеві глікозиди

.6. метаболічні препарати.

 

 

протягом року

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у віці

5-7 років

 

 

протягом року

Постійно

1 рік

1. Лікування в кардіологічному відділенні для реабілітації постопераційних кардіохірургічних хворих.

2. Розширення рухового режиму.

 3. Повернення школярів до школи при відсутності ускладнень.

4. Профілактичне лікування, обстеження в кардіологічному стаціонарі 2 р. в рік.

5. Обережне залучення прооперованих дітей шкільного віку до занять фізкультурою (підготовча група).

6. Психологічна реабілітація хворого.

1 міс.

 

 

 

 

 

 

протягом

1-2 років

через

6-12 міс. після операції

 

протягом

2-3 років

 

 

 

 

від

3 до 5 років

 

 

 

 

протягом року

1. Профілактика простудних та інфекційних хвороб – протягом 1-2 років.

2. Профілактика інфекційного ендокардиту – протягом 1 року.

3. Санація вогнищ інфекції – постійно.

4. Щадний руховий режим – протягом перших 2-х років після операції).

5. При ускладненнях  і супутніх хворобах – госпіталізація.

- відсутність ціанозу,

- усунення правошлункової недостатності,

 - нормалізація еритроцитів, гемоглобіну.

- серцева недостатність,

- ціанотичні кризи,

- аритмії,

- супутні хвороби.

Диспансерне спостереження у післяопераційному періоді:

1. Сімейного лікаря:

- 1 р. в міс. – 1-й рік;

- 1 р. в квартал –

2-й рік;

- 1 р. в рік, 3-4-й роки після операції.

2. Кардіолога:

- 1 р. в квартал – 1-й рік;

- 2 р. в рік – 2-й рік;

- 1 р. в рік – 3-й рік;

- 4-5-й роки – за рекомендацією сімейного лікаря.

3. Кардіохірурга:

- 2 р. в рік – 1-й рік;

- 1 р. в рік – 2-й рік;

- 3-4-й роки – за рекомендацією кардіолога.

1. Усунення серцевої недостатності.

2. Стабіль-ність легеневої геодинаміки.

3. Психолог-гічна реабілітація хворого – після радикальної операції.

Шифр МКХ – 10: Q 25.1

Назва нозологічної форми: Природжені вади серця (КОАРКТАЦІЯ АОРТИ - ДОРОСЛИЙ ТИП), КА

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Трива

лість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Трива

лість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- головні болі, синкопе;

- гіпертонічні кризи;

- фізична диспропорція між верхньою і нижньою частинами тулуба;

- суттєва різниця між АТ верхніх і нижніх кінцівок;

- різниця між характером пульсу на верхніх і нижніх кінцівках;

- пульсація міжреберних артерій;

- значне розширення границь і серця вліво;

- грубий систолічний шум справа під ключицею, на судинах шиї; в лівому міжлопатковому просторі.

2. Лабораторні:

- заг. аналіз крові;

- заг. аналіз сечі;

- біохімічне дослідження крові (білковий спектр, креатинін, білірубін, глюкоза, 

15-60 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

Доопераційний період.

1. Діти грудного віку – грудне годування,

діти після 1 року життя – дієта №10

2. Діуретики.

3. Вазодилататори

4. Бета-адреноблокатори.

5. Антагоністи кальцію (група дигідропіридинів).

6. Альфа-адреноблокатори.

7. Інгібітори АПФ.

8. При кризових станах – інфузія простагландини Е.

9. Контрольо-ваний щадний руховий режим.

10. Скерування на оперативне втручання: при кризових ситуаціях – негайно, незалежно від віку;

планова операція.

Постопераційний період.

1. Грудне годування дітей грудного віку.

2. Дієта №10 – старші діти.

 

 

до

1-го року

 

 

постійно

за показами

протягом всього дооп. періоду

 

грудний вік і старший період

 

 

 

у віці

8-10 років

 

1 рік

 

постійно

1. Лікування в ранньому постопераційному періоді в кардіологічному відділенні для реабілітації кардіохірургічних хворих.

2. Обмежене розширення рухового режиму.

3. Поступове залучення дитини до занять в підготовчій,  далі - загальній групі фізкультури.

4. Планове стаціонарне лікування і обстеження хворого 1 р. в рік.

5. Санаторно-курортне лікування в місцевих кардіологічних санаторіях 1 р. в рік.

6. Психологічна реабілітація хворого.

1 міс.

 

 

 

 

 

 

1-2- роки після операції

 

протягом

3-4 років

після операції

 

 

перші 2 роки після операції

 

протягом перших

2-3 років

 

 

 

1-2 роки

 

 

1. Профілактика простудних та інфекційних хвороб – протягом 1-го року після операції.

2. Профілактика інфекційного ендокардиту – протягом 1 року після операції.

3. Санація вогнищ інфекцій – постійно.

4. Профілактика постопераційних ускладнень.

5. При ускладненнях  і супутніх хворобах – негайна госпіталізація.

1. Нормалізація АТ.

2. З зменшення розміру лівого шлуночка.

3. Відсутність гіпертонічних кризів.

4. Фізична і психологічна реабілітація хворих.

- гіпертонічні кризи,

- недостатність кровообігу,

- порушення мозкового кровообігу,

- аритмії,

- супутні хвороби.

Диспансерні огляди в після- операційному періоді:

1. Сімейного лікаря:

- 1 р. в квартал – 1-й рік;

- 2 р. в рік – 2-й рік;

- 1 р. в рік – 3-й рік.

2. Кардіолога:

- 2 р. в рік – 1-й рік;

- 1 р. в рік – 2-й рік;

- 3-й рік – за рекомендацією сімейного лікаря.

3. Кардіохірурга:

- 1 р. в рік – 1-й рік;

- 2-3-й роки – за рекомендацією кардіолога.

1.Нормалізація кровообігу. 2.Повна фізична і психологічна реабілітація хворого.

1

2

3

4

5

6

7

8

коагулограма).

3. Інструментальні:

- ЕКГ;

- ФКГ;

- Ехо-КГ;

- RO-логічне дослідження грудної клітки;

- томографія органів грудної клітки.

4. Консультації:

- кардіолог;

- кардіохірург.

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

+

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

3. Обмеження рухового режиму з поступовим розширенням під контролем сімейного лікаря.

4. Повернення школярів до навчання.

5. Метаболічна терапія.

6. Вітаміни.

7. При відсутності ускладнень медикаментозна терапія недоцільна.

 

 

1-й рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10: Q  25.1

Назва нозологічної форми: КОАРКТАЦІЯ АОРТИ У ДІТЕЙ

 

 

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

 

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Трива

лість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Трива

лість

Критерії зняття з нього

1. Клінічно: Скарги:

-  головний біль;

- серцебиття;

- носові кровотечі;

- слабість в ногах;

Огляд:

- посилена пульсація судин  і ослаблена на нижніх кінцівках;

- добре розвинута грудна клітка і відставання в розвитку нижніх кінцівок;

- посилена пульсація міжреберних артерій;

- гіпертензія на руках і  гіпотензія на ногах;

- пульс на стопах слабкий, малий;

- систолічний шум в ІІ міжребер'ї зліва і в т. Боткіна над сонними і підключичними артеріями;

- асиметрія АТ на руках і ногах;

- АТ на руках високий (150/ 90 – 250/150), а на

 

 

15-60 хв

+

 

 

Оперативне.

Визначає кардіолог

1. Професійна орієнтація та працевлаштування.

 

2.  Санаторно-курортне лікування.

 

3. Психотерапія.

4-6 міс.

 

 

 

24 дні

 

7-14 дні

Зменшення фізичного навантаження, дезагреганти - постійно.

Регрес клінічних проявів, нормалізація інструментальних даних та артеріального тиску.

1. Гіпертонічний криз.

 

2. Набряк легень.

 

3. Розшаровуюча аневризма аорти.

 

4. Серцево-судинна недостатність.

 

5. Церебро-васкулярна недостатність.

 

6. Ангіоретинопатії.

 

 

Пожит-тєво,

4 рази на рік.

Ефективне оперативне втручан-ня  і нормалі-зація АТ.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

ногах знижений

2. Лабораторні:

- заг ан. крові;

- цукор крові;

- біохімія крові – без особливостей

3.Інструменталь-ні:

- ЕКГ;

- ФКГ;

- рентгенграфія орг. грудної клітки

Консультації:

- кардіолога;

- кардіохірурга.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Шифр МКХ – 10: Q 21.3

Назва нозологічної форми: Природжені вади серця (ТЕТРАДА ФАЛЛО)

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

трив

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Трива

лість

Критерії зняття з нього

1.Клінічні:

- ціаноз після народження;

- диспное, тахіпное;

- ціанотичні кризи;

- ангінозні приступи в грудній клітці;

- пальці "барабанні палички";

- синкопальні приступи;

- аритмії;

- зміщення границі серця вправо;

- грубий систоліч-ний шум в ІІ-ІІІ міжребер'ї зліва біля краю грудини;

- тінь серця у вигляді "дерев'яного черевина", вузькі корені "бідний" легеневий рисунок;

- блокада правої ніжки п. Гіса;

- високий гемоглобін;

- поліцитемія.

2. Лабораторні:

- заг. аналіз крові;

- заг. аналіз сечі;

- біохімічне дослідження  крові (білірубін, глюкоза, коагулограма, гази крові, рН, білковий спектр).

3. Інструментальні:

- ЕКГ;

- ФКГ;

15-60 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

 

2 доби

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

Грудне годування дітей до 1 року.

Дієта №10 – для старших дітей.

Доопераційний період.

1. Щадний руховий режим

2. Діуретики.

3. Інгібітори АПФ.

4. Бета-адрено-блокатори.

5. Антиаритмічні препарати.

6. Антибіотики.

7. Адрено-міметики (добутамін).

8. Простагландин Е.

9. При життєво- небезпечних аритміях - кардіоверсія.

10. При життєво небезпечних рідких ритмах кардіостимуляція.

12. Скерування на радикальну або паліативну планову операції, паліативна або радикальна за показами.

Післяопераційний період:

1. Дієта – попередня.

протягом року

 

постійно

 

 

 

за показами згідно клінічної ситуації

 

 

 

 

 

 

 

вік дитини 5-7 р.

 

ранній грудний вік

 

протягом року

1. Лікування в кардіологічному стаціонарі для реабілітації постопераційних кардіохірургічних хворих.

2. Обережне розширення рухового режиму і об'єму фізичного навантаження.

3. Повернення в школу дітей шкільного віку – через 4-6 міс. після операції (при відсутності ускладнень).

4. Звільнення від занять фізкультурою.

5. Підготовча група (за показами).

6. Планове стаціонарне лікування і обстеження 1 оаз в рік (кардіологічний стаціонар).

7. Санаторно-курортне лікування в кардіологічному санаторії місцевої кліматичної зони – 1 раз в рік.

8. Психологічна реабілітація.

1 міс.

 

 

 

 

 

 

протягом перших 2-х років

 

 

 

від 6 міс до 1 р.

2-3 роки

 

20-30

днів

 

 

 

 

 

20-30 днів

 

 

 

 

постійно

1. Профілактика простудних та інфекційних хвороб – постійно.

2. Профілактика серцевої недостатності – протягом 2-3 роки.

3. Профілактика постопераційних ускладнень – протягом року.

4. Щадне розширення об'єму фізичного навантаження – 2-4 роки.

5. Профілактика інфекційного ендокардиту – 1-й рік після операції.

6. При ускладненнях і супутніх хворобах – негайна госпіталізація хворого.

1. Зменшення правошлункової недостатності і дихальної гіпоксії після паліативної операції.

2. Після радикальної операції: стабілізація гемодинаміки у малому і великому колах  кровообігу і повне усунення правошлункової недостатності гіпоксемії крові.

- поява або посилення серцевої недостатності,

- рецидив ціанотичних кризів,

- поява аритмії,

- приєднання супутніх хвороб.

Диспансерні огляди в післяопераційний період.

1. Сімейного лікаря:

- 1 раз в міс. – 1-й рік;

- 1 р. в квартал – 2-й рік;

- 2 р. в рік -3-й рік;

- 1 р. в рік – 4-5-й роки.

2. Кардіолога:

- 1 р. в квартал – 1-й рік;

- 2 р. в рік – 2-й рік;

- 1 р. в рік – 3-4-й роки.

- 4-5-й роки – за рекомендацією сімейного лікаря.

3. Кардіохірурга:

- 2 р. в рік – 1-й рік;

- 1 р. в рік – 2-й рік;

- 3-5 роки – за рекомендацією кардіолога.

1. Стабіліза-ція гемодинаміки.

2. Відсутність дихальної гіпоксії.

3. Відновлен-ня якості життя.

1

2

3

4

5

6

7

8

- Rо-логічне дослідження;

- зондування камер серця;

- ангіокардіографія

4. Консультації:

- кардіологічне;

- кардіохірурга.

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

+

2. Обережне розширення рухового режиму. 3. Медика-ментозна терапія (п 2-9 за показами) .

4. Серцеві глікозиди.

5. Інгаляція киснем.

6. Вітаміни.

7. Метаболічна терапія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Шифр МКХ – 10: Q 25.8 

Назва нозологічної форми: Природжені вади серця – ТРАНСПОЗИЦІЯ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН (ТМС)

 

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Трива

лість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Трива

лість

Види і обсяги

Трива

лість

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Трива

лість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- задишка, втомлю-ваність, відставан-ня у фізичному розвитку;

- ціанотичні кризи;

- застій крові в малому і великому колах кровообігу;

- пальці у вигляді "барабанних паличок";

- кардіомегалія;

- непостійний систолічний шум в ІІ-ІІІ міжребер'ї зліва біля краю грудини;

- блокада правої ніжки п. Гіса;

- гепатогемалія.

2. Лабораторні:

- заг. аналіз крові;

- заг. аналіз сечі;

- біохімічне дослідження крові (білірубін, креа-тинін, глюкоза, коагулограма, електроліти, рН, гази крові).

3. Інструментальні:

- ЕКГ;

- ФКГ;

- Ro-логічне дослідження;

- Ехо-КГ;

- зондування камер серця;

-ангіокардіографія

15-60 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 доби

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

Доопераційний період.

1. Грудне годування дітей; після року – дієта №10.

2. Щадний руховий режим.

3. Діуретики.

4. Інгібітори АПФ.

5. Адрено-міметики (добутамін).

6. Нітрогліцерин довенно (за показами).

7. Бета-адреноблокатори.

8. Антиаритмічні засоби.

9. Антибіотики.

10. Кисень.

11. Простаглан-дин Е

12. Метаболічні препарати.

13. Вітаміни.

14. Скерування на операцію.

Післяопераційний період.

1. Грудне годування дітей до 1 року.

Дієта №10 – після року.

2. Розширення рухового режиму під контролем

 

 

до

1 року

постійно

 

 

 

за показами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у віці до 6 міс.

 

 

протягом

року

 

постійно протягом року

1. Стаціонарне лікування в дитячому кардіологічному стаціонарі для прооперованих кардіохірургічних  дітей.

2. Поступове розширення рухового режиму під контролем сімейного лікаря.

3. Поступове залучення дитини до занять з фізкультурою при відсутності протипоказів.

4. Залучення школярів до навчання в школі через 6 міс. і пізніше (за показами)  після операції.

5. Профілактичне стаціонарне лікування в кардіологічному відділенні 1 р. в рік.

6. Санаторно-курортне лікування в кардіологічному стаціонарі місцевої кліматичної зони.

1 міс.

 

 

 

 

 

 

протягом

1-2 років

 

 

 

на 2-3-му

році після операції

через 6 міс. після операції і пізніше

 

після операції протягом 2-3 років

20-30 днів

 

на

2-3 році після операції:

20-30 днів

1. Профілактика простудних та інфекційних хвороб.

2. Профілактика застійної пневмонії.

3. Профілактика інфекційного ендокардиту.

4. Санація вогнищ інфекції.

5. Профілактика серцевої недостатності.

6. Профілактика постопераційних ускладнень.

7. При супутніх хворобах і ускладненнях – термінова госпіталізація.

- стабілізація гемодинаміки.

- фізична і психологічна реабілітація дітей в межах 1-2 років після операції.

- застійна серцева недостатність,

- ціанотичні кризи,

- пневмонія.

 - інфекційний ендокардит;

поява аритмії.

Диспансерні огляди в післяопераційний період.

1. Сімейного лікаря:

- 1 раз в міс. – 1-й рік;

- 1 р. в квартал – 2-й рік;

- 2 р. в рік -3-й рік;

- 1 р. в рік – 4-5-й роки.

2. Кардіолога:

- 1 р. в квартал – 1-й рік;

- 2 р. в рік – 2-й рік;

- 1 р. в рік – 3-й рік.

- 4-5 роки – за рекомендацією сімейного лікаря.

3. Кардіохірурга:

- 2 р. в рік – 1-й рік;

- 1 р. в рік – 2-й рік;

- 3-5-й роки – за рекомендацією кардіолога.

 

1. Повна фізична і психологічна реабілітація дитини.

2. Нормаліза-ція якості життя.

1

2

3

4

5

6

7

8

4. Консультації:- кардіолог;

- кардіохірург.

1 доба

 

 

 

сімейного лікаря.

3.Препарати  за показами (п. 3-13).

4. Серцеві глікозиди (при застійні серцеві недостатності)

 

за показами

 

7-10 днів

7. Психологічна реабілітація.

 

 

 

 

 

 

 


Шифр МКХ – 10: Q 20.3

Назва нозологічної форми: Природжені вади серця – АТРІОВЕНТРИКУЛЯРНА КОМУНІКАЦІЯ (АВК)

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

трив

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Трива

лість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- відставання у фізичному розвитку, обмеженість у фізичних навантаженнях, задуха;

- ціаноз, ціанотичні кризи;

- значне зміщення границь серця вправо;

- грубий систолічний шум у ІІІ-ІV міжребер'ї зліва з іррадіацією

в ліву аксилярну ділянку;

- легеневий застій;

- блокада правої ніжки п. Гіса.

2. Лабораторні:

- заг. аналіз крові;

- заг. аналіз сечі;

- біохімічне дослідження  крові (білірубін, тимолова проба, глюкоза, електроліти, креатинін, рН, гази крові).

3. Інструментальні:

- ЕКГ;

- ФКГ;

- Ro-логічне дослідження;

- Ехо-КГ;

- зондування камерсерця.

4. Консультації- кардіолога;

- кардіохірурга.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-60 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

2 доба

1 доба

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

+

 

Доопераційний період.

1. Грудне годування дітей грудного віку,

стіл №10 – для  дітей старших 1 року.

2. Щадний руховий режим.

3. Діуретики.

4. Серцеві глікозиди.

5. Інгібітори АПФ.

6. Антиаритмічні препарати.

7. Бета-блокатори.

8. Адреноміме-тики (добутамін).

9. Антибіотики.

10. Простаглан-дин Е.

11. Кисневі інголяції.

12. Метаболічні препарати.

13. Вітаміни.

Післяопераційний період.

14. Продовження грудного кормління у дітей до 1 року.

15. Дієта №10.

16. Розширення рухового режиму під контролем сімейного лікаря.

17. Препарати (п. П. 3-13).

 

 

до

1 року

 

постійно

 

 

 

за показами

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

постійно

протягом

1 року

за показами

 

1. Стаціонарне лікування в дитячому кардіологічному стаціонарі для постопераційних кардіохірургічних хворих.

2. Розширення рухового режиму під контролем сімейного лікаря

3. Профілактичне стаціонарне лікування і обстеження 1-2 р. в рік.

4. Санаторно-курортне лікування в кардіологічному стаціонарі місцевої кліматичної зони – 1 раз в рік.

5. Психологічна реабілітація.

1 міс.

 

 

 

 

 

 

 

протягом

1-2 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 роки

 

 

30 днів

протягом

2-3 років

 

1. Профілактика простудних та інфекційних, вірусних хвороб.

2. Профілактика серцевої недостатності.

3. Профілактика інфекційного ендокардиту.

4. Санація вогнищ інфекції.

5. Профілактика постопераційних ускладнень.

6. При ускладненнях і розвитку супутніх хвороб – госпіталізація.

 

Стабілізація гемодинаміки по великому і малому колах кровообігу.

Фізична і профілактична реабілітація хворих.

1. Появу серцевої недостатності.

2. Ціанотичні кризи.

3. Право-лівий скид крові.

4.  Аритмії, супутні хвороби.

 

Диспансерні огляди в післяопераційний період.

1. Сімейного лікаря:

- 1 раз в міс. – 1-й рік;

- 1 р. в квартал – 2-й рік;

- 2 р. в рік -3-й рік;

- 1 р. в рік –

4-5–й роки.

2. Кардіолога:

- 1 р. в квартал – 1-й рік;

- 2 р. в рік – 2-й рік;

- 1 р. в рік – 3 рік.

- 4-5 роки – за рекомендацією сімейного лікаря.

3. Кардіохірурга:

- 2 р. в рік – 1-й рік;

- 1 р. в рік – 2-й рік;

- 3-5 роки – за рекомендацією кардіолога.

 

Повна фізична і психологічна реабілітація, нормалізація якості життя.

Шифр МКХ – 10:    Q 25.3

Назва нозологічної форми: ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ (ВІДКРИТА АРТЕРІАЛЬНА ПРОТОКА - ВАТ)

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Трива

лість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Трива

лість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- задишка, серцебиття, швидка втомлюваність;

- відставання в рості;

- часті пневмонії, бронхіти;

- ціаноз при навантаженні, або в спокої;

- розширення границь серця вліво;

- систоло-діастолічний шум ("машинний") шум в ІІ-ІІІ міжребер'ї зліва біля краю  грудини;

- підвищення систолічного і зниження діастолічного АТ;

- гіпертрофія лівого шлуночка.

2. Лабораторні:

- заг. аналіз крові;

- заг. аналіз сечі;

- біохімічне дослідження крові (білірубін, креатинін, глюкоза, електроліти, РН, гази крові).

3. Інструментальні:

- ЕКГ;

- ФКГ;

- Ехо-КГ;

- Ro-скопія органів грудної клітки.

4. Консультації:

- кардіоревматолога;

- кардіохірурга.

15-60 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 доби

 

 

 

 

 

 

 

2 доби

1 доба

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

 

+

Доопераційний період.

1. Дієта №10.

2. Щадний режим фізнавантаження.3. Діуретики.

4. Серцеві глікозиди.

5. Інгібітори АПФ.

6. Бета-адреноблокатори.7. Антибіотики.

8. Простагландин Е.

9. Інгаляції кисню.

10. Метаболічні препарати.

11. Вітаміни.

12. Своєчасне скерування на операцію

- планова;

- за показами.

Постопераційний період.

1. Діуретики.

2. Серцеві глікозиди.

3. Антибіотики.

4. Інгібітори АПФ.

5. Розширення рухового режиму під контролем сімейного лікаря і спеціаліста ЛФК.

 

 

 

 

 

за клінічними показами

 

 

 

у віці

2-4 роки

 

 

 

в грудному віці  та у віці старшому 1 року

 

 

за показами

 

протягом 6 міс.

1. Лікування в кардіологічному дитячому стаціонарі постопераційних кардіохірургічних  хворих.

2. Розширення рухового режиму під контролем спеціаліста ЛФК із залученням дитини до занять загальної фізкультурної групи.

3. Санаторно-курортне лікування в дитячому кардіологічному стаціонарі 1 раз в рік в місцевості кліматичних зон.

4. Режим харчування і відпочинку.

5. Залучення до занять у школі дітей шкільного віку.

6. Психологічна реабілітація.

1 міс.

 

 

 

 

 

 

6-12 міс.

 

 

 

 

 

 

протягом

2-3 років

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

через

3-6 міс. після операції

 

 

 

1. Профілактика інфекційного ендокардиту – 2-3 міс.

2. Профілактика простудних та  інфекційних  хвороб.

3. Санація вогнищ інфекції – постійно.

4. При ускладненнях – госпіталізація.

Повна фізична і психологічна реабілітація хворого.

1. Застійна серцева недостатність.

2. Інфекційний ендокардит.

3.  Супутні хвороби.

4. Аритмії.

Огляди:

1. Сімейного лікаря:

- 1 рік – щомісячно;

- 2-й рік – 1 р.

 в квартал;

- 3-й рік – 2 р.

в квартал;

- 4-5-й роки – 1 р.

 в рік.

2. Кардіолога:

- 1-й рік – 1 р.

в квартал;

- 2-й рік – 2 р.

в рік;

- 3-й рік – 1 р.

в рік.

3. Кардіохірурга:

- 1-й рік – 2 р.

в рік;

- 2-й рік – 1 р.

в рік;

- 3-й рік – за рекомендацією кардіолога.

Повна стабілізація гемодинаміки, фізична і психологічна реабілітація, нормалізація якості життя.

Шифр МКХ – 10: Q 22.5

Назва нозологічної форми: ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ (ХВОРОБА ЕБШТЕЙНА)

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Трива

лість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Трива

лість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- задишка, тахіпное;

- приступи синюхи;

- значне розширення границь серця вправо;

- пароксизмальні суправентрикулярні тахікардії, тахіаритмії;

- застійна серцева недостатність;

- високий гемоглобін;

- поліцитемія;

- пальці "барабанні палички".

2. Лабораторні:

- заг. аналіз крові;

- заг. аналіз сечі;

- біохімічне дослідження крові (білірубін, глюкоза, електроліти,  креатинін, коагулограма, білковий спект, гази крові).

3. Інструментальні:

- ЕКГ;

- ФКГ;

- Ro-логічне обстеження.

4. Консультації:

- кардіолог;

- кардіохірург.

15-60 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 доби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 доби

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Доопераційний період.

1. Грудне годування  дітей до 1 року.

Дієта №10.

2. Діуретики.

3. Серцеві глікозиди.

4. Інгібітори АПФ.

5. Адреноміме-тики (добутамін);

6. Бета-адреноблокатори.

7. Кисневі інгаляції.

8. Простагландин Е.

9. Антибіотики.

10. Метаболічні препарати.

11. Вітаміни.

12. Кардіоверсія.

Післяопераційний період.

13. Грудне годування  дітей.

Дієта №10.

14. За показами препарати

(п.2-9)

15. Метаболічна терапія.

16. Вітаміни.

17. Кардіостимуляція (при постопер. повній AV блокаді).

 

 

Протягом року

 

Періодично протягом доопераційного періоду

Протягом року

 

Симптоматично

 

2-3 міс.

 

1-2 міс.

За показами

 

 

 

1. Лікування в дитячому кардіологічному стаціонарі для реабілітації кардіохірургічних хворих.

2. Розширення рухового режиму під контролем сімейного лікаря.

3. Забезпечення гармонійного сну  і активності дитини.

4. Профілактичне стаціонарне лікування і обстеження 1 раз в рік в кардіологічному відділенні.

5. Санаторно-курортне лікування в кардіологічному санаторії місцевої кліматичної зони 1 р. в рік.

6. Психологічна реабілітація.

1 міс.

 

Про-тягом року

 

Постій-но

 

 

Про-

Тягом 2-х років

 

 

 

Про-тягом 2-х років після операції

 

1. Профілактика простудних та інфекційних хвороб..

2. Профілактика бактеріального ендокардиту.

3.Санація вогнищ інфекції.

4. Профілактика післяопераційних  ускладнень.

5. При ускладненнях і розвитку супутніх хвороб – госпіталізація.

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10: Q 22.1

Назва нозологічної форми: ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ (ДЕФЕКТ МЕМБРАННОЇ ЧАСТИНИ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ БЕЗ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ (ДМШП  БЕЗ ЛГ)

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

 

Лікувальні заходи

 

Реабілітаційні заходи

 

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

Трива

лість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Трива

лість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- задишка при фізичному навантаженні;

- розширення  меж серця вліво;

- систолічний шум   в ІІІ-ІV міжребер’ї зліва ;

- гіпертрофія лівого шлуночка.

2. Лабораторні:

- заг. аналіз крові;

- заг. аналіз сечі;

- біохімічні дослідження крові (білірубін, креатинін, глюкоза, електроліти).

3. Інструментальні:

- ЕКГ;

- ФКГ;

- рентгенологічне обстеження ОГК;

- Ехо-КГ;

4. Консультації:

- кардіолога;

- кардіохірурга.

15-60 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Доопераційний період.

1. Грудне годування.

2. Спостереження сімейного лікаря, кардіолога, кардіохірурга.

3. При неускладненому перебігу медикаментозне лікування не проводиться.

4. Скерування на оперативне лікування

- планове.

Післяопераційний період:

1. Грудне годування.

2. Діуретики.

3. Серцеві глікозиди.

4. Інгібітори АПФ.

5. Антибіотики.

6. Розширення рухового режиму із залученням спеціаліста ЛФК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У віці

5-6 міс.

і пізніше

до року

 

за показами

 

 

 

 

протягом 4-6 міс.

 

 

 

1. Лікування в дитячому кардіологічному стаціонарі для постопераційних кардіохірургічних хворих.

2. Активне розширення рухового режиму під контролем сімейного лікаря і спеціаліста ЛФК.

3. Режим повноціного харчування і відпочинку.

4. Санаторно-курортне лікування в санаторії кардіологічного профілю місцевої кліматичної зони - 1 р. в рік.

5. Психологічна реабілітація хворого

2-3

тижні

 

 

 

 

 

6-12 міс.

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

Про-тягом

2-х

років

 

 

1. Профілактика інфекційних, вірусних хвороб - протягом року.

2. Профілактика постопераційних ускладнень - бактендокардиту - в перші 5-6 міс. після операції.

3. Санація вогнищ інфекції.

4. При ускладненнях, супутніх хвороб - негайна госпіталізація.

Стабільна гемодинаміка, повна реабілітація.

1. Початкові прояви серцевої недостатності.

2. При відсутності ускладнень - планова госпіталізація  для профілактичної корекції ДШМП.

Диспансерні огляди в після-операційному періоді.

1. Сімейного лікаря:

- 1 р. в квартал - 1-й рік

- 2 р. в рік -

2-й рік

- 1 р. в рік - 3 рік.

2. Кардіолога:

 

- 2 р. в рік - 1-й рік

- 2-й рік - 1 р. в рік

- 3-й рік - за рекомендацією сімейного лікаря.

3. Кардіохірурга:

- 1 р. в рік - 1-й рік

- ІІ -й за рекомендацією кардіолога в наступні 3-5 роки.

Повна стабілізація гемо-динаміки, нормалізація якості життя дитини.

 

Шифр МКХ – 10: Q 21.

Назва нозологічної форми: ВАДИ СЕРЦЯ (ДЕФЕКТ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ З ЛЕГЕНЕВОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ КОМПЛЕКС ЕЙЗЕНМЕНГЕРА)

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

 

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Трива

лість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Трива

лість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- задишка, втомлюваність, слабкість;

- розширення  меж серця вліво і вправо;

- систолічний шум помірної сили  з епіцентром в ІІІ-ІV міжребер’ї зліва біля краю грудини;

- гіпертрофія лівого шлуночка;

- застійні явища в легенях;

- ціаноз, що збільшується при фізнавантаженні.

2. Лабораторні:

- заг. аналіз крові;

- заг. аналіз сечі;

- біохімічні дослідження крові (білірубін, креатинін, глюкоза, електроліти, гази крові).

3. Інструментальні:

- ЕКГ;

- ФКГ;

- рентгенологічне обстеження ОГК;

- Ехо-КГ;

- зондування камер серця.

4. Консультації:

- кардіолог;

- кардіохірург

15-60 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

 

 

 

 

 

2 доби

 

 

 

 

 

 

 

1 доба

 

+

+

 

Доопераційний період:

1. Грудне годування.

2. Діуретики.

3. Інгібітори АПФ.

4. Адреноміме-тики (добутамід).

5. Бета-блокатори.

6. Серцеві глікозиди (за показами).

7. Простагландин Е.

8. Антиаритмічні препарати.

9. Інгаляції кисню.

10. Антибіотики.

11. Скерування на планову  (негайну) операцію.

Післяопераційний період.

1. Грудне годування.

2. Інгібітори АПФ.

3. Серцеві глікозиди.

4. Діуретики.

5. Антибіотики.

6. Метаболічні препарати.

7. Контрольоване розширення рухового режиму із залученням спеціаліста ЛФК.

8. Вітаміни.

 

 

 

 

Періодич-но протягом доопераційного періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У віці

 4-ох міс.

 

 

 

За показами

 

Протягом року

 

 

 

1. Лікування в дитячому кардіологічному стаціонарі для постопераційних  кардіо-хірургічних  хворих.

2. Раціональне розширення рухового режиму під контролем  спеціаліста ЛФК.

3. Повноцінне раціональне харчування.

4. Забезпечення достатнього сну і відпочинку.

5. Прогулянки на свіжому повітрі в зоні зелених насаджень.

6. Санаторно-курортне лікування в місцевій кліматичній зоні (при відсудності ускладнень через 1-1.5 року після операції).

7. Психологічна реабілітація хворих.

7 міс.

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року після операції

 

 

 

 

Постійно

 

 

Постійно

 

 

 

1 міс.

1. Профілактика інфекційних, вірусних захворювань - постійно.

2. Профілактика бакендокардиту - постійно.

3. Профілактичне лікування і обстеження в кардіологічному відділенні 1-2 р. в рік протягом 2-х років.

4. При ускладненнях чи супутніх хворобах негайна госпіталізація.

1. Стабільність гемодинаміки.

2. Реабілітація фізичного і психологічного стану хворого.

1. Застійна серцева недостатність.

 2. Ціанотичні приступи.

3.  Аритмія.

Диспансерні огляди в після-операційному періоді.

1. Сімейного лікаря:

- 1 р. в міс. - 1-й рік

- 1 р. в квартал - 2-й рік

- 2 р. в рік -

3-й рік

- 1 р. в рік - 4-5 роки.

2. Кардіолога:

- 1 р. в квартал - 1-й рік

- 2 р. в рік - 2-й рік

- 1 р. в рік.

3. Кардіохірурга:

- 2 р. в рік - 1-й рік

- 1 р. в рік - 2-й рік

- за рекомендацією кардіолога в наступні 3-5 роки.

Стійка нормалізація гемо-динамікинормалі-зація якості життя дитини.

 Шифр МКХ – 10:   Q 25.6

Назва нозологічної форми: ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ (ІЗОЛЬОВАНИЙ СТЕНОЗ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ - СЛА)

Діагностичні обстеження, дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

(І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

1

2

3

4

5

6

7

8

Види і обсяги

трив

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види і обсяги

Трива

лість

 

Види та обсяги,

тривалість

 

 

Трива

лість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- задишка при значних фізичних навантаженнях -

ціаноз;

- ангінозні болі в грудній клітці;

- розширення меж серця вправо;

- грубий систолічний шум в ІІ-ІІІ міжребер’ї біля краю грудини;

- рентгенологічно:

збільшення правого шлуночка, вузькі корені, блідий легеневий рисунок;

- гіпертрофія правого шлуночка -  блокада правої ніжки п. Гіса.

2. Лабораторні:

- заг. аналіз крові;

- заг. аналіз сечі;

- біохімічні дослідження крові (білірубін, креатинін, глюкоза, електроліти).

3. Інструментальні:

- ЕКГ;

- ФКГ;

- рентгенологічне обстеження ОГК;

- Ехо-КГ;

15-60 хв