стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Есенціальна гіпертензія ΙΙ ступеня; Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги


 • Тимчасові державні соціальні нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
  • Додаток до наказу МОЗ №191 від 05-05-2003
  • Тема, опис документа: Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Загальна практика - сімейна медицина
  • Клінічний стан, патології: Есенціальна гіпертензія ΙΙ ступеня


Шифр МКХ – 10      І 10                                                                                                                                                                                       

Назва нозологічної форми: Есенціальна гіпертензія ІІ ст.

Діагностичні дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги

 (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

 

 

Види і обсяги

Тривалість   

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

 

Тривалість

 

 

 

Види і обсяги

Тривалість

 

Види та обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

 

 Клінічні:

- характерні скарги

- збір анамнезу

- вимірювання АТ на обох руках

- аускультація серця, судин шиї, точок проекції ниркових артерій

 - визначення меж серця

- оцінка неврологічного статусу

 Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- загальний аналіз сечі

-  аналіз сечі за Нечипоренком, чи Адіс-Каковським

проба Зимницького

- біохімічне дослідження крові

Інструментальні:

- ЕКГ

- Ехо-КГ

- УЗД нирок

- огляд очного дна

- флюорографія

 

15 хв.

 

10 хв.

10 хв.

 

10 хв.

 

 

 

10 хв.

 

10 хв.

 

1 доба

1 доба

 

1 доба

 

1 доба

 

 

1 доба

 

1 доба

 

1 доба

2 дні

2 дні

1 доба

2 дні

 

+

 

+

+

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

1. Корекція факторів ризику

2.  Діуретики

3. Антагоністи кальцію

4.  β-адреноблокатори

5. інгібітори АПФ

6. α - адреноблокатори

7. Препарати другого ряду

8. Симптоматична терапія

9.  ЛФК

10. Фізіотерапія

Тривалий час

 

---//---

---//---

 

---//---

 

 

---//---

 

---//---

 

 

---//---

 

---//---

 

7-10 днів

 

 

1. Професійна переорієнтація та працевлаштування

 

2. Санаторно –курортне лікування

 

3. Психотерапія

 

3-6 міс.

 

 

 

 

24 дні

 

 

 

10-14 днів

1. Відмова від куріння

2. Нормалізація маси тіла

3. Підвищення фізичної активності

4. Зменшення вживання кухонної солі

5. Відмова від зловживання алкоголем

6. Нормалізація рівня глікемії

7. Нормалізація показників ліпідного обміну

8. Усунення професійної шкідливості

9. Адекватна постійна медикаментозна корекція рівня АТ

1. Зменшення чи усунення основних факторів ризику

2. Нормалізація рівня АТ

3. Зменшення вираженості уражень органів мішеней

4. Зниження частоти  та важкості ускладнень

5. Зменшення тривалості тимчасової втрати працездатності

6. Зменшення частоти гіпертонічних кризів

1. Повторні кризи

2. Розвиток ускладнень гіпертонічної хвороби

3. Прогресування серцевої недостатності.

Довічно

ІІ ст. – огляд 1 р. на 3-6 місяців

 

 

 

Фармакотерапія Есенціальна гіпертензія  І  10

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Діуретики

 

 

 

Бета-блокатори:

Кардіоселективні

 

 

Некардіоселективні

-   з альфа-блокуючою здатністю

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

 

 

 

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

 

 

 

 

 

 

 

Антагоністи ангіотензину ІІ

 

 

 

Альфа-адреноблокатори

С 03 А

 

 

 

С 07 А

 

 

 

 

 

 

 

С 08 D

 

С 08 С

 

 

 

 

 

 

С 09 А

 

 

 

 

 

 

 

 

С 09 С

 

 

 

С 02 С

 

 

 

 

 гідрохлортіазид

 індапамід

 хлорталідон

 

 атенолол

 бізопролол

 метопролол

 небіволол

 пропранолол

 карведілол

 лабеталол

 

 верапаміл тривалої дії

 дилтіазем тривалої дії

 амлодипін

 ісрадипін

 лацидипін

 нікардипін тривалої дії

 ніфедипін тривалої дії

 фелодипін

 

 еналаприл

 каптоприл

 квінаприл

 лізиноприл

 моексиприл

 периндоприл

 спіраприл

 фозиноприл

 

 лосартан

 ірбесартан

 епросартан

 

 доксазозин

 празозин

 теразозин

 

 

12,5-50 мг

1,5-5 мг

12,5-100 мг

 

25-100 мг

5-20 мг

50-200 мг

2,5-5 мг

20-160 мг

25-100 мг

200-1200 мг

 

240-480 мг

120-360 мг

2,5-10 мг

2,5-10 мг

2-4 мг

60-120 мг

30-120 мг

5-20 мг

 

2,5-40 мг

12,5-150 мг

5-20 мг

5-40 мг

7,5-30 мг

1-16 мг

6-24 мг

10-40 мг

 

50-100 мг

75-300 мг

200-800 мг

 

1-16 мг

1-20 мг

1-20 мг

тривалий час

тривалий час

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

 

Особливості лікування у дитячому віці

Діуретики

 

 

 

 

 

Бета-блокатори

 

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

 

 

Антагоністи кальцію

(пролонгованої дії)

 

 

 

Альфа-адреноблокатори

 

Симпатолітики центральної дії

 

 

Вазодилататори

 

 

 

 

 

C03 A

C03 C

 

C03 D

 

 

C07 A

 

 

 

 

C09 A

 

 

 

C08 D

C08 C

 

C08 D

 

C02 C

 

C02 A

 

 

C01 D

 

 

 

 

 

 

гідрохлортіазид

хлорталідон

фуросемід

спіронолактон

тріамтерен

 

пропранолол

метопролол

атенолол

лабеталол

 

каптоприл до 2-х років

                   після 2-х років

еналаприл

 

верапаміл

ніфедипін-SL

нітрендипін

дилтіазем

 

празозин

 

клонідин

метилдопа

 

гідралазин

 

 

 

 

0,5-3 мг/кг/день

0,5-2 мг/кг/день

1-12 мг/кг/день

1-3 мг/кг/день

2-3 мг/кг/день

 

1-8 мг/кг/день

1-4 мг/кг/день

1-8 мг/кг/день

1-3 мг/кг/день

 

0,01-1,0 мг/кг/день

0,5-3,0 мг/кг/день

0,15-0,4 мг/кг/день

 

2-10 мг/кг/день

0,25-3 мг/кг/день

0,5-1 мг/кг/день

2-8 мг/кг/день

 

0,005-0,5 мг/кг/день

 

0,005-0,03 мг/кг/день

5-40 мг/кг/день

 

0,75-7,5 мг/кг/день

 

 

 

тривалий час

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-

 

-//-