стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Ренопаренхіматозні гіпертензії; Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги


 • Тимчасові державні соціальні нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
  • Додаток до наказу МОЗ №191 від 05-05-2003
  • Тема, опис документа: Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Загальна практика - сімейна медицина
  • Клінічний стан, патології: Ренопаренхіматозні гіпертензії
скин кап

Шифр МКХ – 10      І 15.1

Назва нозологічної форми:  Ренопаренхіматозні гіпертензії

Діагностичні

дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для

госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- збір анамнезу

- огляд

- вимірювання АТ

- симптом Пастернацького

Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- загальний аналіз сечі

- аналіз сечі по Нечипоренко чи Адіс-Каковському

- аналіз сечі по Зимницькому

- біохімічний аналіз крові (креатинін, сечовина, К+, Na+)

- протеїнограма

- посів сечі на стерильність і визначення чутливості флори до антибіотиків

 Інструментальні:

- ЕКГ

- огляд очного дна

- УЗД нирок

- Ехо – КГ

 

 

15 хв.

10 хв.

5 хв.

 

 

 

1 д

1 д

1 д

 

 

1 д

 

1 д

 

 

1 д

2 д

 

 

 

 

1 д

1 д

1 д

2 д

+

+

+

1. Дієтотерапія

 

2. Лікування основного захворювання, що призвело до АГ

 

3. Гіпотензивні петльові діуретики:

- інгібітори АПФ

- антагоністи кальцію

- b- адреноблокатори

- a- адреноблокатори

- препарати 2-го ряду

Тривалий час залежно від нозологічної форми.

1. Санаторно-курортне лікування

 

2. ЛФК

 

3. Професійна переорієнтація та працевлаштування

24 дні

 

 

 

7-10 днів

1. Санація осередків фокальної інфекції

 

2. Дотримання дієтичних рекомендацій

 

3. Дотримання відповідного режиму праці та відпочинку

1. Регрес клінічних симптомів основного захворювання

 

2. Нормалізація лабораторних даних

 

3. Нормалізація АТ

 

4. Зменшення ниркової недостатності

1. Загострення основного захворювання

 

2. Гостра ниркова недостатність

 

3. Наростання хронічної ниркової недостатності

 

4. Стійка АГ

 

5. Розвиток ускладнень АГ

Відповідно до основного захворювання і стадії АГ

 

 


 Фармакотерапія Ренопаренхіматозні гіпертензії    І  15.1

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Діуретики

 

 

Бета-блокатори:

- Кардіоселективні

 

 

Некардіоселективні

- з альфа-блокуючою здатністю

 

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

 

 

 

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

 

 

 

 

 

 

 

Антагоністи ангіотензину ІІ

 

 

 

Альфа-адреноблокатори

С 03 С

 

 

 

С 07 А

 

 

 

 

 

 

 

С 08 D

 

C 08 C

 

 

 

 

 

 

C 09 A

 

 

 

 

 

 

 

 

C 09 C

 

 

 

C 02 C

 

 фуросемід

 торасемід

 етакринова кислота

 

атенолол

 бізопролол

 метопролол

 небіволол

 пропранолол

 карведілол

 лабеталол

 

 верапаміл тривалої дії

 дилтіазем тривалої дії

 амлодипін

 ісрадипін

 лацидипін

 нікардипін тривалої дії

 ніфедипін тривалої дії

 фелодипін

 

 еналаприл

 каптоприл

 квінаприл

 лізиноприл

 моексиприл

 периндоприл

 спіраприл

 фозиноприл

 

 лосартан

 ірбесартан

 епросартан

 

 доксазозин

 празозин

 теразозин

40-300 мг

20-320 мг

250-100 мг

 

25-100 мг

5-20 мг

50-200 мг

2,5-5 мг

20-160 мг

25-100 мг

200-1200 мг

 

240-480 мг

120-360 мг

2,5-10 мг

2,5-10 мг

2-4 мг

60-120 мг

30-120 мг

5-20 мг

 

2,5-40 мг

12,5-150 мг

5-20 мг

5-40 мг

7,5-30 мг

1-16 мг

6-24 мг

10-40 мг

 

50-100 мг

75-300 мг

200-800 мг

 

1-16 мг

1-20 мг

1-20 мг

Тривалий час

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

 

 

 

Особливості лікування у дитячому віці

1

2

3

4

5

Діуретики

 

 

Бета-блокатори:

 

 

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

 

 

Альфа-адреноблокатори

 

Симпатолітики центральної дії

 

Вазодилататори

C 03 C

 

 

С 07 А

 

 

 

 

С 08 D

 

С 08 С

 

 

C 09 A

 

 

 

C02 C

 

С 02 А

 

C01 D

фуросемід

етакринова кислота

 

пропранолол

атенолол

метопролол

лабеталол

 

верапаміл тривалої дії

дилтіазем

ніфедипін-SL

нітрендипін

 

 каптоприл до 2-х років

                    після 2-х років

 еналаприл

 

празозин

 

клонідин

 

метилдопа

гідралазин

1-2  мг/кг в день

25-50 мг

 

1-8 мг/кг в день

1-8 мг/кг в день

1-4 мг/кг в день

1-3 мг/кг в день

 

4-8 мг/кг в день

2-8 мг/кг в день

0,25-0,3 мг/кг в день

0,5-1,0 мг/кг в день

 

0,01-0,9 мг/кг в день

0,5-3,0 мг/кг в день

0,15-0,4 мг/кг в день

 

0,005-0,5 мг/кг в день

 

0,005-0,03 мг/кг в день

 

5-40 мг/кг в день

0,75-7,5 мг/кг в день

тривалий час

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр МКХ – 10       І  15.0

Назва нозологічної форми: Реноваскулярні гіпертензії

 

Діагностичні

дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання для

 госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- збір анамнезу

- вимірювання АТ

- огляд

- симптом Пастернацького

Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі, калу

- визначення добової протеїнурії

- біохімічне дослідження (крові, сечі, калу)

 Інструментальні:

- ЕКГ

- Ехо – КГ

- УЗД нирок

- Доплер - дослідження ниркових артерій

- екскреторна урографія

- консультація офтальмолога (очне дно)

- аускультація судин в точках проекцій ниркових артерій

- радіоізотопна реографія

- аортографія

 

 

15 хв.

10 хв.

5 хв

10 хв.

 

 

1 год.

 

2 д

 

1 д

 

 

1 д

1 д

1 д

1 д

 

1 д

1 д

 

1 д

 

 

1 д

 

1 д

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

 

+

 

++

+

+

+

+

1. Дієтотерапія 

 

2.  Симптоматична гіпотензивна терапія

 

3.  Оперативне лікування

7-10 днів

 

за показаннями

 

 

1 день

Санаторно – курортне лікування

24 дні

1.  Лікування супутніх захворювань, 7-21 днів

 

2.  Режим праці і відпочинку

Зниження САТ і ДАТ на

10-20 % і  > від початкового рівня

1. Злоякісна гіпертензія

2. Ускладнення

 

Без операції -  довічно

Огляд 4 р. на  рік.

 

 

 

Фармакотерапія Реноваскулярні гіпертензії   І  15.1

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Діуретики

 

 

 

 

 

 

 

Бета-блокатори:

- Кардіоселективні

 

 

Некардіоселективні

- з альфа-блокуючою здатністю

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інгібітори АПФ

( протипоказані при білатеральному стенозі ниркових артерій)

 

 

 

 

 

 

Антагоністи ангіотензину ІІ

 

 

 

Альфа-адреноблокатори

С 03 С

 

 

 

С 03 А

 

 

 

С 07 А

 

 

 

 

 

 

 

 

С 08 D

 

C 08 C

 

 

 

 

 

 

C 09 A

 

 

 

 

 

 

 

 

C 09 C

 

 

 

C 02 C

 

 фуросемід

 торасемід

 етакринова кислота

 

 гідрохлортіазид

 індапамід

 хлорталідон

 

 атенолол

 бізопролол

 метопролол

 

 небіволол

 пропранолол

 карведілол

 лабеталол

 

 верапаміл тривалої дії

 дилтіазем тривалої дії

 амлодипін

 ісрадипін

 лацидипін

 нікардипін тривалої дії

 ніфедипін тривалої дії

 фелодипін

 

 еналаприл

 каптоприл

 квінаприл

 лізиноприл

 моексиприл

 периндоприл

 спіраприл

 фозиноприл

 

 лосартан

 ірбесартан

 епросартан

 

доксазозин

 празозин

 теразозин

 

 

40-300 мг

20-320 мг

250-100 мг

 

12,5-50 мг

1,5-5 мг

12,5-100 мг

 

25-100 мг

5-20 мг

50-200 мг

 

2,5-5 мг

20-160 мг

25-100 мг

200-1200 мг

 

240-480 мг

120-360 мг

2,5-10 мг

2,5-10 мг

2-4 мг

60-120 мг

30-120 мг

5-20 мг

 

2,5-40 мг

12,5-150 мг

5-20 мг

5-40 мг

7,5-30 мг

1-16 мг

6-24 мг

10-40 мг

 

50-100 мг

75-300 мг

200-800 мг

 

1-16 мг

1-20 мг

1-20 мг

тривалий час

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

 

 

 

Особливості лікування у дитячому  віці

1

2

3

4

5

Діуретики

 

 

 

Бета-блокатори:

 

 

 

 

Антагоністи кальцію

 

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

 

 

Альфа-адреноблокатори

 

Симпатолітики центральної дії

 

Вазодилататори

C03 C

 

 

 

С 07 А

 

 

 

 

С 08 D

 

С 08 С

 

 

C09 A

 

 

 

C 02 C

 

С 02 А

 

C 01 D

фуросемід

етакринова кислота

хлорталідон

 

пропранолол

атенолол

метопролол

 лабеталол

 

верапаміл тривалої дії

дилтіазем

ніфедипін-SL

нітрендипін

 

 каптоприл до 2-х років

                    після 2-х років

 еналаприл

 

празозин

 

клоні дин

 

метилдопа

гідралазин

 

1-2 мг/кг в день

25-50 мг

0,5-2 мг/кг в день

 

1-8 мг/кг в день

1-8 мг/кг в день

1-4 мг/кг в день

1-3 мг/кг в день

 

4-8 мг/кг в день

2-8 мг/кг в день

0,25-0,3 мг/кг в день

0,5-1,0 мг/кг в день

 

0,01-0,9 мг/кг в день

0,5-3,0 мг/кг в день

0,15-0,4 мг/кг в день

 

0,005-0,5 мг/кг в день

 

0,005-0,03 мг/кг в день

 

5-40 мг/кг в день

0,75-7,5 мг/кг в день

тривалий час

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

-//-

 

-//-

-//-

-//-

 

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-