стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Симптоматичні артеріальні гіпертензії: системна склеродермія; Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги


 • Тимчасові державні соціальні нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
  • Додаток до наказу МОЗ №191 від 05-05-2003
  • Тема, опис документа: Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Загальна практика - сімейна медицина
  • Клінічний стан, патології: Симптоматичні артеріальні гіпертензії: системна склеродермія
торасемид цена Украина

Шифр МКХ-10         І 15.8

Назва нозологічної форми: Cимптоматичні артеріальні гіпертензії: системна склеродермія

 

Діагностичні

дослідження і консультації

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

І

ІІ

ІІІ

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- виявлення характерної симптоматики захворювання, в т.ч. ураження нирок з проявами артеріальної гіпертензії

Лабораторні:

- загальний аналіз крові, сечі

- аналіз крові на вміст цукру

- визначення рівня загального білка крові з дослідженням білкового спектру

- дослідження крові на вміст серомукоїдів, сіалових кислот, оксипроліну, кальцію

- визначення вмісту в крові креатиніну, сечовини, амінотрансфераз, альдолази, білірубіну, лужної фосфатази

- імунологічне дослідження крові

Інструментальні:

ультразвукове дослідження нирок

Консультації:

- ревматолог

- нефролог

15 хв.

 

 

 

 

 

 

1 день

1 день

1 день

 

 

 

1 день

 

 

 

1 день

 

 

 

2 дні

 

 

1 день

 

2 дні

2 дні

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

1. Комплексна терапія захворювання із врахуванням основних клінічних проявів, активності, варіанту перебігу

 

2. Антигіпертензив­ні засоби:

- антагоністи кальцію

- інгібітори АПФ

за показання­ми

 

 

 

 

 

тривалий час

 

 

Професійна орієнтація та покращення працевлашту­вання

 

Психотерапія

 

Санаторно-курортне лікування

4-6 міс.

 

 

 

 

 

7-14 днів

 

1 раз на рік (24 дні)

Правильний режим праці та відпочинку; уникати інсоляції і переохолоджень - постійно

 

 

Регрес клінічних проявів захворювання

 

Нормальні показники АТ

Погіршення загального стану пацієнта

Довічно,

огляд 4 рази на рік

 

 

 

Фармакотерапія Cимптоматичні артеріальні гіпертензії: системна склеродермія І 15.8

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

1. Лікування артеріальної гіпертензії:

Антагоністи кальцію

 

 

 

Інгібітори АПФ

 

2. Терапія основних клінічних проявів захворювання:

Глюкокортикоїди

 

Нестероїдні протизапальні засоби

 

С 08 С

 

 

 

С 09 А

 

 

 

Н 02 А

 

М 01 А

 

 амлодипін

 нікардипін (пролонгована форма)

 дилтіазем (пролонгована форма)

 

 еналаприл

 периндоприл

 

 

преднізолон

 

індометацин

 

2,5-10 мг

60-120 мг

120-360 мг

 

2,5-40 мг

1-16 мг

 

 

30-60 мг

 

0,075-0,15 г

 

тривалий час, під контролем АТ

-//-

-//-

 

-//-

-//-

 

 

за показаннями

 

за показаннями

Особливості лікування у дитячому віці

1. Лікування артеріальної гіпертензії:

Антагоністи кальцію

 

Інгібітори АПФ

 

2. Терапія основних клінічних проявів захворювання:

Глюкокортикоїди

 

Нестероїдні протизапальні засоби

 

 

 

C08 C

 

C09 A

 

 

 

H02 A

 

M01 A

 

 

 

дилтіазем (пролонгована форма)

 

еналаприл

 

 

 

преднізолон

 

індометацин

 

 

 

2-8 мг/кг/добу

 

0,15-0,4 мг/кг/добу

 

 

 

1-2 мг/кг/добу

 

0,5-2 мг/кг/добу

 

 

 

тривалий час, під контролем АТ

 

-//-

 

 

 

за показаннями

 

-//-

 

 


Шифр МКХ – 10      І 15.8

Назва нозологічної форми: Cимптоматичні артеріальні гіпертензії (вузликовий периартеріїт)

 

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для

госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- збір анамнезу

- огляд шкіри

- огляд і пальпація суглобів

- оцінка неврологічного статусу

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- загальний аналіз сечі

- біохімічний аналіз крові (креатинін, сечовина, білірубін, АСТ, АЛТ)

- протеїнограма

- імунологічне дослідження

- аналіз крові на маркери вірусного гепатиту В, С

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- дослідження очного дна

- біопсія шкірно-м'язового лоскута

- Допплер -  ультразвукове дослідження ниркових артерій.

 

10 хв.

15 хв.

10 хв.

15 хв.

 

 

1 доба

1 доба

1 доба

1 доба

2 доби

2 доби

2 доби

2 доби

3 доби

 

3 доби

1. Лікування основного захворювання

 

2. Гіпотензивна терапія:

- діуретики

- антагоністи кальцію

- інгібітори АПФ

- b - адреноблокатори

- a- адреноблокатори

- препарати 2-го ряду

 

3. ЛФК

 

1. ЛФК

 

 

 

2. Трудова переорієнтація (організація роботи на дому)

 

3. Психотерапія

тривалий час

 

3-6 міс.

 

 

 

 

тривалий час

 

1. Адекватне лікування основного захворювання.

2. Тривала адекватна гіпотензивна терапія

+

+

+

1. Нормалізація АТ

 

2. Відсутність чи зменшення частоти гіпертонічних кризів

 

3. Регрес клінічних ознак основного захворювання

 

4. Зменшення тривалості тимчасової непрацездатності

1. Часті гіпертонічні кризи

 

2. Виникнення ускладнень артеріальної гіпертензії

 

3. Загострення основного захворювання

Довічно відповідно до основного захворювання та стадії АГ (1 раз на 2-3 місяці).

 

 


Шифр МКХ – 10      І 15.8

Назва нозологічної форми: Cимптоматичні гіпертензії (неврогенні гіпертензії)

 

Діагностичні

 дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- збір анамнезу

- огляд

- вимірювання АТ на обох руках

- оцінка неврологічного статусу (рефлекси, патологічні рефлекси, менінгіальні знаки, ністагм, чутливість)

Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- аналіз сечі

- біохімічний аналіз крові

( креатинін, сечовина, АСТ, АЛТ, холестерин, бета-ліпопротеїди)

- аналіз люмбальної пункції Інструментальні:

- ЕКГ

- ЕЕГ

- КТ

- Ехо-КГ

- огляд очного дна

 

10 хв

10 хв

10 хв

 

10 хв

 

 

1 доба

1 доба

1 доба

1 доба

2 доба

2 доба

2 доба

2 доба

2 доба

1. Лікування основного захворювання

 

2. Гіпотензивна терапія:

- діуретики

- антагоністи кальцію

- b–адреноблокатори

- інгібітори АПФ

- a– адреноблокатори

- препарати 2-го ряду

 

3. ЛФК

 

4. Фізіотерапія.

тривалий час

 

 

 

 

-//-

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-

 

-//-

 

 

тривалий час

3-6 міс.

1. Санаторно – курортне лікування.

 

2. ЛФК

 

 

 

3. Фізіотерапія

24 дні

 

 

 

тривалий час

 

7-14 днів

1. Дотримання режиму праці і відпочинку

 

2. Адекватна терапія основного захворювання

 

3. Адекватна гіпотензивна терапія

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

1. Нормалізація АТ

2. Відсутність чи зменшення частоти гіпертонічних кризів

3. Відсутність ускладнень

4. Регрес клінічних ознак основного захворювання та АТ

1. Часті гіпертонічні кризи

2. Виникнення ускладнень артеріальної гіпертензії

3. Загострення основного захворювання

Довічно відповідно до основного захворювання та стадії АТ