стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Симптоматичні артеріальні гіпертензії: вузликовий периартериїт; Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги


 • Тимчасові державні соціальні нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
  • Додаток до наказу МОЗ №191 від 05-05-2003
  • Тема, опис документа: Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Загальна практика - сімейна медицина
  • Клінічний стан, патології: Симптоматичні артеріальні гіпертензії: вузликовий периартериїт
вигранде цена

Шифр МКХ – 10      І 15.8

Назва нозологічної форми: Cимптоматичні артеріальні гіпертензії (вузликовий периартеріїт)

 

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для

госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- збір анамнезу

- огляд шкіри

- огляд і пальпація суглобів

- оцінка неврологічного статусу

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- загальний аналіз сечі

- біохімічний аналіз крові (креатинін, сечовина, білірубін, АСТ, АЛТ)

- протеїнограма

- імунологічне дослідження

- аналіз крові на маркери вірусного гепатиту В, С

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- дослідження очного дна

- біопсія шкірно-м'язового лоскута

- Допплер -  ультразвукове дослідження ниркових артерій.

 

10 хв.

15 хв.

10 хв.

15 хв.

 

 

1 доба

1 доба

1 доба

1 доба

2 доби

2 доби

2 доби

2 доби

3 доби

 

3 доби

1. Лікування основного захворювання

 

2. Гіпотензивна терапія:

- діуретики

- антагоністи кальцію

- інгібітори АПФ

- b - адреноблокатори

- a- адреноблокатори

- препарати 2-го ряду

 

3. ЛФК

 

1. ЛФК

 

 

 

2. Трудова переорієнтація (організація роботи на дому)

 

3. Психотерапія

тривалий час

 

3-6 міс.

 

 

 

 

тривалий час

 

1. Адекватне лікування основного захворювання.

2. Тривала адекватна гіпотензивна терапія

+

+

+

1. Нормалізація АТ

 

2. Відсутність чи зменшення частоти гіпертонічних кризів

 

3. Регрес клінічних ознак основного захворювання

 

4. Зменшення тривалості тимчасової непрацездатності

1. Часті гіпертонічні кризи

 

2. Виникнення ускладнень артеріальної гіпертензії

 

3. Загострення основного захворювання

Довічно відповідно до основного захворювання та стадії АГ (1 раз на 2-3 місяці).