стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Симптоматичні гіпертензії (неврогенні гіпертензії); Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги


 • Тимчасові державні соціальні нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
  • Додаток до наказу МОЗ №191 від 05-05-2003
  • Тема, опис документа: Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Загальна практика - сімейна медицина
  • Клінічний стан, патології: Симптоматичні гіпертензії (неврогенні гіпертензії)
ребетол цена

Шифр МКХ – 10      І 15.8

Назва нозологічної форми: Cимптоматичні гіпертензії (неврогенні гіпертензії)

 

Діагностичні

 дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- збір анамнезу

- огляд

- вимірювання АТ на обох руках

- оцінка неврологічного статусу (рефлекси, патологічні рефлекси, менінгіальні знаки, ністагм, чутливість)

Лабораторні:

- загальний аналіз крові

- аналіз сечі

- біохімічний аналіз крові

( креатинін, сечовина, АСТ, АЛТ, холестерин, бета-ліпопротеїди)

- аналіз люмбальної пункції Інструментальні:

- ЕКГ

- ЕЕГ

- КТ

- Ехо-КГ

- огляд очного дна

 

10 хв

10 хв

10 хв

 

10 хв

 

 

1 доба

1 доба

1 доба

1 доба

2 доба

2 доба

2 доба

2 доба

2 доба

1. Лікування основного захворювання

 

2. Гіпотензивна терапія:

- діуретики

- антагоністи кальцію

- b–адреноблокатори

- інгібітори АПФ

- a– адреноблокатори

- препарати 2-го ряду

 

3. ЛФК

 

4. Фізіотерапія.

тривалий час

 

 

 

 

-//-

-//-

 

-//-

 

-//-

-//-

 

-//-

 

 

тривалий час

3-6 міс.

1. Санаторно – курортне лікування.

 

2. ЛФК

 

 

 

3. Фізіотерапія

24 дні

 

 

 

тривалий час

 

7-14 днів

1. Дотримання режиму праці і відпочинку

 

2. Адекватна терапія основного захворювання

 

3. Адекватна гіпотензивна терапія

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

1. Нормалізація АТ

2. Відсутність чи зменшення частоти гіпертонічних кризів

3. Відсутність ускладнень

4. Регрес клінічних ознак основного захворювання та АТ

1. Часті гіпертонічні кризи

2. Виникнення ускладнень артеріальної гіпертензії

3. Загострення основного захворювання

Довічно відповідно до основного захворювання та стадії АТ