стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Стабільна стенокардія ФК Ι; Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги


 • Тимчасові державні соціальні нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
  • Додаток до наказу МОЗ №191 від 05-05-2003
  • Тема, опис документа: Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Загальна практика - сімейна медицина
  • Клінічний стан, патології: Стабільна стенокардія ФК Ι


Шифр МКХ – 10      І 20.8

Назва нозологічної форми: Стабільна стенокардія (ФК І )

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Покази

до госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

кратність

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- оцінка  симптому  стенокардії

- оцінка факторів ризику

- фізикальне обстеження

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові  і сечі

- біохімічний аналіз крові (ліпідний обмін, коагулограма,  глюкоза, калій)

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- ВЕМ

 

4. Консультація:

- кардіолога

 

 

10 хв.

 

10 хв.

 

 

10 хв.

 

 

1 доба

 

1 доба

 

 

 

 

10 хв.

1 доба

 

 

 

 

 

1. Корекція факторів ризику

 

2. Медикаментозне лікування (монотерапія):

а) нітрати

б) b - адреноблокатори

в) блокатори кальцієвих каналів пролонгованих форм

додатково:

- активатори калієвих каналів

- гіполіпідемічні препарати (статини, фібрати, нікотинова кислота)

- антиагреганти

 

не менше

6 міс.

 

3 тижні раз в рік

 

 

 

 

 

 

2 тижні

не менше 6 міс.

 

1 міс.

 

 

 

 

1.  Санаторно – курортне лікування

 

2.  ЛФК

 

 

 

24 дні

1 раз на рік

 

2 тижні

2 рази на рік

 

1.  Корекція факторів ризику – постійно

 

2.  Правильний режим праці та відпочинку -  постійно

 

3.  Санаторно-курортне лікування в місцевих і кліматичних санаторіях – 24 дні 1 раз на рік

 

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

1. Покращення якості життя і прогнозу

2. Зменшення частоти госпіталізації та тимчасової втрати працездатності

3. Збільшення толерантності до фізичного навантаження

4. Відсутність аритмії

5. Нормалізація ліпідного спектру крові

 

1. Нестабільна стенокардія

 

2. Прогресування  серцевої недостатності (СН)

 

3. Поява аритмій

 

4. Поява порушення ритму і провідності серця

 

5. Планове лікування

Довічно:

 СН І -  огляд 4 р. на рік

СН ІІ А - ІІ Б – огляд 1 раз на міс.

СН ІІІ - кілька разів на міс.

 

Огляд після перенесеного інфаркту міокарда:

 перші 2 тижні після виписки зі стаціонару – 2 рази на тиждень

наступні 2 тижні-1 раз

далі до 1 року-1 раз на міс

далі-1 раз в 3 міс. або відповідно до ступеня СН.

 

 

 

 

 

 


Фармакотерапія  Стабільна стенокардія (ФК І)  І  20.8

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Нітрати

 

 

Нітрати пролонгованих форм

 

Бета-адреноблокатори

 

Блокатори кальцієвих каналів

 

 

 

Триметазидин

 

Статини

 

 

Фібрати

 

 

Антиагреганти

С 01 D

 

 

C 01 D

 

C 07 A

 

C 08 D

 

 

 

C 01 E

 

C 10 A

 

 

C 10 A

 

 

B 01 A

 нітрогліцерин сублінгвальний

 або аерозоль

 

 нітросорбіт

 

 метопролол

 

 ніфедипін-ретард

 верапаміл-ретард

 дилтіазем-ретард

 

 предуктал

 

 симвастатин

 аторвастатин

 

 ципрофібрат

 

 

 аспірин

 клопідогрел

 тиклід

 

0,4-0,5 мг

 

 

40 мг

 

100-200 мг

 

30-60 мг

160-240 мг

90-180 мг

 

60 мг

 

20-40 мг

10-80 мг

 

200 мг

 

 

75 мг

75 мг

250 мг

при приступах стенокардії

 

3 тижні 1 раз на рік

 

3 тижні 1 раз на рік

 

3 тижні 1 раз на рік

3 тижні 1 раз на рік

3 тижні 1 раз на рік

 

20 днів

 

до досягнення цільового рівня ліпідів

 

до досягнення цільового рівня ліпідів

 

1 міс.

1 міс.

1 міс.

 


Шифр МКХ – 10      І 20.8

Назва нозологічної форми: Стабільна стенокардія  (ФК ІІ)

 

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- оцінка  симптому  стенокардії

- оцінка факторів ризику

- фізикальне обстеження

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові  і сечі

- біохімічний аналіз крові (ліпідний обмін, коагулограма,  глюкоза, калій)

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- ВЕМ

- коронарографія

 

4. Консультація:

- кардіолога

 

 

10 хв.

 

10 хв.

 

 

10 хв.

 

 

1 доба

 

1 доба

 

 

 

 

 

10 хв.

1 доба

 

планова

1. Корекція факторів ризику

 

2. Медикаментозне лікування (монотерапія):

а) нітрати

б) b- адреноблокатори

в) блокатори кальцієвих каналів пролонгованих форм

додатково:

- активатори калієвих каналів

 

- гіполіпідемічні препарати (статини, фібрати, нікотинова кислота)

 

- антиагреганти

 

не менше

6 міс.

4 тижні 2 рази на рік

 

 

 

 

 

 

 

1 міс.

 

 

не менше 6 міс.

 

 

1 міс.

 

 

 

 

1.  Санаторно – курортне лікування

 

2.  ЛФК

 

 

 

3.  Професійна переорієнтація та працевлаштування

 

 

 

24 дні

1 раз на рік

 

2 тижні

2 рази на рік

 

4-6 міс.

1.  Корекція факторів ризику – постійно

 

2.  Правильний режим праці та відпочинку -  постійно

 

3.  Санаторно-курортне лікування в місцевих і кліматичних санаторіях – 24 дні 1 рази на рік

 

4. Планове стаціонарне лікування – до 15 днів 2 рази на рік

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

1. Збільшення толерантності до фізичного навантаження

2. Зменшення кількості приступів стенокардії та прийнятих таблеток нітрогліцерину

3. Покращення якості життя і прогнозу

4. Зменшення частоти госпіталізації та тимчасової втрати працездатності

5. Відсутність аритмії

6. Нормалізація ліпідного спектру крові

 

1. Нестабільна стенокардія

 

2. Прогресування серцевої недостатності (СН)

 

3. Поява аритмій порушення ритму і провідності серця

 

4. Планове лікування

Довічно:

 СН І -  огляд 4 рази на рік

СН ІІ А - ІІ Б – огляд 1 раз на міс.

СН ІІІ - кілька разів на міс.

 

Огляд після перенесеного інфаркту міокарда:

 перші 2 тижні після виписки зі стаціонару – 2 рази на тиждень

 

наступні 2 тижні-1 раз

 

далі до 1 року-1 раз на міс

 

далі-1 раз в 3 міс. або відповідно до ступеня СН.

 

 

 

 

 


Фармакотерапія Стабільна стенокардія (ФК ІІ) І 20.8

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Нітрати

 

 

Нітрати пролонгованих форм

 

 

Бета-адреноблокатори

 

Блокатори кальцієвих каналів

 

 

 

Триметазидин

 

Статини

 

 

Фібрати

 

 

Антиагреганти

 

 

 

С 01 D

 

 

C 01 D

 

 

 

C 07 A

 

C 08 D

 

 

 

 

C 01 E

 

C 10 A

 

 

C 10 A

 

 

B 01 A

нітрогліцерин сублінгвальний або аерозоль

 

  нітросорбіт

 

 

 метопролол

 

 ніфедипін-ретард

 верапаміл-ретард

 дилтіазем-ретард

 

 предуктал

 

 симвастатин

 аторвастатин

 

 ципрофібрат

 

 

 аспірин

 клопідогрел

 тиклід

 

 

0,4-0,5 мг

 

 

40 мг

 

 

100-200 мг

 

30-60 мг

160-240 мг

90-180 мг

 

60 мг

 

20-40 мг

10-80 мг

 

200 мг

 

 

75 мг

75 мг

250 мг

 

 

при приступах стенокардії

 

 

3 тижні 1 раз на рік

 

 

3 тижні 1 раз на рік

 

3 тижні 1 раз на рік

3 тижні 1 раз на рік

3 тижні 1 раз на рік

 

20 днів

 

до досягнення цільового рівня ліпідів

 

до досягнення цільового рівня ліпідів

 

1 міс.

1 міс.

1 міс.

 

 

 


Шифр МКХ – 10      І 20.8

Назва нозологічної форми: Стабільна стенокардія (ФК ІІІ)

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- оцінка  симптому  стенокардії

- оцінка факторів ризику

- фізикальне обстеження

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові  і сечі

- біохімічний аналіз крові (ліпідний обмін, коагулограма,  глюкоза, калій)

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- ВЕМ

Додаткові:

- Ехо-КГ

- коронарографія

 

4. Консультація:

- кардіолога

 

 

10 хв.

 

10 хв.

 

 

10 хв.

 

 

1 доба

 

1 доба

 

 

 

 

 

10 хв.

1 доба

 

 

при можли

вості

 

до 2-х діб

1. Корекція факторів ризику

 

2. Медикаментозне лікування (комбіноване – препарати 2-3 груп):

- нітрати

- b - адреноблокатори

- блокатори кальцієвих каналів пролонгованих форм

- активатори калієвих каналів

- триметазидин

- гіполіпідемічні препарати (статини, фібрати, нікотинова кислота)

- антиагреганти

3. Коронарна реваскуляція:

- ангіопластика, стентування, шунтування

 

не менше

6 міс.

 

 

3-4 міс.

2-3 рази в рік

 

 

 

1 міс.

 

10 дн. кожні 3 міс.

 

не менше 6 міс.

 

3-4 міс.

 

 

за показами

1.  Професійна переорієнтація та працевлаштування

 

2.  ЛФК

 

 

 

 

3. Дистанційна ходьба, підйом на сходинки

 

4-6 міс.

 

 

 

 

2-3 тижні 2 рази на рік

 

2-3 тижні після нестабільної

стенокардії

 

1.  Корекція факторів ризику – постійно

 

2.  Правильний режим праці та відпочинку -  постійно

 

 

3. Планове стаціонарне лікування до 15 днів 2-3 рази в рік

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

1. Збільшення толерантності до фізичного навантаження

2. Зменшення кількості приступів стенокардії та прийнятих таблеток нітрогліцерину

3. Відсутність аритмії

4. Нормалізація ліпідного спектру крові

5. Покращення якості життя і прогноз

6. Зменшення частоти госпіталізації та тимчасової втрати працездатності

 

1. Нестабільна стенокардія

 

2. Прогресування серцевої  недостатності (СН)

 

3. Поява аритмій порушення ритму і провідності серця

 

4. Планове лікування

Довічно:

 СН І -  огляд 4 рази на рік.

СН ІІ А - ІІ Б – огляд 1 раз на міс.

СН ІІІ - кілька разів на міс.

 

Огляд після перенесеного інфаркту міокарда:

 перші 2 тижні після виписки зі стаціонару – 2 рази на тиждень

 

наступні 2 тижні-1 раз

 

далі до 1 року-1 раз на міс

 

далі-1 раз в 3 міс. або відповідно до ступеня СН

 

 

 


Фармакотерапія Стабільна стенокардія (ФК ІІІ)    І  20.8

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Нітрати

 

 

Нітрати пролонгованих форм

 

 

Бета-адреноблокатори

 

Блокатори кальцієвих каналів

 

 

 

Триметазидин

 

Статини

 

 

Фібрати

 

Антиагреганти

 

 

 

С 01 D

 

 

C 01 D

 

 

C 07 A

 

C 08 D

 

 

 

C 01 E

 

C 10 A

 

 

C 10 A

 

B 01 A

 нітрогліцерин сублінгвальний або   аерозоль

 

 кардикет

 

 

 метопролол

 

 ніфедипін-ретард

 верапаміл-ретард

 дилтіазем-ретард

 

 предуктал

 

 симвастатин

 аторвастатин

 

 ципрофібрат

 

 аспірин

 клопідогрел

 тиклід

 

0,4-0,5 мг

 

 

40-120 мг

 

 

100-200 мг

 

30-60 мг

160-240 мг

90-180 мг

 

60 мг

 

20-40 мг

10-80 мг

 

200 мг

 

75-160 мг

75 мг

500 мг

 

при приступах стенокардії

 

 

3-4 міс. 2-3 р. на рік

 

 

3-4 міс. 2-3 р. на рік

 

3-4 міс. 2-3 р. на рік

3-4 міс. 2-3 р. на рік

3-4 міс. 2-3 р. на рік

 

10 днів кожні 3 міс.

 

не менше 6 міс.

не менше 6 міс.

 

не менше 6 міс.

 

3-4 міс.

3-4 міс.

3-4 міс.

 

 


Шифр МКХ – 10      І 20.8

Назва нозологічної форми: Стабільна стенокардія (ФК ІV)

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

Клінічні:

- оцінка  симптому  стенокардії

- оцінка факторів ризику

- фізикальне обстеження

 Лабораторні:

- загальний. аналіз крові  і сечі

- біохімічний аналіз крові (ліпідний обмін, коагулограма,  глюкоза, калій)

Інструментальні:

- ЕКГ

- ВЕМ

- Ехо-КГ

- коронарографія

Консультація:

- кардіолога

 

 

 

 

10 хв.

 

10 хв.

 

 

10 хв.

 

 

1 доба

 

1 доба

 

 

 

 

 

10 хв.

1 доба

до 3-х діб

 

до 2-х діб

 

1. Корекція факторів ризику

 

2. Медикаментозне лікування (комбіноване – препарати 2-3 груп):

- нітрати

 

- b - адреноблокатори

 

- блокатори кальцієвих каналів пролонгованих форм

- активатори калієвих каналів

- триметазидин

 

- гіполіпідемічні препарати (статини, фібрати, нікотинова кислота)

- антиагреганти

 

3. Коронарна реваскуляція:

- ангіопластика, стентування, шунтування.

 

не менше

6 міс.

 

 

 

 

3-4 міс.

2-3 рази на рік

1 міс.

 

 

10 дн.

 

кожні 3 міс.

не менше 6 міс.

 

3-4 міс.

 

за показами

1.  Організація роботи на дому

 

2.  ЛФК

 

 

 

 

 

3. Дистанційна ходьба, підйом на сходинки

4-6 міс.

 

 

2-3 тижні 2 рази в рік

 

 

2-3 тижні після нестабільної

стенокардії

 

1.  Корекція факторів ризику – постійно

 

2. Планове стаціонарне лікування до 15 днів 2-3 рази в рік

 

3.  Правильний режим праці та відпочинку -  постійно

 

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

1. Збільшення толерантності до фізичного навантаження

2. Зменшення кількості приступів стенокардії та прийнятих таблеток нітрогліцерину

3. Відсутність аритмії

4. Нормалізація ліпідного спектру крові

5. Покращення якості життя і прогноз

6. Зменшення частоти госпіталізації та тимчасової втрати працездатності

 

1. Нестабільна стенокардія

 

2. Прогресування серцевої недостатності (СН)

 

3. Поява аритмій порушення ритму і провідності серця

 

4. Планове лікування

Довічно:

СН І -  огляд 4 рази на рік

СН ІІ А - ІІ Б – огляд 1 раз на міс.

СН ІІІ - кілька разів на міс.

 

Огляд після перенесеного інфаркту міокарда:

перші 2 тижні після виписки зі стаціонару – 2 рази на тиждень

 

наступні 2 тижні-1 раз

 

далі до 1 року-1 раз на міс

 

далі-1 раз в 3 міс. або відповідно до ступеня СН

 

 


Фармакотерапія Стабільна стенокардія (ФК ІV) І  20.8

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Нітрати

 

 

 

 

 

Бета-адреноблокатори

 

Блокатори кальцієвих каналів

 

 

 

Триметазидин

 

Статини

 

 

Фібрати

 

Антиагреганти

 

 

С 01 D

 

 

C 01 D

 

 

C 07 A

 

C 08 D

 

 

 

C 01 E

 

C 10 A

 

 

C 10 A

 

B 01 A

 нітрогліцерин сублінгвальний або  аерозоль

 

 кардикет

 

 

 метопролол

 

 ніфедипін-ретард

 верапаміл-ретард

 дилтіазем-ретард

 

 предуктал

 

 симвастатин

 аторвастатин

 

 ципрофібрат

 

 аспірин

 клопідогрел

 тиклід

 

0,4-0,5 мг

 

 

40-120 мг

 

 

100-200 мг

 

30-60 мг

160-240 мг

90-180 мг

 

60 мг

 

20-40 мг

10-80 мг

 

200 мг

 

75-160 мг

75 мг

500 мг

 

при приступах стенокардії

 

 

3-4 міс. 2-3 р. на рік

 

 

3-4 міс. 2-3 р. на рік

 

3-4 міс. 2-3 р. на рік

3-4 міс. 2-3 р. на рік

3-4 міс. 2-3 р. на рік

 

20 днів що 3 міс.

 

не менше 6 міс.

не менше 6 міс.

 

не менше 6 міс

 

3-4 міс.

3-4 міс.

3-4 міс.