стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Стабільна стенокардія ФКΙΙΙ; Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги


 • Тимчасові державні соціальні нормативи надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».
  • Додаток до наказу МОЗ №191 від 05-05-2003
  • Тема, опис документа: Тимчасові державні соціальні нормативи медичної допомоги
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Загальна практика - сімейна медицина
  • Клінічний стан, патології: Стабільна стенокардія ФКΙΙΙ
иноклим цена Украина

Назва нозологічної форми: Стабільна стенокардія (ФК ІІІ)

Діагностичні

дослідження і консультації

Лікувальні заходи

Реабілітаційні заходи

Профілактичні заходи

Рівні надання медичної допомоги (І, ІІ, ІІІ)

Критерії бажаного результату лікування

Показання

для госпіталізації

Диспансерний облік

Види і обсяги

Кратність

Види і обсяги

Тривалість

Види і обсяги

Тривалість

Види та обсяги, тривалість

І

ІІ

ІІІ

 

 

Тривалість

Критерії зняття з нього

1. Клінічні:

- оцінка  симптому  стенокардії

- оцінка факторів ризику

- фізикальне обстеження

2. Лабораторні:

- загальний аналіз крові  і сечі

- біохімічний аналіз крові (ліпідний обмін, коагулограма,  глюкоза, калій)

3. Інструментальні:

- ЕКГ

- ВЕМ

Додаткові:

- Ехо-КГ

- коронарографія

 

4. Консультація:

- кардіолога

 

 

10 хв.

 

10 хв.

 

 

10 хв.

 

 

1 доба

 

1 доба

 

 

 

 

 

10 хв.

1 доба

 

 

при можли

вості

 

до 2-х діб

1. Корекція факторів ризику

 

2. Медикаментозне лікування (комбіноване – препарати 2-3 груп):

- нітрати

- b - адреноблокатори

- блокатори кальцієвих каналів пролонгованих форм

- активатори калієвих каналів

- триметазидин

- гіполіпідемічні препарати (статини, фібрати, нікотинова кислота)

- антиагреганти

3. Коронарна реваскуляція:

- ангіопластика, стентування, шунтування

 

не менше

6 міс.

 

 

3-4 міс.

2-3 рази в рік

 

 

 

1 міс.

 

10 дн. кожні 3 міс.

 

не менше 6 міс.

 

3-4 міс.

 

 

за показами

1.  Професійна переорієнтація та працевлаштування

 

2.  ЛФК

 

 

 

 

3. Дистанційна ходьба, підйом на сходинки

 

4-6 міс.

 

 

 

 

2-3 тижні 2 рази на рік

 

2-3 тижні після нестабільної

стенокардії

 

1.  Корекція факторів ризику – постійно

 

2.  Правильний режим праці та відпочинку -  постійно

 

 

3. Планове стаціонарне лікування до 15 днів 2-3 рази в рік

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

1. Збільшення толерантності до фізичного навантаження

2. Зменшення кількості приступів стенокардії та прийнятих таблеток нітрогліцерину

3. Відсутність аритмії

4. Нормалізація ліпідного спектру крові

5. Покращення якості життя і прогноз

6. Зменшення частоти госпіталізації та тимчасової втрати працездатності

 

1. Нестабільна стенокардія

 

2. Прогресування серцевої  недостатності (СН)

 

3. Поява аритмій порушення ритму і провідності серця

 

4. Планове лікування

Довічно:

 СН І -  огляд 4 рази на рік.

СН ІІ А - ІІ Б – огляд 1 раз на міс.

СН ІІІ - кілька разів на міс.

 

Огляд після перенесеного інфаркту міокарда:

 перші 2 тижні після виписки зі стаціонару – 2 рази на тиждень

 

наступні 2 тижні-1 раз

 

далі до 1 року-1 раз на міс

 

далі-1 раз в 3 міс. або відповідно до ступеня СН

 

 

 


Фармакотерапія Стабільна стенокардія (ФК ІІІ)    І  20.8

 

Назва фармгрупи препаратів

Код АТХ

Лікарські засоби (препарат вибору)

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру

Тривалість призначення

1

2

3

4

5

Нітрати

 

 

Нітрати пролонгованих форм

 

 

Бета-адреноблокатори

 

Блокатори кальцієвих каналів

 

 

 

Триметазидин

 

Статини

 

 

Фібрати

 

Антиагреганти

 

 

 

С 01 D

 

 

C 01 D

 

 

C 07 A

 

C 08 D

 

 

 

C 01 E

 

C 10 A

 

 

C 10 A

 

B 01 A

 нітрогліцерин сублінгвальний або   аерозоль

 

 кардикет

 

 

 метопролол

 

 ніфедипін-ретард

 верапаміл-ретард

 дилтіазем-ретард

 

 предуктал

 

 симвастатин

 аторвастатин

 

 ципрофібрат

 

 аспірин

 клопідогрел

 тиклід

 

0,4-0,5 мг

 

 

40-120 мг

 

 

100-200 мг

 

30-60 мг

160-240 мг

90-180 мг

 

60 мг

 

20-40 мг

10-80 мг

 

200 мг

 

75-160 мг

75 мг

500 мг

 

при приступах стенокардії

 

 

3-4 міс. 2-3 р. на рік

 

 

3-4 міс. 2-3 р. на рік

 

3-4 міс. 2-3 р. на рік

3-4 міс. 2-3 р. на рік

3-4 міс. 2-3 р. на рік

 

10 днів кожні 3 міс.

 

не менше 6 міс.

не менше 6 міс.

 

не менше 6 міс.

 

3-4 міс.

3-4 міс.

3-4 міс.